[معماری پایدار] بررسی تاثیرات آب و هوایی در شکلگیری و عملکرد معماری سنتی با تاکید بر توسعه پایدار و مصرف بهینه انرژی

یمین*

عضو جدید
بررسی تاثیرات آب و هوایی در شکلگیری و عملکرد معماری سنتی با تاکید بر توسعه پایدار و مصرف بهینه انرژی (شهرستان سمنان)

بررسی تاثیرات آ&#1.jpg
 

پیوست ها

  • SAUD01_067_1998657.pdf
    587.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا