بدنام ترین وکیل جهان

kozey

عضو جدید
ژاک ورژس در نهمین دهه عمر خود به عنوان سرشناس ترین و البته از دید بسیاری، بدنام ترین وکیل مدافع دنیا همچنان اصول اخلاقی غیرمتعارف خود را دنبال می کرد.


ورژس می گوید اگر قرار باشد بین دفاع از یک گرگ و یک سگ یکی را انتخاب کند قطعاً گرگ را انتخاب می کند، به خصوص اگر آن گرگ زخمی هم باشد.




او حاضر بود از آدولف هیتلر در دادگاه احتمالی دفاع کند و جالب تر اینکه عنوان می کند حتی اگر جرج بوش هم به دادگاه جنایتکاران جنگی فراخوانده شود می تواند از او دفاع کند. در پرونده های ورژس متهمانی با انواع گرایشات سیاسی دیده می شوند و او همواره تاکید کرده است به عنوان یک وکیل یا هیچ پرونده یی را قبول نمی کند یا اینکه به بهترین شکل از موکل خود دفاع می کند.


سال 2007 فیلمی مستند به نام «وکیل مدافع ترور» به کارگردانی باربت شرودر درخصوص زندگی شخصی و کاری ورژس ساخته شد و او در برابر دوربین این کارگردان به دفاع از اعتقادات خاص خود در زمینه فلسفه زندگی و مفهوم انسانیت پرداخت.
 

Similar threads

بالا