تحقیق 2 در ارشد

jadde

عضو جدید
امسال درس تحقیق در عملیات 2 به کنکور ارشد صنایع ضافه شده. چه منبعی رو پیشنهاد می کنید؟
 
بالا