تعیین مقدار روغن نخ

Carlina

عضو جدید
کاربر ممتاز
تعیین مقدار روغن نخ

مواد مورد نیاز : پترولیوم اتر

وسایل مورد نیاز : تعدادی بشر 50 میلی لیتری – تعدادی سبد فولادی ضد زنگ –دستگاه سوکسیله 100 میلی لیتری و بالن 250 میلی لیتری – حمام بخار – ترازو با دقت 0.1 میلی گرم

شرح اقدامات :
الف ) روش آزمایش : مقدار 4 تا 5 گرم نخ مورد نظر را وزن کرده در داخل یک سبد فولادی قرار میدهیم .سپس سبد را داخل دستگاه سوکسیله میگذاریم حدود cc 50 به آن پترولیوم اتر اضافه کرده میگذاریم مدت یک ساعت روی حمام بخار در درجه حرارت 60 الی 70 درجه سانتی گراد بماند.در این مدت روغن از نخ جدا شده و به صورت محلول در پترولیوم اتر باقی میماند.پس از یک ساعت محلول حاصل را در بشرهای وزن شده از قبل میگذاریم و در داخل آون با دمای 90 درجه سانتی گراد قرار میدهیم.به مدت دو ساعت.حلال پترولیوم اتر تبخیر شده و باقیمانده روغن میباشد.

ب)روش محاسبه :
وزن روغن(gr)= وزن ظرف با روغن (gr) – وزن ظرف(gr)
درصد روغن نخ = وزن نخ /وزن روغن×100
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Similar threads

بالا