مراحل و مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی بعد از ثبت شرکت

nikregister

عضو جدید
یک شرکت یا شخصیت حقوقی بایستی بعد از ثبت شرکت برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کند. بر اساس مقررات مربوطه ، شرکت تا زمان 2 ماه پس از تشکیل شرکت موظف است پرونده دارایی را تشکیل دهد . مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده مالیاتی شامل موارد زیر می باشد :
الف- اصل و کپی آگهی تاسیس
ب- اصل و کپی اساسنامه شرکت
پ- اصل و کپی روزنامه رسمی
ت- اظهارنامه ثبت شرکت ها
ث- آگهی ثبت تغییرات
ج- کپی فیش تلفن محل شرکت
چ- اصل و کپی کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره
ح- تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره به همراه اصل شناسنامه
مراحل تشکیل پرونده مالیاتی نیز به شرح زیر می باشد :
الف- ابتدا باید برای مالیات عملکرد تشکیل پرونده بدهید
ب- تنظیم اساسنامه وامضاء ذیل کلیه صفحات توسط شرکاء
پ- تنظیم صورتجلسه مؤسسین وامضاء آن توسط شرکاء
ت- موسسین جهت نامگذاری مؤسسه چند نام انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند

nikregister.com
 

karee

عضو جدید
خو اوکی حالا که مدارکم تکمیله چیکار کنم؟ یکی بهم گفت برم موسسه ثبت شرکت کارا
 

Similar threads

بالا