حرف های عاشقانه

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
هــنوز هـم دلـم تـنـگ مـیـشود !!!بـرای مـحـض حـرف زدنـت ...
و برای تکه کلام هایت که نمیدانستی که فقط کلام تو نبود
مــن هــم بــه آنـهـا تـکـیـه داده بـودم.

 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
حال بدی دارمانگار چراغ جادو در دست هایت باشد
و بدانی
آرزوهایت هرگز براورده نمی شوند
با این حال
هِی آرزو کنی..

 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
تو مقصری، اگر من دیگر " منِ سابق " نیستم
پـس


من را به "مـن" نبودن محکوم نکن !


من


همـانم که درگیـر عشقش بودی


یـادت نمی آید؟


من همانـم


حتی اگر این روزها بویِ بی تفاوتی بدهم ...
 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
روزی هزار بار ...باید برای دوستانم توضیح بدهم ،
که در دنیای بیرون از متن هایم
پای هیچ عشقی وسط نیست .
باور که نمی کنند ...
جان تو را قسم می خورم !
 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
یک زن نمی شکند !

هزار تکه می شود


وقتی در عمق صبوری


دروغ مردی را


به جا رختی تظاهر می آویزد


و آنقدر اتو می کشد


تا شکل راستی شود


اما بانو ...


لباس بد قواره


همیشه به تن زار میزند


... و معجزه هیچ خیاطی هم


کافی نیست .


و تو ! " مرد رویای یک زن "


چگونه از سازی هزار تکه


شوق شنیدن


آوایی خوش داری ؟ .....

 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
تاریک بود

فضای خالی ذهنت


من رنگها را زاییدم با درد


من چراغ ها را روشن کردم با عشق


تو بیدار شدی از خواب...


ساعت چند است ؟؟؟؟

 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
خواب دیدم ...

ابر بودی در آسمان بهار
آمدنت...شکوفه نشاند بر دلم..
از خواب پریدم...
تابستان بود،
رفته بودی..


 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
صدایت میزنم ...

پرستوها لال میشوند .


نگاهت میکنم ...


شب رنگش را به چشمان تو میبخشد .


دست هایت را


میگیرم ...


خورشید جلوی پاهای من زانو میزند .


در آغوشت آمدم ...


دیگر ادامه ی شعر
یادم رفت....


 

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
کاش فقط یه کم فقط یه کوچولو اتفاق خوبی توی زندگیم می افتاد
اونوقت مثل الان از فرداهایی که دارن میان سراغم بیزار نبودم
 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
مهربان که میشوی نگرانم میکنی!

موعد نارنج و شکوفه،


دلم میلرزد.


آب و آیینه می آوری


و رد میشوی از کنار خاطره هایم


در سکوتی محو.


مهربان که میشوی


بوی رفتن می آید...

 

zemestoon

عضو جدید
ڪَم ڪَم یاد خواهے گرفت ...

تفاوت ظریفِ میاטּ نگـﮧ בاشتـטּ یڪـ בست و زنجیر ڪـرבטּ یڪـ روح را ...؛

اینڪــﮧ عشق تڪـیـﮧ ڪَـرבטּ نیست و رفاقــت اطمیـــناטּ خاطـــر ..,

یاב میگیرے بوسـﮧ ها قرارבاב نیستنـב ...,

و هـבیـﮧ ها معنے عَهـב و پیماטּ نمـے בهنـב ...


یاد گرفتم .......اما خوب نیست اصلا......
 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
میدانی سه رکن حس کردن یک نفر چیست؟

اینکه اول عاشقش باشی..


بعد درگیر احساس عاشقی با او..
در نهایت عاطفه ای را خرجش کنی که لیاقتش را دارد


این سه می شوند همانیکه باید بشوند
آنوقت حساس میشوی


حســـاسی
در انتخابش


در نگاههایش
در صحبت کردنش


او برای توست
تو از آنِ تو


گاهی مغروری برای داشتن او
حسودی از دیدن نگاه هایی جز تو روی او


میخواهی خودت باشی و او
او همان کسیست که قبلاً بوده


چشمهای تواَند که او را جوری دیگر می بینند .
قلـღــبت جور دیگری می تپد


فکرت درگیرش می شود
آری !


اینگونه شد ؛ تو عاشღــق شدی ... 

رهاپرتو

عضو جدید
کاربر ممتاز
شــیـریــن تـَریــن گـُـنــاه ِ مـَـنـی ...


از تــُــ♥ـــو


بـِه خـــُــدا هـَم پـَنـاه نـِمـی بــَـرَم !!!
 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
زن ....جنس عجیبی ست!

چشم هایش را که می بندی, دیدِ دلش بیشتر...


دلش را که میشکنی, باران لطافت از چشم هایش سرازیر...ا


انگار درست شده تا...روی عشق را کم کند!


 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
کثیف بودنِ بعضی آدم ها اذیتم نمیکنه !


اما بعضیا خیلی پاکن؛


این که قراره اینا گیره اون کثیفا بیُفتن,


اعصابم رو خورد میکنه…!


 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
زن شیطان نیست...
زن جلوه زیبایی بی حد خداوند است ...
میل انسان به بقا...
میل انسان به زندگی...
میل انسان به زیبا پرستی...
میل انسان به انسان...
زن شیطان نیست ... گوشه ای از هنر آفرینش است...
زن ... عـــشق است
یک سرمایه ابدی در جهان...
خلاصه تمام مهربانی های دنیا...
چشمهایت را که پاک کنی از تمام هوسها
ناز یک زن را جوهر زنانگی او میبینی نه نیاز مردانگی خود..

 

sahel_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
وقتي از دوست داشتن كسی مطمئن نيستي حق نداری
دستاشو بگيري كه به دستات عادتش بدی ...
وقتي كسي رو سهم خودت نميدوني حق نداری
پيچ و تاب بدنش رو زير و رو كنی ...
وقتي موندنی نيستي حق نداری
از آينده های خوش باهاش حرف بزنی و براش رويا بسازی...
وقتی دلت به بودنش شك داره حق نداری
بهش بگی عشقم...
وقتي هميشه دنبال يه حرفی،بحثی،سندی،
بهانه ای كه تركش كنی
حق نداری ادعای دوست داشتن كنی...
وقتي به اعتماد كسي تكيه گاه شدی ... حق نداری
زمينش بزنی ...
اگه همه اين كارو كردي فارغ از جنسييتت مـــــردی...
عشق،دوست داشتن...
گرفتن دستی كه نه گير ديروز باشه نه توی غصه فردا...
تمام تلاشش بخشيدن
خوشي های امروز به تو باشه و ساختن بهتر فردا
... 

darling2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
نگران نباش

حال من خوب است بزرگ شده ام...

دیگر آنقدر کوچک نیستم که در دلتنگی هایم گم شوم

آموخته ام، که این فاصله ی کوتاه بین اشک ولبخند نامش

"زندگیست"

آموخته ام که دیگر دلم برای" نبودنت" تنگ نشود

راستی بهتر از قبل دروغ می گویم

"حال من خوب است"

خوب...خوب!!!

 

رهاپرتو

عضو جدید
کاربر ممتاز
آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد .
شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می دارد
حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،
چه قدر دوســتت دارد !
و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد !
 

رهاپرتو

عضو جدید
کاربر ممتاز
بِهــــ صورَتَم سیلی بِزَن ..!


شایَــــــــد این نبودَنَت ..


فَقَط تَوَهمــــــــــــی دُختَرانهــ باشَد ..
 

رهاپرتو

عضو جدید
کاربر ممتاز


خواستے دیگـــه نبآشے ...

آفرین ...

چــ ـــه با ارآده !!!

لعنَت به دبستانـــے که تو از درســ ـــهاش ..

فقط تصمیــم کبــرے رو آموختـــے ....
 

Similar threads

بالا