****<< جلسه هفتگی قرائت قرآن باشگاه مهندسان ایران >>****

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
شروع جزء دوازدهم

شروع جزء دوازدهم

""بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"
ای پرچمدار شيعه و رئيس مذهب جعفري، اي بلند اختر! در شب هجران تو، عالم دگرگون شده است. اي ششمين نور سرمدي، تاريخ از كدام مصيبت تو شكوه كند، آري تاريخ، شرمنده از حكايت غربت توست.


سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام جعفر صادق (ع) و با توسل به ایشان از خداوند منان می خواهیم طمع واقعی ایمان به خدا و اهل بیتش را به ما بچشاند.


امام جعفر صادق (عليه‏السلام) فرمودند:
حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزت و رفتن حیا گردد.

جزء دوازدهم قرآن کریم
صفحه 222 _ آیه 6 تا 12 سوره هود

صفحه 223 _ آیه 13 تا 19 سوره هود

صفحه 224 _ آیه 20 تا 28 سوره هود

صفحه 225 _ آیه 29 تا 37 سوره هود

صفحه 226 _ آیه 38 تا 45 سوره هود
صفحه 227 _ آیه 46 تا 53 سوره هود
صفحه 228 _ آیه 54 تا 62 سوره هود
صفحه 229 _ آیه 63 تا 71 سوره هود

صفحه 230 _ آیه 72 تا 81 سوره هود

صفحه 231 _ آیه 82 تا 88 سوره هود

صفحه 232 _ آیه 89 تا 97 سوره هود
صفحه 233 _ آیه 98 تا 108 سوره هود
صفحه 234 _ آیه 109 تا 117 سوره هود
صفحه 235 _ آیه 118 تا 123 سوره هود –آیه 1 تا 4 سوره یوسف
صفحه 236 _ آیه 5 تا 14 سوره یوسف

صفحه 237 _ آیه 15 تا 22 سوره یوسف
صفحه 238 _ آیه 23 تا 30 سوره یوسف
صفحه 239 _ آیه 31 تا 37 سوره یوسف

صفحه 240 _ آیه 38 تا 43 سوره یوسف
صفحه 241 _ آیه 44 تا 52 سوره یوسف

 

mahsa66

عضو جدید
کاربر ممتاز
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon_gol.gif شروع جزء دوازدهم

""بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"
ای پرچمدار شيعه و رئيس مذهب جعفري، اي بلند اختر! در شب هجران تو، عالم دگرگون شده است. اي ششمين نور سرمدي، تاريخ از كدام مصيبت تو شكوه كند، آري تاريخ، شرمنده از حكايت غربت توست.


سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام جعفر صادق (ع) و با توسل به ایشان از خداوند منان می خواهیم طمع واقعی ایمان به خدا و اهل بیتش را به ما بچشاند.


امام جعفر صادق (عليه‏السلام) فرمودند:
حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزت و رفتن حیا گردد.

جزء دوازدهم قرآن کریم
صفحه 222 _ آیه 6 تا 12 سوره هود....
.......................nafis.68
صفحه 223 _ آیه 13 تا 19 سوره هود.........................IT Engineer2
صفحه 224 _ آیه 20 تا 28 سوره هود
..........................dordoone
صفحه 225 _ آیه 29 تا 37 سوره هود..........................sheitonak
صفحه 226 _ آیه 38 تا 45 سوره هود
.........................s.1.8.1.18
صفحه 227 _ آیه 46 تا 53 سوره هود
صفحه 228 _ آیه 54 تا 62 سوره هود
صفحه 229 _ آیه 63 تا 71 سوره هود

صفحه 230 _ آیه 72 تا 81 سوره هود

صفحه 231 _ آیه 82 تا 88 سوره هود

صفحه 232 _ آیه 89 تا 97 سوره هود
صفحه 233 _ آیه 98 تا 108 سوره هود
صفحه 234 _ آیه 109 تا 117 سوره هود
صفحه 235 _ آیه 118 تا 123 سوره هود –آیه 1 تا 4 سوره یوسف
صفحه 236 _ آیه 5 تا 14 سوره یوسف

صفحه 237 _ آیه 15 تا 22 سوره یوسف
صفحه 238 _ آیه 23 تا 30 سوره یوسف
صفحه 239 _ آیه 31 تا 37 سوره یوسف

صفحه 240 _ آیه 38 تا 43 سوره یوسف
صفحه 241 _ آیه 44 تا 52 سوره یوسف
 

mahsa66

عضو جدید
کاربر ممتاز
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon1.png
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon_gol.gif شروع جزء دوازدهم
""بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"
ای پرچمدار شيعه و رئيس مذهب جعفري، اي بلند اختر! در شب هجران تو، عالم دگرگون شده است. اي ششمين نور سرمدي، تاريخ از كدام مصيبت تو شكوه كند، آري تاريخ، شرمنده از حكايت غربت توست.


سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام جعفر صادق (ع) و با توسل به ایشان از خداوند منان می خواهیم طمع واقعی ایمان به خدا و اهل بیتش را به ما بچشاند.


امام جعفر صادق (عليه‏السلام) فرمودند:
حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزت و رفتن حیا گردد.

جزء دوازدهم قرآن کریم
صفحه 222 _ آیه 6 تا 12 سوره هود....
.......................nafis.68
صفحه 223 _ آیه 13 تا 19 سوره هود.........................IT Engineer2
صفحه 224 _ آیه 20 تا 28 سوره هود
..........................dordoone
صفحه 225 _ آیه 29 تا 37 سوره هود..........................sheitonak
صفحه 226 _ آیه 38 تا 45 سوره هود
.........................s.1.8.1.18
صفحه 227 _ آیه 46 تا 53 سوره هود
صفحه 228 _ آیه 54 تا 62 سوره هود
صفحه 229 _ آیه 63 تا 71 سوره هود

صفحه 230 _ آیه 72 تا 81 سوره هود

صفحه 231 _ آیه 82 تا 88 سوره هود

صفحه 232 _ آیه 89 تا 97 سوره هود
صفحه 233 _ آیه 98 تا 108 سوره هود
صفحه 234 _ آیه 109 تا 117 سوره هود
صفحه 235 _ آیه 118 تا 123 سوره هود –آیه 1 تا 4 سوره یوسف
...............mastane20
صفحه 236 _ آیه 5 تا 14 سوره یوسف.....................mahsa66
صفحه 237 _ آیه 15 تا 22 سوره یوسف
صفحه 238 _ آیه 23 تا 30 سوره یوسف..................(✿◠‿◠) Darya
صفحه 239 _ آیه 31 تا 37 سوره یوسف

صفحه 240 _ آیه 38 تا 43 سوره یوسف
صفحه 241 _ آیه 44 تا 52 سوره یوسف....................خیال شیشه آبی
 

mahsa66

عضو جدید
کاربر ممتاز
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon_gol.gif شروع جزء دوازدهم
""بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"
ای پرچمدار شيعه و رئيس مذهب جعفري، اي بلند اختر! در شب هجران تو، عالم دگرگون شده است. اي ششمين نور سرمدي، تاريخ از كدام مصيبت تو شكوه كند، آري تاريخ، شرمنده از حكايت غربت توست.


سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام جعفر صادق (ع) و با توسل به ایشان از خداوند منان می خواهیم طمع واقعی ایمان به خدا و اهل بیتش را به ما بچشاند.


امام جعفر صادق (عليه‏السلام) فرمودند:
حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزت و رفتن حیا گردد.

جزء دوازدهم قرآن کریم
صفحه 222 _ آیه 6 تا 12 سوره هود....
.......................nafis.68
صفحه 223 _ آیه 13 تا 19 سوره هود.........................IT Engineer2
صفحه 224 _ آیه 20 تا 28 سوره هود
..........................dordoone
صفحه 225 _ آیه 29 تا 37 سوره هود..........................sheitonak
صفحه 226 _ آیه 38 تا 45 سوره هود
.........................s.1.8.1.18
صفحه 227 _ آیه 46 تا 53 سوره هود..........................eng shimi
صفحه 228 _ آیه 54 تا 62 سوره هود
صفحه 229 _ آیه 63 تا 71 سوره هود

صفحه 230 _ آیه 72 تا 81 سوره هود
...........................scorpion555
صفحه 231 _ آیه 82 تا 88 سوره هود

صفحه 232 _ آیه 89 تا 97 سوره هود
صفحه 233 _ آیه 98 تا 108 سوره هود
صفحه 234 _ آیه 109 تا 117 سوره هود
صفحه 235 _ آیه 118 تا 123 سوره هود –آیه 1 تا 4 سوره یوسف
...............mastane20
صفحه 236 _ آیه 5 تا 14 سوره یوسف.....................mahsa66
صفحه 237 _ آیه 15 تا 22 سوره یوسف....................nafis.68
صفحه 238 _ آیه 23 تا 30 سوره یوسف..................(✿◠‿◠) Darya
صفحه 239 _ آیه 31 تا 37 سوره یوسف....................mastane20

صفحه 240 _ آیه 38 تا 43 سوره یوسف
...................mohandeseit
صفحه 241 _ آیه 44 تا 52 سوره یوسف....................خیال شیشه آبی
 
آخرین ویرایش:

mahsa66

عضو جدید
کاربر ممتاز
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon_gol.gif شروع جزء دوازدهم
""بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"
ای پرچمدار شيعه و رئيس مذهب جعفري، اي بلند اختر! در شب هجران تو، عالم دگرگون شده است. اي ششمين نور سرمدي، تاريخ از كدام مصيبت تو شكوه كند، آري تاريخ، شرمنده از حكايت غربت توست.


سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام جعفر صادق (ع) و با توسل به ایشان از خداوند منان می خواهیم طمع واقعی ایمان به خدا و اهل بیتش را به ما بچشاند.


امام جعفر صادق (عليه‏السلام) فرمودند:
حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزت و رفتن حیا گردد.

جزء دوازدهم قرآن کریم
صفحه 222 _ آیه 6 تا 12 سوره هود....
...................nafis.68
صفحه 223 _ آیه 13 تا 19 سوره هود......................IT Engineer2
صفحه 224 _ آیه 20 تا 28 سوره هود
......................dordoone
صفحه 225 _ آیه 29 تا 37 سوره هود......................sheitonak
صفحه 226 _ آیه 38 تا 45 سوره هود
......................s.1.8.1.18
صفحه 227 _ آیه 46 تا 53 سوره هود......................eng shimi
صفحه 228 _ آیه 54 تا 62 سوره هود.......................B@control
صفحه 229 _ آیه 63 تا 71 سوره هود
.......................ArChitect_90
صفحه 230 _ آیه 72 تا 81 سوره هود
......................scorpion555
صفحه 231 _ آیه 82 تا 88 سوره هود
......................sara.ceramic
صفحه 232 _ آیه 89 تا 97 سوره هود
......................sara.ceramic
صفحه 233 _ آیه 98 تا 108 سوره هود
صفحه 234 _ آیه 109 تا 117 سوره هود
...................WOMIS
صفحه 235 _ آیه 118 تا 123 سوره هود –آیه 1 تا 4 سوره یوسف
...............mastane20
صفحه 236 _ آیه 5 تا 14 سوره یوسف.....................mahsa66
صفحه 237 _ آیه 15 تا 22 سوره یوسف....................nafis.68
صفحه 238 _ آیه 23 تا 30 سوره یوسف..................(✿◠‿◠) Darya
صفحه 239 _ آیه 31 تا 37 سوره یوسف....................mastane20

صفحه 240 _ آیه 38 تا 43 سوره یوسف
...................mohandeseit
صفحه 241 _ آیه 44 تا 52 سوره یوسف....................خیال شیشه آبی
 

mahsa66

عضو جدید
کاربر ممتاز
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon_gol.gif شروع جزء دوازدهم
""بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"
ای پرچمدار شيعه و رئيس مذهب جعفري، اي بلند اختر! در شب هجران تو، عالم دگرگون شده است. اي ششمين نور سرمدي، تاريخ از كدام مصيبت تو شكوه كند، آري تاريخ، شرمنده از حكايت غربت توست.


سلام دوستان عزیزم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام جعفر صادق (ع) و با توسل به ایشان از خداوند منان می خواهیم طمع واقعی ایمان به خدا و اهل بیتش را به ما بچشاند.


امام جعفر صادق (عليه‏السلام) فرمودند:
حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزت و رفتن حیا گردد.

جزء دوازدهم قرآن کریم
صفحه 222 _ آیه 6 تا 12 سوره هود....
...................nafis.68
صفحه 223 _ آیه 13 تا 19 سوره هود......................IT Engineer2
صفحه 224 _ آیه 20 تا 28 سوره هود
......................dordoone
صفحه 225 _ آیه 29 تا 37 سوره هود......................sheitonak
صفحه 226 _ آیه 38 تا 45 سوره هود
......................s.1.8.1.18
صفحه 227 _ آیه 46 تا 53 سوره هود......................eng shimi
صفحه 228 _ آیه 54 تا 62 سوره هود.......................B@control
صفحه 229 _ آیه 63 تا 71 سوره هود
.......................ArChitect_90
صفحه 230 _ آیه 72 تا 81 سوره هود
......................scorpion555
صفحه 231 _ آیه 82 تا 88 سوره هود
......................sara.ceramic
صفحه 232 _ آیه 89 تا 97 سوره هود
......................sara.ceramic
صفحه 233 _ آیه 98 تا 108 سوره هود.....................نی نی باسگاه
صفحه 234 _ آیه 109 تا 117 سوره هود
...................WOMIS
صفحه 235 _ آیه 118 تا 123 سوره هود –آیه 1 تا 4 سوره یوسف
...............mastane20
صفحه 236 _ آیه 5 تا 14 سوره یوسف.....................mahsa66
صفحه 237 _ آیه 15 تا 22 سوره یوسف....................nafis.68
صفحه 238 _ آیه 23 تا 30 سوره یوسف..................(✿◠‿◠) Darya
صفحه 239 _ آیه 31 تا 37 سوره یوسف....................mastane20

صفحه 240 _ آیه 38 تا 43 سوره یوسف
...................mohandeseit
صفحه 241 _ آیه 44 تا 52 سوره یوسف....................خیال شیشه آبی
 

mahsa66

عضو جدید
کاربر ممتاز
جزء سیزدهم

جزء سیزدهم

""بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"

اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) را به شدت محکوم کرده و انشاءالله که هتک حرمت کنندگان به زودی نابود خواهند شد.

سلام دوستان

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به حضرت محمد (ص) و با توسل به ایشون رفع مشکل دوست عزیزمون
IT Engineer2 و همچنین شفای مادر دوست عزیزمون صدای سکوت
رو از خداوند عزیز مسئلت داریم.

پیامبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند : ای علی ، روز قیامت شیعیان تو همان رستگارانند . هرکس یکی از آنان را مورد اهانت قرار دهد ، به تو توهین کرده و هرکس به تو اهانت کند ، به من اهانت کرده و هرکس به من توهین کند ، خداوند او را در آتش جهنم جاودان سازد ، و چه بد سرنوشتی است
جزء سیزدهم قرآن کریم

صفحه 242.......آیه 53 تا 63 سوره یوسف
صفحه 243.......آیه 64 تا 69 سوره یوسف
صفحه 244.......آیه 70 تا 78 سوره یوسف
صفحه 245.......آیه 79 تا 86 سوره یوسف
صفحه 246.......آیه 87 تا 95 سوره یوسف
صفحه 247.......آیه 96 تا 103 سوره یوسف
صفحه 248.......آیه 104 تا 111 سوره یوسف
صفحه 249.......آیه 1 تا 5 سوره رعد
صفحه 250.......آیه 6 تا 13 سوره رعد
صفحه 251.......آیه 14 تا 18 سوره رعد
صفحه 252.......آیه 19 تا 28 سوره رعد
صفحه 253.......آیه 29 تا 34 سوره رعد
صفحه 254.......آیه 35 تا 42 سوره رعد
صفحه 255.......آیه 43 سوره رعد و آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم
صفحه 256.......آیه 6 تا 10 سوره ابراهیم
صفحه 257.......آیه 11 تا 18 سوره ابراهیم
صفحه 258.......آیه 19 تا 24 سوره ابراهیم
صفحه 259.......آیه 25 تا 33 سوره ابراهیم
صفحه 260.......آیه 34 تا 42 سوره ابراهیم
صفحه 261.......آیه 43 تا 52 سوره ابراهیم 

m4material

مدیر تالار مهندسی مواد و متالورژی
مدیر تالار
جزء سیزدهم
""بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"

اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) را به شدت محکوم کرده و انشاءالله که هتک حرمت کنندگان به زودی نابود خواهند شد.

سلام دوستان

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به حضرت محمد (ص) و با توسل به ایشون رفع مشکل دوست عزیزمون
IT Engineer2 و همچنین شفای مادر دوست عزیزمون صدای سکوت
رو از خداوند عزیز مسئلت داریم.

پیامبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند : ای علی ، روز قیامت شیعیان تو همان رستگارانند . هرکس یکی از آنان را مورد اهانت قرار دهد ، به تو توهین کرده و هرکس به تو اهانت کند ، به من اهانت کرده و هرکس به من توهین کند ، خداوند او را در آتش جهنم جاودان سازد ، و چه بد سرنوشتی است
جزء سیزدهم قرآن کریم

صفحه 242.......آیه 53 تا 63 سوره یوسف....................................
nafis.68
صفحه 243.......آیه 64 تا 69 سوره یوسف....................................
nafis.68
صفحه 244.......آیه 70 تا 78 سوره یوسف....................................m4material
صفحه 245.......آیه 79 تا 86 سوره یوسف
صفحه 246.......آیه 87 تا 95 سوره یوسف
صفحه 247.......آیه 96 تا 103 سوره یوسف
صفحه 248.......آیه 104 تا 111 سوره یوسف
صفحه 249.......آیه 1 تا 5 سوره رعد
صفحه 250.......آیه 6 تا 13 سوره رعد...........................................
MOΣIN
صفحه 251.......آیه 14 تا 18 سوره رعد........................................
.
eng shimi
صفحه 252.......آیه 19 تا 28 سوره رعد........................................
.
eng shimi
صفحه 253.......آیه 29 تا 34 سوره رعد
صفحه 254.......آیه 35 تا 42 سوره رعد
صفحه 255.......آیه 43 سوره رعد و آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم
صفحه 256.......آیه 6 تا 10 سوره ابراهیم
صفحه 257.......آیه 11 تا 18 سوره ابراهیم
صفحه 258.......آیه 19 تا 24 سوره ابراهیم
صفحه 259.......آیه 25 تا 33 سوره ابراهیم
صفحه 260.......آیه 34 تا 42 سوره ابراهیم
صفحه 261.......آیه 43 تا 52 سوره ابراهیم


 
بالا