به سوی انرژی های پاک

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
به سوی انرژی های پاک
امروزه انرژی از اركان مهم حیات اقتصادی، صنعتی و علمی كشورهای جهان می باشد كه بدون آن زندگی صنعتی ممكن نیست. تجربه‌ی دهه های اخیر نشان می‌دهد كه باتوجه به افزایش سطح‌ مصرف انرژی‌ در ‌جهان ‌و ‌ذخایر‌ محدود سوخت‌های فسیلی دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متكی بود. اگرچه نفت و سایرسوختهای فسیلی می توانند حداقل تا صد سال آینده نیز نیازهای انرژی دنیا راتأمین کنند، اما چالش عمیق تری که نظام انرژی جهان را شکل خواهد داد "مسائل زیست محیطی"‌می باشد. از طرف دیگر صدور منابع نفت و گاز، اقتصادایران را به درآمدهای حاصل از صدور منابع یاد شده وابسته کرده است. بدیهی است پایان پذیر بودن این منابع، در كنار اهمیت یافتن مسائل زیست‌محیطی قطع این وابستگی را امری ضروری ساخته است كه در این راستا باید نیم نگاهی به سایر جایگزین های نفت و گاز داشت. در ایران بیش ترین ظرفیت استفاده ازانرژی های تجدید پذیر مربوط به انرژی خورشیدی است و پس از آن انرژی باد وزمین گرمایی قرار دارند.

میلیاردها انسان از ابتدای تاریخ کوشیده اند به شیوه های متفاوت از انواع انرژی بهره برداری کنند و آن را تحت نظر بگیرند. طی سال های نخستین تأمین‌کننده ی انرژی برای انسان‌خورشید بود. زمانی که او به آتش را کشف میکند این مسأله وارد مرحله ای نو می گردد. بعدها انسان آموخت که چگونه میتواند از سایر عناصر طبیعت مانند آب و باد و گیاهان انرژی تولید کند. کشف ذغال سنگ به معنای ورود سوخت های فسیلی بر بازار انرژی جهان بود. قابلیت ذخیره سازی و حمل و نقل راحت ذغال سنگ باعث شد ‌تا این محصول برای سالیان متمادی بازار را درانحصار داشته باشد ولی‌ظهورنفت‌ درسال های بعد موقعیت ذغال سنگ را به خطر انداخت. بدین ترتیب آغاز قرن۲۰ میلادی مقارن با انقلاب انرژی در زمینه ی حرکت از سوخت های فسیلی جامد به مایع بود.‌ در ‌این‌دوران کشورهایی که دارای منابع و ذخایر خداداد نفت بودند با رونق اقتصادی مواجه گشتند همان گونه که در سال های قبل از آن رونق اقتصادی به کشورهای دارنده ی منابع غنی ذغال سنگ تعلّق داشت. اما به نظر می‌رسد در اوایل قرن۲۱تغییر جهتی از سوخت های فسیلی به سوخت های پاك و تجدیدپذیر در راه است.

دوعامل اساسی‌در این تغییر‌جهت دخیل می باشند :

۱) بحران های نفتی :
جنگ اعراب و اسرائیل که منجر به بحران نفتی ۷۴ - ۱۹۷۳ شد قیمت نفت خام رااز بشکه ای سه دلار به بیش از ۱۳ دلار رسانید. بحران نفتی سال ۱۹۷۳ و شوک شش سال بعد همراه با افزایش قیمت انرژی، منجر به تغییر جهت سریعی در نظام انرژی جهان شدند. آن دهه معرف پایان ناگهانی عصر رشداقتصادی صرفاً برپایه‌ی نفت بود که مشخّصه ی دهه های پس از جنگ جهانی دوم می باشد. ده ها شاخص اقتصادی جهانی از GNP گرفته تا تولید فولاد در حوالی سال ۱۹۷۳ افت شدیدی را نشان می دهد. در‌ سراسر جهان فروض ساده‌ی پیشرفت بی پایان اقتصادی و اجتماعی زیر سؤال رفتند و نیاز به انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی احساس شد.

۲) مسائل زیست محیطی :
تقریباً از اوایل دهه ی ۱۹۹۰و با حادتر شدن مسأله ی محیط زیست، حفظ آن دردستور کار اغلب سازمان های بین المللی و سازمان های غیرحکومتی و NGO هاقرار گرفت. کنفرانس ریو‌در سال ۱۹۹۲ نقطه ی عطفی بود که مسأله‌ی تخریب زیست محیطی‌را به طور اساسی مورد بررسی قرار داد. در ادامه ی فعالیت های زیست محیطی، پروتکل کیوتو در‌جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شکل گرفت. این پروتکل در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ در کیوتو تشکیل شد و در ۱۶ مارس ۱۹۹۸ برای امضا به دفتر سازمان ملل ارائه شد و از تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۰۵ در حالت اجرایی قرار گرفته است. بدیهی است کشورهای پذیرنده ی این پروتکل موظف به رعایت مسائل زیست محیطی می باشند و از آن جا که بیش از ۸۰ درصد انتشارگازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت‌های بشر در زمینه ی انرژی است، قاعدتاً بیش ترین تغییرات هم در این بخش ‌صورت ‌می‌گیرد ‌و ‌در ‌این ‌راستا‌ مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر ‌بهترین گزینه ‌در جهت نیل ‌به اهداف فوق می باشند. در ادامه‌ی بحث به بررسی سه نوع از انواع انرژی های تجدیدپذیر موجودپرداخته می شود :

انرژی خورشیدی:
انرژی خورشیدی وسیع ترین منبع انرژی پاك در جهان است و مزیتی که این انرژیرا به دیگر انرژی ها برتری داده است قابل دسترس بودن آن در اکثر مناطق جهان می باشد. انرژی نوری كه از خورشید در هر ساعت به زمین می تابد بیش ازكل انرژی است كه ساكنان زمین در طول یك سال مصرف می‌كنند. کارشناسان معتقدند اگر می‌توانستیم فقط یک چهارم از انرژی خورشیدی که به مناطق مسطح جهان می تابد را مهارکنیم‌، به راحتی قادر بودیم نیازهای فعلی انرژی جهانرا برآورده سازیم. نیروگاه‌های خورشیدی در‌آینده با مزایایی قاطع كه در‌برابر‌نیروگاه‌های فسیلی‌و اتمی‌دارند وسعت بیش‌تری خواهند یافت.

مزایای استفاده از این انرژی عبارتند از:


استهلاك اندك و عمر طولانی :
نیروگاه های خورشیدی به دلایل فنی و نداشتن استهلاك زیاد دارای عمری طولانی بوده و دوام آنها را در حدود ۷۵ سال پیش‌بینی می‌كنند كه این امراز هزینه‌ی سالانه‌ی آنها می كاهد اما این رقم در مورد نیروگاه های فسیلی در حدود ۱۵ تا ۳۰ سال است.


عدم احتیاج به آب:
نیروگاه های خورشیدی به خصوص در آب و هوای گرم احتیاج به آب ندارند لذابرای مناطق خشك ( از جمله ایران ) بسیار مفید و مؤثر می باشند ؛ در صورتیكه در نیروگاه های فسیلی آب زیادی در برج های خنك كننده و تصفیه خانه هامورد نیاز می باشد.

تولید برق بدون مصرف سوخت:
نیروگاه های خورشیدی احتیاج به سوخت دیگری ندارند زیرا فقط از انرژی خورشیدی برای تولید برق استفاده می كنند و با ذخیره سازی انرژی در شب هاهم می توانند كار كنند. بر خلاف نیروگاه های فسیلی كه قیمت برق تولیدی آنها تابع قیمت نفت بوده و همیشه در حال تغییر می‌باشد در این نیروگاه‌هااین نوسان وجود ندارد و می‌توان بهای برق مصرفی را برای مدت طولانی ثابت نگاه داشت.

عدم نیاز به متخصص:
نیروگاه های خورشیدی احتیاج به متخصص عالی ندارند و می توان آنها را به صورت اتوماتیك به كار انداخت در صورتی كه در نیروگاه های فسیلی و به خصوص نیروگاه های اتمی وجود متخصصین عالی ضروری بوده و تجهیزات مزبور احتیاج به مراقبت های دائمی دارند.

اما استفاده از این نوع انرژی همراه با میزان آلودگی اندك، محدودیت های خاصی نیز دارد كه از جمله محدودیت‌های مربوط به تأثیر عامل‌عرض‌جغرافیایی،وجود روزهای ابری وكاهش قدرت تشعشع خورشید در سطح زمین است. همچنین چنانچه كشوری بخواهد انرژی موردنیاز خود را از خورشید تأمین كند به مساحت مورد نیازی جهت نصب تجهیزات خورشیدی نیازمند است. افزون بر آن مشروط برتحقق این امر، تأمین این مقدار انرژی به انبارهای وسیع و تسهیلات عظیم جهت انتقال نیاز دارد. تمامی عوامل فوق باعث افزایش هزینه‌ی تأمین این نوع انرژی به میزان دو برابر سوخت های فسیلی می گردد.کشور ایران هم به دلیل برخورداری از مناطق آفتاب خیز فراوان، از قابلیت بالایی در جهت استفاده ازانرژی خورشیدی برخوردار است. مناسب ترین مناطق جهت احداث نیروگاه حرارتی خورشیدی واقع در جنوب و مرکز کشور شامل استان های یزد ، فارس ، اصفهان وکرمان است. در این راستا نیروگاه دربید یزد و سركویر سمنان از سال ۱۳۸۰ درحال فعالیت هستند و طی چند سال آینده نیروگاه های دیگری در شهرهای طالقان،شیراز، خراسان، سیستان و اصفهان به بهره برداری خواهند رسید.

● انرژی باد:

بشر از زمان های بسیار دور انرژی باد را به شیوه های مختلف به كار گرفته است اما استفاده ی تجاری از این انرژی به آغاز قرن بیستم بر می‌گردد كه اولین توربین های بادی سریع و مدرن ساخته شد. بر اساس یک مطالعه که دانمارکی‌ها كه به سفارش انجمن انرژی باد اروپا انجام دادند، در سال ۲۰۱۷انرژی باد می تواند حدود ۱۰ درصد الکتریسیته ی جهان را تأمین نماید کهمعادل نیازهای ۵۰۰ میلیون خانوار متوسط اروپایی است.

در زمینه ی مزایای استفاده از انرژی باد هم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

عدم نیاز توربین های بادی به سوخت

رایگان بودن انرژی باد

قیمت پایین توربین های برق بادی و در نتیجه كمتر بودن نسبی قیمت انرژی حاصله در بلندمدت

قدرت مانوربالاجهت بهره برداری‌در هر‌ظرفیت و اندازه

عدم نیاز به زمین زیاد برای نصب

ایجاد اشتغال نسبت به سایر صنایع انرژیبه طور كلی اگر چه انرژی بادپرثمرترین و ارزان ترین سوخت غیرفسیلی می باشد ولی سه مشكل عمده‌ی انرژی خورشیدی - عدم دسترسی مستمر، دشواری در ذخیره سازی و قابلیت انتقال اندك- درباره‌ی این انرژی نیز برقرارمی باشد. از آن جا که باد همواره به طورثابت نمی وزد، نمی تواند تنها سیستم موجود باشد و باید با یک سیستم ذخیره همراه گردد. از اثرات منفی زیست محیطی دستگاه های بادی یکی کشته شدن پرندگان درحین‌تصادف با این دستگاه است. دیگری تأثیر بصریی‌است‌که می‌توان آن‌را با طراحی‌های دقیق به حداقل رساند. موضوع دیگر آلودگی صداست که این البته بیشترمربوط به دستگاه های قدیمی می شود و‌در دستگاه های جدید باتنظیم‌های به‌عمل آمده میزان‌صدا به حداقل رسیده است. از ‌دیگر سو‌ این صنعت یک تکنولوژی سرمایه بردارد و هزینه‌ی ثابت آن که شامل تولید دستگاه وراه اندازی نیروگاه است بسیار زیاد می باشد؛ هر چند که هزینه ی جاری آن ناچیز است. این بدان معناست که اقتصاد انرژی باد تا حد زیادی به نرخ بهره بستگی دارد. ضمن این كه باید توجه داشت که در کشورهای جهان سوم، کاربردوسیع و منطقی از انرژی باد در گرو دسترسی به‌تکنولوژی‌ساخت توربین‌های بادی است. در ایران مناطق مستعد این انرژی شهرهای رودبار، منجیل و هرزویلدر استان گیلان می باشند كه هم اكنون تأسیسات و توربین های بادی در حال نصب هستند. به طوركلی با در نظرگرفتن هزینه‌های خصوصی نیروگاه های بادی وفسیلی، توسعه‌ی نیروگاه های بادی هم اكنون درحال اقتصادی شدن می باشد.

انرژی زمین گرمایی :
اصطلاح زمین گرمایی ترجمه ی واژه‌ی Geothermal است كه از Geo به معنای زمین و Thermal به معنی حرارت تشكیل شده است. در حقیقت انرژی زمین گرمایی، انرژی ای است كه از سیال موجود در اعماق زمین به دست می آید. انرژی زمین گرمایی بر خلاف سایر انرژی های تجدیدپذیر منشأ یک انرژی پایداربافاکتوردسترسی صددرصد است که به طور شبانه روزی ودرتمامی‌طول‌سال قابل‌بهره برداری است. این انرژی نیز از ابتدای خلقت مورد استفاده‌ی انسان بوده استبه طوری كه از آن برای شست و شو، پخت‌وپز، استحمام، كشاورزی و‌درمان بیماری‌ها استفاده می‌شده است. بر طبق محاسبات مشخص شده است که انرژیحرارتی ذخیره شده در۱۱ کیلومتری فوقانی پوسته ی زمین معادل ۵۰ هزار برابرکل انرژی بدست آمده از منابع نفت و گاز شناخته شده‌ی امروز جهان است؛پس‌این‌منبع عظیم انرژی می‌تواند در آینده جایگزین قابل اطمینانی برای سوخت های فسیلی باشد. البته بدیهی‌است که بهره‌برداری گسترده از ذخایراین انرژی ، مستلزم توسعه‌ی بیشتر در‌زمینه ی تکنیک های اکتشاف و استخراج آناست. میزان مصرف این انرژی در حال افزایش است و از نظر کمیت مصرفی در میان انواع پنج گانه‌ی انرژی‌تجدید پذیر پس از انرژی خورشیدی و انرژی باد دررتبه ی سوم قرار دارد. گرچه هنوزاین انرژی كاربردهای صنعتی اندكی دارد اما مزایای این انرژی جایگاه آن را در آینده ارتقا خواهد داد.

این مزایا عبارتند از:

۱) عدم آلودگی منابع آب های زیرزمینی
۲) عدم نیاز به زمین وسیع ( ‌بر خلاف انرژی خورشیدی )
۳) صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی
۴) طولانی بودن زمان دسترسی
۵) گستردگی موارد کاربرد
۶) مستقل بودن از شرایط جوی

موقعیت جغرافیایی ایران‌در مرزهای تكتونیكی‌از نیروی عظیم نهفته‌ در كالبد‌ایران‌ حكایت ‌دارد.‌ حضور در كمربند آتشفشانی و زلزله و نیز وجود چشمه های آب‌گرم نقش تعیین‌كننده‌ای در پتانسیل بالای زمین‌گرمایی كشور ایفا میكنند. در ایران از سال ۱۳۵۴ و به منظور شناسایی‌پتانسیل‌های منبع انرژی زمین‌گرمایی مطالعات‌گسترده‌ای آغازگردید. نتیجه این تحقیقات نشان داد كه مناطق سبلان، دماوند، خوی، ماكو و سهند با مساحتی بالغ جهت انجام مطالعات تكمیلی و بهره برداری از انرژی زمین گرمایی مناسب می باشند و اولین نیروگاه زمین گرمایی كشور درناحیه مشكین شهر(درشمال غربی سبلان ) استان اردبیل شروع به كار نموده است.

●جمع بندی و نتیجه گیری :
بدون تردید انرژی های تجدیدپذیر با توجه به سادگی فن آوری در مقابل فنآوری انرژی هسته ای از یک طرف و نیز به دلیل عدم ایجاد مشکلاتی نظیرگازهای گلخانه‌ای و زباله های اتمی از طرف دیگر، نقش مهمی درسیستم های جدید انرژی در جهان ایفا می کنند. در هرحال باید اذعان داشت که در عمل عوامل متعددی به ویژه هزینه‌ی اولیه و قیمت تمام شده ی بالا، عدم سرمایه گذاری کافی برای بومی نمودن و بهبود کارآیی تکنولوژی های مربوطه، نبودسیاست های حمایتی در سطح جهانی، منطقه ای و محلی، نفوذ و توسعه‌ی انرژیهای نو را بسیار کند و محدود ساخته است. به نظر می رسد موانع بسیاری برای به كار گیری این منابع در كشورهای در حال توسعه (‌ و از جمله ایران ) وجوددارد كه به طور كلی عبارتند از ‌:‌ موانع فنی و تكنولوژیك ، مالی، شناختی و نهادی.

۱) موانع فنی و تكنولوژیك :
شرایط جغرافیایی و محدودیت های ذاتی انرژی‌های تجدیدپذیر مانند آب و هوای ( كه پتانسیل منطقه را مشخص‌می‌كند ) و موانع تكولوژیك موجود، می تواندیكی از دلایل عدم گسترش انرژی های نو در ایران و سایر كشورهای در حال توسعه باشد.

۲) موانع مالی :
مهم ترین مانع بازدارنده‌ی گسترش انرژی های تجدیدپذیر در كشورهای در حال توسعه می‌تواند این عامل باشد. این مسأله خود از دو نكته نشأت می‌گیرد : یكی هزینه های نسبتاً بالای انرژی های نو به نسبت سوخت های فسیلی و دیگری یارانه های پرداختی به انرژی های فسیلی كه قیمت نسبی آنان را پایین آورده و آن را غیر رقابتی می سازد.

۳) موانع شناختی :
موانع شناختی، شامل ناآگاهی ها و نااطمینانی ها در این بخش می باشند كه خود پیش‌داوری های نا به جا در سطح جامعه - چه در سطح خانواده ها و چه درسطح بخش خصوصی و چه در دولت- را شكل می‌دهد و از كمبود اطلاعات در این بخش ناشی می شوند. به عنوان مثال هیچ خانواده یا مؤسسه و یا شركتی بر روی انرژی های نو به عنوان یكی از منابع تأمین انرژی خود برنامه ریزی نمی كند.

۴) موانع نهادی :
وجود سازمان های اندك در این بخش، عدم وجود قوانین حمایتی و عدم وجودبازار مناسب و... از موانع نهادی بر سر راه گسترش این انرژی ها در كشورهستند. در مورد ایران اگر چه تلاش های بسیاری برای روشن ساختن اولویت انرژی پاک بر انواع دیگر انرژی صورت گرفته است، اما دستاوردها دراین بخش ناچیز بوده است چرا كه به طوركلی ‌جایگاه واقعی ‌فاکتورهای ‌زیست محیطی‌در‌ نظام تولید ‌و‌تصمیم گیری مشخص نشده است ومتأسفانه تا زمانی که مشکل حاصل از سوخت‌های فسیلی به مرز نابودی آشکار محیط زیست نرسد نمی توان توجه همه جانبه ای را برای حمایت از آن جلب نمود . همچنین قیمت پایین سوخت فسیلی در کشور به سبب یارانه های فراوان و تکیه بر منابع عظیم آن توجه استراتژیک به مبحث انرژی را کم رنگ ‌تر نموده است. در خصوص دورنمای اقتصادی استفاده از انرژی های ‌نو در ایران می توان گفت استفاده از این انرژی هاسبب صرفه جویی فرآورده های نفتی می شود. صرفه جویی موجب حفظ فرآورده های نفتی گشته ‌وامكان صادرات بیشتر را فراهم می سازد و مهم تر این كه تبدیل آن را به‌ مشتقات بسیار زیاد پتروشیمی با ارزش‌افزوده ی بالا فراهم میسازد. در درجه‌ی‌دوم تولید الكتریسیته‌از این انرژی‌ها فاقدهرگونه آلودگی زیست محیطی بوده كه همین عامل كمك شایانی به حفظ محیط زیست بشری نموده است. اکنون‌کشور ما با یکی از حساس ترین مسائل اقتصادی رو به روست : رفع وابستگی به دلارهای نفتی و رسیدن به اقتصادی که ظرفیت توسعه ی پایدار ودرون زا را دارد. بهترین راه رهایی از وابستگی به این بخش، استفاده ازمنابع جانشین نفت و گاز می باشد.

منبع: سعیده شفیعی /فرشته زارعی
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
باکتريها، الهام بخش منبع انرژي جديد

باکتريها، الهام بخش منبع انرژي جديد

باکتريها الهام بخش منبع انرژي جديد
یک گروه بين المللي از دانشمندان موفق به شناسايي ساختار مولکول هاي کلروفيل در باکتريهاي سبز شده اند که عامل جذب انرژي نور است .
نتايج تحقيقات اين گروه روزي مي تواند براي ساخت سامانه هاي فتوسنتز مصنوعي مانند آنچه انرژي خورشيد را به انرژي الکتريکي تبديل مي کند مورد استفاده قرار گيرد.
به گزارش ساينس ديلي، اين دانشمندان دريافتند که کلروفيل ها در جذب انرژي نور بسيار فعال عمل مي کنند.
دونالد برايانت استاد زيست فناوري دانشگاه پنسيلوانيا و يکي از مجريان اين پروژه مي گويد: ما دريافتيم که جهت يابي مولکول هاي کلروفيل، کارآمدي باکتري سبز را در جذب نور بسيار افزايش مي دهد.
بر اساس گفته هاي برايانت، باکتريهاي سبز گروهي از موجودات زنده هستند که عموما در محيط هاي بسيار کم نور مانند بخشهاي بي نور چشمه هاي آب گرم و در اعماق 100 متري در درياي سياه زندگي مي کنند.
اين باکتري ها ساختارهايي موسوم به کلروزوم دارند که حاوي 250 هزار کلروفيل است.
توانايي جذب انرژي نور و انتقال سريع آن به جايي که به اين انرژي نياز دارد، براي اين باکتري ها بسيار حياتي و ضروري است. برخي از اين باکتري ها هر روز فقط چند فوتون نور را دريافت مي کند.
دانشمندان با ايجاد جهش هايي در اين باکتري و تصوير برداري دقيق از آنها به ساختار پيچيده باکتري ها و نحوه عملکردشان پي بردند.
دانشمندان اميدوارند که نتايج اين تحقيقات روزي در ساخت سامانه هاي فتوسنتزي مصنوعي براي تبديل انرژي خورشيد به برق کاربرد يابد. اين تعاملات که مي‌تواند به ساخت کلروفيل در کلروزوم ها بينجامد، بسيار ساده است، از اين رو اين باکتري ها الگوهاي خوبي براي سامانه هاي مصنوعي محسوب مي شوند.


منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی
.
.
.
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
انرژی های پاك و ضرورت توسعه آن

انرژی های پاك و ضرورت توسعه آن

انرژی های پاك و ضرورت توسعه آن
دسترسی كشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده كه بین سطح توسعه یك كشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متكی بود.
دركشورما نیز، با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و كم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست، كاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده و... استفاده از انرژی های نو مانند: انرژی باد، انرژی خورشید هیدروژن، انرژی های داخل زمین می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد.

امروزه، بحران های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مباحث جهان مشمولی هستند كه با گستردگی تمام، فكر اندیشمندان را در یافتن راهكاهای مناسب در حل مناسب معضلات انرژی در جهان، به خصوص بحران های زیست محیطی، به خود مشغول داشته است. بدیهی است امروزی، پشتوانه اقتصادی و سیاسی كشورها، بستگی به میزان بهره وری آنها از منابع فسیلی دارد و تهی گشتن منابع فسیلی، نه تنها تهدیدی است برای اقتصاد كشورهای صادركننده، بلكه نگرانی عمده ای را برای نظام اقتصادی ملل وارد كننده به وجود آورده است. صاحبان منابع فسیلی بایستی واقع نگرانه بدانند كه برداشت امروز ایشان از ذخایر فسیلی، مستلزم بهره وری كمتر فردا و نهایتاً، تهی شدن منابع شان در مدت زمانی كمتر خواهد بود.
خوشبختانه، بیشترممالك جهان به اهمیت و نقش منابع مختلف انرژی، به ویژه انرژی های تجدیدپذیر(نو) در تأمین نیازهای حال وآینده پی برده وبه طور گسترده، در توسعه بهره برداری از این منابع لایزال، تحقیقات وسیع و سرمایه گذاری های اصولی می كنند. با توجه به این گونه گرایش های اساسی و فزاینده در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مربوط در كشورهای صنعتی و درحال توسعه در ایران نیز لازم است راهبردها و برنامه های زیربنای و اصولی تدوین شود.

گرایش جهانی در توجه به بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و پیامدهای زیست محیطی ایجاب كرده كه سازمان ها و مراكز متعددی در ایران، علاقمند به اجرای پروژهایی در این زمینه باشند، هر چند این گونه فعالیت ها لازم و مؤثراست، ولی آیا این اقدامات طبق برنامه ریزی و تحقیقات اصولی در سطح ملی انجام می گیرند یا این را انفعالی وبه صورت پراكنده، تفویض مستقل و سیلقه ای اجرا می كنند. بدین ترتیب است كه هنوز بسیاری از چالش ها و سؤال ها در توجیه و دفاع از توسعه بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در ایران، بدون جواب مانده اند.
بدیهی است كه این گونه روند توسعه، بدون برنامه جامع و مدرن، صحیح و پایدار نخواهد بود. تدوین راهبردی جامع جهت بهره وری بهتر از انرژی در كشور، مستلزم شناخت كامل وضعیت كنونی و تعیین دقیق وضعیت مطلوب آن در جمیع جهات است.
انتظار می رود با توسعه بهره برداری از انرژی های پاك در جمهوری اسلامی ایران، طبق نتایج ارائه شده دراین رساله و برمبنای راهبردی وبرنامه ای مدون بتوان بسیاری از چالش ها را شناسایی و راهكارهای مناسب را انتخاب و تبیین نمود. امید است روند كاری ارائه شده بتواند به ابهامات و سؤالهای مهمی چون:

1- میزان پتانسیل هر یك از حامل های انرژی تجدیدپذیر در ایران؛
2- شناسایی وانتخاب مناطق مناسب(سایت یابی)؛
3- چشم اندازی مدون برای آینده انرژی های تجدیدپذیر (به ویژه انرژی پاك هیدروژن) در ایران؛
4- توجیه اقتصادی با توجه با عوامل گوناگون مطروحه؛
5- برنامه ریزی، نحوه و ظرفیت سرمایه گذاری، با تشخیص ارجحیت برای هر یك از انرژی های تجدیدپذیر؛
6- برنامه ای مدون جهت توسعه فناوری های مربوط در ایران؛
7- ظرفیت وقابلیت جانشین؛ وپاسخ گو باشد.


اهمیت موضوع

امروزه تبعات مداخله انسان در محیط زیست بیش از هر زمانی متجلی شده است. مفهوم توسعه با رعایت حفاظت از محیط طبیعی و زیست محیط مترادف است و درشاخص های اقتصادی حساب های ملی، همچون تولید ناخالص داخلی، ملحوظ نمودن منابع طبیعی و زیست محیطی نیز مطرح است.
انرژی، یك نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارك و تأمین رفاه وآسایش زندگی بشری است. در حال حاضر، مصرف انرژی جهان Gtoelyr 10(معادل 10 میلیارد تن نفت خام درسال) بوده و پیش بینی شود كه این ارقام در سال 2010 و 2020 به ترتیب به 12 و 14 Gtoelyr افزایش یابد این ارقام نشان می دهند كه میزان مصرف انرژی جهان درقرن آینده عظیم بوده و بالطبع، این سؤال مهم مطرح است كه آیا منابع انرژی های فسیلی در قرن آینده جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا، تكامل و توسعه خواهند بود؟ حداقل به سه دلیل عمده، جواب این سؤال منفی است وباید منابع جدید انرژی را جانشین منابع قدیم كرد. این دلایل عبارتند از: محدودیت و در عین حال مرغوبیت انرژی های فسیلی كه ازنظر منطقی كاربردهای بهتر از احتراق دارند و همچنین مسائل ومشكلات زیست محیطی، به طوری كه امروزه حفظ سلامت اتمسفر، ازمهم ترین پیش شرط های توسعه اقتصادی پایدار جهانی به شمارمی آید.


آلاینده های ناشی از احتراق و افزایش غلظت دی اكسیدكربن در اتمسفر و پیامدهای آن، جهان را باتغییرات برگشت ناپذیر وتهدید آمیزی مواجه ساخته است. افزایش دمای كره زمین، تغییرات آب وهوای، بالا آمدن سطح دریاها و درنهایت، تشدید منازعات بین المللی، از جمله این پیامدها محسوب می شوند. از سوی دیگر، اتمام قریب الوقوع منابع فسیلی و پیش بینی افزایش قیمت، سیاست گذاران را به پیشنهاد موازین و سیاست هایی برای كنترل محیط زیست و پژوهشگران را به توسعه منابع با آلودگی كمتر وتجدیدپذیری كه توان بالقوه ای برای جانشینی با سیستم انرژی كنونی دارند، ترغیب می كند.

كلیه انرژی های تجدید پذیر، روزبه روز سهم بیشتری در سیستم تأمین انرژی جهان به عهده می گیرند. این منابع، امكان پاسخ گویی همزمان به هردو شكل اساسی منابع فسیلی را نوید می دهند. انرژی های تجدیدپذیر، اساساً با طبیعت سازگاز بوده و آلودگی ندارند و چون تجدیدپذیرند پایانی برای آنها وجود ندارد. ویژگی های دیگر این منابع، پراكندگی و گستردگی آنها در تمام جهان، نیاز به فناوری پایین تر، انرژی های تجدیدپذیر را - به ویژه برای كشورهای در حال توسعه - ازجاذبه بیشتری برخوردار كرده هم ازاین رو، در برنامه ها وسیاست های بین المللی، از جمله در برنامه های سازمان ملل متحد، در راستای توسعه پایدار جهانی، نقش ویژه ای به منابع تجدیدپذیر انرژی محول شده است. اما سازگار كردن منابع تجدیدپذیر؛ با سیستم كنونی مصرف انرژی جهان، هنوز با مشكلاتی همراه است كه برای حل آنها، حجم مهمی از تحقیقات علمی جهان را در دهه های اخیر به خود اختصاص داده است.

با توجه به فناوری كنونی بشر، انرژی هسته ای و انرژی برق آبی، دو نوع انرژی جانشین برای سوخت فسیلی می باشند. گفتنی است كه پتانسیل برق آبی در جهان محدود بوده واز طرف دیگر انرژی اتمی نیز، تقریباً در تمامی اروپا، ساخت نیروگاه های اتمی متوقف شده است. كشور ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی، یكی از غنی ترین كشورهای جهان محسوب می شود و از یك سو دارای منابع گسترده فسیلی نفت وگاز است و از سوی دیگر، دارای پتانسیل فراوان انرژی های تجدیدپذیر، همچون باد، ژئوترمال، خورشیدی و... می باشد. اما ایران، كشور كم آبی است و نیروگاه های آبی بزرگ، دارای پتانسیل محدودی هستند. لذا در چشم انداز دراز مدت جانشین دیگری غیر از تجدیدپذیری به عنوان منبع انرژی دیده نمی شود.
از منظری دیگر، هر انرژی به لحاظ فناوری ساخت وبهره برداری، مسائل زیست محیطی، ویژگی های فنی، امكان دستیابی، توزیع جغرافیایی و سایر ویژگی ها، دارای مشخصه های خاص خود است. بنابراین، تنوع استفاده از انرژی های مختلف، كشور را به لحاظ تأمین انرژی در وضعیت مطمئن تری قرار خواهد داد ولازم است فناوری آنها در كشورایجاد شود. البته، فناوری كه به میزان زیادی متكی به صنعت، مواد اولیه منابع داخلی است خودبخود، محتاج ارز خارجی كمتری است و از سوی دیگر، فرصت های اشتغال و افزایش تولید داخلی را هموار می سازد. برای رسیدن به این هدف ها، لازم است نظام قیمت گذاری انواع حامل های انرژی، با توجه به هزینه واقعی آنها اصلاح شده و اقدامات اساسی جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گیرد.
ضروری است دولت با پرداخت وام های دراز مدت، واگذاری یارانه های تخصیص یافته در بخش سوخت های فسیلی به سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر و فراهم آوردن امكان انتقال دانش فنی، زمینه های لازم را برای ساخت وتوسعه تأسیسات انرژی های گفته شده دركشور فراهم آورد.
چشم انداز انرژی و محیط زیست جهان تا سال 2030 آب وهوای زمین درنتیجه فعالیت های انسان، به ویژه در بخش انرژی، تغییرات بسیاری یافته است، عمده تغییرات آب وهوایی و زیست محیطی در جهان در سال های اخیر را می توان به شرح زیر خلاصه كرد:


- میزان انتشارCO2 در، 200 سال گذشته 31 درصد افزایش یافته است.
- میزان انتشارCH4 از سال 1800 به دو برابر افزایش یافته است.
- دمای سطحی كره زمین در قرن گذشته نسبت به متوسط، 14 درجه سانتی گراد معمول، از 4/0تا 8/0 درجه افزایش یافته است.
- دهه 1990 به احتمال زیاد گرم ترین دهه در 100 سال گذشته بوده است.
- از دهه 1950، دمای حداقل درشب به دوبرابر دمای حداقل در روز افزایش یافته است.
- تعداد روزهای سرد سال، تقریباً برای تمام نواحی زمین درقرن گذشته كاهش یافته است.
- نزولات جوی درنیمكره شمالی، 5 تا 10 درصد افزایش یافته است، هرچند در نواحی خشك (به خصوص آفریقای شمالی وغربی)، این روند معكوس بوده است.
- در اثر افزایش نزولات جوی در عرصه های جغرافیایی میانی و بالا شاهد سیل وطوفان های عظیم و افزون بوده ایم.
- در قرن گذشته، سطح آب های آزاد دریاها در جهان به طور متوسط سالانه 1 الی 2 میلی متر افزایش یافته است.
- از دهه 1950 تاكنون، در تابستان یخ های دریای شمال تا 40 درصد نازك تر و 10 تا 15 درصد كم عرض تر شده اند.
- پدیده ال.نی.نو، به كرات و به طور شدیدتر و پایدارتری اتفاق افتاده است.
- فصل رویش تا حدود 1 تا 4 روز در هر دهه، در عرض 40 سال گذشته طولانی تر شده اند. - پرندگان، گیاهان، حشرات وماهیان به طرف قطب ها وعرض های بالاتر تغییر مكان داده اند. پیش بینی می شود بیش از 60 درصد افزایش مصرف انرژی پایه در جهان در دوره زمانی 2000 تا 2030 ناشی از رشد تقاضای انرژی در كشورهای در حال توسعه، به ویژه آسیا خواهد بود. طبق پیش بینی های انجام شده توسط آژانس بین المللی انرژی، براساس سناریوی ادامه روند موجود1، تقاضای جهانی برای انرژی پایه، بین سال های 2000 تا 2030 با میانگین نرخ رشد 7/1 درصد درسال به 3/15 میلیارد تن معادل نفت خواهد رسید، این امر، به معنی افزایش 67 درصدی مصرف انرژی پایه، معدل 1/6 میلیارد تن معادل نفت نسبت به سطح مصرف كنونی ظرف 30 سال آینده است.


در30 سال آینده میزان انتشار دی اكسیدكربن در اثر تولید و مصرف انرژی، با آهنگی سریع تراز رشد مصرف انرژی پایه، افزایش خواهد یافت. میزان انتشار آن بین سال های 2000 تا 2030 با رشد یكنواخت 8/1 درصد در سال، درنهایت به 38 میلیارد تن در سال خواهد رسید كه به منزله 70 درصد افزایش نسبت به میزان انتشار سالانه كنونی است. دو سوم این افزایش ناشی ازمصرف دركشورهای درحال توسعه خواهد بود و بخش تولید نیرو و حمل ونقل، بیش از 75 درصد افزایش انتشار دی اكسیدكربن را موجب خواهند شد ومكان جغرافیایی رشد انتشار دی اكسیدكربن از كشورهای صنعتی به كشورهای درحال توسعه منتقل خواهد شد.

تقسیم بندی انواع انرژی

انرژی، استعداد و توانایی انجام كار را بیان می كند، انرژی شكل های مختلفی دارد كه عبارتند از:
انرژی مكانیكی، انرژی زمین گرمایی، شیمیایی، الكتریكی، تابشی و انرژی اتمی،كه همه انواع انرژی می توانند به همدیگر تبدیل شوند. به طور كلی وبه لحاظ اقتصادی كه موضوع اصلی چگونگی استفاده از انواع انرژی می باشد، انرژی

در جهان به چهار گروه عمده زیر تقسیم می شود:
الف: انرژی های آلوده كننده وتجدید ناپذیر؛
ب: انرژی های آلوده كننده وتجدید پذیر؛
ج: انرژی های بدون آلودگی وتجدید ناپذیر؛
د: انرژی های بدون آلودگی وتجدید ناپذیر ونامحدود.

اهمیت توجه به انرژی های پاك
امروزه انرژی های نو به رغم ناشناخته ماندن، به سرعت درحال گسترش و نفوذ است و غفلت از آن، غیرقابل جبران خواهد بود، انرژی خورشیدی، بادی، آبی، بیوماس، بیوگاز وانرژی زمین گرمایی از عمده ترین منابع انرژی های پاك می باشند. وقوع سه عامل در سال 1995 میلادی، سبب ایجاد نقطه عطفی برای انرژی های تجدید پذیر، به خصوص انرژی باد شده است.

- نخست، تغییرات آب وهوایی بر اثر انباشت گازهای گلخانه ای در جو؛
- دوم، افزایش تقاضای مصرف انرژی برق در سراسر جهان؛
- سوم، گشوده شدن چشم انداز نوید بخشی در مورد انرژی های تجدید پذیر بود كه با صراحت از سوی كارشناسان اعلام شد.
باید درنظر گرفت كه درواقع، در ازاء هر كیلووات ساعت برق تولیدی از انرژی های تجدید پذیر به جای زغال سنگ از انتشار حدود یك كیلوگرم CO2 جلوگیری خواهد شد. بنابراین به عنوان نمونه، برای هر یك درصد انرژی متداول كه توسط انرژی باد جانشین شود، حدود 13 درصد انتشار گاز CO2 كاهش می یابد. همچنین، كاهش سولفور و اكسید نیترات ( عوامل باران اسیدی) یكی دیگر از منابع محیط زیستی انرژی باد است.

در ایران، وجود زمینه مناسب اقلیمی و تابش آفتاب در بیشتر مناطق و در اكثر فصول سال، همچنین وجود پستی وبلندی ها در مسیر نهرهای آب، داشتن مناطق واجد پتانسیل بالای باد و قابلیت های تولید انرژی زمین گرمایی، زمینه لازم و مناسبی را برای استفاده و گسترش انرژی های نو و پاك فراهم آورده است. در این راستا، با توجه به افزایش توان مهندسی كشور در ساخت نیروگاه های برق آبی، در سال های اخیر، امیداست استفاده از پتانسیل های برق آبی به یك اولویت در ساخت نیروگاه های جدید تبدیل شود در سال 1381، ظرفیت نیروگاه های آبی كشور به 10 درصد كل ظرفیت نصب شده، تولید برق كشور رسید.
در ضمن استفاده از انرژی های بادی و زمین گرمایی و نیز استفاده حرارتی از انرژی خورشیدی (آبگرمكن های خورشیدی) نزدیك به اقتصادی شدن است. اگر چه، نیروگاه های حرارتی خورشیدی و فتوولتائیك تا افق دو دهه آینده، اقتصادی نخواهد بود، لیكن توسعه تحقیقات و كسب فن آوری های ساخت آنها، با توجه به پتانسیل عظیم انرژی خورشیدی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

با این وجود، ایران در راه بكارگیری انرژی های نو با موانع عمده واساسی مواجه است. یكی از این موانع، وجود نفت ارزان و منابع غنی هیدروكربنی در كشور است. نبود شناخت از انرژی های نو و مجهول ماندن مزایای آن توسط مردم ومسئولان از دیگر موانع دستیابی به انرژی های نو، نبود توجیه اقتصادی، علی الخصوص در این برهه زمانی است.
انرژی های پایان پذیر و آلاینده محیط زیست نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ و انرژی هسته ا ی، كه در حال حاضر، عمده منابع تأمین كننده انرژی در جهان هستند، همه دارای آلاینده های زیست محیطی و جبران ناپذیر در زمین و فضا، از قبیل افزایش CO2، افزایش دمای زمین، ذوب شدن یخ های قطب ها، از بین بردن لایه ازن و... هستند كه حركت دانش بشری برای تأمین انرژی جهان در آینده باید به سوی تأمین انرژی جهان از انرژی های پاك و جانشینی آن با انرژی های آلاینده باشد.

انرژی های پاك: انرژی برق آبی
در سال 2001، مصرف جهانی انرژی برق آبی به رقم 2627 تراوات ساعت رسید. در این سال، آمریكای شمالی 8/21 درصد، اروپا 9/23 درصد، كشورهای آسیا و اقیانوسیه 7/21 درصد، آمریكای جنوبی و مركزی 20 درصد، كشورهای شوروی سابق 7/5 درصد، آفریقا 1/3 درصد و خاورمیانه 3/0 درصد، مصرف انرژی برق آبی جهان را به خود اختصاص داده اند. در میان كشورهای جهان، بیشترین سهم مصرف، به كانادا، برزیل، چین و آمریكا، به ترتیب با 6/12، 3/10، 8/9 و 1/8 درصد ازمصرف جهانی تعلق داشت.

انرژی خورشیدی

بررسی امكان استفاده از انرژی
خورشیدی از دیدگاه اقتصادی

هر چند هزینه استفاده از انرژی خورشیدی بسیار بالاست، ولی امروزه در سیاست گذاری ها فقط هزینه سیستم های خورشیدی در نظر گرفته نمی شود، بلكه فواید حاصل از بكارگیری آنها، مانند كاهش آلودگی محیط زیست نیز مدنظر قرار می گیرد، با وجود تمام مسائلی كه مطرح می شود، می توان مناطقی از كشور را یافت كه استفاده از انرژی خورشیدی در آنها توجیه اقتصادی دارد. به عنوان نمونه، استفاده ازسلول های خورشیدی در مناطق دور دست رامی توان در عرض چند سال به قیمت روز رساند. با توجه به فناوری های موجود و وسعت استفاده از انرژی خورشیدی در دنیا، به نظر می آید در بخش هایی مانند گرمایش ساختمان ها، تولید آب گرم، طبخ غذا، خشك كن ها وآب شیرین كن ها، این انرژی می تواند با انرژی های رایج رقابت كند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد كه درحال حاضر، ساخت نیروگاه های مستقل خورشیدی به صرفه نیست بلكه نیروگاه های چرخه تركیبی، همچون خورشیدی- گازی یا خورشیدی- بخاری بسیار اقتصادی خواهند بود.
یكی از موانع مهم در استفاده از انرژی های خورشیدی، سرمایه بر بردن صنایع خورشیدی است كه باید راهكارهای اساسی آن اندیشیده شوند. انواع مختلف انرژی های تجدیدپذیر بر اثر وجود آفتاب تولید شده اند. سلول های فتوولتائیكی كه تولید برق می كنند، سیستم های سهموی و برج های متمركز كننده خورشیدی، انرژی باد وانرژی زمین گرمایی همگی انرژی خود را از خورشید می گیرند، هم اكنون در كشورهای اروپایی به شدت روی انرژی خورشیدی كار می شود و استفاده از این انرژی، حرف اول زندگی بشر را در آینده خواهد زد.


انرژی باد:
انرژی زمین گرمایی: (ژئوترمال)

انرژی زیست توده:

گونه های مختلفی از انرژی، سوخت های منابع جامد وگازی، حرارت، موادشیمیایی و دیگر مواد را می توان به وسیله فناوری های بیو انرژی، از منابع گیاهی- جانوری تجدیدپذیر به دست آورد. تحقیقات وگسترش فناوری های این نوع سوخت در سه حوزه اصلی صورت می پذیرد: تولید سوخت، پیدا كردن كاربردهای آن، ایجاد كردن زیرساخت های مناسب توزیع زیست توده، چهارمین منبع بزرگ انرژی در جهان بوده و حدود 14 درصد انرژی جهان را فراهم می كند و زیست توده یا بیوماس، اصطلاحی است كه برای توصیف یك رشته از محصولاتی كه از فرآیند نورساخت(فتوسنتز) به دست می آید، به كار می رود. كاربرد اقتصادی بسیار رایج انرژی زیست توده، استفاده از مواردی است كه برای منظورهای دیگر جمع آوری شده اند، نظیر پس مانده های حاصل از كشاورزی، غذا و ضایعات شهری.


انرژی های دریایی:
دریاها با فرآیندهای مختلف فیزیكی، انرژی را دریافت و ذخیره نموده وسپس آن را از دست می دهند. این انرژی به صورت موج، جزر ومد، اختلاف درجه حرارت واختلاف غلظت نمك دراعماق مختلف آب دریا وجود دارد كه می توان از هر یك از آنها بهره برداری كرد. انرژی امواج دریا عبارت است از: انرژی مكانیكی منتقل شده از باد كه امواجی با پریود كوتاه، آن را به صورت انرژی پتانسیل و جنبشی در خود ذخیره می كنند. انرژی موج حاصله در مناطق ساحلی در حدود 2 تا 3 میلیون مگاوات برآورد میشود.
نوع دیگر انرژی جزر و مد كه در اثر حركت دورانی زمین و جاذبه ماه و خورشیدبه صورت امواج با پریود بلند ذخیره می شوند كه با ساخت یك سد در دهانه منطقه جزر و مد می توان از آن استفاده كرد. كه بزرگ ترین سایت جزر ومد كنونی در جهان یك ایستگاه تولید نیروی برق در فرانسه است كه 240 مگا وات انرژی الكتریسته تولید میكند. دیگر انرژی ذخیره شده در آب های گرم سطحی كه به خاطر وجود آب های عمیق وسرداقیانوس ها قابل استفاده است و تحت عنوان انرژی حرارتی دریاها مورد بحث قرار میگیرند سیستم هایOTEC1 این انرژی گرمایی را به انرژی الكتریسیته تبدیل می كنند كه گاهی دراین فرآیند آب شیرین نیز تولید می شود. این نیروگاه ها برای تولید بار پایه بسیار مناسب هستند. درنهایت، انرژی موجود در اختلاف شوری بین آب های شیرین رود هاوآب شور دریاها، انرژی گرادیان نمك می باشد.

هیدروژن و پیل سوختی:

هیدروژن عمده ترین گزینه مطرح به عنوان حامل جدید انرژی است. فراوانی،سهولت تولید از آب، مصرف تقریباً منحصربه فرد و سودمندی زیست محیطی ذاتی هیدروژن،از جمله ویژگی هایی است كه آن را از دیگر گزینه های مطرح، متمایز میكند.
استفاده از پیل های سوختی (Fuel Cell)، جهت تأمین هم زمان الكتریسیته وحرارت به روش الكتروشیمیایی است. در این روش، كه به عبارتی می توان آن را عمل الكترولیز معكوس قلمداد كرد، انرژی شیمیایی ذخیره شده در سوخت های فسیلی، بدون احتراق استخراج می شوند. این سیستم ها در مقایسه با سایر روش ها، از كارآیی زیادی برخوردار هستند و آلودگی كمی تولید می كنند. پیل های سوختی، راه حل مناسبی برای مشكلات مختلف مربوط به انرژی هستند. هیدروژن را می توان با استفاده از انواع منابع انرژی اولیه تولید كرد و درتمام موارد و كاربردهای سوخت های فسیلی مورد استفاده قرار داد. هیدروژن، به ویژه، منابع تجدیدپذیر انرژی را تكمیل می كند و آنها را درهرمحل و هر زمان به صورتی مناسب در دسترس قرار داده و در اختیار مصرف كننده میگذارد. هیدروژن در مقایسه با سوخت های دیگر می تواند با راندمان بالاتر و احتراق بسیار نیز، به سایر اشكال انرژی تبدیل شود.

سیستم انرژی هیدروژنی به دلیل استقلال از منابع اولیه انرژی، سیستمی دایمی و پایدار، فنا ناپذیر، فراگیر وتجدیدپذیر است. ازاین رو، پیش بینی می شود كه در آینده ای نه چندان دور، تولید ومصرف هیدروژن به عنوان حامل انرژی، برسراسر اقتصاد جهان سرایت كرده و «اقتصادهیدروژن‌» تثبیت شود.

نتیجه گیری:
آمارها، گویای آن است كه بزرگ ترین عامل انهدام و آلودگی محیط زیست درمیان عوامل انسان ساخت، عبارت است از تولید،تبدیل ومصرف انواع انرژی، این درحالی است كه نه تنها مصرف انرژی درجهان در سطح ثابتی باقی نخواهد ماند، بلكه پیش بینی ها، حاكی ازافزایش مصرف آن در سال های آتی ناشی از افزایش جمعیت، میل به رفاه و افزایش تولید ناخالص سرانه در جهان كه پیش بینی می شود تا سال 2020 به حدود متوسط 7000 دلار یعنی، تقریباً 75 درصد بیش از سال 1890 باشد.
پیامد مصرف این میزان انرژی، افزایش میزان انتشار دی اكسید كربن از 9/5 گیگا تن كربن در سال 1990 به 4/8 در 2020 خواهد بود. انتشار گازهای آلایندهSOX وNOX را باید به این میزان اضافه كرد.

مطالعات وتجربیات نشان می دهد كه دو راه حل
اصلی برای تعدیل این مشكل وجود دارد:
- افزایش بازده مصرف انرژی
- افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در تركیب انرژی جهان.
یادآوری این نكته بسیار مهم است كه استفاده از انرژی های تجدید پذیر در مقایسه با سوخت های فسیلی، هر چند از هزینه بهره برداری بسیار اندك برخوردار است، لكن هزینه های سرمایه گذاری بسیار بالاتر وحتی چندین برابر خواهد داشت. به عنوان نمونه، هزینه های سرمایه گذاری توربین های بادی حداقل سه برابر، نیروگاه های حرارتی خورشیدی بیش از 8 برابر وسیستم های فتوولتائیك حدود 10 برابر هزینه سرمایه گذاری توربین های گاز است. در حقیقت، همین موانع سبب شده كه سهم انرژی های نو در حال حاضر كمتر از 2 درصد و در2020 حدود 4درصد از كل انرژی مصرفی جهان پیش بینی شود. استفاده از منابع انرژی جدید، بجای منابع فسیلی الزامی است. سیستم جدید انرژی آینده، باید متكی به تغییرات ساختاری و بنیادی باشد كه در آن، منابع انرژی بدون كربن، نظیر انرژی خورشیدی و هسته ای وكربن خنثی مانند بیوماس مورد استفاده قرار می گیرند. كه در حال حاضر به دلایل متعدد،نفوذ و توسعه انرژی های نو را بسیار كند ومحدود ساخته است .

منبع:سایت انرژی و خورشید
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
  • Like
واکنش ها: raha

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
دانشمندان از "داغي آسفالت" به عنوان يك منبع انرژي استفاده مي‌كنند

دانشمندان از "داغي آسفالت" به عنوان يك منبع انرژي استفاده مي‌كنند

دانشمندان از "داغي آسفالت" به عنوان يك منبع انرژي استفاده مي‌كنند .


اگر تاكنون بر اثر راه رفتن بر روي يك جاده داغ پاهايتان تاول زده باشد متوجه شده‌ايد كه آسفالت گرماي خورشيد را جذب مي‌كند.
يك شركت هلندي اكنون با توجه به اين موضوع، گرماي كف جاده‌ها و سطح پاركينگ‌ها را به خانه‌ها و ادارات منتقل مي‌كند.
به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه اينترنتي فيزورگ، جمع‌آوري انرژي خورشيدي از ‪ ۱۸كيلومتر جاده و كف يك پاركينگ كوچك، به تامين گرماي يك آپارتمان چهار طبقه ‪ ۷۰واحدي در روستاي آون‌هورن در شمال هلند كمك كرد.
يك پارك صنعتي ‪ ۱۶۰هزار مترمربعي در نزديكي شهر هورن گرماي مورد نياز خود را با استفاده از گرماي ذخيره شده در طول تابستان از ‪ ۳۶هزار مترمربع پياده‌رو تامين مي‌كند.
انرژي گرمايي به دست آمده از باندهاي فرودگاه يك پايگاه نيروي هوايي در جنوب هلند نيز گرماي آشيانه اين باند را تامين مي‌كند. و تمامي اين كارها زير آسمانهاي معمولا ابري هلند كه تنها چند روز در سال دماي گرم طاقت فرسا دارد انجام مي‌شود.

سيستم انرژي جاده، يكي از شيوه‌هاي بسيار غيرمتعارفي است كه دانشمندان و مهندسان با استفاده از آن در تلاش براي مهار انرژي خورشيد هستند. خورشيد، بزرگترين منبع قابل اطمينان، قابل دسترس و پايدار انرژي تجديدپذير است كه ظرف يك ساعت بيش از مقدار برقي كه جهان مي‌تواند در طول يك سال مصرف كند، به زمين "وات" بتاباند. اما امروزه، انرژي خورشيدي تنها ‪ ۰/۰۴درصد انرژي جهاني را تامين مي‌كند و اين هزينه‌هاي گزاف توليد و كارايي پايين توليد اين انرژي است كه بر سر راه استفاده كافي از آن، مانع ايجاد كرده است. طرفداران انرژي خورشيدي مي‌گويند طي چند سال آينده وضع تغيير خواهد كرد.

منابع ديگر انرژي تجديدپذير نيز مشكلاتي دارند بعنوان مثال، همه جا براي استفاده از توربين‌هاي بادي به اندازه كافي باد ندارد، استفاده از انرژي موج‌ها و جزر و مد تنها براي مناطق ساحلي مفيد است، توليد برق از آب يا بخار نيازمند وجود رودخانه و افزايش سدهايي است كه ساخت آنها مخالفت‌هايي را در پي دارد و توليد سوخت زيستي نيز از زمين‌هايي استفاده مي‌كند كه زماني فقط براي محصولات غذايي زير كشت مي‌رفتند.

اما به گفته پاتريك مازا از موسسه "راه‌حل‌هاي اقليمي"، كه يك گروه مشاور در سياتل واشنگتن است، " خورشيد به همه جا مي‌تابد." به گفته وي نور خورشيد در مقايسه با ديگر منابع انرژي، انرژي فراواني است و واقعا بايد به فكر استفاده از آن بود.
سيستم انرژي گرمايي "اوم" (‪ (Oomدر واقع محصول جانبي است كه از تلاش‌هاي صورت گرفته براي كاهش نگهداري و هزينه‌هاي جاده به دست آمده است.
آسفالت كه انرژي گرمايي خورشيد را افزايش مي‌دهد، روي شبكه‌اي از لوله‌هاي قابل انعطاف را به صورتي در هم بافته هستند، مي‌پوشاند. وقتي آب درون اين لوله‌ها گرم مي‌شود، به سفره آب زيرزميني طبيعي كه آب را در دماي ثابت و مناسب حدود ‪ ۲۰درجه سانتيگراد حفظ مي‌كند، پمپ مي‌شود. از اين آب گرم شده مي‌توان چندين ماه بعد براي عاري از يخ نگاه داشتن سطح جاده‌ها در زمستان استفاده كرد. اگرچه اين كار هزينه‌هاي ساخت جاده را دو برابر مي‌كند اما اين سيستم براي افزايش عمر جاده‌ها و پل‌ها، كاهش حوادث ناشي از يخ زدگي جاده‌ها و كاهش نياز ترميم سطوح فرسوده جاده‌ها طراحي شده است. اما همين سيستم مي‌تواند از طريق يك مخزن زيرزميني جداگانه، با پمپ كردن آب سرد، ساختمانها را در روزهاي گرم خنك كند.

"لكس فان زان" مدير تجاري اين شركت هلندي با اشاره به دستيابي بيش از نياز به انرژي در تابستان گفت به دنبال راهكاري براي استفاده از اين انرژي مازاد بوديم و مساله را از يك پيمانكار ساختماني جويا شديم. پاسخ او، ساختن بناهايي در نزديكي زمين‌هاي آسفالته و پمپ كردن لوله‌هاي آب گرم به زير كف آنها بود.
"فان‌زان" گفت اين آب معمولا به خودي خود به اندازه كافي داغ نيست و بايد براي افزايش دمايي بيشتر از پمپ حرارت كه با برق كار مي‌كنند عبور كنند.

فناوري‌هاي تجربي شامل شيوه‌هايي براي جمع‌كردن انرژي خورشيدي با استفاده از آينه و لنز و يا ابزارهايي است كه مسير نور خورشيد را در آسمان دنبال مي‌كنند.
براي توليد سلولهاي خورشيدي بهتر، مواد جديدي در حال ساخت هستند و دانشمندان نيز سرگرم كار روي سلولهاي الكتروشيميايي هستند كه براي جذب نور بيشتر به جاي اجزاي جامد از مايع استفاده مي‌كنند.
در اين گزارش كه در نشريه نيوساينتيست منتشر شده آمده است، چشم‌انداز تكيه بر انرژي خورشيد براي تامين كل نياز به انرژي سرانجام تحقق خواهد يافت.

منبع:خبرگزاري جمهوري اسلامي
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
  • Like
واکنش ها: raha

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
انرژی حرارتی دریاها

انرژی حرارتی دریاها

تاریخچه
حدود 50 سال قبل (1929) ژرژ کلود فرانسوی ، استفاده از انرژی حرارتی دریاها را به مرحله عمل در آورد. در ایالات متحده در سال 1979 با استفاده از اختلاف دمای میان آبهای سرد عمق اقیانوس و آبهای گرم سطح اقیانوس ، الکتریسیته تولید شد. اولین مرکز کوچک آمریکایی 10 کیلو وات تولید کرده است و در چند سال آینده مراکزی با صدها مگاوات بوجود خواهد آمد. در فرانسه مطالعاتی انجام شده و در دست تهیه است تا از آبهای آنتیل یا آبهای حوالی زلاندنو بصورت اقتصادی بهره برداری شود.
دمای سطح اقیانوس در نواحی گرم معمولا 25 تا 28 درجه سانتیگراد است. بنا به اصل دوم ترمودینامیک ، اصل کارنو ، یک ماشین حرراتی می‌تواند بین یک منبع گرم و یک منبع سرد کار کند.


تولید انرژی الکتریکی
برای تولید 100 مگاوات الکتریسیته که یک دهم انرژی یک مرکز هسته‌ای است، لازم است 400m3/sec آب برای هر کدام از دو منبع گرم و سرد استفاده شود: دبی (بده) متوسط رودخانه سن در پاریس با آزمایشهای انجام یافته برای تعیین دمای آب اقیانوس برحسب عمق در نواحی بین حاره‌ای ، سه ناحیه تشخیص داده شده است:


· یک لایه سطحی به ضخامت 100 یا 200 متر مخصوصا گرم در نزدیکی استوا (28 تا 30درجه سانتیگراد) و نیمگرم در مناطق حاره‌ای (20 تا 25 درجه سانتیگراد) که مانند یک گیرنده تخت بسیار بزرگ و ذخیره کننده حرارتی بسیار عالی عمل می‌کند.
· ناحیه‌ای که تغیر دما در آن سریع است، بین عمق 200 متری و 400 متری است که مانند یک سد حرارتی بین دو توده آب ، با چگالی متفاوت عمل می‌کند.
· یک لایه آب سرد که دمای آن به تدریج کاسته می‌شود تا در عمق 1000 متری به 4درجه سانتیگراد و در عمق 5000 متری به 2 درجه سانتیگراد برسد. این آبهای عمیق اساسادر نزدیکی قطبهای جنوب و شمال صدها سال پیش تشکیل شده‌اند.

با پذیرفتن اینکه رسیدن آبهای سرد به منطقه حاره بطور متوسط هزار سال طول می‌کشد و حجم کلی آنها یک میلیارد کیلومتر مکعب است، می‌توان دبی (بده) جهانی منبع سرد را حدود 30 میلیون مترمکعب بر ثانیه ارزیابی کرد. منبع گرم سطح محدودی ندارد و برای تولید یک مگاوات الکتریسیته در یک سانترال (مرکز) ، 3m3/sec آب سرد لازم است. به اینترتیب توانی که می‌توان از تمام اقیانوسهای زمین دریافت کرد، حدود ده میلیون مگاوات برآورد می‌شود که می‌تواند برای مصرف انرژی در سال 2000 میلادی (1380 ه.ش) امیدوارکننده باشد.
در داخل منطقه حاره ، اختلاف دما بین سطح اقیانوس و عمق 1000متری از 16 درجه سانتیگراد تا 24 درجه سانتیگراد در اقیانوس آرام است. حدود سطح اقیانوسها در دنیا اختلاف دمایی بیشتر از 18 درجه سانتیگراد را نشان می‌دهند. بنابراین ، دریاها منبع ذخیره حرارتی بسیار بزرگ را تشکیل می‌دهند که در آنجا منبع گرم و سرد در داخل منطقه حاره توأما وجود دارد که ‌می‌توان توسط ماشین حرارت "دمای پایین" از انرژی حرارتی دریاها یک مرکز انرژی را بکار انداخت.

این ماشین می‌تواند بر حسب دو چرخه متفاوت کار کند. در یکی به نام چرخه باز، آب دریا در شرایط خلا با منبع گرم تبخیر وتوربین را به کار می‌اندازد. در چرخه دیگر به نام چرخه بسته آب گرم دریا برای تبخیر سیال واسطه مانند آمونیاک بکار می‌رود که پس ازانجام کار در منبع سرد متراکم می‌شود.
بازده ماشین انرژی حرارتی دریاها
بازده کلی یک ماشین انرژی حرارتی دریاهابسیار ضعیف و در حدود 2 تا 3 درصد و دبی (بده) آب بسیار زیاد است. برای تولید یک مگاوات الکتریسیته باید 3 تا 5 متر مکعب در ثانیه آب گرم و به همان میزان آب سردپمپ شود. بنابراین باید برای دبی چنین جریانی لوله‌های قطور مورد استفاده قرارگیرند. به این ترتیب برای تولید توان 1 ، 10 ، 100 مگاوات باید به ترتیب لوله‌هایی به قطر 1 ، 5 ، 15 متر بکار برد.
چند نمونه از روشهای استفاده از انرژی حرارتی دریاها
یک ماشین حرارتی می‌تواند بر حسب دو چرخه ترمودینامیکی کار کند: چرخه باز و چرخه بسته.
چرخه باز
در چرخه باز آب گرم دریا (25 تا C30˚ در یک تبخیر کننده توزیع می‌شود که در آن فشار بسیار کمی (در حدود 31 اتمسفر) حاکم است و سبب جوشیدن طبیعی آب می‌شود. بخار آبی که تولید می‌شود قبل از مخلوط شدن با آب سرد چگالنده که فشارکمتر نسبت به تبخیر کننده دارد، توربینی را به کار می‌اندازد. اختلاف فشار کم بین دو ناحیه توربین (1 تا 2100 اتمسفر) الزام می‌دارد که دبی (بده) بخار زیادی بوجودمی‌آید و بنابراین توربینی به قطر بزرگ (8 متری برای 5 مگاواتی) را لازم دارد. اگرگازهای حل شده در آب دریا تخلیه نشود، سبب توقف توربین می‌شود. بنابراین دستگاه تخلیه قسمت کمی از توان تولید شده را مصرف می‌کند.
چرخه بسته
چرخه بسته ، سیال واسطه‌ای مانند آمونیاک را مورد استفاده قرار می‌دهد. آب گرم دریا در هنگام عبور از یک مبدل ، گرمای خود رابه آمونیاک می‌دهد که آن را تبخیر می‌کند. بخاری که به این ترتیب تولید می‌شود دریک توربین رها می‌شود و قبل از متراکم شدن در تماس با جداره سرد چگالنده که توسط آب سرد دریا تغذیه می‌شود، کار محرک تولید می‌کند. یک پمپ جریان سیال متراکم شده را به دستگاه تبخیر باز می‌فرستد و چرخه دوباره شروع می‌شود. یک مرکز یک مگاواتی ، سطح تبخیری (یا چگالنده) حدود یک هکتار را لازم دارد. پژوهشها در مورد تبدیل کننده‌های بسیار مطلوب (و گرانتر) می‌تواند این سطح را به 15 برساند.
چشم انداز
در سالهای اخیر طرحهای مراکز شناور با توانهای بزرگ با چرخه بسته معرفی شد. با حذف چرخه باز که برای یک مرکز 100 مگاواتی ، توربینی به قطر 70تا 80 متر لازم دارد، به نظر می‌رسد که آمریکاییها چرخه بسته را که از آمونیاک به عنوان سیال کار استفاده می‌کنند، انتخاب کرده باشند. در طرح شناور دیگری به جای انتقال الکتریسیته آن را در محل به تولید آمونیاک ، به تولید هیدروژن با الکترولیزآب و به تولید ازت با مایع کردن هوا اختصاص می‌دهند.

در ژاپن نیز استفاده ازانرژی حرارتی دریا از سال 1977 بطور جدی تعقیب می‌شود و چرخه بسته با سیال کاری آمونیاک بیشتر جلب نظر کرده است و در نظر داشتند یک مرکز انرژی 100 مگاواتی الکتریسیته را در سال 1990 به کار اندازند. در فرانسه به علت با صرفه و عملی بودن ،مراکزی با توان از یک تا 10 مگاوات در جریان است. راه حلهای تکنیکی مراکز مستقر درزمین و مراکز شناور مورد آزمایش قرار گرفته و از طرف دیگر چرخه باز و بسته نیزمقایسه شده‌اند.


منبع:دانشنامه رشد
.
.
.
 
  • Like
واکنش ها: raha

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
تولید انرژی از مواد زائد

تولید انرژی از مواد زائد


رشد جمعیت کشور ورشد زندگی شهر نشینی وتوسعه ی زندگی نوین تقاضای مصرف انرژی را بالا برده است واین امر منابع انرژی کشور راتهدید میکند وازسوی دیگر موجب رها شدن حجم زیادی از زباله و پسماند الاینده به محیط زیست میشود وبا توجه به اینکه منابع انرژی زیر زمینی با سرعت فوق العاده ای مصرف می شوند نسل فعلی وظیفه دارد به آن دسته از منابع انرژی که تجدید پذیر بوده ودارای عمر و پتانسیل زیادی هستند روی آورده،و دانش خود را برای بهره برداری از آنها گسترش دهد. موجب ذخیره شدن آن برای آیندگان واز آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوختهای فسیلی بکاهد ویا با تبدیل آنها به مواد و مصنوعات پرارزش به اقتصاد کشورکمک کند.
از عمده ترین منابع انرژی های تجدید پذیر انرژی خورشیدی، بادی، آبی، بیوماس، بیوگاز وانرژی زمین گرمایی می باشند.
زیست توده:
هر ارگانیسم زنده ای که انرژی خورشید را جذب نموده ودر خود به صورت ذخیره نگه می دارد بیوماس مینامند بیوماس اصطلاحی است که در زمینه انرژی به جهت توصیف رشته ای از محصولاتی که حاصل از عمل فتوسنتز هستند به کار میرود بیوماس تنها منبع تجدید پذیر کربن بوده و میتواند به سوختهای جامد مایع و گازی مناسب تبدیل شود.
زیست توده كلیه اجزاء قابل تجزیه زیستی از محصولات، فاضلابها و زایدات كشاورزی وفضولات دامی صنایع جنگلی و سایر صنایع مرتبط، فاضلابها و زباله­های تجریه­پذیر زیستی شهری و صنعتی میباشد واز تجزیهو تخمیراین مواد در یک محفظه بی هوازی، گازی بدست می آید که اصطلاحاً بیوگاز نام دارد. پس از اعمال یک سری فرآیندهای تصفیه ای روی این گاز می توان آن را به عنوان یک حامل انرژی در نظر گرفت.این حامل انرژی را می توان به عنوان سوخت اولیه در نیروگاهها به کار برد.
منابع زیست توده :
چوب و ضایعات جنگلی
زایدات وضایعات كشاورزی
فضولات دامی

زباله­های شهری


فاضلابهای شهری


فاضلابها وپسماندهای صنعتی(عمدتاً صنایع غذایی)


چوب و ضایعات جنگلی

چوب ، خرده‌های چوب و خاک اره ، از منابع جنگلیزیست توده به شمار می‌روند. در حال حاضر، سالانه در جهان بیش از 1.2 گیگاتن چوب به مصرف تولید انرژی می‌رسد. بسیاری ازصنایع کشورهای در حال توسعه ، مانند صنایع پخت نان ، فرآوری محصولاتی مانند شکر ،چای ، قهوه ، نارگیل ، کاکائو و کارخانه‌های آجرپزی و آهک پزی ، از این ضایعات بهعنوان سوخت استفاده می‌کنند.و توسعه جنگلها ، علاوه بر تولید انرژی، بسیاری از مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا ، فرسایش و رانش خاک ، ناپایداریشیبها ، زایش مواد معدنی خاک و نابودی بوم سازگان (اکوسیستمهای) طبیعی را کممی‌کند.

زایدات کشاورزی :
به کلیه بقایای محصولاتی گفته میشود که پس از برداشت در زمین باقی میماند و مورد استفاده مجدد قرار نمیگیرد مانند برگ سافه پوست وغلاف میوه وسبوس وشاخه های فرعی و... پتانیسل موجود درکشور حدود 22میلیون تن میباشد وسیستم تولید انرژی از زایدات کشاورزی اغلب به صورت گازیفیکیشن میباشد که این زایدات در یک مخزن به نام گهزی فایر به صورت ترموشیمیایی سوخته میشود وحاصل سوخت خاکستر وگاز مصنوعی میباشد که گاز حاصل میتواند به صورت انرژی حرارتی مورد استفاده قرار گیرد و یا توسط ژنراتور به انرژی الکتریکی تبدیل شود.
امروزه قابلیت تولید 15میلیارد متر مکعب گاز خانگی مصنوعی از زایدات کشاورزی وجود دارد.
فضولات دامی :
وجود مواد الی قابل تجزیه و تخمیر در محیط بی هوازی و تولید بیوگاز باعث شده که فضولات دامی از منابع مهم زیست توده شناخته شود.حجم بالای فضولات دامی در کشور ودفع آن به صورت کود در مزرعه مشکلات خاص خودرا رارد اگر این فضولات در یک مخزن یا هاضم بیوگاز ریخته شود علاوه بر تولید گاز متان فضولات خارج شده از این سیستم میتواند به عنوان کود غنی شده مورد استفاده قرار گیرد و از بیو گاز حاصل میتوان جهت تامین سوخت و انر ژی در بخشهای مختلف استفاده کرد
زباله های شهری :
وجود حجم بالای زباله های شهری در شهرهای بزرگ کشور تولید 7000تن روزانه در تهران و1300تن روزانه در مشهد 1100تن در شیراز و800تن روزانه در اصفهان میباشد در کشور ما هر فرد روزانه 8/0کیلوگرم زباله تولید میکند که با روش ها وتکنیکهای موجود با دفن اصولی این ضایعات میتوان به بیو گاز دست یافت و با تصفیه این گاز میتوان آنرا در تمام صنایع و به خصوص به عنوان سوخت بویلر در نیروگاهها به کار برد
به ازای هر 15کیلوگرم زباله شهری 1متر مکعب گاز دفن گاه تولید میشود و از گاز تولیدی حدود400هزار تن زباله شهری میتوان برق مورد استفاده 60هزار خانه را تامین کرد.
مسئولیت دفن ودفع زباله های شهری به عهده سازمان بازیافت شهرداری ها میباشد.
فاضلاب شهری
فاضلاب های شهری دارای مواد آلی میباشند توانایی تولید گاز متان را در سیستم های بیوگاز به روش غیر هوازی دارند انرژی حاصل از متان میتواند پس از تبدیل به انرژی الکتریکی به شبکه سراسری برق تزریق شود.
فاضلاب صنایع:
در پساب برخی از کارخانه‌ها مانند صنایع نساجی ،الکل سازی ، چوب و کاغذ و پساب و ضایعات صنایع غذایی مانند پنیر سازی و تویلد آبمیوه ، مقدار زیادی زیست توده وجود دارد که می‌توان از آنها برای تولید انرژی وغذای دام استفاده کرد. حدود 20 درصد از وزن میوه را تفاله تشکیل می‌دهد
چنانچه از این تفاله‌ها برای تولیدالکل استفاده شود صرفه اقتصادی چشمگیری را به همراه دارد. یکیدیگر از صنایع غذایی که فاضلاب آن آلودگی شدید در محیط زیست ایجاد می‌کند، صنایعپنیر سازی است. آب پنیر مایعی است که پس از حذف چربی و کازئین شیر ، طی فرآیند پنیرسازی بدست می‌آید. تولید سالانه در کشور ما بیش از 80 هزار تن است که 20 هزار تن آندر واحدهای صنعتی تولید می‌شود. با توجه به اینکه بطور میانگین از تهیه هر کیلوگرمپنیر ، 8 کیلوگرم آب پنیر استحصال می‌شود، در هر سال 160 هزار تن آب پنیر درکارخانه‌های پنیر سازی ایران تولید و در محیط رها می‌شود.
از آب پنیر ، همبه منظور غذای دام و هم برای تولیدالکلمی‌توان استفادهکرد. در صنایع غذای دام ، با پرورش موجودات زنده ذره بینی که می‌توانند پروتئینزیادی را در خود جمع کنند و رشد بسیار خوبی بر روی آب پنیر دارند، زیست توده بسیارغنی و مغذی تهیه می‌کنند، که پس از خشک کردن و آسیاب کردن ماده حاصل ، آن را بهمصرف غذای دام می‌رسانند. در بسیاری از کشورهای جهان ، از آب پنیر به منظور تولیدالکل استفاده می‌شود. در کشور ما فعالیتهایی در این زمینه انجام شده است. به عنانمثال ، می‌توان به تولید اتانول از آب پنیر ، در کاخانه شیر پاستوریزه اصفهان اشارهکرد.بیوگاز واجزای سازنده آن:
به مجموعه گازهایی که از تجزیه و تخمیر بیوماس دریک محفظه به وسیله باکتری های غیر هوازی تولید میشود بیوگاز گویند که عمده ترین آن گاز متان است و همچنین سولفید هیدروژن وآمونیاک وگازکربنیک میباشد ومقداری هیدروژن ونیتروژن واکسیژن هم ممکن است یافت شود.از انواع کاربرد های بیوگاز میتوان به اجاقهای بیوگاز سوز –لامپهای بیوگاز-بخاریهای تابشی-آبگرمکنهای بیوگازسوز- یخچال وموتور های بیوگاز سوز اشاره کرد.
نتیجه:
سوخت حاصل از فن آوریهای تبدیل زیست توده یا به حالتگاز (زیست گاز) و یا مایع (متانول ، اتانول و بیودیزل) است که برای تولیدالکتریسیته و گرما مورد استفاده قرار می‌گیرد. تخمین زده شده است که اگر تنها 10درصد از زمینهای کشاورزی جنگلها و درختستانها به تأمین و تهیه زیست توده اختصاصیابد، تولید سالانه انرژی حاصل از زیست توده ، معادل چهار پنجم مصرف کنونی انرژی درجهان خواهد بود. در جوامع در حال توسعه که حدود سه چهارم جمعیت جهان را شاملمی‌شوند، 35 درصد از انرژی مصرفی ، از طریق زیست توده تأمین می‌شود.
استفادهاز منابع زیست توده ، یکی از مناسب‌ترین و اقتصادی‌ترین راه حلهای تأمین نیازهایاساسی انرژی مردم در مناطق دور افتاده است و فواید زیست محیطی این نوعانرژی و تجدید پذیر بودن آن ، توسعه کاربرد آن ، منطقی و مقرون به صرفه است.

منبع:http://www.sharifi-fazel.mihanblog.com/post/47
.
.
.
 
  • Like
واکنش ها: raha

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
تولید انرژی از آب پنیر

تولید انرژی از آب پنیر

اکونیوز: دانشجوی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،با توجه به پایان پذیری و تجدید ناپذیری منابع فسیلی و حرکت به سمت انرژی های جایگزین در تلاش هستند با بهره مندی از آب پنیر به عنوان کاتالیزور در پیل سوختی میکروبی انرژی زیستی تولید کنند تا امکان تولید انرژی از منابع ارزان قیمت فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، "ساسان نصیراحمدی "دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی با بیان اینکه در این پروژه از آب پنیر به عنوان سوبسترا یا پیش ماده مناسب در پیل سوختی میکروبی برای تولید توان الکتریکی استفاده شد گفت: سوبسترا یا پیش ماده، ماده ای است که آنزیم بر آن اثر می کند و تحت تاثیر آنزیمها، این پیش ماده تغییر می کند و به یک یا تعدادی محصول تبدیل می شود.
وی با اشاره به ماهیت پایان پذیری و تجدید ناپذیری منابع فسیلی در جهان، حرکت به سمت انرژی های جایگزین را ضروری دانست و اظهار داشت: در این بین پیل سوختی فناوری است که در عین بازدهی بسیار بالا نسبت به فناوریهای رقیب در تبدیل سوختهای فسیلی به انرژی، این قابلیت را دارد که از منابع انرژی تجدید پذیر و نو مانند آب، زیست توده و هر ماده ای که دارای عنصر هیدروژن و یا ترکیبات آن باشد استفاده و تولید انرژی کند.
مجری طرح کاهش مشکلات ناشی از آلودگیهای زیست محیطی را از مزایای استفاده از پیلهای سوختی در تولید انرژی ذکر کرد و ادامه داد: پیلهای سوختی وسیله ای است که انرژی شیمیایی سوخت را به صورت مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. از این رو در این پروژه اقدام به تولید پیل سوختی میکروبی کردیم.
نصیراحمدی پیلهای سوختی میکروبی را فناوری دانست که قادر است از ضایعات صنایع به عنوان سوخت استفاده و از آن تولید انرژی کند و ادامه داد: در این پروژه پس از بررسیهای لازم در زمینه انتخاب یک پیش ماده طبیعی، ارزان و در دسترس از آب پنیر به عنوان ضایعات صنعت لبنیات برای تولید جریان الکتریکی استفاده شد.
وی به جزئیات پیل سوختی میکروبی تولید شده اشاره کرد و به مهر گفت: اصول کار این پیل ها مانند پیلهای سوختی شیمیایی است و تنها اختلاف آنها در نوع کاتالیزور و شرایط کار است.
کاتالیزور به کار رفته در این نوع پیلها یک میکروارگانیزم و یا یک آنزیم است که جایگزین فلز در پیلهای سوختی شیمیایی متداول ‌شده است.
وی به علت استفاده از ضایعات صنایع لبنی به ویژه آب پنیر اشاره و اضافه کرد: در ایران سالانه حدود 180 هزار تن آب پنیر تولید می شود که مشکلات زیست محیطی فراوانی را ایجاد می کند.
دفع این ماده در زمین سبب شوره زار شدن اراضی کشاورزی و از بین رفتن گیاهان می شود. علاوه بر این تخلیه آن در رودخانه ها بدون انجام تصفیه مناسب به دلیل میزان آلودگی بالا و حضور منابع غنی از نیتروژن و مصرف اکسیژن محلول در آب موجب از بین رفتن آبزیان می شود.
دانشجوی واحد علوم و تحقیقات خاطر نشان کرد: از سوی دیگر آب پنیر نیز منبع غنی از لاکتوز و مواد معدنی مفید برای رشد میکروارگانیزمها است که این ویژگیها، آب پنیر را به یک سوبسترای قوی برای تولید محصولات جانبی از طریق فرایندهای بیوشیمیایی تبدیل کرده است که یکی از این کاربردها می تواند در تولید توان الکتریکی با استفاده از پیل سوختی میکروبی باشد.
وی بی نیاز بودن به کاتالیزور، پایداری طولانی، واکنش خود تنظیم شونده بدون نیاز به شارژ مجدد، بی نیازی به مبدل و یا سرد کننده برای انجام واکنش، ارزان بودن بیوکاتالیست مورد نیاز و سازگاری با محیط زیست و بازدهی نسبتا بالا را از مزایای پیل سوختی میکروبی ذکر کرد.

منبع: (econews.ir)
.
.
.
 
آخرین ویرایش:

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
تولید انرژی قابل بازیافت از گیاهان و درختان

تولید انرژی قابل بازیافت از گیاهان و درختان

دانشمند‌ان مي‌گويند مي‌توان از درخت‌ها و چمن براي توليد انرژي قابل بازيافت استفاده كرد. در يك پروژه تحقيقاتي منحصر به فرد و ‌١/١ميليون پوندي روي چگونگي استفاده از درخت‌ها و چمن ها هم براي توليد انرژيقابل بازيافت و هم براي به دام انداختن كربن در خاك در بلند مدت مطالعه وآزمايش مي‌شود. اين تحقيق به سرپرستي دكتر گيلتيلور، كارشناس گياهان و محيط زيست در دانشگاه سوتامپتون انگليس با همكاريگروهي از دانشمند‌ان در سراسر انگليس انجام مي‌شود كه طي آن مسير كربنرديابي خواهد شد كه چگونه در فرايند فتوسنتز، توسط گياه‌هان و چمن‌هاگرفته مي‌شود و طي جرياني از گياه به خاك منتقل مي‌شود كه موطنميكروارگانيزم‌ها است. اين مسير قبل از تبديل كربن به ماده ارگانيك در خاكي كه گياه در آن رشد مي‌كند، بررسي مي‌شود. در حال حاضر CO2 مهمترين گاز گلخانه‌يي است و بنابراين محققان به دنبال راهكارهاي مؤثر براي خارج كردن آن از اتمسفر هستند. تيلور معتقد است كه در آينده محصولات بيولوژي به سوخت‌هاي مايع قابل تبديل هستند.منبع:سایت جدیدترین دستاوردهای فیزیک
.
.
.
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
استفاده از بيوماس به عنوان منبع انرژي

استفاده از بيوماس به عنوان منبع انرژي

استفاده از بيوماس به عنوان يك منبع انرژي به هزاران سال قبل برمي‌گردد چرا كه تا سال 1800 ميلادي منبع اصلي انرژي بوده است.بيوماس يك ماده حياتي از قبيل محصولات زراعي، چوبي و فضولات حيواني است. در حقيقت بيوماس شكلي از انرژي ذخيره شده خورشيدي است كه گياهان اين انرژي را از طريق فتوسنتز تامين مي‌كنند. انرژي بدست آمده از بيوماس بوسيله سوزاندن مستقيم، تبديل آن به انرژي غني گازها (تبديل كردن به گاز) حاصل مي‌شود كه اين مي‌تواند سوخت پيشرفته‌اي در توربينهاي گازي يا سلولهاي سوختي باشد. بوسيله تبديل كردن اين انرژي به سوختهاي مايع (بيوسوخت) مي‌توان از آن براي سوخت وسايل نقليه و ديگر تجهيزات برقي استفاده كرد. از طرف ديگر، بايد در سيستم‌هاي تركيبي برق و گرما و بيوماس‌هاي پيشرفته‌تر براي توليد برق به راندمان نهايي بيش از 80 درصد در توليد دست يابيم.
از نقطه نظر محيطي سيستمهاي انرژي بيوماس به چند دليل مطلوب و جالب هستند:
1- سوختن يا اشتعال بيوماس جو را خنثي مي‌كند كه در اين هنگام بيوماس اضافه شده دي‌اكسيد‌كربن را از اتمسفر پاك مي‌كند، اين عمل هنگامي صورت مي‌گيرد كه بيوماس مي‌سوزد و در اتمسفر آزاد مي‌شود. توليد سوختهاي مطمئن از بيوماس خطرات آلودگي را كاهش مي‌دهد. بعنوان مثال زمينهاي سرشار يا غني از گاز (عمدتاً متان) بر تغيير وضعيت آب و هوايي جهاني و تبديل فضولات حيواني به متان موثر خواهد بود.
2- تركيب بيوماس با زغال‌سنگ در نيروگاههاي زغال‌سنگ مي‌تواند آلودگي‌هاي خروجي را كاهش دهد.
3- رشد روزافزون و دائمي سوختهاي بيوماس وابسته به محصولات زراعي كاشته شده در سراشيبي،‌ خاكهاي مستعد و كناره‌ها در طول راه‌هاي آبي است كه مي‌تواند از تشكيل لجن در سطح آب و جاري شدن كودهاي شيميايي كشاورزي جلوگيري كند.
سيستمهاي انرژي بيوماس بايد براي توليد برق مورد مطالعه قرار گيرند بخصوص هنگام حرارت دادن فضولات در توليد برق براي كاربرد در فرآيندهاي صنعتي يا تركيب حرارت و برق، انرژي بيوماس بيشتر از منابعي نظير ضايعات چوب درختان، تفاله كارخانه‌ها، پس‌ماند محصولات زراعي يا زمين‌هايي سرشار از متان قابل استفاده است.
در آمريكا دولت مركزي اين كشور تسهيلات يا امكانات لازم را براي كمك در كاربرد انرژي بيوماس از ميان برنامه‌هاي تازه كه شامل اين انرژي است در نظر گرفته كه اين خود سودي ارزشمند براي شركتهاي توليد برق است.

كاربرد انرژي بيوماس:
بيوماس مي‌تواند به عنوان يك منبع انرژي در يكي از راه‌هايي كه در ذيل آمده است بكار رود:
Co-firing: اضافه كردن درصد كمي از بيوماس به سوخت تهيه شده براي نيروگاه زغال سنگ (اين عمل كوفايرينگ نام‌گذاري شده است)، آسانترين راه براي افزايش كاربرد بيوماس در توليدب برق است. در حال حاضر نحوه كاركرد 6 نيروگاه در ايالات متحده كوفايرينگ بيش از 15 درصد از سوخت تركيبي (حرارت و برق) است كه اغلب آنها از ضايعات چوب استفاده مي‌كنند. از طرف ديگر كوفايرينگ در بيوماس 40 درصد مي‌تواند جانشيني براي سوخت زغال‌سنگ در يك نيروگاه زغال‌سوز باشد.
طبق برنامه DOE اگر چه در كشورهايي كه نيروگاه‌هايي با سوخت زغال‌سنگ دارند يك ظرفيت 310GW دارند اما بيوماس تا سال 2020 بايد 20GW تا 30GW انرژي توليد كند.

اشتعال مستقيم:
اشتعال مستقيم بيوماس هم‌اكنون به طور وسيع در صنايع بخصوص مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه اين صنايع شامل كارخانه الوار، اسباب و اثاثيه، كارخانه‌هاي آسياب‌كننده و كارخانه‌هاي شكر است.
در يك اشتعال مستقيم به شكلي عملي، بيوماس معمولاً در يك بويلر بزرگ براي توليد بخار مي‌سوزد كه نتيجه اين عمل سيكل رانكين است. اين مورد شبيه فرآيند مورد استفاده در نيروگاههاي زغال‌سوز است. با اين تفاوت كه در كاركرد تجهيزات سوخت متفاوت هستند. نيروگاههاي اشتعال مستقيم اغلب كوچك بوده و عملكرد بازده آنها حدود 20 درصد است.

ادامه دارد...


منبع:www.iranvij.ir

.
.
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
استفاده از بيوماس به عنوان منبع انرژي(قسمت 2)

استفاده از بيوماس به عنوان منبع انرژي(قسمت 2)

مبدل گاز:
تبديل كردن به گاز سريع‌تر و اثربخش‌تر از سوختن بيوماس است و يك روش پاك در استخراج انرژي حرارتي خواهد بود. در اين فرآيند بيوماس در يك محيط بدون اكسيژن گرم شده و به شكل مواد آلي درمي‌آيد. در حال حاضر در گرونيگن هلند يك سيستم تصفيه بيوماس استفاده مي‌شود كه اجزا جامد زباله‌هاي شهري را براي توليد 25
MW برق تصفيه مي‌كند.

زيست سوخت:
زيست‌سوخت آخرين روش براي تبديل بيوماس به انرژي قابل استفاده در توليد سوخت از مواد آلي است زيست‌سوختها توسط
DOE تعريف شده‌اند كه آنها شامل الكلها، اترها، استرها و ديگر مواد شيميايي ساخته شده از بيوماس هستند.
از آنجاكه زيست‌سوختها براي توليد الكتريسيته سوزانده مي‌شوند اما بيشتر توجه به آنها براي كاربرد در حمل و نقل است (بخصوص اتانول و بيوديزل).
بيش از 5/1 بيليون گالن (57 ميليون ليتر) اتانول از بيوماس بدست مي‌آيد كه يك فرآيند تخمير هر ساله به بنزين اضافه مي‌شود كه اين عمل در بهبود عملكرد وسايل نقليه و كاهش آلودگي موثر خواهد بود.
الكل‌ها معمولاً با معيار 10 درصد در تركيب با بنزين بكار مي‌روند از طرف ديگر بيوديزل از روغن‌هاي گياهي و چربي‌هاي حيواني ساخته مي‌شوند. تقريباً 30 ميليون گالن (1135 ميليون ليتر) بيوديزل سالانه در ايالات متحده توليد شده كه معمولاً با معيار 20 درصد در تركيب با ديزل سوخت بكار مي‌رود.

بيوگاز:
بيوگاز بعنوان يك سوخت با راندمان بالا در توربين گازي بكار مي‌رود. سيستمهاي چرخه تركيبي تبديل گاز (
GCC) شامل يك سيكل بالاي توربين گاز، يك سيكل پايين توربين بخار براي رسيدن به بازده نزديك به دو برابر اشتعال مستقيم در آنها است.

تصفيه بي‌هوازي: روش ديگر براي توليد انرژي از بيوماس استفاده از تصفيه بي‌هوازي مواد آلي براي توليد متان است كه مي‌تواند بعنوان سوخت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از تصفيه بي‌هوازي براي توليد متان از فاضلاب شهري، كارخانه‌ها، كود حيوانات و ديگر مواد استفاده مي‌كنند.

نيروگاههاي بيوماس:
نيروگاههاي بيوماس براي افزايش بازده و كم كردن هزينه توليد برق از سوختهايي مانند چوب استفاده مي‌كنند. در اينجا نظريه جديد توليد قدرت الكتريكي (برق) را با تاكيد بر به چالش دعوت كردن (خواستن) مهندسان بوسيله توربين گازي نشان خواهيم داد.

دليل منطقي نيروگاه بيوماس:
بيشتر تلاش‌ها و خواستهاي جهاني و بسياري از روش‌هاي اقتصادي براي استفاده و هدايت بيوماس در مسير توليد الكتريسيته (برق) است. هم‌اكنون مقدار برق توليدي از بيوماس كم است و وابسته به منابع قابل دسترس بيوماس است. اگر چنين انتظاري در استفاده از بيوماس (توليد برق) وجود دارد و از طرف ديگر نيز منابع عظيم بيوماس براي سوخت اين نيروگاهها وجود دارد پس چرا ما نبايد به سرعت در توسعه اين صنعت كوشا نباشيم.
اولاً هر نيروگاه بيوماس برنامه‌ريزي شده با ديگر روشهاي توليد برق رقابت مي‌كند كه در بيشتر موارد تنها روش ديگري كه تامين‌كننده قدرت الكتريكي است استفاده از نيروگاه سوخت فسيلي است. تامين قدرت الكتريكي (برق) توسط يك نيروگاه سوخت فسيلي اقتصادي است چرا كه اين نيروگاه‌ها به دليل قابل اعتماد بودن آنها اقتصادي هستند. جديد‌ترين تكنولوژي كاربرد اين نيروگاهها (مثلاً توربين گازي مركب با سيكل بخار) است و آنها به طور نسبي سريع نصب مي شوند و ساختمان آنها نيز در دو مقياس كوچك وبزرگ است كه اين نيروگاهها از نقطه‌نظر تامين سرمايه ملي معروف هستند، در حال حاضر سوختهاي فسيلي فراوان و در دسترس بوده و با يك قيمت معقول در قسمتهاي زيادي از دنيا وجود دارند. ثانياً نيروگاههاي بيوماس كم‌تر متكي به نحوه تكنولوژي بويلر توربين بخار هستند. ديگر دلايل شامل داشتن قيمت نصب بالا به ازاء هر كيلووات با توجه به منابع سوخت بزرگتر كه دستي‌تر از سوختهاي فسيلي هستند. (خصوصاً نسبت به نفت و گاز طبيعي كه به شكل جامد نيستند).


ادامه دارد...

منبع:www.iranvij.ir-www.storm21.blogfa.com-www.aftab.ir
.
.
.
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
استفاده از بيوماس به عنوان منبع انرژي(قسمت 3)

استفاده از بيوماس به عنوان منبع انرژي(قسمت 3)

دلايل عمده در توجه به ساختار انرژي بيوماس عبارتند از:
1- دسترسي به پس‌ماندهاي بيوماس در جهت توليد تركيبي برق و حرارت
2- توليد برق از منابع غني و طبيعي بيوماس
3- توليد توان براي مكانهاي دور از دسترس منابع بيوماس
4- تجديد‌پذير بودن اين نوع انرژي
تجديد‌پذير بودن در كاربردهاي زيادي مورد استفاده قرار گرفته است. مثلاً‌طي يك برآوردي كه در ايالات متحده صورت گرفته امكان توليد 600MWe انرژي از چوب بر اساس ظرفيت توليد ممكن خواهد بود. ميزان توان توليدي از منابع بيوماس بسيار زياد است خصوصاً با توجه به بازار جهاني (از منظر عرضه و تقاضاي انرژي)، اما عملاً‌اين منابع تجديد‌پذير كمتر مورد استفاده قرار گرفته و به نسل جديدي از نيروگاههاي بيوماس نياز دارند.

مسير فني توليد الكتريسته (برق) از بيوماس
روشهاي متعددي هنگام انتخاب يك مسير در توليد الكتريسيته از بيوماس وجود دارد.
سيال هواي تحت فشار همراه با تزريق سوخت از يك واحد اندازه‌گيري و تنظيم فشار به رآكتور تحت فشار دميده مي‌شود. هواي مورد نياز براي راكتور از يك كمپرسور كمكي در چرخش از مرحله آخر كمپرسور توربين تغذيه مي‌شود كه در نهايت توسط ژنراتور متصل به شناخت خروجي توربين گاز برق توليد مي‌شود. در صورت مطلوب بودن مي‌توان يك توليد‌كننده بخار بازياب (ديگ بخار بازتاب) اضافه شود. پروژه كرچ (كرچ نام شخصي است كه بعداً اين سيستم به نام سيستم كرچ شناخته شد). از امكان وجود يك نيروگاه عملي از بيوماس (بجز بخش (HRSG كه در ربع چهارم از سال 1998 عملي شده بود را ارايه مي‌دهد.
از طرف ديگر قبل از اينكه اين واحد نيروگاهي پيشنهادي براي فروش انرژي الكتريكي داشته باشد مستلزم ساعات زيادي آزمايش خواهد بود. اين مسير يك روش اميد‌بخش براي هزينه موثر توليد الكتريسيته از تنوع زياد مواد آلي بيوماس است. امتياز اين سيستم بازده بالاي ترموديناميكي سيكل برايتول بيش از سيكل رانكين است.
گامز اولين كسي بود كه نظريه تركيبي مبدل گاز تحت فشار با موتور توربين گاز را شرح داد. البته گامز قبلاً نيز به مفهوم اين كار ارزشمند اشاره‌هايي كرده بود. او همچنين پي‌برد كه اين تركيب مسلماً در پيشرفت آينده‌ پاكسازي گازداغ تحت فشار براي جلوگيري از هواي بيش از حد پره‌هاي توربين موثر خواهد بود.
او همچنين به نيروگاه زغال‌سنگ نيز اشاره‌هايي كرده بودكه اين مفهوم شبيه وقتي است كه از بيوماس به عنوان سوخت استفاده مي‌شود. اخيراً نيز نظريه‌هايي مشابه نظريه فوق در حال گسترش هستند كه از بيوماس به عنوان سوخت استفاده مي‌كنند. مثلاً‌در هاوايي سال 1997، سوئد سال 1993، مينه سوتا 1995، اروپا و ديگر مناطق جهان، سيستم كرچ در فشار ماكزيمم (1353 Kpa) 13.8atm با يك تغذيه 2.2 تني از چوب درهر ساعت و يك مبدل گاز با دماي زير 730 درجه سانتي‌گراد (1346 درجه فارنهايت) كار مي‌كند. اين گاز در همين دما يا زير اين دما براي حفظ انرژي محسوس نگهداري شده و از چگالش جرم جلوگيري مي‌كند. در اين حالت ذرات جامد بوسيله سيستم پاك‌ساز گاز داغ خشك از گاز برداشته شده و سپس اين گاز مستقيماً به محفظه احتراق موتور توربين گاز فرستاده مي‌شود.
مسير فوق چندين مزاياي درخور توجه دارد چرا كه انرژي محسوس گاز به نگهداري بازدهي كل سيستم كمك شاياني مي‌كند. تميز‌كننده‌هاي نمناك مورد استفاده نبود و لذا ضايعات آب در اين قسمت وجود ندارد. جرم در حالت بخار باقي مانده و ازمسائل خوردگي و چسبندگي جلوگيري مي‌كند و از طرف ديگر انرژي شيميايي حاوي اين جرم هنگامي‌كه بخار داغي از جرم فوق مي‌سوزد بازيافت مي‌شود.
در اينجا هيچ كاتاليزور و يادماي بالاتري براي نابودي جرم فوق قبل از احتراق لازم نيست. عمل تحت فشار قرار دادن ميزان گرماي بالاتري به ازاء مربع مساحت راكتور ممكن خواهد ساخت كه كاهش اندازه سيستم پاكساز گاز داغ و اجراء مورد نياز تراكم گاز، قبل از تزريق آن به توربين گازي را به دنبال خواهد داشت. مبدل گاز انتخابي به طور غيرمستقيم اشكال اين سيستم را كاهش مي‌دهد. در اينجا براي سيال هيچ بخاري لازم نيست و مينيمم بخار بكار رفته تلفات گرماي نهان را پايين مي‌آورد.

موانعي براي پيشرفت در اين مسير وجود دارند كه شاخص‌‌ترين آنها عبارتند از:
تزريق بيوماس به ظرف بخار، سيستم پاك‌ساز گاز داغ، بازده كم در دماهاي پايين مبدل گاز،‌بخارهاي قليايي در سوخت گاز و سوخت موتور توربين همراه با انرژي كمي از گاز داغ، اينها موانع پيشرفت در مسيرنيروگاههاي بيوماس هستند.

اصطلاحات موتور توربين گاز:
با اين وجود اولين تست احتراق توربين گاز توسط توربيني به نام اسپارتان با خروجي 22KW و نسبت فشار 4 انجام گرفت. پكيج ژنراتور توربين گاز نشان داده شده در شكل براي اقتصادي بودن سوخت سيستم و تغييرات اصلاحي كبماستور و تست‌هاي بعدي در نظر گرفته شده است.
اولين چالش مهم براي چيره شدن در ساخت اين نوع نيروگاهها طراحي سيستم احتراق و سوخت توربين گازي و اشتعال گاز LCV است. مهمترين چالشها در طراحي سيستم احتراق و سوخت توربين گازي عبارتند از: 1- توربين گازي تايفون براي عملكرد 5mj/scm گاز در تزريق سوخت بادرجه حرارت 400 درجه سانتي‌گراد (752 درجه فارنهايت) طراحي شده است. 2- برنامه وستينگهاوس براي سوخت يك توربين گازي 25IB12 با (134 Btu/scm)5mj/scm گاز LCV در تزريق سوخت با دماي 550 درجه سانتي‌گراد (1022 درجه فارنهايت) است. (Stambler.1997)
3- برنامه‌هاي كرچ براي سوخت
تعديلي توربين اسپارتان با
(134 Btu/scm)5mj/scm گاز LCV در يك تزريق سوخت با دماي 700 درجه سانتي‌گراد (1291 درجه فارنهايت)
سيستم تزريق و تحويل گاز LCV
يكي از چالشهاي مهم مهندسي در اين زمينه طراحي يك سيستم تزريق و تحويل گاز سوخت كه بتواند در دماي بالاي گاز LCV كار كند. البته دراينجا بايد توجه خود را در انتخاب والوها و مواردي كه بتواند فشار و دماي بالا را تحمل كند نيز معطوف ساخت.
سوييچ On/Off يا والو قفل شونده نشان داده شده در شكل 1 هنگامي بسته مي‌شود كه:
1- شافت توربين با سرعت زياد
(over speed) كار كند.
2- درجه حرارت بالاي گاز
3- خاموشي (shut down) اضطراري درواحد
از طرف ديگر والو كنترل سوخت گاز مرتبط با سرعت شافت توربين است يعني اين والو در دمايي عمل مي‌كند كه جريان سوخت سرعت شافت را بالاتراز توان كلي ژنراتور نگه دارد.
در اينجا داده‌هاي كرچ طبق عملكرد تكنيكي و چگونگي موثر بودن والوها جمع‌آوري شده بود.
احتراق گاز LCV:
اسپارتان توربيني كوچك است كه سوخت آن توسط گاز LCV تامين مي‌شود.
با وجود اين ممكن است كه سوخت اين توربين كوچك توسط محفظه احتراقي كوچك محدود شود. كرچ چندين پارامتر را هنگام طراحي محفظه احتراق جهت اشتعال گاز LCV بررسي كرد. يكي از مهم‌ترين پارامتر‌ها افت فشار كمباستور است، كه منظور نگهداري و كمك به پايداري اشتعال با يك افت فشار كمباستور به ميزان تقريبي 4درصد است.
روش معمولي براي شروع و استارت واحد استفاده از سوخت ديزل است. اولين تست راه‌اندازي تحت شرايط بي‌باري (noload) انجام مي‌گيرد. گاز LCV بتدريج به كمباستور فرستاده مي‌شود و سپس سوخت ديزل رفته‌رفته كاهش مي‌يابد، انتظار مي‌رود كه دريچه سوخت ديزل كاملاً بسته شود
(SHOUT OFF) و توربين كاملاً با گاز LCV كار كند.
هنگامي كه اشتعال پايدار تحت شرايط بي‌باري با صددرصد از گاز LCV رخ مي‌دهد. فرآيند مكرر زير بتدريج بارداري را افزايش مي‌دهد تا اينكه بار صددرصد از گاز LCV تامين شود از طرف ديگر به كمك سيستم احتراق و تحويل سوخت كه در حال عملكرد عادي هستند در مرحله بعد يك تست 100 ساعته جهت كاهش تاثيرات زيان‌بخش جدي كه ناشي از ذرات جامد ومواد قليايي احتمالي بر روي پره‌هاي توربين است انجام مي‌گيرد.
سيستم مبدل گاز به شكلي طراحي شده است كه مواد قليايي (قلياها) به شكل جامد باقي مانده و به كمك ***** از سيستم خارج مي شوند.
سيستم صافي (Filtration) گاز داغ جهت برداشتن موثر ومناسب‌تر مواد بخصوص در محافظت از پره‌هاي توربين پيش‌بيني شده است.
وقتي كه عملكرد مناسب اين نيروگاه در يك دوره زماني كوتاه اثبات شود آنگاه طرح و برنامه‌هاي كرچ به مكاني براي تداوم بلند‌مدت و آزمايش قابليت اطمينان منتقل خواهد شد انجام موفقيت‌آميز و گسترش اين گونه برنامه‌هاي دور انديشانه مسلماً توليد جديدي از نيروگاههاي بيوماس با مقياس كوچك را جهت نزديكي به واقعيت تكنيكي، اقتصادي و بازرگاني به همراه خواهد داشت.
ادامه دارد...
منبع:www.iranvij.ir-www.storm21.blogfa.com-www.aftab.ir
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
استفاده از بيوماس به عنوان منبع انرژي(قسمت 4)

استفاده از بيوماس به عنوان منبع انرژي(قسمت 4)

ويژگي و چگونگي توليد بيوگاز ‏

بيوگاز به نام گاز مرداب نيز شهرت يافته با تركيبي از متان ‏
(CH4)‎‏ و دي اكسيدكربن ‏(CO2)‎
‏ و بوي ‏قابل تشخيص مانند تخم مرغ گنديده . سبك تر از هوا مي باشد و طبق مطالعات انجام گرفته در هندوستان آناليز ‏بيوگاز در جدول زير ذكر گرديده كه ميزان درصد گاز متان آن بستگي به دماي هاضم داشته و هر چه دماي هاضم ‏پايين تر باشد درصد متان آن بيشتر و ارزش حرارتي بالاتري دارد ولي ميزان گاز توليد شده كمتر است . بيوگاز ها ‏به دو دسته زير تقسيم مي شوند.‏
‏1.‏ بيوگازهاي با بار آلي ورودي زياد
‏2.‏ بيوگازهايي با بار آلي ورودي کم
دستگاهاي فوق داراي تفاوتهايي در ميزان گاز توليدي، زمان ماند و نحوه راهبري مي باشند.‏

جدول تركيبات بيوگاز
نام گاز
فرمول
درصد تركيب
متان
CH4
55 تا 65%
گازكربنيك
CO2
35 تا 45%
نيتروژن (ازت)
N2
0 تا 3%
هيدروژن
H2
0 تا 1%
اكسيژن
O2
0 تا 1%
هيدروژن سولفوره
H2S
0 تا 1%

دماي احتراق بيوگاز حدود 700 درجه سانتيگراد (دماي احتراق گازوئيل 350 درجه سانتيگراد و نفت و پروپان ‏‏500 درجه سانتيگراد ) و دماي شعله حاصل از آن 870 درجه سانتيگراد است . بيوگاز مانند ساير سوخت هاي ‏گاز قابل احتراق بوده و با نسبت 1- 20 با هوا مخلوط شده و سرعت اشتغال آن بالا مي باشد . ارزش حرارتي آن ‏در حدود 6 كيلووات ساعت بر مترمكعب است (يعني برابر ارزش حرارتي نيم ليتر سوخت گازوئيل) كه در جداول ‏بعدي خواص بيوگاز نسبت به گازهاي سوختي و ساير سوختها مقايسه شده است . فشار لازم و مطلوب براي ‏پخت و پز با بيوگاز بين 5 تا 20 سانتيمتر ستون آب مي باشد . ارزش حرارتي متان خالص در حدود 9000 کيلو ‏کالري بر متر مکعب مي باشد.‏

چگونگي توليد بيوگاز

‏ دستگاههاي بيوگاز در شكل كلي از دو حوضچه ورودي و خروجي و يك مخزن تخمير(هاضم) و يك مخزن گاز ‏تشكيل شده اند كه شرايطي از قبيل آب و هوا ، فرهنگ ، اقتصاد و تكنولوژي باعث وجود اشكال مختلف و ‏مدلهاي گوناگون گرديده است . در تمام اين دستگاهها آب و مواد اوليه در حوضچه ورودي مخلوط شده و از آنجا ‏به مخزن تخمير هدايت شده كه پس از تخمير و توليد گاز با اضافه كردن مواد اوليه به سوي مجراي خروجي و ‏حوضچه خروجي هدايت مي گردند . ‏
اگر دستگاه بيوگاز با دقت كافي و در محل استقرارش درست به كار گرفته شود و بتواند نيازهاي انرژي و كود غني ‏براي كشاورزي توليد كند صاحب آن از داشتن چنين دستگاهي خوشحال مي شود ولي از نظر نوع و چگونگي ‏كاركرد ، دستگاههاي متفاوتي در جهان ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته كه توضيح در رابطه تمام موارد ‏از حوصله اين بحث خارج است ولي سه نوع كلي آن كه بيشترين طرفدار و بيشترين مصرف كننده را به خود ‏اختصاص داده ، مورد بحث قرار مي دهيم و بديهي است روش كار و فعاليت بقيه دستگاهها نيز مشابه اينها مي ‏باشد . ‏
‏1.‏ دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور كه به مدل هندي معروف است ‏
‏2.‏ دستگاه بيوگاز با مخزن مشترك و ثابت كه به مدل چيني شهرت يافته است ‏
‏3.‏ دستگاه بيوگاز با نسبت طول به عرض زياد که به مدل تايواني شهرت يافته اند.‏
‏4.‏ کمپوست بي هوازي ‏
مواد اوليه بيوگاز پس مانده هاي الي زباله، مواد زائد حيواني، مواد زائد گياهي، فضولات انساني و لجن ‏فاضلاب مي باشد. ‏
همانطور كه گفته شد بيوگاز علاوه بر سهولت در فرآيند توليد به عنوان يك انرژي ارزان مي تواند مورد توجه قرار بگيرد. بر اساس تحقيقات انجام شده بازده انرژي آن دو برابر انرژي حاصل از سوزاندن مستقيم فضولات دامي و يك درصد بيشتر از سوخت چوب است. همچنين علاوه بر گرمازايي مي توان مصارف ديگري مانند توليد روشنايي و استفاده در موتورهاي گازسوز داشته باشد. مهمترين نتيجه حاصل كاهش آلودگي محيط زيست است. از يك طرف عدم استفاده از سوخت هاي فسيلي و چوب علاوه بر اينكه از تخريب جنگل و منابع تجديدناپذير جلوگيري مي كند ، با جمع آوري فاضلاب و فضولات انساني و حيواني در مخازن در بسته از انتشار آنها در محيط و شيوع آلودگيهاي ميكروبي جلوگيري مي كند. همچنين در زمين هاي ماسه اي مثل شمال كشور از اختلاط فاضلاب با منابع آب آشاميدني جلوگيري مي كند . علاوه بر تمام اينها محصول جانبي بيوگاز نوع مرغوبي از كمپوست يا كود آلي است كه نسبت به نوع تهيه شده در حوضچه هاي روباز از نظر نيتروژن غني تر بوده و همانطور كه گفته شد عاري از عوامل بيماريزا است. استفاده از اين روش در مقابل نصب سيستم هاي تصفيه بسيار ارزان تر است. با توجه به اينكه پيشگيري همواره به صرفه تر از درمان لازم است تا از هم اكنون به فكر ايجاد اين تاسيسات در مناطق روستايي كشورمان باشيم. نهايتاً يادمان باشد كه در برنامه هاي حفاظت محيط زيست بايد جهاني فكر كرد و منطقه اي عمل نمود .


منبع:www.iranvij.ir-www.storm21.blogfa.com-www.aftab.ir
.
.
.

 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
قابلیتها و مزایای بیوگاز

قابلیتها و مزایای بیوگاز

قابلیتها و مزایای بیوگاز
بوسیله بیوگاز می توان اجاق گازهای خانگی را مشتعل كرد. این اجاقها را حتی می توان با مواد موجود در دسترس ساخت، همچنین می توان تورهای روشنایی گازسوز را افروخت. به علاوه موتورهایی نظیر موتور تراكتور، پمپهای آبیاری، آسیابها و ماشین آلات سوختی دیگر را با تغییرات كمی در آنها می توان با بیوگاز بكار انداخت.
انرژی حاصل از سوختن ده متر مكعب بیوگاز برابر با انرژی حاصل از سوختن ۶ متر مكعب گاز طبیعی،۶۰ لیتر گازوئیل، ۸ لیتر بنزین،۳۲ كیلوگرم ذغال چوب و ۸۵ كیلوگرم چوب است با توجه به اینكه بیوگاز در محل استفاده تولید می شود و با شیلنگهای پلاستیكی می توان منتقل شده و به وسیله وسایل دست ساز كنترل شود. هزینه های لوله كشی بین شهری، لوله كشی شهری و خانگی، نصب كنتور (درمورد گاز شهری) و یا به طور مشابه هزینه های حمل و نقل جاده ای و انتقال به درون منزل درمورد گاز مایع و نفت و گازوئیل حذف می شود.
در كشورهایی كه ذخایر نفتی وجود ندارد تحقیقات گسترده ای راجع به تولید و استفاده از بیوگاز به عنوان یك سوخت ارزان و سهل الوصول به عمل آمده است. توسعه بیوگاز در كشور چین قسمتی از طرح پیشنهادی ((فائو)) در برنامه ((جهش بزرگ به سوی جلو)) بوده است.
در كشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران كه مخازن نفت و گاز فراوانی موجود است، استفاده از بیوگاز می تواند از به هدر رفتن بخش وسیعی از این تركیبات با ارزش در قالب سوخت جلوگیری كند. به طور كلی هر ۱۰۰ كیلوگرم فضولات گاوی تازه میتواند روزانه ۴/۹-۷/۳ متر مكعب گاز تولید كند.
علاوه بر این موارد، با استفاده از بیوگاز در مناطق جنگلی، از قطع درختان و سوزاندن آنها و در نتیجه نابودی جنگلها و سایش خاك جلوگیری می شود. تحقیقات نشان میدهد كه در تغییر حالت فضولات حیوانی درون محفظه تخمیر تخم های انگل و میكروبهای بیماریزا تا حد زیادی از بین می روند.
حتی بوهای ناخوشایند نیز مرتفع میشود. بنابراین یك واحد بیوگاز دو جهت به بهداشت روستا كمك میكند. نخست اینكه با مصرف شدن فضولات حیوانی به عنوان منبع سوخت واحد، از پراكنده شدن این مواد در سطح روستا جلوگیری می شود.
دوم اینكه با هضم و تخمیر این مواد در محفظه تخمیر، بیشتر عوامل بیماریزا نابود می شوند همچنین مشخص شده است كه با تخمیر فضولات، از رشد میكروبهای مولد بیماریهای تیفوس، پاراتیفوس، وبا ... جلوگیری به عمل می آید.
●ساخت واحد
یك واحد بیوگاز خانگی از قسمتهای زیر تشكیل شده است:
۱- محفظه تخمیر: فضولات حیوانی به درون این محفظه ریخته می شود و بعد از مدتی بیوگاز تولید میشود. حجم این محفظه در مقیاس خانگی بین ۶ تا ۱۲ متر مكعب است.
۲- محفظه ذخیره گاز: گاز تولیدشده در این محفظه جمع آوری می شود. اخیراَ این محفظه و محفظه تخمیر به صورت یك اتاقك مدور با سقف گنبدی شكل در زیر سطح زمین ساخته می شود. سقف گنبدی شكل باید نسبت به نفوذ گاز عایق باشد. در بالاترین قسمت گنبد سوراخی با سرپوش متحرك به اندازه ای كه یك انسان بتواند به واحد داخل شود، تعبیه می شود. لوله انتقال گاز از محفظه، در وسط درپوش نصب می شود.
۳- محفظه خروجی: از این محفظه علاوه بر كنترل فشار گاز درون واحد، برای تخلیه واحد پس از تخمیر كامل فضولات، استفاده میشود.
۴-لولههایورودیوخروجی: جنس این لوله ها باید به گونه ای باشد كه در برابر خوردگی مقاومت كند. گاهی نیز واحدهای بیوگاز در مقیاس بزرگ برای استفاده عمومی در روستا و یا دامداریها بنا میشود. در مناطق سردسیر واحد بیوگاز باید در برابر سرمای محیط محافظت شود.
یك واحد بیوگاز می تواند از فضولات حیوانی، ضایعات كشاورزی، فضولات انسانی و فاضلابهای شهری به عنوان خوراك استفاده كند. مقدار مناسبی آب نیز به خوراك اضافه میشود. میزان گاز تولیدشده به نوع مواد ورودی، میزان اسیدی بودن خوراك و دمای محیط بستگی دارد.
لجن باقیمانده از دستگاه به عنوان یك كود غنی از ازت می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ازت موجود در این كود به صورت ازت آمونیوم (۴NH) است كه این امر قدرت باروری را نسبت به كودهای مشابه گیاهی و حیوانی افزایش می دهد. چون كود حاصله خاصیت اسیدی دارد در صورت استفاده مكرر از آن، لازم است كه چند هفته از كوددهی، زمین را با اضافه كردن آهك آماده كرد.
برای حفظ نكته ایمنی آن كنترل فشار به وسیله یك فشارسنج U شكل (مانومتر) انجام می گیرد. به علت قابل انفجاربودن تركیب متان با هوا، هیچ شعله ای نباید به محفظه تخمیر نزدیك شود. غلظتهای نسبتاَ بالای متان، می تواند شخص را بیهوش و یا خفه كند.
درمورد مشكلات بیوگاز باید گفت كاهش میزان گاز تولیدشده در زمستان، تخلیه واحد به طور دستی
(یا پلمپ) بازكردن درپوش واحد بیوگاز به طوریكه برای تخلیه، از جمله مواردی است كه بكارگیری واحدهای بیوگاز را تا حدی محدود می كند.
مشكل دیگری كه در تولید بیوگاز مطرح است، مطلوب نبودن كیفیت شعله حاصل از سوختن آن است. برای رفع این مشكل، می توان در هر روستا، یك واحد مركزی تولید بیوگاز ایجاد كرد و گاز خروجی را از واحد پیش از مصرف، در معرض تركیباتی نظیر اتانول آمین قرار داد و به كیفیت شعله بهبود بخشید.
به طور خلاصه می توان مزایای كاربرد بیوگاز را به شرح زیر بیان كرد: الف- به كمك بیوگاز با سرمایه اندكی میتوان سالانه چندین میلیارد متر مكعب گاز، از فضولات حیوانی تولید كرد.
ب- با استفاده از بیوگاز، در هزینه لوله كشی گاز برای روستاها صرفهجویی می شود.
ج- پس مانده عمل تبخیر كود بسیار مناسب و عاری از آلودگی به میكروبهای بیماریزا بوده و قابل استفاده در كشاورزی است.
د- به مخازن تولید بیوگاز، میتوان زباله های روستا را نیز افزود و بدین روش علاوه بر افزایش تولید گاز، كود حاصله دارای ((هوموس)) بیشتری بوده و برای خاك كشاورزی بسیار مفید است ضمناَ مشكل آلودگی زبالههای جامد نیز از این طریق برطرف می شود.
منابع:
(۱) زاهدی فر، شهین
(۲۴/۷/۱۳۸۲)، ”بحران انرژی و رفتار ما”، ترجمه منابع خارجی، روزنامه همشهری صفحه ۵
(۲) مقررات ملی ساختمانی ایران، مبحث ۱۹- صرفه جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۱)
(۳) معاونت امور انرژی وزارت نیرو، سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)، دفتر بهینه سازی مصرف انرژی، بهسامان (۱۳۸۲)
(۴) صرفه جویی انرژی در ساختمان (پایان نامه كارشناسی) تابستان ۷۶
(۵) جزوات شخصی مدیریت انرژی در ساختمان شهروی، حمیدرضا – تابستان ۱۳۸۴
انتخابی از منابع گوناگون
.
.
.
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
انرژی فضولات و بیو گاز

انرژی فضولات و بیو گاز

نکته:ممکن است بعضی از مطالب تکراری باشند ولی به ناچار ،برای از قلم نیفتادن همه نکات و انسجام موضوعی ،در پاره ای از اوقات ،ناگزیر از تکرار شدم.

انرژی فضولات و بیو گاز

امروزه گازهاي گوناگون و مفيدي براي سوخت، وجود دارند كه بيش از سه نوع آن در جهان استفاده مي شود. اين سه نوع عبارتند از: گاز مايع (ال.پي.جي) كه مخلوطي از بخش‌هاي پالايش شده نفت خام از قبيل پروپان، بوتان، پروپيلن و بوتيلن است. اين گاز به اين دليل كه به آساني به مايع تبديل مي شود، از آن براي سوخت سيلندر استفاده مي شود. نوع دوم، گاز طبيعي است كه از دو منبع عمده منابع گاز مستقل و گاز همراه (گاز حاصل از تفكيك نفت خام) تامين مي شود و نوع سوم بيوگاز است كه با آن بيشتر آشنا مي شويم.

درسال هاي اخير به دليل مشكلات ناشي از وابستگي گسترده به نفت و محدوديت منابع تجاري انرژي، به استفاده از بيوگاز بيشتر توجه شده است. بيوگاز بر اثر واكنش هاي تجزيه اي بي هوازي ميكروارگانيسم هاي زنده در محيطي که مواد آلي وجود دارد، توليد مي شود. از اين قبيل محيط ها مي توان به باتلاق ها و مرداب ها اشاره كرد و گازي كه در اين محيط ها توليد مي شود، به گاز مرداب معروف است. دليل نام گذاري اين گاز به بيوگاز اين است كه بر اثر تجزيه بي هوازي مواد آلي و بيولوژيك به وسيله ميكروارگانيسم هاي زنده توليد مي شود. بيوگاز مخلوطي از سه تركيب به نام هاي متان، دي اكسيد كربن و سولفيد هيدروژن است. تركيب عمده و قابل اشتعال بيوگاز، متان است كه سهم بيشتر اين گاز يعني 60 تا70 درصد آن را شامل مي شود. گاز متان، گازي است بي رنگ و بي بو كه اگر يك فوت مكعب آن بسوزد، 252 كيلوكالري انرژي حرارتي توليد مي كندکه در قياس با ساير مواد سوختي، رقم قابل توجهي است. دو تركيب ديگر به ويژه سولفيد هيدروژن كه سهم آن ناچيز است، جزء تركيب هاي سمي هستند. از مزيت هاي مهم متان به ديگر سوخت ها اين است كه هنگام سوختن، گاز سمي و خطرناك منواكسيد كربن توليد نمي كند؛ بنابراين از آن مي توان به عنوان سوخت ايمن و سالم در محيط خانه استفاده كرد. همان طور كه گفته شد، 60 تا70 درصد بيوگاز را گاز متان تشكيل مي دهد، اين درصد بالاي متان، بيوگاز را به عنوان منبع عالي و ممتاز انرژي هاي تجديدپذير براي جانشيني گاز طبيعي و ديگر سوخت هاي فسيلي قرار داده است. امروزه از بيوگاز در گرم كردن ديگ هاي بخار كارخانه ها، موتور ژنراتورها براي توليد برق،گرم كردن خانه ها و پخت و پز استفاده مي شود. استفاده از فناوري توليد بيوگاز در ايران، تاکنون کاربرد عمومي نيافته است و در مرحله آزمايشگاهي است؛ درحالي که در کشورهاي اروپاي غربي، جنوب شرقي آسيا و به ويژه چين و هندوستان اين فناوري بسيار قابل توجه است و اين كشورها با بهره گيري از اين فناوري نياز خود را به سوخت برطرف كرده اند.

سوئد، يكي از بهترين مصرف كنندگان بيوگاز در صنعت حمل و نقل است و برنامه ريزي شده است تا سال ۲۰۵۰ ميلادي ۴۰ درصد از نياز اين كشور در بخش حمل و نقل از طريق بيوگاز تامين شود. براساس اين گزارش، هزينه توليد بيوگاز در سوئد از توليد بنزين با صرفه تر است، زيرا توليد يك مترمكعب بيوگاز كه شامل توليد، اصلاح و متراكم سازي است، ۵/۳ تا ۵/۴ كرون سوئد است كه اين مقدار، حدود ۷۰ درصد هزينه هاي جاري بنزين در سوئد است. بررسي ها نشان مي دهد درصورت استفاده از بيوگاز در صنعت حمل و نقل، ميزان آلاينده دي اكسيدكربن كه سبب افزايش گاز گلخانه اي جهان مي شود تا حدود ۶۵ تا ۸۵ درصد كاهش مي يابد.باكتري هاي ويژه اي واكنش هاي تجزيه اي و بي هوازي مواد آلي را به منظور توليد بيوگاز انجام مي دهند. اين گروه باكتري ها قادر به شكستن و تجزيه مواد آلي پيچيده و ساده هستند كه سرانجام به توليد بيوگاز منجرمي شود. اين باكتري ها از باكتري هاي مزوفيل و تا حدودي گرما دوست، هستند و در دماي 75 تا 100 درجه فارنهايت مي توانند زندگي كنند. تحقيقات نشان مي دهد كه بهترين دما براي رشد اين گونه باكتري ها 95 درجه فارنهايت است كه در اين دما باكتري ها بيشترين فعاليت آنزيمي را براي تجزيه موادآلي و توليد بيوگاز دارند. با توجه به اين موضوع در فصل زمستان كه هوا سرد است، توليد بيوگاز در مرداب ها و باتلاق ها متوقف مي شود. از شرايط مطلوب ديگر براي توليد بيوگاز، قليايي بودن (
PH=7-8) محيط واكنش است.تجزيه و تبديل فضولات و مواد گنديده آلي كه مي تواند محصول حيوانات اهلي و يا گياهان باشد، به وسيله باكتري ها در دو مرحله به بيوگاز و بيوماس تبديل مي شود. از بيوگاز استفاده هاي فراواني مي توان كرد و از بيوماس هم به عنوان كود آلي مي توان بهره برد. در مرحله نخست اين واكنش بيولوژيك، باكتري هاي بي هوازي مواد آلي گنديده را به اسيد هاي آلي تبديل مي كنند. در مرحله دوم، گروه ديگري از باكتري ها اسيد هاي آلي به وجود آمده را تجزيه مي كنند كه در نتيجه آن بيوگاز كه بخش عمده آن متان است، توليد مي شود.براي توليد بيوگاز در مناطق روستايي و مجتمع هاي كشاورزي و دامپروري مي توان اقدام به ساخت دستگاه بيوگاز كرد كه ساخت آن بسيار آسان و از بخش هاي زير تشكيل شده است:

- تانك تخمير:

تانك تخمير، بخش اصلي دستگاه بيوگاز است كه معمولاً به شكل استوانه و از جنس آجر و يا بتون ساخته مي شود. اين تانك را مي توان يا به صورت كامل درون زمين و يا بخشي از آن را در روي زمين ساخت. مواد زايد آلي پس از ورود به تانك به مدت يك تا دو ماه در آن نگهداري مي شوند. در طول اين مدت، مواد زايد آلي درشرايط بي هوازي و براثر فعاليت باكتري ها تجزيه مي شوند. نتيجه اين تجزيه، توليد بيوگاز و مقداري بيوماس است كه با تخليه مرتب بيوماس و و اضافه كردن مواد زايد جديد در تمام روزهاي سال مي تواند ادامه داشته باشد.


- محفظه گاز:

اين محفظه به صورت سرپوشي شناور يا ثابت از جنس فلزي يا بتوني در روي بخش فوقاني تانك تخمير قرار مي گيرد. گازهاي توليدي در تانك تخمير در بخش زير اين سرپوش جمع مي شود كه از طريق لوله كشي مي توان آن را به نقطه مصرف انتقال داد. نكته مهم در باره اين محفظه اين است كه از افزايش فشار گاز در اين محفظه جلوگيري شود؛ بنابراين با نصب فشار سنج در اين محفظه مي توان فشار گاز را كنترل كرد. - لوله هاي ورودي و خروجي: هدف از لوله هاي ورودي و خروجي در دستگاه بيوگاز، ورود مواد خام و تخليه بيوماس از تانك تخمير است. جنس لوله ها را مي توان از نوع پلاستيكي يا بتوني انتخاب كرد. در مناطق روستايي هر خانوار مي تواند به طور انفرادي يك دستگاه بيوگاز داشته باشد و يا چند خانوار ساكن در كنار هم مي توانند به طور اشتراكي يك دستگاه بيوگاز بسازند. براساس محاسبات انجام شده، كود حاصل از سه راس گاو و يا چند راس گوسفند پاسخ گوي توليد گاز مصرفي هر خانوار در طول سال است. كه اين ميزان توليد گاز، حدود 500 ليتر به ازاي هر كيلوگرم فضولات تجزيه شده است. بهره برداري و نگهداري از دستگاه بيوگاز به مهارت خاصي نياز ندارد و هركس به راحتي مي تواند از آن استفاده كند. با توجه به موارد يادشده، لزوم برنامه ريزي براي گسترش منابع انرژي غيرنفتي و استفاده از انرژي هاي نو در كشورمان به خوبي احساس مي شود. با انجام مطالعات و تحقيقات و مشاركت در ساخت دستگاه هاي بيوگاز در مناطق روستايي مي توان در مصرف سوخت هاي نفتي به شدت صرفه جويي كرد.


در يك نتيجه گيري كلي استفاده از بيوگاز در زندگي روزمره مي تواند فايده هاي زير را به دنبال داشته باشد:

- بيوگاز به عنوان يك منبع انرژي محلي و تجديد شونده؛
- بهبود وضعيت ايمني صنعتي و خانگي، همچنين سودآور بودن آن؛
- بهبود وضعيت كيفيت هوا و كاهش بوهاي نامطبوع؛
- كاهش انتشارگازهاي گلخانه اي دشمن لايه ازون؛
- رشد اقتصادي و تضمين منبع انرژي؛
- جمع آوري مواد زايد و حيواني در يك نقطه و جلوگيري از پراكندگي آنها در محيط اطراف؛
- استفاده از بيوماس توليدي به عنوان كود سالم و مطمئن در كشاورزي
منبع: س.خ - شانا

ادامه دارد...
.
.
.
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش ها: raha

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
انرژی فضولات و بیو گاز 2

انرژی فضولات و بیو گاز 2

نکته:ممکن است بعضی از مطالب تکراری باشند ولی به ناچار ،برای از قلم نداختن همه نکات و انسجام موضوعی ،در پاره ای از اوقات ،ناگزیر از تکرار شدم.

انرژی فضولات و بیو گاز

حتماً نام حمام شيخ بهايى در اصفهان را شنيده ايد، حمامى كه تنها با يك شمع گرم مى ماند و به علاوه آبگرم موردنياز شست و شو نيز از همين شمع تأمين مى شد كه متأسفانه اين حمام اكنون وجود ندارد اما مى توان احتمال داد كه اين حمام سوخت خود را از طريق بيوگاز تأمين مى كرده است؛ دانشى كه اكنون متخصصين علوم زيست محيطى به آن دست يافته اند و روز به روز در حال تكميل و توسعه بيش از پيش اين شاخه از دانش محيط زيست اند.

اكنون در جهان گاز هاى گوناگون و مفيدى براى سوخت وجود دارد كه ۳ نوع از اين گاز ها در زمره پركاربردترين است.
۱- گاز مايع: اين نوع گاز كه از پركاربردترين گاز هاى مصرفى مى باشد جهت استفاده در كپسول هاى گاز خانگى مورد استفاده قرار مى گيرد و دليل اين استفاده نيز تبديل راحت و ساده اين گاز به مايع است. اين نوع از گاز كه مخلوطى از گازهاى پروپان، بوتان، پروپيلن و بوتيلن است در حقيقت مخلوطى از بخش هاى پالايش شده نفت خام است.
۲- گاز طبيعى: اين نوع گاز از دو منبع گاز مستقل و گاز همراه به دست مى آيد.
۳- بيو گاز: گاز حاصل از دفع و انتشار فضولات
* بيو گاز چيست؟
به مجموعه گازهاى توليدى از هضم و دفع فضولات اعم از انسانى ، گياهى و حيوانى كه در نتيجه فقدان اكسيژن و فعاليت باكترى هاى غيرهوازى خصوصاً باكترى هاى متان زا در يك محفظه تخمير توليد مى شود بيوگاز گفته مى شود. اين گاز كه نوعى از سوخت نيز به حساب مى آيد داراى ۶۰ درصد متان و ۳۰ درصد دى اكسيد كربن و ۱۰ درصد مخلوطى از هيدروژن، اكسيژن و منواكسيد كربن است. با توجه به تركيب بيوگاز حاصل از هضم فضولات كه در حد قابل ملاحظه اى گاز متان در خود دارد، مى توان اين گاز را به عنوان يكى از انواع گاز هاى سوختى نامگذارى كرده و از آن در توليد گرما و يا حركت استفاده نمود كه درسال هاى اخير به دليل بروز مشكلات و محدوديت هاى استفاده از سوخت هاى فسيلى مانند نفت و گاز و زغال سنگ و غيره ، استفاده از بيوگاز به عنوان جايگزينى مناسب براى اين گونه از سوخت ها بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
* مكان توليد بيوگاز
اين گاز در اثر واكنش هاى تجزيه اى بى هوازى ميكرو ارگانيسم هاى زنده در محيط هايى كه داراى مواد آلى مى باشند به وجود مى آيد. به عنوان نمونه مى توان به باتلاق ها و مرداب ها و يا مكان هاى دفن زباله هاى شهرى به عنوان مكان هايى كه حاوى مقدار فراوانى بيوگاز هستند اشاره كرد.
* گاز متان
همانطور كه ذكر شد تركيب اصلى بيوگاز، گاز متان است كه اين گاز در زمره گازهاى قابل اشتعال محسوب مى شود. متان، گازى است بى رنگ و بى بو كه اگر يك فوت مكعب آن بسوزد، ۲۵۰ كيلوكالرى انرژى حرارتى توليد مى شود؛ به علاوه در فرآيند سوختن گاز متان ، گاز منواكسيد كربن كه از جمله گازهاى سمى و خطرناك است توليد نمى شود، بنابراين مى توان بيوگاز را به عنوان سوختى سالم و ايمن در مكان هاى مسكونى مورد استفاده قرار داد.
* دفع مواد زائد
بيوگاز از جمله انرژى هاى تجديد پذير است كه علاوه بر توليد انرژى در توليد كودهاى كشاورزى و افزايش سطح بهداشت جامعه نيز تأثير فراوانى دارد؛ به علاوه راه حل بسيار مناسب براى دفع مواد زايد جامد، فاضلاب هاى شهرى و صنعتى كه آلوده كننده شديد محيط زيست هستند مى باشد.پس از استحصال بيوگاز خطرات ناشى از اين مواد بشدت كاهش يافته و به علاوه از انرژى حاصله و كود باقيمانده در مصارف صنعتى مى توان استفاده كرد.
* واكنش توليد بيوگاز
اصول هضم فضولات شامل ۲ مرحله اساسى است كه هر مرحله توسط دسته خاصى از ارگانيسم ها انجام مى شود، در مرحله اول مواد پيچيده آلى به تركيب هاى ساده اى تجزيه مى شوند كه اين تجزيه سازى توسط باكترى هاى اسيدسازى كه به سرعت رشد كرده و سريعاً توليد مثل مى كنند، انجام مى شود. درجه حساسيت اين گروه از باكترى ها نسبت به محيط اطرافشان زياد نمى باشد. اين دسته از باكترى ها كه در زمره باكترى هاى اسيدزا به حساب مى آيند، مواد پيچيده را ابتدا با اسيداستيك و اسيد پروپيونيك تبديل مى كنند كه ماحصل اين تبديل به دست آمدن دى اكسيدكربن و آمونياك است و سپس در مرحله بعدى ارگانيسم هاى ذره اى يعنى متان سازها، اسيدهاى حاصل را به متان و دى اكسيدكربن توليد مى كنند و بدين ترتيب گاز متان حاصل مى شود. علاوه بر بيوگاز در پايان اين فرآيند بيوماس نيز به دست مى آيد كه به عنوان كود آلى از آنها در كشاورزى استفاده مى كنند.بر اساس محاسبات انجام شده، كود حاصل از ۳ رأس گاو يا چند رأس گوسفند جوابگوى توليد گاز مصرفى هر خانوار در طول يك سال است كه اين ميزان توليد بيوگاز در حدود ۵۰۰ ليتر به ازاى هر كيلوگرم فضولات تجزيه شده است. لازم به ذكر است كه بهره بردارى و نگهدارى از دستگاه بيوگاز به مهارت خاصى نياز نداشته و هر كس به راحتى مى تواند دستگاه را راه اندازى كرده و از آن استفاده كند.
* بيوگاز و انرژى
بيوگاز حاصل از دفع فضولات گياهى، انسانى، حيوانى مى تواند براى توليد حرارت، آب گرم و الكتريسيته با قيمتى به مراتب ارزان تر از ساير سوخت هاى فسيلى مانند گاز طبيعى، پروپان و نفت سياه مورد استفاده قرار داد. به علاوه راه اندازى اين سيستم سبب خواهد شد كه بوهاى نامطبوع متصاعد شده از اين گونه از فضولات از بين برود.
توليد متان از هاضم هاى بى هوازى مى تواند كارآفرين نيز باشد و باعث راه اندازى شركت هاى توليد برق هرچند در مقياس كوچك باشد و اين قبيل از شركت ها برق توليدى خود را به فروش برسانند.
* مزاياى بيوگاز
۱- استفاده از بيوگاز كمترين بار آلودگى را به محيط زيست وارد كرده و سبب كاهش آلودگى هاى ناشى از سوخت هاى مصرفى خواهد شد و اين امر به دليل استفاده از مواد زائد جامد و مايع در توليد بيوگاز است.
۲- استفاده از اين گاز سبب صرفه جويى در سوخت هايى مانند چوب، زغال سنگ، نفت و گاز طبيعى شده و به علاوه فضولات حيوانى و انسانى كه به صورت عادى خطرى جدى براى سلامتى انسان به حساب مى آيند را به كودى آلى و بسيار مناسب براى استفاده در كشاورزى تبديل خواهد كرد.
۳- كود حاصل از فرآيند توليد بيوگاز عارى از بوى مشمئزكننده بوده و اكثر انگل ها و عوامل بيمارى زا در جريان هضم و انبار كردن تفاله ها و فضولات از بين مى روند به علاوه به دليل بيشتر بودن نيتروژن در كودهاى حاصل از بيوگاز كيفيت اين كود نسبت به ساير كودها بهتر بوده و از كيفيت بالاترى برخوردار است.
۴- از انرژى حاصل از بيوگاز مى توان در مصارف خانگى به عنوان سوختى تميز و مناسب و با صرفه استفاده كرد.
۵- به دليل عدم نياز به قطع منابع طبيعى مانند جنگل ها استفاده از بيوگاز سبب حفظ جنگل ها خواهد شد.
۶- به دليل مستقل بودن از اقليم مورد استفاده، اين سوخت قابليت استفاده در هر شرايط فيزيكى و زمانى را دارد و به علاوه سوخت مناسبى به عنوان جايگزين سوخت هاى فسيلى به حساب مى آيد.
۷- سبب جلوگيرى از خروج گازها در محل دفن زباله و وارد شدن آنها به هوا، خاك و آب هاى زيرزمينى مى شود.
۸- استفاده از تأسيسات بيوگاز، مكمل صنايعى مانند دامدارى هاست.
۹- سبب صرفه جويى در مصرف ساير منابع انرژى خواهد شد.
* اقتصاد بيوگاز
با توجه به اين كه اين گاز بر اساس يك روند طبيعى و بدون هيچ گونه هزينه اضافى توليد مى شود، تنها با صرف هزينه اى براى ساخت و تجهيز ايستگاه هاى كنترل و بهره بردارى از اين گاز مى توان انرژى حاصل از بيوگاز را در اختيار گرفت اما با توجه به بالا بودن نسبى هزينه نصب و راه اندازى چنين ايستگاه هايى ممكن است برخى از سازمان ها و يا ارگان ها حاضر به سرمايه گذارى در خصوص اين امر نباشند.
* ساختار ايستگاه هاى تبديل
در ساختار ايستگاه هاى تبديل بيوگاز مى توان به دو بخش اصلى زير اشاره كرد:
۱- محفظه تخمير
۲- محفظه گاز
* محفظه تخمير
اين محفظه براى نگهدارى مواد اوليه و براساس ظرفيت پيشنهادى براى دستگاه طراحى مى شود. مواد مورد استفاده در اين محفظه عموماً بتن و يا مواد قديمى و مستعمل است كه در عمق زمين و يا سطح زمين طراحى و پياده سازى مى شود اما در هر صورت حرارت مناسب براى نگهدارى مواد اوليه در محفظه هاى تخمير ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتى گراد است.
* محفظه گاز
اين محفظه مخزنى است مسدود شده جهت نگهدارى گاز كه اكثراً از جنس آهن سفيد ساخته مى شود. اين مخزن مجهز به پيچ فوقانى جهت خروج گاز اضافى و يك دسته هدايت گر به منظور انتقال گاز در مبادى مصرفى است كه دستگاه هاى بيوگاز با توجه به مكان قرارگيرى اين محفظه به صورت شناور و يا به صورت جداگانه به دو دسته دستگاه هاى بيوگاز پيوسته و بيوگاز منفرد تقسيم بندى مى شوند كه در هر دو دسته از اين دستگاه ها چهار مرحله عمليات اصلى انجام مى شود.
۱- آماده سازى فضولات براى ورود به محفظه تخمير
۲- عمل تخمير
۳- آماده سازى گازهاى حاصل
۴- آماده سازى مواد جامد خروجى از محفظه تخمير
* بيوگاز و كشورهاى جهان
در كشورهاى اروپاى غربى و جنوب شرقى آسيا فناورى توليد انرژى از بيوگاز بسيار قابل توجه است. در ميان كشورهاى اروپايى به كشور سوئد مى توان اشاره كرد كه در زمره بهترين مصرف كنندگان اين نوع از انرژى در صنعت حمل و نقل به حساب مى آيد و بر طبق پيش بينى هاى انجام شده تا سال ،۲۰۵۰ نزديك به چهل درصد از نيازهاى حمل و نقلى اين كشور از طريق بيوگاز تأمين خواهد شد. اين كشور با توسعه و تكميل ايستگاه هاى توليد بيوگاز هزينه توليد هر متر مكعب از اين انرژى را به ۴
/۵ كرون رسانده است كه اين مبلغ در حدود هفتاد درصد توليد هزينه هاى بنزين در سوئد است. براساس مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از اين نوع از گاز در صنعت حمل و نقل ميزان آلاينده هاى توليدى كشور كه خود دليل اصلى به وجود آمدن گازهاى گلخانه اى به حساب مى آيد نزديك به ۷۵ درصد كاهش خواهد داشت. با توجه به صرفه هاى اقتصادى حاصل از توليد اين گاز مطالعات بيشترى در اين زمينه در كشورمان بى تأثير نخواهد بود و سبب گردش به سوى انرژى هاى تجديدپذير و ارزان قيمت خواهد شد.

منبع:وبلاگ تخصصی انرژیهای نوین
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش ها: raha

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
انرژی فضولات و بیوگاز 3

انرژی فضولات و بیوگاز 3

نکته:ممکن است بعضی از مطالب تکراری باشند ولی به ناچار ،برای از قلم نداختن همه نکات و انسجام موضوعی ،در پاره ای از اوقات ،ناگزیر از تکرار شدم.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

انرژی فضولات
آلودگی روزافزون محیط زیست یكی از مشكلات اساسی تمدن رو به رشد بشر است كه خود معلول رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن مصرف بی رویه است. در همین رابطه مساله دفع فضولات شهری و روستایی و اتمی از اهمیت خاصی برخوردار است و به نظر می‌رسد سوخت هسته‌ای هم آن اهمیتی را كه انتظار داشتیم با توجه به مخاطرات سیاسی و زیست‌محیطی آن ، نداشته. چرا كه ما دانسته ایم چیزی را در طبیعت نمی توان دور ریخت. اما امروزه در عصر فن آوری های نوین با یكی دیگر از شاهكارهای دانش بشری یعنی بیوتكنولوژی روبرو هستیم كه بخشی از آن به موضوع مذكور اختصاص دارد. تولید بیوگاز یعنی استفاده از انرژی گاز حاصل از تخمیر فضولات موضوعی است كه از مدتها قبل در بسیاری از كشورهای توسعه یافته مثل چین و هند و فرانسه رواج یافته است و باز اثباتی است بر گفته دانشمندان محیط زیست كه معتقد به الگو برداری از طبیعت برای تبیین روشهای بهزیستی هستند.


درباره بیوگاز :
گفته می شود كه احتمالاً حمام شیخ بهایی در اصفهان كه به گمان مردم قدیم با یك شمع كار می كرده ، انرژی سوخت خود را از گاز مردابی كه پشت آن قرار داشته تامین می كرده است و پس از خشك شدن مرداب از كار می افتد. اما اولین دستگاه بیوگاز با مفهوم امروزی در سال 1354 بطور آزمایشی در یكی از روستاهای استان لرستان احداث گردید. بعد از انقلاب اسلامی تا 40 دستگاه دیگر توسط جهاد سازندگی در استانهای مختلف كشور راه اندازی شد. این در حالی بود كه سالها قبل یعنی پیش از جنگ جهانی دوم كشورهایی مانند آلمان ، فرانسه و چین این كار را انجام می دادند. علیرغم فواید و صرفه زیاد این كار عوام در گذشته از آن به عنوان یك انرژی مضحك یاد می كرده اند. بطور خلاصه بیوگاز عبارت است از گازهایی كه در اثر تخمیر فضولات گیاهی و جانوری دور از اكسیژن و در اثر فعالیت باكتریهای بی هوازی تولید می گردد كه حدود % 60 از آن را متان كه یك گاز قابل اشتعال است ، تشكیل می دهد. بقیه آن شامل حدود % 30 دی اكسد كربن ودرصد كمی از گازهای ازت اكسیژن ، هیروژن وسولفید هیدروژن است. محصول جانبی وپس مانده این فرایند هم كمپوست یا كود آلی مرغوبی است كه به دلیل غنی بودن ازت آن در كشاورزی از ارزش و كاربرد خوبی برخوردار است.

فواید مهم استفاده از بیو گاز :

همانطور كه گفته شد بیوگاز علاوه بر سهولت در فرآیند تولید به عنوان یك انرژی ارزان می تواند مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس تحقیقات انجام شده بازده انرژی آن دو برابر انرژی حاصل از سوزاندن مستقیم فضولات دامی و یك درصد بیشتر از سوخت چوب است. همچنین علاوه بر گرمازایی می توان مصارف دیگری مانند تولید روشنایی و استفاده در موتورهای گازسوز داشته باشد. مهمترین نتیجه حاصل كاهش آلودگی محیط زیست است. از یك طرف عدم استفاده از سوخت های فسیلی و چوب علاوه بر اینكه از تخریب جنگل و منابع تجدیدناپذیر جلوگیری می كند ، با جمع آوری فاضلاب و فضولات انسانی و حیوانی در مخازن در بسته از انتشار آنها در محیط و شیوع آلودگیهای میكروبی جلوگیری می كند. همچنین در زمین های ماسه ای مثل شمال كشور از اختلاط فاضلاب با منابع آب آشامیدنی جلوگیری می كند . علاوه بر تمام اینها محصول جانبی بیوگاز نوع مرغوبی از كمپوست یا كود آلی است كه نسبت به نوع تهیه شده در حوضچه های روباز از نظر نیتروژن غنی تر بوده و همانطور كه گفته شد عاری از عوامل بیماریزا است. استفاده از این روش در مقابل نصب سیستم های تصفیه بسیار ارزان تر است. با توجه به اینكه پیشگیری همواره به صرفه تر از درمان لازم است تا از هم اكنون به فكر ایجاد این تاسیسات در مناطق روستایی كشورمان باشیم. نهایتاً یادمان باشد كه در برنامه های حفاظت محیط زیست باید جهانی فكر كرد و منطقه ای عمل نمود .


منبع:وبلاگ تخصصی انرژیهای نوین
.
.
.
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
موارد استفاده از فضولات

موارد استفاده از فضولات


موارد استفاده از فضولات


1-فضولات گاو در پلاستيك

پس از شش سال پژوهش مدام آزمايشگاه "محصولات جنگلي آمريكا" به اتفاق دانشگاه "ويسكانسين " نوعي كامپوزيت را براي توليد پروفيل هاي مستحكم ساخته اند كه به نسبت 50/50 يا 40/60 از مخلوطي از فضولات گاو پلي اتيلن سنگين يا پلي پروپيلن تشكيل شده است.
فضولات به كار رفته در اين فرآيند به صورت بازمانده اي تصفيه شده از فضولات اصلي است كه گاز متان آن استخراج شده است. اين فضولات فاقد گاز سپس به يك غلطك دانه ساز منتقل و خشك مي شود.
طي سال هاي اخير چند صد واحد استخراج متان از فضولات گاو در آمريكا راه اندازي شده است. هنگام آميزه سازي باقيمانده خشك شده فضولات تقريبا ديگر بويي ندارد و بنابراين مي تواند به عنوان يك پر كننده تقويت كننده در پلاستيك ها به كار رود زيرا حاوي مقدار زيادي الياف است.
در ماه دسامبر كارخانه PNC چندين دوره آزمايشي را براي ساخت اين نوع آميزه هاي جديد بر روي يك اكسترو در دو مارپيچ طي كرد كه حاصل آن توليد دانه هاي كامپوزيت پر شده با الياف بود.
كاربردهاي اصلي اين گرانول هاي كامپوزيتي عبارتند از: ساخت پانل براي دستشويي هاي سيار تخته حصاربندي مزارع و حتي قطعات تزريقي خودرو مثل درپوش سيستم توزيع برقي خودرو مواد PP حاوي 40 درجه الياف فضولات داراي مدول خمشي 68/3 گيگا پاسكال است. با افزايش درصد الياف فضولات به 50 درصد اين مدول يچشي به 81/3 گيگا پاسكال مي رسد.


2-توليد انرژي از فضولات پرندگان در هلند:

راه اندازي بزرگترين مركز توليد انرژي جهان با استفاده از فضولات پرندگان
متخصصان هلندي موفق شدند بزرگترين مركز توليد انرژي جهان را با استفاده از فضولات پرندگان را راه اندازي كنند.
متخصصان هلندي اعلام كردند كه موفق به راه اندازي مركز توليد انرژي شدند كه بزرگترين مركز در جهان است كه با استفاده از فضولات پرندگان انرژي توليد مي كند.
بنابر گفته متخصصان هلندي اين مركزقادر است به طور كلي سالانه 270 ميليون كيلو وات انرژي مصرفي 90 هزار خانواده راتامين كند.
گفتني است، براي توليد اين مقدار انرژي 440 هزار تن فضولات پرندگان مورد استفاده قرار مي گيرد.3-انرژی فضولات در کوبا:
یک کارشناس انرژي کوبا گفت: اين کشور به منظور ارائه يک الگوي انرژي بهره ور و پايدار در اين جزيره، حدود 700 نيروگاه گاز زيستي (انرژي فضولات) ساخته است.
به گزارش خبرگزاري چيني شين هوا، "ماريو آلبرتو آراستيا" کارشناس انرژي در مرکز اطلاعات انرژي "کوبا انرژيا" افزود: کوبا به عنوان يک شيوه مطلوب براي ذخيره سازي سوخت و حفظ محيط زيست، به ساخت نيروگاه هاي انرژي فضولات ادامه مي دهد و از اين انرژي در منازل روستايي بهره خواهد برد.
بر اساس داده هاي تحقيقي، کوبا مي تواند سالانه بيش از 400 ميليون متر مکعب انرژي فضولات توليد کند. در کوبا از اين منبع انرژي بيشتر براي پخت و پز خانگي استفاده مي شود.
شهر هاوانا، استانهاي هاوانا و پينار دل ريو که هر سه در غرب جزيره کوبا قرار دارند، با توليد انرژي از بقاياي ضايعات صنايع شکر و قهوه ،بيشترين پتانسيل توليد انرژي فضولات را دارند.
کوبا از سال 1940 استفاده از اين منبع انرژي را آغاز کرد.


منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی + خبرنگاران جوان

.
.
.
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
بازيافت زباله ها

بازيافت زباله ها


ابتكار مالي از طريق بازيافت زباله ها براي سنگ فرش خيابان ها

مالي در اقدامي ابتكاري ضايعات پلاستيكي و زباله ها را جمع اوري و از بازيافت آنها سنگ فرش هايي توليد مي كند كه در زيباسازي خيابان هاي اين كشور مؤثر واقع شده است.
به گزارش شبكه خبري فرانس 24 مالي نفت ندارد اما براي اين كار فكر و ابتكارات خاص خود را دارد.
يكي از اين ابتكارات اين است كه ضايعات پلاستيكي كه در شهرهاي كشورهاي آفريقايي به وفور وجود دارد جمع آوري و بازيافت و به سنگ فرش هايي تبديل مي شوند كه به جاي آسفالت خيابان ها به كار برده مي شود. در شهر موپتي كه از آن به عنوان و نيز مالي نام برده مي شود ضايعات پلاستيكي به حدي زياد است كه مسئولان اي شهر را براي بازيافت آنها به فكر واداشت. آنها در روشي كه ابتكاران از نيجر آمده بود تصميم گرفتند پلاستيك هاي پراكنده در شهرهاي مختلف را جمع آوري كنند و از آنها پلاستيك هاي فشرده اي به شكل سنگ فرش هاي خيابان بسازند تا ديگر نيازي به آسفالت خيابان ها نداشته باشند. آنها در اين روش ساده پلاستيك ها را ذوب مي كنند و با اضافه كردن شن به آن قطعات پلاستيك سفت و محكمي براي سنگ فرش كردن خيابان هايشان استفاده مي كنند. اين شيوه افراد زيادي را دست به كار كرده است. به گونه اي كه هر روز صدها زن و كودك پلاستيك هاي جمع آوري شده خود را به محل خريد پلاستيك مي آورند و هر كيلو از ان را هفت يورو مي فروشند. اين طرح از نظر كارشناسي زيست محيطي و سام سازس محيط شهر خاي مالي از جمله شهر مايوني مفيد واقع شده است.
در ساخت انواع ظروف و كيسه هاي پلاستيكي از انواع مواد پليمري استفاده مي شود با توجه به قابليت بازيلبي اكثر پليمرها مي توان مواد پلاستيكي را پس از مصرف و دور انداختن مجددا طي فر آيند بازيافت مورد استفاده قرار داد.
مواد پلاستيكي به خاطر دوام و پايداري زياد در محيط زيست آلودگي هاي شديدي را به وجود آورده و از طرف ديگر تجزيه ناپذيرند بنابراين بازيافت پليمرها از لحاظ اقتصادي و زيست محيطي حائز اهميت است. ( پلاستيك ها 10 درصد وزن ضايعات جامد را تشكيل مي دهند. )
مهم ترين كاربردهاي پت بازيافت: در توليد الياف پلي استر – ورق سقه ظروف قطعات تزريقي بطري بسته بندي موادغذايي مثل تخم مرغ و سبزيجات پالت هاي پلاستيكي. در دنيا حدود 60 درصد
PET
بازيافتي براي توليد الياف مي باشد.
مراحل بازيافت پت:
1- ابتدا مرحله شست و شوي بطري
PET ( توسط محلول سوزآور و آب داغ ) كه مرحله مهمي در حفظ طولاني مدت تجهيزات در واحد بازيافت PET مي باشد.
هدف اصلي از شست و شو: پاك كردن آلاينده هايي كه در بطري وجود داشته و داشتن بطري هاي بدون برچسب و آلودگي مي باشد.
2- مرحله كاهش اندازه:
آلودگي هاي بزرگ كه از الك چرخنده عبور كرده اند قبل از مرحله كاهش اندازه به صورت دستي از روي نوار نقاله برداشته مي شوند. بعد از نوار نقاله به قسمت ريزكننده مرطوب وارد مي شوند به منظور شست وشوي داخل بطري ها و همچنين زدودن كاغذهاي برچسب همراه بطري ها آب نيز به منطقه برش وارد مي شود. عمل برش انجام مي شود. مواد به محفظه گريز از مركز وارد مي شود هدف: جدا كردن خميرهاي كاغذ به وسيله آب.
3- مرحله شستن جداسازي و خشك نمودن:
در اين مرحله كار غرقاب كردن انجام مي شود در آب 60 درجه و سود سوزآور پت و درب پت شسته مي شوند كه پت زير و درب پت روي آب قرار مي گيرد در اينجا پت 5 مرحله و درب پت 1 مرحله شست وشو داده مي شود. 180تا نازل داريم كه سپراتور نسبت به رنگي ها حساس بوده ( رنگ هايي را كه لازم نبوده شوت مي كند ).
آخرين جداسازي انجام مي شود و سپس مواد در معرض هواي داغ با كمك خشك كننده كه گريز از مركز خشك مي شود.
در حال حاضر كشورها فقط به توسعه برك
PET مشغولند اين محصول ذخيره سازي و بسته بندي مي كنند و به چين و اروپا صادر مي كنند. و داخل سيلوهايي ريخته مي شوند.
پسماند اين قسمت: آب خروجي و ليبل ( برچسب ) مي باشد.
منبع:سایت خورشید و انرژی
.
.
.
 
  • Like
واکنش ها: raha

amir plg

عضو جدید
منظور از انرژی های تجدید پذیر چیست؟ آیا دوباره با توان قبلی قابل استفاده هستند؟
 

V A N D A

عضو جدید
کاربر ممتاز
منظور از انرژی های تجدید پذیر چیست؟ آیا دوباره با توان قبلی قابل استفاده هستند؟انرژِی تجدید پذیر به انواعی از انرژی می‌گویند که بر خلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر قابلیت بازگشت مجدد را به طبیعت دارند. در سال‌های اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند این منابع مورد توجه قرار گرفته‌اند.

[URL="http://aplud.com/td4zz"][IMG]http://aplud.com/td4zz.jpg[/URL][/IMG]
.
.
.
1- انرژی ژئوترمال
انرژی زمین گرمایی به گرمای موجود در زیر سطح کرهٔ زمین گفته می‌شود.
ژئوترمال از کلمهٔ یونانی “ژئو” به معنی زمین، و (ترمال) به معنی گرما و گرمایی گرفته شده‌است. بنابراین، انرژی ژئوترمال به معنای (انرژی زمین گرمایی) یا انرژی با منشا درونی زمین است. .
طبق محاسبه ها، مشخص شده که انرژی حرارتی ذخیره شده در۱۱کیلومتر فوقانی پوسته زمین معادل۵۰هزار برابر کل انرژی بدست آمده از منابع نفت و گاز شناخته شده امروز جهان است. پس این منبع عظیم انرژی می تواند در آینده جایگزین قابل اطمینانی برای انرژی حاصل از سوخت های فسیلی باشد. زمین گرمایی:
البته عمق مخزن زمین گرمایی نباید بیش از۳هزار متر باشد زیرا بهره برداری از انرژی آن با فناوری کنونی بشر توجیه اقتصادی ندارد. با افزایش عمق زمین درجه حرارت افزایش می یابد. این افزایش حرارت را شیب حرارتی می نامند. تمام منابع انرژی زمین گرمایی در نقاطی واقع شده اند که از شیب حرارتی بالایی برخوردارند.

علت گرمای داخل زمین:
، به طور عمده تجزیهٔ مواد رادیواکتیو است. در طول عمر زمین، این گرمای درونی به طور آرام تولید شده و در درون زمین محفوظ و محبوس مانده‌است. همین امر موجب شده‌است که منبع انرژی مهمی فراهم شود و امروزه به عنوان انرژی نامحدودی در مقیاس انسانی مورد توجه قرار گیرد.
از طرف دیگر، نظریه های موجود در خصوص تکامل زمین نیز مبنایی برای توضیح وجود گرما در داخل زمین هستند. مطالعات نشان می دهد که زمین در زمان پیدایش (حدود ۵/۴ میلیارد سال قبل) حالت مذاب داشته، تدریجا سرد شده و بخش خارجی آن به صورت جامد درآمده است. اما بخش های داخلی آن، به دلیل کندی از دست دادن گرما، حالت مذاب خود را حفظ کرده و دارای درجه ی حرارت بالایی است و می تواند منبع گرمایی درونی پوسته باشد که از هسته به طرف خارج منتقل می شود.
چگونگی انتقال گرمای زمین به پوسته
: گرما از هسته ی زمین به طور پیوسته به طرف خارج حرکت می کند. این جریان از طریق انتقال و هدایت گرمایی، گرما را به لایه های سنگی مجاور (جبه) می رساند. وقتی درجه ی حرارت و فشار به اندازه ی کافی بالا باشد، بعضی از سنگ های جبه ذوب می شوند و ماگما به وجود می آید.
سپس به دلیل سبکی و تراکم کمتر نسبت به سنگ های مجاور، ماگما به طرف بالا منتقل می شود و گرما را در جریان حرکت، به طرف پوسته ی زمین حمل می کند. گاهی اوقات، ماگمای داغ به سطح زمین می رسد و گدازه را به وجود می آورد. اما بیشتر اوقات، ماگما در زیر سطح زمین باقی می ماند .

علت تشکیل مخازن گرمای:
آب بارانی که به اعماق زمین نفوذ کرده است. بعضی از این آب های داغ از طریق گسل ها و شکست های زمین به طرف بالا حرکت می کنند و به سطح زمین می رسند که به عنوان چشمه های آب گرم و آبفشان شناخته می شوند. اما بیشتر این آب ها در اعماق زمین، در شکاف ها و سنگ های متخلخل محبوس می مانند و منابع زمین گرما را به وجود می آورند.

مکان های مناسب برای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی:
مناطق دارای چشمه های آب گرم و آبفشان ها، اولین مناطقی هستند که در آن ها انرژی زمین گرمایی مورد بهره برداری قرار گرفته و توسعه یافته است. در حال حاضر، تقریبا تمام نیروی الکتریسیته حاصل از انرژی زمین گرمایی از چنین مکان هایی به دست می اید. در بعضی از مناطق، تزریق ماگما به درون پوسته ی زمین، به اندازه ی کافی جدید و هنوز خیلی داغ است. در این نواحی، درجه ی حرارت سنگ ممکن است به ۳۰۰ درجه ی سانتی گراد برسد و مقادیر عظیمی انرژی گرمایی فراهم کند. بنابراین، انرژی زمین گرمایی در مکان هایی که فرایندهای زمین شناسی اجازه داده اند ماگما تا نزدیکی سطح زمین بالا بیاید، یا به صورت گدازه جریان یابد، می تواند تشکیل شود.2- سلول خورشیدی
سلول‌ها ی خورشیدی چیست؟
سلول‌ها ی خورشیدی وسائلی هستند که انرژی خورشیدی را مستقیماً به الکتریسته تبدیل می کنند، یا مستقیماً از طریق اثر فتوولتایی و یا به طور غیرمستقیم انرژی خورشیدی به گرما یا انرژی شیمیایی تبدیل می کنند.
متداول‌ترین شکل خورشیدی سلول‌ها مبتنی بر اثر فتو ولتایی هستند که شامل دو لایه نیم رسانا می باشد یک اختلاف پتانسیل بین لایه‌ها تولید می شود. این ولتاژ تولید یک شدت جریان در یک مدار بیرونی تولید می کند و بدین وسیله کار مفید ایجاد می شود.

پیدایش سلولهای خورشیدی
سلول‌های خورشیدی میانه دهة‌ ۱۹۵۰ در دسترس بوده‌اند ولی، زمانی که دانشمند فرانسوی ، (بکرل) کشف کرد که با تاباندن نور به برخی محلولهای شیمیایی ویژه یک جریان الکتریکی تولید می شود. تحقیق علمی اثر فتوولتایی سال ۱۸۳۹ شروع شد،
در ۱۸۷۷ این تاثیر ابتدا در یک جامد فلزی مشاهده‌شد (در فلز سلنیوم). این فلز سالهای بسیاری برای سنجش نور به کار رفته بود و فقط به مقادیر خیلی کم توان داشت. یک درک عمیق‌تر علمی، در سال ۱۹۰۵ توسط انیشتین و در سال۱۹۳۰ به وسیله اسکاتکی فراهم شد و لازم بود سلول‌های خورشیدی کارآمد ساخته‌شود. در سال ۱۹۵۴ یک سلول خورشیدی سیلیسیمی که ۶% از انرژی خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کرد به وسیله پیرسون و فولر ساخته شد، این نوع باطری از ۱۹۵۸در شاتل های فضایی به کار رفت.
امروز سلول‌های خورشیدی سیلیسیمی به طور تجارتی در حدود ۱۸% از نور خورشید را به الکتریسته تبدیل می کنند، اکنون انواع روشها برای تولید عملی سلول‌های خورشیدی سیلیسیمی (بی شکل، تک‌بلوری و چندبلوری) همانند سلول‌های خورشیدی ساخته‌شده از مواد دیگر(دی سلنید مس و ایندیوم، تلوریدکادمیوم و غیره) تحت بررسی است.


علل احتیاج به سلول خورشیدی
توسعه ‌سلولهای خورشیدی برای مقاصد زیر است:
۱- احتیاج داشتن به منابع الکتریسته مناسب برای مکان‌های دور از شبکة‌ برق اصلی
۲- پمپ کردن آب
۳- فانوس برج‌ها
۴- ماشین‌حساب‌ها و دوربین‌های عکاسی
۵- احتیاج داشتن به توان تجدیدشدنی و قابل حمل


3- انرژی رعد و برقرعد و برق چیست ؟

رعد و برق نوعی تخلیه الکتریکی هست که در اثر انتقال الکتریسیته ساکن بین دو ابر یا ابر و زمین صورت میگیرد که این تخلیه الکتریکیدارای نور و صدای شدیدی می باشد .

چگونگی تشکیل رعد و برق ؟
بر اثر برخورد ابرهای دارای بارهای غیر همنام واکنش های شدیدی به صورت نور و صدا به نام صاعقه تولید میشود .
بر اساس تحقیقات و آماری که گرفته شده تعداد رعد و برق در هر لحظه در سراسر دنیه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ بار می باشد .
به عقیده دانشمندان ابرها دارای بار مثبت و منفی هستند که بارهای مثبت در بخش میانی و بالاتر هستند و بارهای منفی در پایین ابرها
هستند . وقتی که اختلاف بارها به اندازه ی کافی بزرگ می شوند جریان الکتریسیته ایجاد میشود که به سطح زمین برخورد می کند . بارهایی که به سطح زمین برخورد می کند اغلب بارهای منفی هستند که این بارها به حدود ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ولت میرسد . این بارها در عرض ۰۰۰۱/۰ ثانیه جریان وحشتناکی در حدود ۳۰ هزار آمپر از هوا می گذرد .


4- انرژی جزر و مد


نیروهای گرانشی مابین ماه و خورشید و زمین سبب بالا و پایین رفتن منظم آب اقیانوس ها در سراسر جهان گردیده که نتیجه آن امواج جزر و مدی می باشد. ماه نیرویی بیش از دو برابر نیرویی که خورشید بر امواج جزر و مد ﺗﺄثیر می گذارد اعمال می کند. در نتیجه جزر و مد به وضوح تابعی است از گردش ماه به دور زمین . ایجاد موج در روز و سیکل جزر در سطح هر جزئی از اقیانوس وجود دارد. دامنه ارتفاع موج جزر و مد در اقیانوسهای آزاد در جایی که چندین سانتی متر آشفتگی در مرکز موج بالغ بر صدها کیلومتر آشفتگی می شود بسیار کم است.
به هر حال موج می تواند مطابق دستورالعمل خاصی زمانی که به نواحی اقلیمی می رسد افزایش پیدا کند و حجم عظیمی از آب را به فواصل کوچک رودخانه ها و دهانه ی رودها در وار ساحلیسرازیر ماید.
برای نمونه جزرومد در دهانه رودخانه فاندی در کانادا با دامنه ای در حدود ۱۶و ۱۷ متر از کرانه دریا در دنیا ازسایر نواحی بیشتر است.
جزر و مدهای عظیم از این نوع را در سایر نواحی در سراسر جهان می توان مشاهده نمود. نظیر کانال بریستول در انگلستان. ساحل کیمبرلی در استرالیا و دریای اخوستسک در روسیه. جدول ۱ شامل گستره ی دامنه ی جزر و مد در مناطق با موج بلند است.
.
.
ادامه دارد
 

V A N D A

عضو جدید
کاربر ممتاز
5- انرژی زیست توده

زیست توده، ماده ای است که اغلب جزء زباله ها به شمار می رود. برخی از انواع زیست توده، چیزهایی هستند که در طبیعت روی زمین بر جای می مانند مواردی مانند: درختان مرده، شاخه های درختان، شاخ و برگ های هرس شده در باغچه حیاط، اضافه غلات در زمین های کشاورزی، خرده چوب ها ( مانند تصویری که در سمت راست مشاهده می کنید )، خاک اره و پوسته های درختان در چوب بری ها. زیست توده، حتی موادی نظیر لاستیک و کودهای گیاهی را نیز شامل می شود.


زباله های شما، فرآورده های کاغذی که قابلیت بازیافت به محصولات مفید دیگر را ندارند و سایر زباله های خانگی به طور معمول به مراکز زباله دانی شهرداری فرستاده می شوند. زباله های شما دارای انواعی از زیست توده هایی است که می توانند مجدداً مورد استفاده قرار گیرند. با بازیافت زیست توده ها به عنوان سوخت های فسیلی و سایر مصارف، دیگر به “مراکز زباله دانی” برای نگهداری از آن ها نیازی نخواهد بود.
هیچ کس حتی تصور هم نمی کند که می توان از این مواد برای تولید برق، حرارت، کودهای آلی و یا سوخت های فسیلی استفاده کرد. کودهای آلی، گیاهان یا مواد غذایی فاسد شده ای هستند که به صورت یک تل کود با هم ترکیب شده و برای کمک به رشد گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کشورها سالانه بیش از ۶۰ میلیون تن زیست توده خشک تولید می کنند. این زیست توده از پسماند چوب بری ها، چوب زباله های شهری و جنگل ها، پسماندهای کشاورزی و سایر انبارهای غذایی حاصل می شود.
اگر کل این مقدار مورد استفاده قرار گیرد، با ۶۰ میلیون تن زیست توده می توان نزدیک به ۲۰۰۰ مگاوات برق یک شهر را که دارای جمعیت و اقتصاد رو به رشدی است، تأمین نمود. این انرژی برای تأمین مصرف برق حدود دو هزار خانه کافی خواهد بود!

6- انرژی زمین گرمایی چیست؟


انرژی زمین گرمایی چیست؟اصطلاح زمین گرمایی ترجمه واژه Geothermal است که ریشه یونانی داشته و از کلمات Geo به معنای زمین و Therme به معنی حرارت تشکیل شده است. در حقیقت انرژی زمین گرمایی، انرژی ای است که از سیال آب داغ یا بخارداغ موجود در اعماق زمین به دست می آید. این انرژی در امتداد مرزهای صفحات تکتونیکی، در نواحی شناخته شده آتشفشانی و زلزله‌خیز که دارای شکستگیها و گسلهای فراوانی هستند، از تمرکز بیشتری برخوردار است. بطورکلی هرچه از سطح زمین به سمت عمق پیش برویم، درجه حرارت افزایش می‌یابد و بطور متوسط به ازاء هر ۱۰۰ متر عمق، ۳ درجه سانتی‌گراد دما بالا می‌رود. به عبارت دیگر در عمق ۲ کیلومتری سطح زمین، درجه حرارت حدود [SUP]°[/SUP]C 70 می‌باشد اما در بعضی نقاط، فعالیتهای تکتونیکی باعث جاری شدن گدازه‌های داغ یا مذاب به سمت سطح‌زمین و در نهایت تشکیل منابعی با درجه حرارت بالا در سطح قابل دسترس از زمین می‌شود.انرژی زمین‌گرمایی در واقع انرژی تجدیدپذیری است که از گرمای ماگمای داغ و تخریب مواد رادیواکتیو موجود در اعماق زمین بدست می‌آید. با قرار گرفتن لایه‌های حاوی منابع آبهای زیرزمینی در جوار لایه‌های حاوی گدازه‌های داغ، حرارت به منبع آب زیرزمینی منتقل شده و سپس این منابع آب‌داغ یا از طریق گسلها و شکستگیهای فراوان و مرتبط به هم مستقیماً بصورت چشمه‌های طبیعی آب یا بخارداغ و بعضاً در فشارهای بالای مخازن بصورت آبفشان و یا فومرول (دودخان) در سطح زمین ظاهر می‌شوند و یا اینکه از طریق حفاری چاههای اکتشافی، می‌توان به آب یا بخارداغ محصور در اعماق دسترسی پیدا کرد و از آن در تولید برق بهره‌برداری نمود. البته پس از استحصال حرارت از آب‌داغ،…..

کاربردهای انرژی خورشیدی

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگری، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید، آتشدانهای محرابها را روشن می‌کردند. یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته می‌شد.
ولی مهم‌ترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می‌باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید گفته می‌شود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آئینه‌های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشته‌است اشعه خورشید را از راه دور روی کشتیهای رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده‌است. در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمان‌های قدیم بوده‌است.
با وجود آنکه انرژی خورشید و مزایای آن در قرون گذشته به خوبی شناخته شده بود ولی بالا بودن هزینه اولیه چنین سیستمهایی از یک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف دیگر سد راه پیشرفت این سیستمها شده بود تا اینکه افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ باعث شد که کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند به مسئله تولید انرژی از راههای دیگر (غیر از استفاده سوختهای فسیلی) توجه جدی‌تری نمایند.
مزایای نیروگاههای خورشیدی
نیروگاه‌های خورشیدی که انرژی خورشید را به برق تبدیل می‌کنند امید است در آینده با مزایای قاطعی که در برابر نیروگاه‌های فسیلی و اتمی دارند به خصوص اینکه سازگار با محیط زیست می‌باشند، مشکل برق بخصوص در دوران اتمام ذخائر نفت و گاز را حل نمایند. تأسیس و بکارگیری نیروگاه‌های خورشیدی آینده‌ای پر ثمر و زمینه‌ای گسترده را برای کمک به خودکفایی و قطع وابستگی کشور به صادرات نفت فراهم خواهد کرد. اکنون شایسته‌است که به ذکر چند مورد از مزایای این نیروگاه‌ها بپردازیم.
.
.

1- انرژی آب


نیروی برق‌آبی یا هیدروالکتریسیته اصطلاحی است که به انرژی الکتریکی تولیدی از نیروی آب اطلاق می‌شود. در حال حاضر هیدروالکتریسیته چیزی در حدود ۷۱۵۰۰۰ مگاوات یا ۱۹٪ (۱۶٪ در سال ۲۰۰۳) از کل انرژی الکتریکی تولیدی جهان را پوشش می‌دهد. نیروی برق‌آبی همچنین ۶۳٪ از انرژی الکتریکی تولیدی از منابع تجدیدپذیر را نیز شامل می‌شود.بیشتر نیروگاه‌های برق-آبی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی پتانسیل آب پشت یک سد تامین می‌کنند. در این حالت انرژی تولیدی از آب به حجم آب پشت سد و اختلاف ارتفاع بین منبع و محل خروج آب سد وابسته‌است. به این اختلاف ارتفاع، ارتفاع فشاری می‌گویند و آن را با H (مخفف Head) نمایش می‌دهند. در واقع میزان انرژی پتانسیل آب با ارتفاع فشاری آن متناسب است. برای افزایش فاصله یا ارتفاع فشاری، آب معمولاً برای رسیدن به توربین آبی فاصله زیادی را در یک لوله بزرگ (penstock) طی می‌کند.
2- انرژی های نو
منابع طبیعی پایان پذیر
منابع طبیعی پایان پذیر منابعی هستند که با بهره برداری از آنها بتدریج از موجودی منظم و متراکم آنها کاهش یافته و به اتمام
میرسند . این منابع نابود نمی شوند بلکه تغییر شکل داده و دیگر با نظم و حالت اولیه در طبیعت یافت نمیشود .
منابع طبیعی تجدید پذیر
منابع طبیعی تجدید پذیر آن دسته از منابعی هستند که در صورت استفاده از آنها در طبیعت مجددا بازسازی و احیا می گردد .
منابع انرزی
۱٫ سوختهای فسیلی (زغال سنگ . نفت . گاز)
۲٫ انرزی های نو یا انرزی تجدید پذیر
با توجه به اینکه یکی از نیاز های حیاتی بشر در بعد مسکن با صنعت یا کشاورزی استفاده از انرزی به شکل های مختلف می باشد
که امروزه تقریبا همه ی آنها از مصرف سوخت فسیلی می باشد این نوع سوختها مخرب محیط زیست بوده و منابع آنها محدود میباشد
ضرورت استفاده از انرزی های نو
به دلیل مواردی که در زیر بیان می گردد استفاده از انرزی های نو یا تجدید پذیر از سالهای ۱۹۵۰ در اذهان شکل گرفته و تا به امروز
پیشرفت قابل توجهی داشته دلایلی که باعث شده استفاده از انرزی های نو جدی تلقی گردند عبارتند از :
۱٫ محدود بودن منابع سوختهای فسیلی
۲٫ عدم کشف منابع جدید نفتی در سالهای اخیر
۳٫ نیز روز افزون بشر به انرزی در امور مختلف مسکن و صنعت و …
۴٫ افزایش روز افزون آلودگی هوا و آثار مخرب آن در محیط زیست
۵٫ ایجاد گاز های گلخانه ای و آثار مخرب آن در محیط زیست
۶٫ بارانهای اسیدی و طوفانهای مخرب
۷٫ افزایش تدریجی دمای کره ی زمین
۸٫ بروز بیماری های نا علاج و ناشناخته در جامعه
۹٫ آب شدن توده های عظیم یخ
چند نمونه از انرزی نو :
انرزی خورشیدی
انرزی آبی
انرزی بادی
انرزی زمین گرمایی
انرزی زیست توده
انرزی امواج

.
.
.
ادامه دارد... 

V A N D A

عضو جدید
کاربر ممتاز
3- انرژی زمین گرمایی

اصطلاح زمین گرمایی ترجمه واژه Geothermal است كه ریشه یونانی داشته و از كلمات Geo به معنای زمین و Therme
به معنی حرارت تشكیل شده است. در حقیقت انرژی زمین گرمایی، انرژی ای است كه از سیال آب داغ یا بخارداغ موجود در اعماق زمین به دست می آید.
این انرژی در مخزن زمین گرمایی متمركز شده است كه برای دسترسی به آن در محل مخزن، چاهی عمیق حفر می كنند. سیال خروجی از چاه، عامل انتقال انرژی از مخزن به سطح زمین است. البته عمق مخزن زمین گرمایی نباید بیش از سه هزار متر باشد زیرا بهره برداری از انرژی آن با فناوری كنونی بشر توجیه اقتصادی ندارد. با افزایش عمق زمین درجه حرارت افزایش می یابد. این افزایش حرارت را شیب حرارتی می نامند. تمام منابع انرژی زمین گرمایی در نقاطی واقع شده اند كه از شیب حرارتی بالایی برخوردارند.
تاریخچه
این انرژی از ابتدای خلقت مورد استفاده انسان بوده است. بدین ترتیب كه از آن برای شست وشو، پخت وپز، استحمام، كشاورزی و درمان بیماری ها استفاده می شد. اسناد و مدارك موجود ثابت می كند كه ساكنان كشورهایی نظیر چین، ژاپن، ایسلند و نیوزیلند در گذشته های دور از این انرژی استفاده می كردند. در سال
۱۸۲۸ فردی به نام لاردرللو در كشور ایتالیا برای تهیه اسید بوریك از حرارت آب های گرم به جای سوزاندن هیزم استفاده كرد. در سال ۱۹۰۸ در منطقه مذكور نخستین نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت ۲۰ كیلووات راه اندازی شد كه در سال ۱۹۴۰ ظرفیت آن به ۱۲۷ مگاوات افزایش یافت. تا سال ۱۹۵۰ بهره گیری از انرژی زمین گرمایی رشد چندانی نداشت، اما حد فاصل سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ به دلیل گران شدن بی سابقه و ناگهانی نفت، همه كشورها به فكر استفاده از انرژی های جایگزین افتادند و به تدریج كشورهایی چون آمریكا، ایسلند، فیلیپین، اندونزی و اغلب كشورهایی كه روی كمربند زمین گرمایی جهانی قرار داشتند بهره برداری از این انرژی را شروع كردند.
نشانه های انرژی زمین گرمایی
----------------------------------
مهمترین نشانه های منابع زمین گرمایی موارد زیر است:
سنگ های آتشفشانی جوان جوان تر از یك میلیون سال
چشمه های آبگرم
بخارفشان یا گازفشان
آب فشان
نواحی دگرسان شده
گل فشان
كوه های آتشفشانی فعال
البته ذكر این نكته ضروری است كه برای آغاز بررسی های اكتشافی در یك منطقه زمین گرمایی، بیش از یك نشانه باید در منطقه وجود داشته باشد.
موارد كاربرد انرژی زمین گرمایی
پس از انجام بررسی های اكتشافی و حفر چاه های اكتشافی و تولیدی در میدان زمین گرمایی، مسئله كاربرد انرژی زمین گرمایی مطرح می شود. مهمترین عامل در تعیین نوع كاربرد مخزن زمین گرمایی، درجه حرارت آن است. امروزه منابع زمین گرمایی را بر اساس درجه حرارت به سه دسته كلی حرارت بالا، حرارت متوسط و حرارت پایین تقسیم می كنند. مبنای این تقسیم بندی، درجه حرارت مخزن در عمق یك كیلومتری زمین است. به این ترتیب كه اگر درجه حرارت مخزن در عمق مذكور بیش از
۲OOC باشد آن را حرارت بالا می نامند. درجه حرارت مخازن حرارت متوسط و پایین به ترتیب بین ۱۵۰C و ۲۰۰C و كمتر از ۱۵۰C است. امروزه از مخزن های زمین گرمایی به دو صورت عمده كاربرد غیر مستقیم تولید برق و كاربرد مستقیم انرژی حرارتی استفاده می شود.

منبع : ایران پژوهش
 

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
نقش انرزی خورشیدی در معماری پایدار

نقش انرزی خورشیدی در معماری پایدار

الف) آبگرمکن خورشیدی و حمام خورشیدی

تولید آب گرم مصرفی ساختمانها اقتصادی ترین روشهای استفاده از انرژی خورشیدی است.می توان از انرژی حرارتی خورشید جهت تهیه آب گرم بهداشتی درمنازل و امکان عمومی به خصوص در مکانهایی که مشکل سوخت رسانی وجود دارد استفاده کرد چنانچه ظرفیت ایسن سیستم ها افزایش یابد می توان از آنها درحمامهای خورشیدی نیز استفاده نمود.تاکنون با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران تعداد زیادی آبگرم کن خورشیدی و چندین دستگاه حمام خورشیدی درنقاط مختلف کشور از جمله خراسان،سیستان وبلوچستان ویزد نصب و راه اندازی شده است.ب) گرمایش وسرمایش ساختمان وتهویه مطبوع خورشیدیگرمایش وسرمایش ساختمانها با استفاده از انرژی خورشید ، ایده تازه ای بود که در سالهای 1930مطرح شد و در کمتر از یک دهه به پیشرفتهای قابل توجهی رسید.با افزودن سیستمی معروف به سیستم تبرید جذبی به سیستمهای خورشیدی می توان علاوه برتهیه آب گرم مصرفی وگرمایش از این سیستم ها در فصول گرم برای سرمایش ساختمان نیز استفاده کرد.

پ) آب شیرین کن خورشیدی

هنگامی که حرارت دریافت شده از خورشید با درجه حرارت کم روی آب شوراثر کند تنها آب تبخیر شده و املاح باقی می ماندسپس با استفاده از روشهای مختلف می توان آب تبخیر شده را تقطیر کرده و به این ترتیب آب شیرین تهیه کرد.با این روش می توان آب بهداشتی مورد نیاز در نقاطی که دسترسی به آب شیرین ندارد مانند جزایر را تامین کرد.آب شیرین خورشیدی در دو اندازه خانگی وصنعتی ساخته می شود. درنوع صنعتی با حجم بالا می توان برای استفاده شهر ها آب شیرین تولید کردت-خشک کن مواد غذایی برای نگهداری آنها از زمانهای بسیار قدیم مرسوم بوده انسانهای نخستین خشک کردن را یک هنر می دانستند.خشک کردن عبارت است از گرفتن قسمتی از آب موجود درمواد غذایی و بسیار محصولات که باعث افزایش عمر انباری محصول و جلوگیری از رشد باکتریها می باشد. در خشک کن ها ی خورشیدی به طورمستقیم و یا غیرمستقیم از انرژی خورشیدی جهت خشک نمودن مواد استفاده می شود وهوا نیز به صورت طبیعی یا اجباری جریان یافته وباعث تسریع عمل خشک شدن محصول می گردد.خشک کن های خورشیدی در اندازه های مختلف و برای محصولات و مصارف گوناگون طراحی وساخته می شوند.

ث) اجاقهای خورشیدی

دستگاههای خوراک پز خورشیدی اولین بار بوسیله شخصی بنام نیکلاس ساخته شد. اجاق او شامل یک جعبه عایق بندی شده با صفحه سیاهرنگی بود. قطعات شیشه ای در پوش آنرا تشکیل می داد اشعه خورشید با عبور از میان این شیشه ها وارد جمع شده و بوسیله سطح سیاه جذب می شد. سپس درجه حرارت داخل جعبه را به 88درجه افزایش می داد.اصول کار اجاق خورشیدی حمع آوری پرتوهای مستقیم خورشید دریک نقطه کانونی وافزایش دما درآن نقطه می باشد. امروزه طرحهای متنوعی از این سیستم ها وجود دارد که این طرحها درمکانهای مختلفی از جمله آفریقای جنوبی آزمایش شده وبه نتایج خوبی نیز رسیده اند.استفاده از این اجاقها به ویژه درمناطق شرقی کشور ایران که با مشکل کمبود سوخت مواجه می باشند بسیار مفید خواهند بود.ج) کوره خورشیدیدرقرن هجدهم نوتورا اولین کوره خورشیدی را در فرانسه ساخت وبوسیله آن یک تکه چوبی را درفاصله 60 متری آتش زد.بسمر پدر فولاد جهان نیز حرارت مورد نیاز کوره خود را از انرژی خورشیدی تامین می کرد.متداولترین سیستم یک کوره خورشیدی متشکل از دو آینه یکی تخت ودیگری کروی می باشد.نور خورشید به آینه تخت رسیده وتوسط این آینه به آینه کروی باز تاییده می شود.طبق قوانین اپتیک هر گاه دسته پرتوی موازی محور آینه با آن برخورد نماید.در محل کانون متمرکز می شوند. به این ترتیب انرژی حرارتی گسترده خورشید در یک نقطه جمع می شود که این نقطه به دماهای بالایی می رسد.امروزه پروژه های متعددی درزمینه کوره های خورشید درسراسر جهان درحال طراحی و اجرا می باشد.

چ- خانه های خورشیدی

ایرانیان باستان از انرژی خورشیدی برای کاهش مصرف چوب در گرم کردن خانه های خود درزمستان استفاده می کردند.آنان ساختمانها را به ترتیبی بنا می کردند که درزمستان نور خورشید به داخل اتاقهای نشیمن می تابید ولی در روزهای گرم تابستان فضای اتاق درسایه قرار داشت.در اغلب فرهنگهای دیگر دنیا نیز می توان نمونه هایی از این قبیل طرحها را مشاهده نمود. درسالهای بین دو جنگ جهانی در اروپا وایالات متحده طرحهای فراوانی در زمینه خانه های خورشیدی مطرح و آزمایش شد.از آن زمان به بعد تحول خاصی در این زمینه صورت نگرفت.حدود چند سالی است که معماران بطور جدی ساخت خانه های خورشیدی را آغاز کرده اند وبه دنبال تحول و پیشرفت این تکنولوژی به نتایج مفیدی نیز دست یافته اند. مثلاً در ایالات متحده در سال 1890 به تنهایی حدود 10 تا 20 هزار خانه خورشیدی ساخته شده است.در این گونه خانه ها سعی می شود از انرژی خورشید برای روشنایی- تهیه آب گرم بهداشتی- سرمایش و گرمایش ساختمان استفاده شود و با بکاربردن مصالح ساختمانی مفید از اتلاف گرما وانرژی جلوگیری شود.در ایران نیز پروژه ساخت اولین ساختمان خورشیدی واقع درضلع شمالی دانشگاه علم وصنعت وبه منظور مطالعه و پژوهش در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و امکان بررسی روشهای استفاده از انواع انرژیهای تجدید پذیر به ویژه انرژی خورشیدی اجرا گردیده است.

سیستمهای فتولتائیک

به پدیده ای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزم های محرک ، الکتریسیته تولید کند پدیده فتوولتائیک و به هر سیستمی که از این پدیده استفاده کند سیستم فتوولتائیک گویند. سیستم های فتوولتائیک یکی از پر مصرف ترین کاربرد انرژی های نو می باشند و تا کنون سیستم های گوناگونی با ظرفیت های مختلف (5/0 وات تا چند مگا وات) در سراسر جهان نصب و راه اندازی شده است و با توجه به قابلیت اطمینان و عملکرد این سیستم ها هر روزه بر تعداد متقاضیان آنها افزوده میشود.ازسوی وموازی کردن سلولهای آفتابی میتوان به جریان وولتاژ قابل قبولی دست یافت. در نتیجه به یک مجموعه از سلولهای سری و موازی شده پنل (Panel) فتوولتائیک میگویند.امروزه اینگونه سلولها عموماًٌ از ماده سیلیسیوم تهیه میشود و سیلیسیوم مورد نیاز از سن و ماسه تهیه میشود که در مناطق کویری کشور ، به فراوانی یافت می گردد.بنابراین از نظر تامین ماده اولیه این سلولها هیچگونه کمبودی در ایران وجود ندارد. سیستمهای فتوولتائیک را میتوان بهطور کلی به سه بخش اصلی تقسیم نمود که بطور خلاصه به توضیح آنها می پردازیم1- پنلهای خورشیدی:این بخش ر واقع مبدل انرژی تابشس خورشید به انرژی الکتریکی بدون واسطه مکانیکی میباشد. لازم به ذکر است ، جریان و ولتاژ خروجی از این پنلها DC (مستقیم) می باشد.2- تولید توان مطلوب یا بخش کنترل:این بخش درواقع کلیه مشخصات سیستم را کنترل کرده و توان ورودی پنلها را طبق طراحی انجام شده و نیاز مصرف کننده به بار یا باتری تزریق یا کنترل میکند. لازم بذکر است که در این بخش مشخصات و عناصر تشکیل دهنده با توجه به نیازهای بار الکتریکی ومصرف کننده و نیز شرایط آب و هوایی محلی تغییر میکند.3- مصرف کننده یا بار الکتریکی:با توجه به خروجی DC پنلهای فتولتائیک ، مصرف کننده میتواند دو نوع DC یا AC باشد ، همچنین با آرایشهای مختلف پنلهای فتوولتائیک میتوان نیاز مصرف کنندگان مختلف رابا توانهای متفاوت تامین نمود. با توجه به کاهش روز افزون ذخایر سوخت فسیلی و خطرات ناشی از بکارگیری نیروگاههای اتمی ، گمان قوی وجود دارد که در آینده ای نه چندان دور سلولهای خورشیدی با تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به انرژی برق بعنوان جایگزین مناسب و بی خطر برای سوخت فسیلی و نیروگاههای اتمی توسط بشر به کار گرفته شود.الف- مصارف فضانوردی و تامین انرژی مورد نیاز ماهواره ها جهت ارسال پیامب- روشنایی خورشیدی:در حال حاضر روشنایی خورشیدی بالاترین میزان کاربرد سیستم های فتوولتائیک را در سراسر جهان دارد و سالانه دهها هزار نمونه از این سیستم در سراسر جهان نصب و راه اندازی می گردد ،مانند تامین برق جاده ها و تونلها بخصوص درمناطقی که به شبکه برق دسترسی ندارند ، تامین برق پاسگاههای مرزی که دور از شبکه برق هستند ، تامین برق مناطق شکاربانی و مناطق حفاظت شده نظیر جزیره های دورافتاده که جنبه نظامی دارند.پ- سیستم تغذیه کننده یک واحد مسکونی:انرژی مورد نیاز کلیه لوازم برقی منازل (شهری و روستایی) و مراکز تجاری را می توان با استفاده از پنلهای فتوولتائیک و سیستم های ذخیره کننده و کنترل نسبتاً ساده ، تامین نمود.

ت-سیستم پمپاژ خورشیدی:

سیستم پمپهای فتولتائیک قابلیت استحصال آب از چاهها ، قنوات ، چشمه ها ، رود خانه ها و ...را جهت مصارف عمومی دارا می باشد.ث- سیستم تغذیه کننده ایستگاههای مخابراتی و زلزله نگاری:اغلب ایستگاههای مخابراتی و یا زلزله نگاری درمکانهای فاقد شبکه سراسری و صعب العبور و یا در محلی که احداث پست فشار قوی به فشار ضعیف و تامین توان الکتریکی ایستگاه مذکور صرفه اقتصادی و حفاظت الکتریکی ندارد نصب شده اند.ج- ماشین حساب ،ساعت ، رادیو ، ضبط صوت و وسایل بازی کودکانه یا هر نوع وسیله ای که تاکنون با باتری خشک کار می کرده است یکی دیگر از کابردهای این سیستم می باشد.مثلاً کشور ژاپن در سال 1983 حدود 30 میلیون ماشین حساب خورشیدی تولید کرده است که سلولهای خورشیدی بکار رفته در آنها مساحتی حدود 000/20 متر مربع و توان الکتریکی معادل 500 کیلو وات داشته اند.

چ- نیروگاههای فتوولتائیک

همزمان با استفاده از سیستم های فتولتائیک در بخش انرژی الکتریکی مورد نیاز ساختمانها اطلاعات وتجربیات کافی جهت احداث واحدهای بزرگتر حاصل گردید و هم اکنون در بسیاری ازکشورهای جهان نیروگاه فتوولتائیک درواحدهای کوچک و بزرگ و به صورت اتصال به شبکه و یا مستقل از شبکه نصب و. راه اندازی شده است ولی این تاسیسات دارای هزینه ساخت ،راه اندازی و نگهداری می باشند که فعلاً مقرون به صرفه اقتصادی نیست.

ح- یخچالهای خورشیدی :

ازیخچالهای خورشیدی جهت سرویس دهی و ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه ای در مناطق دور افتاده وصعب العبور استفاده می گردد. عملکرد مناسب یخچالهای خورشیدی تا حدی بوده است که در طی 5 سال گذشته بیش از 10000 یخچال خورشیدی برای کاربردهای بهداشتی و درمانی در سراسر آفریقا راه اندازی شده است.خ- سیستم تغذیه کننده پرتابل یا قابل حملقابل حمل و نقل و سهولت در نصب و راه اندازی از جمله مزایای این سیستمها می باشد. بازده توان این سیستم ها از 100 وات الی یک کیلووات تعریف شده است. از جمله کاربردهای آن می توان به تامین برق اضطراری در مواقع بروز حوادث غیر متر قبه، سیستم تغذیه کننده یک چادر عشایری و کمپ های جنگلی اشاره نمود.
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
انواع سوخت پــــــــــــاک

انواع سوخت پــــــــــــاک
پیشرفت تکنولوژی در مسیر صدساله تاریخ صنعت خودروسازی باعث شده است هر ساله شاهد تولید اتومبیل هایی با کیفیت بهتر و مصرف پائین تر سوخت باشیم. اما در تمام این سال ها، دغدغه تأمین سوخت و انرژی های جایگزین برای اتومبیل ها همواره شرکت های معتبر خودروسازی را به خود مشغول ساخته است. این روزها در مورد تولید اتومبیل های دوگانه سوز یا هیبریدی مطالبی شنیده می شود. اتومبیل های الکتریکی از ایده به واقعیت رسیده اند و حتی روش های منحصربه فردی جهت رانش اتومبیل ها ابداع شده است؛ اما هنوز هیچ کدام، از نظر صرفه اقتصادی و کاربری آسان به پای سوخت های فسیلی مانند بنزین و گازوئیل نمی رسند. با این حال ملاحظاتی همچون مشکلات زیست محیطی به وجود آمده در ابعاد کلان از یک سو و تنگناهای مربوط به کاهش ذخایر سوخت های فسیلی از سوی دیگر، باعث شده است تا جهت گیری به سمت انرژی های جایگزینی روند جدی تری به خود بگیرد.
در سال های گذشته سوخت ها و انرژی های جایگزین متعددی برای خودروها معرفی شده است که حتی بعضی از این روش ها تا مرز تولید صنعتی هم پیش رفته و نیز بعضی از این روش ها به تولید انبوه دست یافته است. در این مقاله قصد بررسی این راهکارها را داریم تا به روش های جایگزین برای سوخت های فسیلی دست یابیم.


هوای فشرده:
یکی از جدیدترین شیوه های حرکتی در اتومبیل ها که از آلایندگی بسیار کمی نیز برخوردار است، استفاده از هوای فشرده برای پیش راندن اتومبیل ها است. شیوه کلی حرکتی این اتومبیل ها، استفاده از کپسول های هوای فشرده است. هوای فشرده درون این کپسول ها به شکل خاصی به سوی موتور 4 سیلندر هدایت می شود، سپس هوای فشرده، میل لنگ را به حرکت درمی آورد. این شیوه حرکتی با نیرویی در حدود 25 اسب بخار تنها برای اتومبیل های شهری کوچک، قابل استفاده است با این حال، از نظر سادگی و عملی بودن آن، شیوه ای قابل توجه و قابل پیشرفت است.
گاز طبیعی فشرده (CNG):
تولید مونوکسید کربن گاز طبیعی فشرده نسبت به بنزین حدود 60 درصد کمتر و تولید دی اکسید کربن آن نیز 10 درصد پائین تر است. موتور بسیاری از اتومبیل های حال حاضر جهان را می توان با ایجاد تغییرات کوچکی برای استفاده از گاز طبیعی فشرده آماده کرد. قابل ذکر است که استفاده از گاز طبیعی در اتومبیل ها به سال 1930 بازمی گردد. اما همواره کمبود جایگاه های تزریق گاز فشرده به اتومبیل ها از عوامل اصلی استفاده نکردن از این انرژی بوده است. البته راندمان گاز فشرده نسبت به بنزین پائین تر است اما در مجموع مزایای بسیاری دارد.
انرژی خورشیدی:
استفاده از انرژی بی پایان خورشیدی، سال ها است که مورد توجه خودروسازان قرار دارد. مهم ترین ویژگی انرژی خورشیدی، نامحدود بودن و پاکیزگی مطلق آن است؛ اما مانع اصلی استفاده از نیروی خورشیدی، تغییرات جوی و ابری شدن هوا است که معمولاً چندان قابل پیش بینی نیست. در ضمن صفحات بزرگ جذب انرژی خورشیدی و باتری های سنگین ذخیره آن، عملاً چابکی و تحرک اتومبیل را کم می کند. با این حال، پاکیزگی صددرصد انرژی خورشیدی همچنان مورد توجه تمام خودروسازان است.
هیدروژن:
هیدروژن بی تردید یکی از پاک ترین سوخت های موجود محسوب می شود، اما هیدرولیز آب و به دست آوردن هیدروژن خالص هزینه های زیادی می طلبد. شاید به همین دلیل است که استفاده از هیدروژن برای تعدادی از کمپانی های خودروسازی، هنوز در مرحله تحقیق و پژوهش است. در محیط های شهری نیز تنها بعضی از کشورها، هیدروژن را به عنوان سوخت اتوبوس های درون شهری به کار گرفته اند. در ضمن خاصیت انفجاری هیدروژن نیز از محبوبیت آن برای استفاده در خودروها کاسته است.
بیودیزل:
موتورهای دیزل با مصرف گازوئیل (نفت گاز) کار می کنند اما چندی است که بحث استفاده از بیودیزل بالا گرفته است. در بیودیزل از روغن های گیاهی، چربی های حیوانی و روغن های سنگین به عنوان سوخت استفاده می شود. ویژگی این مواد اولیه بازیافت و بازگشت آسان آنها به چرخه طبیعت است. تهیه روغن های فوق از طریق کشت و فرآوری به دست می آید؛ اما هنوز فاصله زیادی با مصرف عمومی دارد.
الکل:
اتومبیل های مسابقات مشهور آمریکا، موسوم به «ایندی 500» همگی از اتانول خالص استفاده می کنند. اتانول نوعی الکل است که به هنگام احتراق، نیروی بیشتری نسبت به بنزین تولید می کنند. حتی بعضی از اتومبیل های غیرمسابقه ای مانند فورد تا رولی FFV نیز به گونه ای طراحی شده اند که می توانند هم از اتانول و هم از بنزین استفاده کنند. درصد آلایندگی اتانول نیز پائین و در حد قابل قبولی است اما قیمت بالای آن، مهم ترین مانع برای فراگیر شدن استفاده از آن محسوب می شود.
نیروی الکتریکی:
با توجه به تخریب لایه ازن به وسیله سوخت های فسیلی مدت هاست که استفاده از نیروی الکتریکی برای رانش اتومبیل در قالب موتورهای هیبریدی، پیل سوختی و تمام برقی مطرح است. در حال حاضر بعضی از خودروهای جهان مجهز به باتری های قابل شارژ الکتریکی است اما از بدو شروع تحقیقات بر روی خودروهای تمام الکتریکی، معضل باتری های سنگین، نخستین و مهم ترین معضل برای حرکت این اتومبیل ها به حساب می آمده است. شاید به همین دلیل است که تنها 3 درصد اتومبیل های سراسر جهان با نیروی برق حرکت می کنند. با این حال، باتری این اتومبیل ها همواره در مسیر پیشرفت بوده و سبک تر از گذشته می شود.
خودروهای هیبریدی:
در حال حاضر خودروهای هیبریدی نمایانگر یکی از جدی ترین روش های استفاده از انرژی های جایگزین در خودروها هستند. این خودروها درواقع خودروهایی برقی هستند که برای شارژ باتری های کوچک خود از یک موتور درون سوز استفاده می کنند که همیشه در نقطه بهینه عملکرد قرار دارد. مزایای این خودروها، کوچک شدن اندازه موتور، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده های محیط زیست است. در این زمینه شرکت خودروسازی تویوتا با ارائه خودروی پریوس پیشتاز بوده و طبق برنامه ریزی های اعلام شده قرار است این شرکت تا سال 2012 تمام خودروهایش را هیبریدی کند شرکت آمریکایی فورد نیز تصمیم دارد تا سال 2008 میلادی 5 مدل خودروی هیبریدی را ارائه کند.
خودروهای برقی:
یکی دیگر از زمینه هایی که اخیراً و به خصوص با پیشرفت های رخ داده در بازار تلفن همراه به عنوان یکی از چشم اندازهای جدی صنعت خودروسازی مطرح شده، خودروی تمام برقی است. این خودروها از باتری های الکتروشیمیایی به عنوان منبع قدرت استفاده می کنند و در نتیجه آلودگی زیست محیطی آنها تقریباً صفر است. از مهم ترین مشکلات این خودروها، وزن و هزینه بالای باتری ها و نیز کم بودن مقدار انرژی انباشته در آنها است که این موضوع سبب شد تا مدتی فعالیت های تحقیقاتی بر روی خودروهای تمام برقی به حالت رکود درآید اما امروزه به دلیل پیشرفت های شگرفی که در تکنولوژی باتری ها رخ داده است، افق روشنی برای این خودروها ترسیم می شود. این تحول، به طور عمده ناشی از نیاز بازار گوشی های تلفن همراه به باتری هایی با توان انباشت انرژی بالا بود. به عنوان نمونه تعداد گوشی هایی که مقدار مصرف باتری آنها از چند وات فراتر می رود، طی 4سال گذشته چند برابر شده است. این موضوع اهمیت نیاز به باتری های پرانرژی را بیشتر نشان می دهد. مثلاً در سال،1998 باتری های لیتیوم یون یا لیتیوم پلیمر از جمله باتری های گران قیمت به شمار می آمدند و لذا از آنها در مصارف خاص استفاده می شد اما در حال حاضر این نوع باتری ها به وفور در گوشی های تلفن همراه و یا لپ تاپ ها استفاده می شود.
اگر این پیشرفت ها را در کنار پیشرفت های رخ داده در دهه های گذشته در نظر بگیریم که در آنها روند کاهش قیمت باتری و افزایش توان آن به کندی صورت می گرفت، رشد چشمگیر صنعت باتری در حال حاضر بیشتر نمایان می شود. این پیشرفت ها به گونه ای است که هم اکنون شرکت تسلا موتور، یک خودرو مجهز به باتری های لیتیوم یون با قیمت تقریبی 100 هزاردلار ساخته است که با هر بار شارژ کامل، 320 کیلومتر را می پیماید. البته این خودرو در رده خودروهای اسپرت قرار می گیرد و صفر تا صد آن 4 ثانیه است.
حال با توجه به وضعیت باتری های کنونی و باتری های نسل گذشته و این که مناسب ترین باتری های قابل استفاده در خودروهای الکتریکی نسل گذشته باتری های سرب و اسید با توان تقریبی یک پنجم باتری های لیتیوم یون فعلی بود، به خوبی می توان فهمید که چرا برای برهه ای مشخص، تحقیقات بر روی خودروهای تمام برقی متوقف شد. اما در این سال ها با توجه به چشم انداز روشنی که در صنعت باتری به چشم می خورد و باتری های تحقیقاتی خوبی که با توانی در حدود 3 تا 4 برابر باتری های لیتیوم یونی فعلی ساخته شده اند، به نظر می رسد که بررسی ها برای ساخت خودروهای عمومی با قیمت مناسب و به صورت تمام برقی دوباره از سر گرفته شود. مثلاًَ شرکت بی.ام.و در تلاش است یک مدل خودروی سدان کلاس متوسط با قیمت حدودی 50 تا 70هزار دلار تا سال 2009 تولید کند. چین نیز درصدد تولید یک خودرو چهارچرخ کوچک و ارزان قیمت با نیرو محرکه برقی با قیمت حدودی 10 هزاردلار از سال 2006 بوده است. نروژ، هند و فرانسه نیز به دنبال این هستند که خودروی چهارچرخ کوچکی با قیمت قابل مقایسه با خودروهای سواری فعلی تولید کنند. به علاوه تعداد شرکت هایی که هر سال به شرکت های سازنده خودروهای تمام برقی می پیوندند روبه افزایش است. البته این روند هنوز محدود است، به گونه ای که تعداد تولید این خودروها از چند صد دستگاه تا 2 یا 3 هزار دستگاه بیشتر نمی شود.
در زمینه تولید قدرت در خودرو، کارهای دیگری نظیر استفاده از پیل سوختی (Fuel Cell) و نیز خودروهای هیدروژنی انجام شده است که به دلیل مشکلات فنی زیاد هنوز به بازار مصرف راه نیافته اند.
با توجه به مطالب ذکر شده، حتی در چشم اندازهای میان مدت نیز، ورود نیروی الکتریکی در زنجیره انتقال قدرت خودرو امری اجتناب ناپذیر است. بر پایه برخی گزارشات، پیش بینی می شود که تا سال 2020 حدود 10 درصد از خودروهای دنیا به صورت هیبرید و یا تمام برقی باشند.
قابل ذکر است که از میان 10 خودروی برتر سال،2006 شش خودرو به صورت هیبریدی بوده اند که این مسأله حاکی از نگاه جدید مدیران صنایع خودروسازی دنیا به خودروهای الکتریکی است.

منبع: نشریه صنعت خودرو، شماره 112
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
انرژی ژئوترمال (زمین گرمایی)

انرژی ژئوترمال (زمین گرمایی)

نویسندگان: صرامی،حسین - نظری پور،حمید

عنوان کامل مقاله : انرژی ژئوترمال (زمین گرمایی) به عنوان انرژی جایگزین و تجدیدپذیر در سبد انرژی

نشریه: اقتصاد » اقتصاد انرژی » فروردین و اردیبهشت 1386 - شماره 90 و 91 - (8 صفحه - از 26 تا 33)

چکیده :

00001.jpg
.
.
.
.
:gol:
 

پیوست ها

  • انرژی_ژئوترمال_(&#.pdf
    655.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا