جدایی طلبی قومی در ایران

وضعیت
موضوع بسته شده است.

kakol07

اخراجی موقت
در این مقاله تلاش من بر این است که نگاهی کوتاه به حرکتهای قومی و جدایی طلب ایران داشته باشم که در این میان به اختصار به مسئله کردها، اعراب خوزستان و قوم بلوچ می اندازم و سپس با دقت بیشتر مسئله قوم آذری و ترک زبان ایران و جنبشهای جدایی طلبانه آنان را مورد بحث قرار می دهم تجزیه طلبی، جدایی طلبی، هویت طلبی یا استقلال طلبی هدف این مقاله ارزش گذاری مثبت و منفی بر این جنبشها نیست بلکه در درجه اول امکان تحقق پذیری از منظر ژئوپولتیک و سپس در مورد جنبشهای جدایی طلب ترک به صورت خاص منطق و حقانیت مورد استناد آنان را بررسی می کنم.

برای روشن شدن موضع نویسنده مایلم تاکید کنم که منظر این مقاله قدسی کردن و تقدس بخشیدن به مرزهای جغرافیایی ایران و یا نفی حقوق ملتها و اقلیتهای هموطنم نیست که معتقدم همه فرزندان ایران باید حقوق و امکانات برابر برای پیشرفت داشته باشند و باید بر درخشش رنگهای جامه رنگارگ ایران افزود که زیبایی ایران در رنگین کمان اقوام آن و به یگانگی رسیدن آنان در فرهنگ مشترک ایرانی است و در این راه پیروزی جداگانه ای نمی شناسم زیرا به بلندای یک تاریخ تنها هرگاه با هم و در کنارهم پیروز شده ایم تاریخ خود را به اوج رسانده ایم. من در میان نیاکانم تا آنجا که امکان تحقیق یافته ام تنها در 4 نسل ترک، گیلک، اصفهانی، بختیاری، قشقایی و گرجی را مورد شناسایی قرار داده ام و این همواره به یادم می آورد که سرزمینم ورای مرزهای سیاسی امروز قرار دارد و این سرزمین ، تاریخی است که نیاکانم را به یکدیگر پیوند داده است و مطمئنم بسیاری از خوانندگانم نیز در تجربه درک پیوندهای ایران بزرگ با من مشترکند و این اتحاد بالاتر از قومیت، پیوند تاریخی ماست.

برای من ایران تنها عظمت باستانی پارس نیست که اگرچه باشکوه است ولی این سرزمین پیش از آن نیز وجود داشته است، سرزمین آریاییان نیز نیست که آنها برگی از تاریخ سرزمین منند و آنان نبودند که ایران ساختند بلکه این سرزمین نقطه اوج گیری آنان گشت، ایران برابر با زبان پارسی یا قلمرو وسیع امپراطوریهای باستانی نیز نیست که نه پارسی از همه جهات برترین زبان است و نه وسعت خاک افتخار ،که امپراطوری مغول نیز به غایت وسیع بود. ایرانی که بدان عشق می ورزم همان است که هانری کربن آن را دریافت و نوشت: این برزخی شگفت است که شبیه هیچ جای این جهان نیست ، جایی که میان آسمان و زمین معلق است و من آن را “دنیای میانجی” مینامم و او چه درست دیده بود.

برای من ایران وجودی معنوی است که خود را هزاران سال در معماری، شعر و سنتهای معنوی و ادیان و نوابغ خود تکرار کرده است و پلی است میان دنیای شرق و غرب ، درون و بیرون که خصلتهای بنیادین خود را نه فقط بر ساکنان خود بلکه بر مهاجمان نیز تحمیل کرده است و باور دارم بدون درک امپراطوری فرهنگی ایران بازسازی عظمت آن امکان پذیر نخواهد بود و این فرهنگ منتهای جذب، تساهل، خلاقیت و شوق یادگیری و برونگرایی است و نه درونگرایی زشت و عاری از عشق ناسیونالیسم کور و شونیسم قومی.مسئله ایران در همیشه تاریخ همایشی از اقوام ساکن فلات قاره ایران بوده است که در این کانون انسجام بخش یگانگی یافته اند.

آذری های ترک زبان، کردها، ترکمن ها، قشقایی ها،بلوچ ها، ارمنی ها و سایرین در کنار یکدیگر نقشه قومی ایران را تشکیل داده اند که ایران را به یک رنگین کمان فرهنگی و امکان بالقوه ای از الگوی اتحاد ملتهایی با منشا زبانی و گاها حتی نژادی متفاوت در پرتو فرهنگی یگانگی بخش بدل ساخته است. اگرچه تا پیش از سال 1300 و پیدایش دولتهای مدرن در ایران نشانه ای از تحرکات قومی با هدف ملت سازی و استقلال سیاسی در دست نیست ولی با ظهور دولت مدرن و تغییر سیاستهای کلونیزاسیون کشورهای استعماری به سوی تجزیه کشورهای چند فرهنگی و چند نژادی، ایران نیز از این موج جدید برکنار نماند و طبیعتا در یکصد سال گذشته بهره گیری از تنوع اقوام ایرانی یکی از بهترین راهها برای بی ثبات کردن ایران بوده است که قدرت های بزرگ و همینطور همسایگان ایران در جهت منافع خود از آن بهره برده و می برند. این قدرتها و دولتهای همسایه توانایی گسترده ای از تامین تجهیزات و منابع لازم در جهت حمایت لازم از گروههایی دارند که خواهان استقلال و خودمختاری هستند و در مسیر تامین منافع خود از فعال سازی این منابع دریغ نکرده و نمی کنند.

اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی اول در گیلان و پس از جنگ جهانی دوم درآذربایجان اقدام به تشکیل، سازماندهی و حمایت گروههای جدایی طلب کرد که عمدتا جنبشهایی قومی با جهت گیری کمونیستی بودند، انگلستان نیز در اوایل قرن حاضر در جهت حداکثر سازی بهره برداری از منابع نفت جنوب و فشار به دولت مرکزی از تمایلات جدایی طلبانه اعراب خوزستان بهره گرفت. با خروج بریتانیا از خلیج فارس که سالها قدرت مسلط این منطقه بود و نفوذ روز افزون ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم و سرانجام خروج اتحاد جماهیر شوروی از عرصه سیاسی بین المللی و استقلال جمهوری های آسیای میانه نه تنها نیروهای موثر بر منطقه حساس ژئوپولتیک ایران تغییر یافت بلکه ساختار همسایگان ایران نیز دگرگون شد که خود متضمن فرصتها و مخاطرات جدیدی برای ایران بود.

در میان مجموعه اقوام و اقلیتهای ایرانی تحرکات جدایی طلبانه میان چهار گروه قومی آذریها، کردها، بلوچ ها و عربها برای این کشور مسئله و حتی تهدید استراژیک محسوب می شود.آذریهای ایران پیوندهای زبانی و علاقه های مشترکی با جمهوری آذربایجان، ترکیه و تا حدودی ترکمنستان دارند و دو همسایه شمالی و غربی ایران دارای ابزارهایی برای ایجاد تحرکاتی در این مناطق هستند که در سالهای اخیر شکلی روز افزون داشته است که این مقاله در بخش بعدی اختصاصا به پیامدهای این مسئله خواهد پرداخت.کردها به عنوان یکی از آخرین گروههای قومی خاورمیانه که به تاسیس کشوری مستقل نرسیده اند در سه کشور ایران، عراق و ترکیه پراکنده هستند و مسائل آنها هر سه کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. هر سه این کشورها می توانند از امکان نفوذ بر کردهای دو کشور دیگر در جهت منافع ملی خود و در زمان لازم فشار به کشورهای همسایه بهره جویند و البته در همان زمان ناچار به مقابله با تحریکات همسایگان و تحرکات تجزیه طلبانه کردها در کشور خود هستند. برای ترکیه و عراق این امر بسیار جدی تر است زیرا بخش بسیار بزرگی از منابع نفتی عراق در مناطق کردنشین واقع است و برای ترکیه تقریبا حوزه درگیری تمامی جنوب ترکیه خواهد بود. برای ایران این ارضی کوچکتر و از لحاظ اقتصادی کم اهمیت ترند ولی با توجه به تنوع قومی ایران هرگونه تهدید تمامیت ارضی از نوع جنبشهای قومی برای هر حکومت مرکزی یک خط قرمز مطلق تلقی می شود.
 

kakol07

اخراجی موقت
در رابطه با موضوع کردها و روابط ایران و ترکیه تا زمانی که مناسبات ایران و ترکیه پایدار باشد بعید است که ایران و ترکیه از این ابزار بهره جویند به ویژه آن که ترکیه در مقابله با مسئله کردها به مراتب آسیب پذیر تر از ایران است و حتی به صورت تاریخی نیز آسیب پذیرتر بوده است که ازسرکوب قیامهای 1925و 1929 و 1930 توسط آتاتورک تا امروز این بحران تداوم داشته است و دست ترکیه در این امر با توجه به درخواست این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا و عضویت در ناتو و ناچاری این کشور از حداقل ظاهرسازی در مسائل حقوق بشر تا حد زیادی بسته است و این امری است که ایران از آن به خوبی آگاه است. از این رو به نظر می رسد هر دو کشور در سایه تهدید تمامیت ارضی خود در مورد این مسئله منافع مشترک و همکاری خواهند داشت و البته ایران دست بالاتری در این بازی دارد که از آن بهره نخواهد برد مادام که ترکیه در مسیر کمک آشکار به جدایی طلبان آذربایجان این پیمان نانوشته را نشکند که این امر می تواند بالقوه تنشی شدید در هر دو کشور پدید آورد و حتی انها را به عرصه درگیری بکشاند.

موضوع عراق کمی متفاوت است زیرا در جریان جنگ هشت ساله دو کشور هر دو کشور به جنبشهایی جدایی طلب کرد در کشورهای یکدیگر در جهت تضعیف طرف متقابل بهره بردند که موفقیت ایران اشکارا در امر بهره گرفتن از کردهای عراقی در امتداد مرزها بیشتر بود که حتی با واکنش ترکیه مواجه شد. پیش از آن نیز شاه در فاصله سالهای 1972-1976 در مقابله با عراق با بهره برداری از کردهای عراق آسیبی جدی به حکومت عراق وارد ساخته بود که در نهایت با عدم تداوم کمکها عراق موفق به سرکوب قیامها گردید. در نهایت در سالهای اخیر و با سقوط صدام متحدین سابق ایران در کنار شیعیان از قدرت سیاسی نیرومندی برخوردار گشتند که در کوتاه مدت به نفوذ سیاسی ایران در عراق می انجامد ولی در طولانی مدت و در سایه تشکیل کردستان خودمختار عراقی احتمال کاسته شدن از این نفوذ محتمل است ولی در هر صورت به دلایل متعدد از جمله کم بودن جمعیت کردهای ایران در مقایسه با عراق و به ویژه ترکیه، مسائل داخلی کردها با یکدیگر و تغییر بافت جمعیتی این مناطق بر اثر سیاست اسکان، امکان تجزیه کردستان ایران تقریبا در افق قابل مشاهده ضعیف است و حتی در صورت بحرانی فراگیر در ترکیه و تشکیل کشوری مستقل برای کردها امکان نوعی خودمختاری محدود و یا مهاجرت وسیع بیش از جنبشی است که به صورت موفق بتواند استانهای کرد نشین را از ایران جدا کند.

در مورد جنبشهای تجزیه طلب عرب در ایران امکان موفقیت حتی از کردها نیز کمتر ولی حساسیت آن برای ایران به دلیل وجود عمده منابع و تاسیسات نفتی ایران در این منطقه به ویژه در مجاورت با عراق بسیار بالاست. در طول تاریخ ابتدا بریتانیا و سپس عراق به ویژه در جریان جنگ و در این اواخر کشورهای حاشیه خلیج و به صورت خاص عربستان و جنبش وهابی از اعراب این منطقه و ناسیونالیسم عرب به عنوان برگ برنده خود در فشار و تضعیف حکومت مرکزی بهره جسته اند. دریافت شخصی من از موضوع اعراب ایرانی جنوب این است که علیرغم بدبینی شدید اغلب ایرانیان به اعراب ایرانی ساکن خوزستان و تردید در وفاداری آنان که منشاء محرومیت هایی برای آنان و حتی بعضا تقویت جریانهای تجزیه طلب متاخر در میان آنها بوده است اغلب آنان وفاداری خود را در عملا در جریان جنگ ایران و عراق نشان دادند. من در این رابطه با بسیاری از ساکنان جنوب در سفرهای متفاوت صحبت کردم و تقریبا مشاهدات غالب آنان بر عدم همراهی و در بسیاری موارد مقاومت اعراب ایرانی خوزستان در مقابل همزبانان مهاجم خود شهادت می داد امری که گراهام فولر نیز در کتاب ژئوپولتیک ایران، قبله عالم به ترجمه عباس مخبر بر آن تاکید می ورزد. جای تاسف است که مردمی مظلوم که شخصا در سفرهای مختلف به این منطقه آنان را بسیار مهربان و مهمان نواز یافتم به دلیل نوعی حس عرب ستیزی تاریخی در ایران که البته دلایل آن قابل درک است در بسیاری موارد مظلوم واقع می شوند و محرومیتهایی به آنان تحمیل می شود.

امیدوارم روزی هیچ ایرانی خوزستانی شیعه از شنیدن جوکهایی که اعراب ایرانی خوزستان را به استهزا می گیرد نخندد همانطور که امیدوارم روزی همه ما یکبار برای همیشه در مقابل این بدعت زشت معاصر تمسخر اقوام ایرانی در هر کجای ایران بایستیم به نوعی مسئله قوم بلوچ در شرق شبیه به کردها در غرب است زیرا سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان در مسائل این قوم سهیمند و حداقل ایران و پاکستان در مقاطعی مشکلاتی را در این زمینه متحمل شده اند. مسئله پاکستان بسیار ریشه دار تر است زیرا عملا شورش بلوچهای پاکستان به حمایت افغانستان برای بلوچستان مستقل در اوایل دهه 70 اسلام آباد را با یک دردسر و شورش جدی درگیر ساخت. به دلیل آسیبی که پاکستان از مسئله بلوچستان می بیند به صورت طبیعی در حوزه منافع ملی این کشور نیست که جنبشهای جدایی طلب بلوچ ایران را تقویت کند به همین دلیل این گروهها عمدتا توسط بخشهای تندرو دولتهای عربی با انگیزه مذهبی و نه قومی و احتمالا با همکاری قدرتهای بزرگی که با شرایط سیاسی ایران معاصر مشکلات ریشه ای دارند تقویت و تسلیح می شوند ولی احتمالا به دلیل حساسیت پاکستان در این رابطه این حمایتها نه به صورت تمام و کمال بلکه به صورت اهرم فشاری بر ایران مورد استفاده قرار می گیرند و تا زمانی که حکومتی تندرو مانند طالبان البته مستقل از طالبان تحت نفوذ پاکستان مجدد در افغانستان بر سر کار نیاید موضوع این جنبشها به تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی بدل نخواهند شد اگرچه امنیت شرق ایران را با چالش مواجه خواهد کرد.

در بخش بعدی این مقاله به صورت خاص به مسئله قوم آذری ایران و ارتباط جمهوری اذربایجان و ترکیه با جنبشهای جدایی طلب ترکهای ایران و بررسی مبدا حرکت سیاسی و منطق تاریخی آنان خواهم پرداخت. موضوعی که معتقدم اهمیتی بسیار ویژه در میان جنبشهای قومی ایران دارد و نیازمند درک و آگاهی عمیقتری از مبانی آن است
 

kakol07

اخراجی موقت
خلاصش این میشه که قسمت بزرگی از سرزمینمون درتیررس ربایش از طرف بیگانگان هست ومتاسفانه یه عده جدایی طلب با مظلوم نمایی قصد دارن تا به این ایده ها مخصوصا درقسمت اذربایجان جامه واقعیت بپوشانند
 

Mr.Hyde

عضو جدید
ممنون
آره اين هدف آمريكا و اسراييل بوده و هست
كه از جنگ هاي رواني محسوب ميشه
 

hamed-Gibson

عضو جدید
کاربر ممتاز
خلاصش این میشه که قسمت بزرگی از سرزمینمون درتیررس ربایش از طرف بیگانگان هست ومتاسفانه یه عده جدایی طلب با مظلوم نمایی قصد دارن تا به این ایده ها مخصوصا درقسمت اذربایجان جامه واقعیت بپوشانند

محض اطلاعتون مردم آذربایجان خیلی وطنپرستتر از دیگران که ادعای فارس و ایرانی بودنشون میشه هستن
نمونش تو جنگ تحمیلی بود
 

پيرمرد فروم

عضو جدید
محض اطلاعتون مردم آذربایجان خیلی وطنپرستتر از دیگران که ادعای فارس و ایرانی بودنشون میشه هستن
نمونش تو جنگ تحمیلی بود
حامد پسرم
اين كشور شهيد زياد داده
اگه يه جا شهداي با شهامت داشته جاي ديگه هم حتما داشته
چرا ارزش شهدا را روي ترازوي قياس بزاريم؟
 

samira_3001

عضو جدید
کاربر ممتاز
اره برخی از مردم آذربایجان این نظر رو دارن. البته من آذری وطن دوست هم دیدم که به خاک ایران بنازه و افتخار کنه.
ولی خوب عده ای از سری اول هم در خوده این فاروم وجود داشتند.

این حرکتیه برای جدایی و از بین بردن اتحاد.
 

hamed-Gibson

عضو جدید
کاربر ممتاز
اره برخی از مردم آذربایجان این نظر رو دارن. البته من آذری وطن دوست هم دیدم که به خاک ایران بنازه و افتخار کنه.
ولی خوب عده ای از سری اول هم در خوده این فاروم وجود داشتند.

این حرکتیه برای جدایی و از بین بردن اتحاد.

خط اولی که نوشتید رو دوباره بخونید
اینطور استنباط میشه که عده کمی از ترکها وطندوست هستند
 
  • Like
واکنش ها: Sarp

پيرمرد فروم

عضو جدید
حامد پسرم
با اين پست ها چيزي به كسي كم يا زياد نميشه
من با اين همه عمري كه كردم از همه خوبي و بدي ديدم
ولي همه ي قشر خاصي از مردم بد باشن رو نديدم
شما اين دم عيدي ناراحت نشو
 

hamed-Gibson

عضو جدید
کاربر ممتاز
حامد پسرم
با اين پست ها چيزي به كسي كم يا زياد نميشه
من با اين همه عمري كه كردم از همه خوبي و بدي ديدم
ولي همه ي قشر خاصي از مردم بد باشن رو نديدم
شما اين دم عيدي ناراحت نشو

شما بزرگی درست
ولی همین چیزها رو باید رعایت کرد
مسئله یک نفر و دو نفر نیست
داریم در مورد قومیت ها نظر میدیم
من متوجه شدم که ایشون منظورشون توهین نیست ولی ممکنه یکی بیاد و نتونه متوجه بشه
من فقط گفتم یکبار دیگه نوشته خودشون رو بخونن
 
  • Like
واکنش ها: Sarp

Sarp

مدیر بازنشسته
اره برخی از مردم آذربایجان این نظر رو دارن. البته من آذری وطن دوست هم دیدم که به خاک ایران بنازه و افتخار کنه.
ولی خوب عده ای از سری اول هم در خوده این فاروم وجود داشتند.

این حرکتیه برای جدایی و از بین بردن اتحاد.
جدایی و از بین بردن اتحاد قبول نکردن اصول قانون اساسیه !
 

آراز ائل سس

اخراجی موقت
اره برخی از مردم آذربایجان این نظر رو دارن. البته من آذری وطن دوست هم دیدم که به خاک ایران بنازه و افتخار کنه.
ولی خوب عده ای از سری اول هم در خوده این فاروم وجود داشتند.

این حرکتیه برای جدایی و از بین بردن اتحاد.
تا زمانی که شما فارس زبان ها همه چیز های خوب رو مال خودتون بدونید و همه چیزهای بد رو به ما نسبت بدبد اتحادی وجود نخواهد داشت
تا زمانی که قانون رو اجرا نکنید و در مقابل اجراش سنگ اندازی کنید اتحاد وجود نخواهد داشت
تا زمانی که همه رو آریایی بدونید و نژاد دیگران رو مورد اهانت و تعرض قرار بدید اتحاد وجود نخواهد داشت
حرکت ملی آزربایجان حرکتیست برای تحقق آرمان همیشگی انسان یعنی آزادی عدالت و برابری قومی
شما الان یه نمونه از این اقدامات هستید که دارید به زور به ما میقبولونید که ما آذری هستیم نه ترک
 
  • Like
واکنش ها: lo30

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
بسم الله
کی حالا موقع عیدی همچین تاپیک زده ............ که البته اخراجم شده ............ من موندم

بابا عید نزدیکه ....................... دلخوری و ........... رو بریزین دور

برای بار هزارم .......... تو این یه سال !!!!!!!!!

فارس و ترک و کرد و لر و مازندران و .................. همشون با هم میشن ایران ................. و این یک اصله
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
ستار خان .......... باقر خان .............. میرزاکوچک خان ............... شهید چمران ، شهید باکری ، شهید آوینی ، شهید همت و..........

همه و همه ..................... ایران رو تجزیه ناپذیر میدونستن و همشون ایرانی هستند و حاضر نبودن زیر بیرق هیچ بیگانه ای پرچم بزنن
 

آراز ائل سس

اخراجی موقت
ستار خان .......... باقر خان .............. میرزاکوچک خان ............... شهید چمران ، شهید باکری ، شهید آوینی ، شهید همت و..........

همه و همه ..................... ایران رو تجزیه ناپذیر میدونستن و همشون ایرانی هستند و حاضر نبودن زیر بیرق هیچ بیگانه ای پرچم بزنن

سلام
من هم همینو میگم
ولی اینا نمیخوان قبول کنن
یونی ایلیز کوتلی اولسون
 

GAME_OVER

کاربر فعال باشگاه ورزشی ,
کاربر ممتاز
چه بخواین قبول کنین چه نه عده ای از آذری ها خواستار جدایی از ایرانن ..

البته اونها هم دلیل دارن برای این خواسته شون ..


از ین دوستای منم کسایی بودن که اینطور فکر میکردن ..
 

Sarp

مدیر بازنشسته
بابا باز واسه خودتون بافتین ؟

پستها اصلی تایپیک یه متن مغرضانه جدائی طلبانه نیست
واسه چی تا اسم یه چیزی میاد فوری منحرف میکنید ؟!
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

Similar threads

بالا