بزرگترین منابع تولید کننده گازهای گلخانه‌ای

antirium

عضو جدید
ه گزارش گروه بین الملل زیست نیوز از زمان انقلاب صنعتی که سرآغاز مصرف چشمگیر سوخت‌های فسیلی توسط انسان بوده تا به امروز، انسان نقشی کلیدی در روند تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی به واسطه انتشار گازهای گلخانه‌ای ایفا کرده است. امروزه، تقریبا هر چیزی که ما تولید می کنیم، مصرف می کنیم و یا دور می اندازیم به معنای انتشار گازهای گلخانه‌ای است.
در ادامه این مطلب بزرگترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از فعالیت‌های انسان بنابر آمار و ارقام ارائه شده از سوی "موسسه منابع جهانی" (WRI) و "هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی" (IPCC) را معرفی می کنیم.

نیروگاه‌ها

گاز گلخانه‌ای: دی اکسید کربن
سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای: 25 درصد
فعالیت بسیاری از نیروگاه‌های جهان به مصرف سوخت‌های فسیلی مختلف مانند گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت وابسته بوده و بیش از هر فعالیت انسانی دیگر در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش دارند.

جنگل‌زدایی

گاز گلخانه‌ای: دی اکسید کربن، متان
سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای: 20 درصد
جنگل‌زدایی و تخریب جنگل‌ها نه تنها ظرفیت جذب دی اکسید کربن را کاهش می دهد، بلکه به آزاد شدن مقادیر زیادی از کربن و متان ذخیره شده در درختان نیز منجر می شود.

حمل و نقل جاده‌ای

گاز گلخانه‌ای: دی اکسید کربن
سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای: 13 درصد
خودروهای مسافری به طور متوسط 125 گرم دی اکسید کربن در هر مسافر-کیلومتر تولید می کنند که تنها پنج درصد کمتر از هواپیماها بوده، اما نزدیک سه برابر بیشتر از قطارها است.

تولید نفت و گاز

گاز گلخانه‌ای: دی اکسید کربن، متان
سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای: 6.3 درصد
استخراج و پالایش نفت و گاز طبیعی نیازمند مصرف مقادیر عظیمی انرژی بوده، در شرایطی که موجب آزاد شدن گاز متان از زیر زمین به اتمسفر نیز می شوند. اثر گرمایشی بالقوه متان نسبت به دی اکسید کربن 20 برابر بیشتر است.

کودها

گاز گلخانه‌ای: اکسید نیتروژن
سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای: 6 درصد
کشاورزی مدرن وابستگی شدیدی به کودها و آفت کش‌ها دارد که از نفت خام و گاز طبیعی تولید می شوند. مصرف این محصولات موجب آزاد شدن اکسید نیتروژن و در نتیجه گرمایش جهانی می شود. اثر گرمایشی بالقوه اکسید نیتروژن 300 برابر دی اکسید کربن است.

دامپروری

گاز گلخانه‌ای: متان
سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای: 5.1 درصد
تقریبا نیمی از انتشار جهانی متان به واسطه دامپروری صورت می گیرد. اثر گرمایشی بالقوه متان به عنوان یک گاز گلخانه‌ای 20 برابر بیشتر از دی اکسید کربن است.

صنعت سیمان

گاز گلخانه‌ای: دی اکسید کربن
سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای: 4 درصد
به واسطه رونق ساخت و ساز در سطح جهان، میزان تقاضا برای سیمان نیز بسیار زیاد است. تولید سیمان که شامل استخراج سنگ آهک و سپس پردازش آن در دماهای بسیار بالا می شود به مصرف انرژی بسیار زیادی نیازمند است.

صنعت هوانوردی

گاز گلخانه‌ای: دی اکسید کربن، بخار آب، اکسید نیتروژن، ذرات معلق
سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای: 3.5 درصد
بنابر ارزیابی هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) میزان انتشار بخار آب، اکسید نیتروژن، ذرات معلق و دی اکسید کربن هواپیما به میزان 2 تا 4 برابر بیشتر از انتشار دی اکسید کربن به تنهایی است.

صنعت آهن و فولاد

گاز گلخانه‌ای: دی اکسید کربن
سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای: 3.2 درصد
صنعت آهن و فولاد یکی از بزرگترین ردپاهای کربن نسبت به دیگر بخش‌های صنعتی واحد را به خود اختصاص داده است. اندازه عظیم این صنعت و فرآیندهای معدن کاری، حمل و نقل، ذوب و تولید که به انرژی فوق العاده زیادی نیازمند هستند، عامل کلیدی در این زمینه است.

زباله

گاز گلخانه‌ای: دی اکسید کربن، متان
سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای: 3 درصد
اماکن دفن زباله به واسطه فساد مواد مختلف از منابع تولید متان محسوب می شوند. اگر زباله‌ها سوزانده شوند نیز دی اکسید کربن آزاد می کنند.
 
بالا