جنایت و خیانت

Elaheh.1

عضو جدید
حدود ساعت 22 دیشب فرمانده یکی از پاسگاههای اطراف شهر با من تماس گرفت و خبر دادند در یکی از مراکز ایست و بازرسی منتهی به شهر به خودرویی، مشکوک شده اند که پس از توقف و بازرسی آن مشخص گردیده جسد زن جوانی که در اثر اصابت گلوله به ناحیه سر، فوت نموده است در صندلی عقب خودرو قرار دارد، بدین خاطر راننده خودرو را که مسلح به سلاح کمری بوده دستگیر کرده اند، به دنبال این خبر بلافاصله به همراه مامورین شعبه قتل آگاهی خود را به محل اعلام شده رساندم.

پاسگاه در نزدیکی ایستگاه ایست و بازرسی قرار داشت و مامورین خودرو را به محل پاسگاه منتقل کرده بودند پس از حضور در پاسگاه و بررسی خودرو ملاحظه گردید بر روی صندلی عقب خودرو جسد زنی حدوداً 20 ساله به صورت درازکش دیده می شود که از ناحیه سر مورد اصابت یک گلوله اسلحه قرار گرفته بود و آثار خونریزی زیادی بر روی صندلی و کف خودرو ملاحظه شد. در اتاق افسر نگهبان پاسگاه و بر روی تخت، جوانی حدوداً 30 ساله دراز کشیده بود که یک دست وی با دستبند به تخت بسته شده بود و دست دیگر وی از ناحیه مچ دست باندپیچی شده بود جوان موردنظر بی حال و کم رمق بوده و قادر به تکلم نبود. این جوان راننده همان خودرویی بود که جسد زن در آن کشف شده بود.
با تحقیقات بعدی از مامورین و جوان دستگیر شده(راننده) و ملاحظه نظریه اولیه کارشناس اسلحه و مهمات، مشخص گردید که راننده، شوهر متوفی بوده که چندی پیش پی به روابط نامشروع زن خود با مردهای غریبه می برد لذا تصمیم به قتل زن خود و همچنین خودکشی می گیرد. برای این کار روز قبل از جنایت اقدام به خرید یک قبضه اسلحه با سه عدد فشنگ می کند. در زمان حادثه زن خود را با خودرو به بیرون شهر می برد سپس با شلیک یک گلوله به ناحیه سر همسر خود، او را به قتل می رساند به دنبال این عمل با اسلحه اقدام به خودکشی می کند که با توجه به عمل نکردن و قفل شدن اسلحه در اقدام خود در خودکشی با اسلحه ناکام می ماند با توجه به تصمیم جدی برای خودکشی اقدام به خوردن تعداد قابل توجهی قرص دیازپام که با خود داشته می کند و در همین وضعیت و در حالیکه جسد همسرش بر روی صندلی عقب خودرو قرار داشته به سمت شهر حرکت می کند تا اینکه نرسیده به ایستگاه ایست و بازرسی از تاثیر قرصهایی که خورده بود ناامید می شود بنابراین با چاقویی که در خودرو بوده اقدام به بریدن رگ مچ دست خود می کند سپس در ایستگاه ایست و بازرسی مامورین به دنبال مشکوک شدن به خودرو، خودرو را متوقف نموده و اورژانس سریعاً در محل حاضر و با انجام درمان به موقع شوهر متوفی(راننده) از مرگ حتمی نجات می یابد. و از قصد خود برای خودکشی برای سومین بار ناکام می ماند.
راننده(شوهر متوفی) قبل از اقدام به خودکشی های ناموفق در پیامهای کوتاه تلفنی که برای بستگان خود و همسرش ارسال داشته انگیزه خود از این اقدامات(قتل و خودکشی) را خیانت همسرش و نیز اوج علاقه به وی اعلام می کند. در جیب شوهر نیز دست نوشته ای(وصیت نامه) با همان مضامین ملاحظه گردید.
یقین دارم خواست خدا بر این امر قرار گرفته بود که این مرد علی رغم تصمیم قطعی به خودکشی و اقدام به این کار در سه مرحله، در تصمیم خود ناکام مانده و همچنان زنده بماند. اما چه حکمتی در این امر نهفته است و زنده ماندن شوهر چه حکمتی داشته خدا عالم است ... این شوهر در بازجویی های امروز خود حرفهای ناگفته و پردرد زیادی داشت.
 

Similar threads

بالا