تقسیم کلمه بر بایت

AmirAS20

عضو جدید
برنامه ای که به کمک تقسیم کلمه بر بایت و متغیرهای یک بایتی حاصل تقسیم را بدست آورد.
لطفا بگین چیکار کنم؟
 

farzadvahdat

عضو جدید
با فرض اینکه عدد اول شما در متغیر Num1
و عدد دوم شما در متغیر Num2 باشد:

mov ah,num1
cbw
mov cl,num2
div cl

حاصل هم در Ah & Al ذخیره میشه.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
A تقسیم دو عدد زبان اسمبلی 1
Y برنامه تقسیم با استفاده از تفریق زبان اسمبلی 5

Similar threads

بالا