تغییر رشته در ارشد؟

apadana34

عضو جدید
مي خواستم بپرسم ايا در مقطع ارشد در مجموعه فني و مهندسي اگر در دانشگاهي دولتي قبول شويم مي تونيم تغيير رشته بديم در يه رشته ديگر در همان مجموعه . يعني فرضا از برق الکترونيک به مکانيک کاربردي تغيير رشته داد البته در همان دانگشاهي که قبول شدي؟
 
بالا