تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل‌ رفع نقص كارت‌ شركت در آزمون دكتري (Ph.D) سال 1393

هدیه.

مدیر تالار مهندسی شهرسازی
مدیر تالار
سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1393 مي‌رساند كه كارت شركت در آزمون براي كليه داوطلبان آزمون مذكور از روز سه‌‌شنبه 13/12/1392 براساس مندرجات بند «الف» اين اطلاعيه بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد. مطابق برنامه زماني پيش بيني شده فرآيند آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1393 رأس ساعت 8:00 صبح روز جمعه 16/12/92 در 53 شهرستان مختلف كشور برگزار خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحاني بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان درج مي گردد. ضمناً ساير اطلاعات ديگر در برگ راهنماي شركت در آزمون كه همزمان با كارت شركت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهدگرفت قابل پرينت و دريافت مي‌باشد.

اطلاعات بیشتر در http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=13&id=1442
 
بالا