.: تلنگر :.

anahita1370

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
 

بهار00

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز


خدا به فرشته ها شعور داد بدون شهوت . . .

به حیوان ها شهوت داد بدون شعور . . .

و به انسان هر دو را . . .

انسانی که شعورش به شهوتش غلبه کند


از فرشته بالا تر است . . .

و انسانی که شهوتش بر شعورش غلبه کند


از حیوان پست تر . . .

 

بهار00

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ﺟﻤﻠﻪ ﺯﯾﺒﺎیی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ

ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭک ﻧﻮﺷﺘﻪ شده:
ﺩﺭ ﻗﺒﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ

ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد !
ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻤﺎﺳت..
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
ح مسابقه فرهنگی تلنگر(حمایت از مردم بحرین) تالار اسلام و قرآن 0

Similar threads

بالا