****<< جلسه هفتگی قرائت قرآن باشگاه مهندسان ایران >>****

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
<<اللهٌ اللهٌ ربّی،لا اشرک به شیئاً، وماشاءالله لا قوة الا بالله العلی العظیم.>>

سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام حسن مجتبی (ع) و با توسل به ایشان آمرزش گناهانمون رو از خداوند منان خواستاریم.

امام حسن علیه السلام فرمود:
چنان برای دنیایت تلاش کن که گویا همیشه زنده ای، و چنان برای آخرتت تلاش کن که گوئی فردا مرگت فرا می رسد.
(الحیاة، ج 4، ص 62)جزء بیست و دوم قرآن کریم

صفحه 422.......آیه 31 تا 35 سوره احزاب...........................nafis.68
صفحه 423.......آیه 36 تا 43 سوره احزاب...........................nafs.68
صفحه 424.......آیه 44 تا 50 سوره احزاب...........................scorpion555
صفحه 425.......آیه 51 تا 54 سوره احزاب...........................scorpion555
صفحه 426.......آیه 55 تا 62 سوره احزاب...........................nayyeri1982
صفحه 427.......آیه 63 تا 73 سوره احزاب...........................aynaz.m
صفحه 428.......آیه 1 تا 7 سوره سبا...................................aynaz.m
صفحه 429.......آیه 8 تا 14 سوره سبا.................................Mute
صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سبا...............................abolfaZZzl
صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا...............................fateme_003
صفحه 432.......آیه 32 تا 39 سوره سبا
صفحه 433.......آیه 40 تا 48 سوره سبا
صفحه 434.......آیه 49 تا 54 سوره سبا-آیه 1 تا 3 سوره فاطر..mastane20
صفحه 435.......آیه 4 تا 11 سوره فاطر
صفحه 436.......آیه 12 تا 18 سوره فاطر
صفحه 437.......آیه 19 تا 30 سوره فاطر
صفحه 438......آیه 31 تا 38 سوره فاطر
صفحه 439.......آیه 39 تا 44 سوره فاطر
صفحه 440.......آیه 45 فاطر-آیه 1 تا 12 سوره یس................."Farmissk"
صفحه 441.......آیه 13 تا 27 سوره یس................................inferquent

التماس دعا دوستان
( ان شاالله خداوند متعال از هممون قبول کنه.)


 

mahsa66

عضو جدید
کاربر ممتاز
<<اللهٌ اللهٌ ربّی،لا اشرک به شیئاً، وماشاءالله لا قوة الا بالله العلی العظیم.>>

سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام حسن مجتبی (ع) و با توسل به ایشان آمرزش گناهانمون رو از خداوند منان خواستاریم.

امام حسن علیه السلام فرمود:
چنان برای دنیایت تلاش کن که گویا همیشه زنده ای، و چنان برای آخرتت تلاش کن که گوئی فردا مرگت فرا می رسد.
(الحیاة، ج 4، ص 62)جزء بیست و دوم قرآن کریم

صفحه 422.......آیه 31 تا 35 سوره احزاب...........................nafis.68
صفحه 423.......آیه 36 تا 43 سوره احزاب...........................nafs.68
صفحه 424.......آیه 44 تا 50 سوره احزاب...........................scorpion555
صفحه 425.......آیه 51 تا 54 سوره احزاب...........................scorpion555
صفحه 426.......آیه 55 تا 62 سوره احزاب...........................nayyeri1982
صفحه 427.......آیه 63 تا 73 سوره احزاب...........................aynaz.m
صفحه 428.......آیه 1 تا 7 سوره سبا...................................aynaz.m
صفحه 429.......آیه 8 تا 14 سوره سبا.................................Mute
صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سبا...............................abolfaZZzl
صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا...............................fateme_003
صفحه 432.......آیه 32 تا 39 سوره سبا...............................Maryam.67
صفحه 433.......آیه 40 تا 48 سوره سبا...............................Maryam.67
صفحه 434.......آیه 49 تا 54 سوره سبا-آیه 1 تا 3 سوره فاطر..mastane20
صفحه 435.......آیه 4 تا 11 سوره فاطر................................dordoone
صفحه 436.......آیه 12 تا 18 سوره فاطر..............................ghazal1991
صفحه 437.......آیه 19 تا 30 سوره فاطر
صفحه 438......آیه 31 تا 38 سوره فاطر
صفحه 439.......آیه 39 تا 44 سوره فاطر
صفحه 440.......آیه 45 فاطر-آیه 1 تا 12 سوره یس................."Farmissk"
صفحه 441.......آیه 13 تا 27 سوره یس................................inferquent

التماس دعا دوستان
( ان شاالله خداوند متعال از هممون قبول کنه.)Click here to view the original image of 800x600px and 104KB.
 

abolfaZZzl

عضو جدید
کاربر ممتاز
شروع جزء بیست و سوم قرآن کریم

شروع جزء بیست و سوم قرآن کریم

<<اللهٌ اللهٌ ربّی،لا اشرک به شیئاً، وماشاءالله لا قوة الا بالله العلی العظیم.>>

سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام علی (ع) و با توسل به ایشان آمرزش گناهانمون و شفای مرضامونواز خداوند منان خواستاریم.

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود:
از خطا و لغزشهای دیگران درگذر،خطاهای دیگران را دست کم بگیر تا درجات تو ترفیع یابد.
غررالحکم ودررالکلم:ج 3 ص 1382جزء بیست و سوم قرآن کریم
صفحه 442.......آیه 28 تا 40 سوره یس
صفحه 443.......آیه 41 تا 54 سوره یس
صفحه 444.......آیه 55 تا 70 سوره یس

صفحه 445.......آیه 71 تا 83 سوره یس
صفحه 446.......آیه 1 تا 24 سوره صافات
صفحه 447.......آیه 25 تا 51 سوره صافات
صفحه 448.......آیه 52 تا 76 سوره صافات
صفحه 449.......آیه 77 تا 102 سوره صافات
صفحه 450.......آیه 103 تا 126 سوره صافات
صفحه 451.......آیه 127 تا 153 سوره صافات
صفحه 452.......آیه 154 تا 182 سوره صافات
صفحه 453.......آیه 1 تا 16 سوره ص
صفحه 454.......آیه 17 تا 26 سوره ص
صفحه 455.......آیه 27 تا 42 سوره ص
صفحه 456.......آیه 43 تا 61 سوره ص
صفحه 457.......آیه 62 تا 83 سوره ص
صفحه 458.......آیه 84 تا 88 سوره ص-آیه 1 تا 5 سوره زمر
صفحه 459.......آیه 6 تا 10 سوره زمر
صفحه 460.......آیه 11 تا 21 سوره زمر
صفحه 461.......آیه 22 تا 31 سوره زمر
 

mahsa66

عضو جدید
کاربر ممتاز
<<اللهٌ اللهٌ ربّی،لا اشرک به شیئاً، وماشاءالله لا قوة الا بالله العلی العظیم.>>

سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام حسن مجتبی (ع) و با توسل به ایشان آمرزش گناهانمون رو از خداوند منان خواستاریم.

امام حسن علیه السلام فرمود:
چنان برای دنیایت تلاش کن که گویا همیشه زنده ای، و چنان برای آخرتت تلاش کن که گوئی فردا مرگت فرا می رسد.
(الحیاة، ج 4، ص 62)جزء بیست و دوم قرآن کریم

صفحه 422.......آیه 31 تا 35 سوره احزاب...........................nafis.68
صفحه 423.......آیه 36 تا 43 سوره احزاب...........................nafs.68
صفحه 424.......آیه 44 تا 50 سوره احزاب...........................scorpion555
صفحه 425.......آیه 51 تا 54 سوره احزاب...........................scorpion555
صفحه 426.......آیه 55 تا 62 سوره احزاب...........................nayyeri1982
صفحه 427.......آیه 63 تا 73 سوره احزاب...........................aynaz.m
صفحه 428.......آیه 1 تا 7 سوره سبا...................................aynaz.m
صفحه 429.......آیه 8 تا 14 سوره سبا.................................Mute
صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سبا...............................abolfaZZzl
صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا...............................fateme_003
صفحه 432.......آیه 32 تا 39 سوره سبا...............................Maryam.67
صفحه 433.......آیه 40 تا 48 سوره سبا...............................Maryam.67
صفحه 434.......آیه 49 تا 54 سوره سبا-آیه 1 تا 3 سوره فاطر..mastane20
صفحه 435.......آیه 4 تا 11 سوره فاطر................................dordoone
صفحه 436.......آیه 12 تا 18 سوره فاطر..............................ghazal1991
صفحه 437.......آیه 19 تا 30 سوره فاطر.............................mohandeseit
صفحه 438......آیه 31 تا 38 سوره فاطر.............................sheitonak
صفحه 439.......آیه 39 تا 44 سوره فاطر...................fatemeh_003.
ه 45 فاطر-آیه 1 تا 12 سوره یس................."Farmissk"
صفحه 441.......آیه 13 تا 27 سوره یس................................inferquent

التماس دعا دوستان
( ان شاالله خداوند متعال از هممون قبول کنه.)

سلام ببخشید من زیاد نتونستم این چند روزه سر بزنم ممنون از آقا abolfaZZzl که زحمت آپدیت رو کشیدند.
 

mahsa66

عضو جدید
کاربر ممتاز
شروع جزء بیست و سوم قرآن کریم
<<اللهٌ اللهٌ ربّی،لا اشرک به شیئاً، وماشاءالله لا قوة الا بالله العلی العظیم.>>

سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام علی (ع) و با توسل به ایشان آمرزش گناهانمون و شفای مرضامونواز خداوند منان خواستاریم.

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود:
از خطا و لغزشهای دیگران درگذر،خطاهای دیگران را دست کم بگیر تا درجات تو ترفیع یابد.
غررالحکم ودررالکلم:ج 3 ص 1382جزء بیست و سوم قرآن کریم
صفحه 442.......آیه 28 تا 40 سوره یس
.........................scorpion555
صفحه 443.......آیه 41 تا 54 سوره یس.........................sheitonak
صفحه 444.......آیه 55 تا 70 سوره یس..........................nafis.68
صفحه 445.......آیه 71 تا 83 سوره یس..........................nafis.68
صفحه 446.......آیه 1 تا 24 سوره صافات
صفحه 447.......آیه 25 تا 51 سوره صافات
صفحه 448.......آیه 52 تا 76 سوره صافات
صفحه 449.......آیه 77 تا 102 سوره صافات
صفحه 450.......آیه 103 تا 126 سوره صافات
صفحه 451.......آیه 127 تا 153 سوره صافات
صفحه 452.......آیه 154 تا 182 سوره صافات
صفحه 453.......آیه 1 تا 16 سوره ص
صفحه 454.......آیه 17 تا 26 سوره ص
صفحه 455.......آیه 27 تا 42 سوره ص
صفحه 456.......آیه 43 تا 61 سوره ص
صفحه 457.......آیه 62 تا 83 سوره ص
صفحه 458.......آیه 84 تا 88 سوره ص-آیه 1 تا 5 سوره زمر
صفحه 459.......آیه 6 تا 10 سوره زمر
صفحه 460.......آیه 11 تا 21 سوره زمر
صفحه 461.......آیه 22 تا 31 سوره زمر
 

mahsa66

عضو جدید
کاربر ممتاز
شروع جزء بیست و سوم قرآن کریم
<<اللهٌ اللهٌ ربّی،لا اشرک به شیئاً، وماشاءالله لا قوة الا بالله العلی العظیم.>>

سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام علی (ع) و با توسل به ایشان آمرزش گناهانمون و شفای مرضامونواز خداوند منان خواستاریم.

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود:
از خطا و لغزشهای دیگران درگذر،خطاهای دیگران را دست کم بگیر تا درجات تو ترفیع یابد.
غررالحکم ودررالکلم:ج 3 ص 1382جزء بیست و سوم قرآن کریم
صفحه 442.......آیه 28 تا 40 سوره یس
.........................scorpion555
صفحه 443.......آیه 41 تا 54 سوره یس.........................sheitonak
صفحه 444.......آیه 55 تا 70 سوره یس..........................nafis.68
صفحه 445.......آیه 71 تا 83 سوره یس..........................nafis.68
صفحه 446.......آیه 1 تا 24 سوره صافات......................aynaz.m
صفحه 447.......آیه 25 تا 51 سوره صافات..
...................aynaz.m
صفحه 448.......آیه 52 تا 76 سوره صافات..
...................abolfaZZzl
صفحه 449.......آیه 77 تا 102 سوره صافات
صفحه 450.......آیه 103 تا 126 سوره صافات
صفحه 451.......آیه 127 تا 153 سوره صافات
صفحه 452.......آیه 154 تا 182 سوره صافات
صفحه 453.......آیه 1 تا 16 سوره ص
صفحه 454.......آیه 17 تا 26 سوره ص
صفحه 455.......آیه 27 تا 42 سوره ص
صفحه 456.......آیه 43 تا 61 سوره ص
صفحه 457.......آیه 62 تا 83 سوره ص
صفحه 458.......آیه 84 تا 88 سوره ص-آیه 1 تا 5 سوره زمر
صفحه 459.......آیه 6 تا 10 سوره زمر
صفحه 460.......آیه 11 تا 21 سوره زمر.
.....................mohandeseit
صفحه 461.......آیه 22 تا 31 سوره زمر
 
آخرین ویرایش:

sara.hoseini90

عضو جدید
کاربر ممتاز
شروع جزء بیست و سوم قرآن کریم
<<اللهٌ اللهٌ ربّی،لا اشرک به شیئاً، وماشاءالله لا قوة الا بالله العلی العظیم.>>

سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام علی (ع) و با توسل به ایشان آمرزش گناهانمون و شفای مرضامونواز خداوند منان خواستاریم.

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود:
از خطا و لغزشهای دیگران درگذر،خطاهای دیگران را دست کم بگیر تا درجات تو ترفیع یابد.
غررالحکم ودررالکلم:ج 3 ص 1382جزء بیست و سوم قرآن کریم
صفحه 442.......آیه 28 تا 40 سوره یس
.........................scorpion555
صفحه 443.......آیه 41 تا 54 سوره یس.........................sheitonak
صفحه 444.......آیه 55 تا 70 سوره یس..........................nafis.68
صفحه 445.......آیه 71 تا 83 سوره یس..........................nafis.68
صفحه 446.......آیه 1 تا 24 سوره صافات......................aynaz.m
صفحه 447.......آیه 25 تا 51 سوره صافات..
...................aynaz.m
صفحه 448.......آیه 52 تا 76 سوره صافات..
...................abolfaZZzl
صفحه 449.......آیه 77 تا 102 سوره صافات
...................
it is me
صفحه 450.......آیه 103 تا 126 سوره صافات
...................
mohandeseit
صفحه 451.......آیه 127 تا 153 سوره صافات
....................Maryam.67
صفحه 452.......آیه 154 تا 182 سوره صافات
...................
Maryam.67
صفحه 453.......آیه 1 تا 16 سوره ص
..........................
fateme_003
صفحه 454.......آیه 17 تا 26 سوره ص
صفحه 455.......آیه 27 تا 42 سوره ص
صفحه 456.......آیه 43 تا 61 سوره ص
صفحه 457.......آیه 62 تا 83 سوره ص
صفحه 458.......آیه 84 تا 88 سوره ص-آیه 1 تا 5 سوره زمر
صفحه 459.......آیه 6 تا 10 سوره زمر
صفحه 460.......آیه 11 تا 21 سوره زمر.
.....................mohandeseit
صفحه 461.......آیه 22 تا 31 سوره زمر
..........................WOMIS

 
بالا