تقویم تخصصی نجوم برای سومین سال متوالی منتشر شد

Prof.Hesabi

عضو جدید
تقویم تخصصی نجوم سال 1392 ، برای سومین سال متوالی به صورت دیواری و در دو طرح مختلف منتشر شد.
با استفاده از این تقویم هیچ رویداد مهم نجومی را از دست نخواهید داد. موقعیت سیارات، دنباله دارها، وضعیت و زمان بارش های شهابی، اختفاها، مقارنه ها، کسوف و خسوف، وضعیت ماه ( به جای درج ایام ماه های قمری) و سایر رویدادهای نجومی در کاملترین تقویم تخصصی نجوم ایران ، که توسط پژوهشگران موسسه کیهان پژوهان پروفسور حسابی شیراز منتشر شده است.

http://dr-hesabi.org/Show.aspx?id=90
 

Similar threads

بالا