تحلیل حساسیت

aria/68

عضو جدید
سلام
من می خوام برای پروژه درسیم پارامترهای الگوریتم ژنتیکم را تحلیل حساسیت کنم.
چطور باید این کار را انجام داد؟
 

Similar threads

بالا