حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواك

MOJTABA 77

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواك [/h]
حسنعلی منصور كه به اتفاق یك عده 200 نفری جمعیت مترقی را تشكیل داده و می خواهد از این راه وكیل شود در.../ طبق اطلاع واصله آقای حسنعلی منصور گفته است موضوع نخست وزیری من تمام شده است و این مسئله را با آمریكایی ها هم حل كرده اند...

آقای منصور نماینده و كارگردان فعلی مجلس شورای ملی به یكی از نزدیكان خود اظهار داشته بیش از مدت 4 ماه دیگر در مجلس نخواهد بود و با توجه به اینكه ایشان نزد اشخاص دیگر هم مطالبی در این رمینه اظهار نموده این توهم به وجود آمده كه منصور برای مقام مهمتر و از جمله نخست وزیری در نظر گرفته شده.

طبق اطلاع واصله آقای حسنعلی منصور گفته است موضوع نخست وزیری من تمام شده است و این مسئله را با آمریكایی ها هم حل كرده اند.
اطلاع رسیده دیگر درباره فعالیت های اخیر آقای منصور حاكی است كه نامبرده روزی كه برای انتخاب صندلی خود به مجلس شورای ملی رفته بود در حضور چند نفر از نمایندگان مجلس و اعضا بازرسی مجلس گفته است:
صندلی من و اعضا فراكسیون ما را سمت چپ مجلس قرار دهید، ما با دولت مخالفت خواهیم كرد.

حسنعلی منصور مدیر عامل شركت بیمه و رییس جمعیت كانون مترقی به دوستان نزدیك خود اظهار داشته باید برنامه ای تهیه كرد تا اگر به زمامداری منصوب گردد برنامه اداره امور كشور را تنظیم كرده داشته باشد.
وی افزوده است علاوه بر اینكه شخصا كاندیدای نخست وزیری است مقام سلطنت نیز با این امر موافقت فرموده اند كه عده ای از دوستان ما از تهران و شهرستانها به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شوند تا فراكسیونی در مجلس آینده برای اجرای برنامه های خود تشكیل دهیم.

مهندس كشتكار كه عضو جمعیت تحصیل كرده های اروپا می باشد، می گفت حسنعلی منصور كه به اتفاق یك عده 200 نفری جمعیت مترقی را تشكیل داده و می خواهد از این راه وكیل شود در بین طبقه تحصیل كرده به بی سوادی و بی اطلاعی معروف است. نامبرده مدت چهار سال در زمان دكتر اقبال دبیركل شورای عالی اقتصاد را عهده دار بود و مملكت در همان مدت به سوی افلاس و ورشكستگی كشیده شد. و اكنون هم كه بیش از یك سال است در راس شركت بیمه قرار گرفته نتوانسته است كوچكترین قدمی در راه بهبود وضع بیمه كه یكی از آنها بیمه كاركنان دولت است بردارد و چنین شخصی به ناتم وابسته بودن به مقام سلطنت می خواهد رهبری افراد تحصیل كرده مملكت را عهده دار شود در حالی كه هیچ ارزش و احترامی در بین این طبقه ندارد.

موضوع تغییر كابینه كه در هفته گذشته شایع شده بود اكنون قدری كمتر شنیده می شود ولكن دوستان و محافل نزدیك به حسنعلی منصور می گویند انتصاب مشارالیه حتمی است و حتی خبرگزاری آلمان نیز خبر آن را مخابره نموده و چند نفر از وزرا كابینه اورا آقایان دكتر كشفیا، دكتر مولوی و دكتر یگانه می دانند.


منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Team Sar Dadbin تاریخ به روایت شاهنامه تاریخ ایران 0
P O U R I A ایران قدیم به روایت تصـــویر تاریخ ایران 31

Similar threads

بالا