اگه از خواب بیدار شی بیبینی...................

می ناب

عضو جدید
ببخشید جناب اقای مهندس معماری که فامیله خانوادگیتونو غلط گفتم
 

jafar mehrkhani

عضو جدید
نمیدانم چه میخواهم خدایا
به دنبال چه میگردم شبو روز
چه می جوید نگاه خسته من
چرا افسرده است این قلب بر سوز
فروغ

فک کنم فروغ جون هم تخت دو نفره گیرش نیومده که خیلی قلبش افسردست
 

می ناب

عضو جدید
اهای اقا یه بار دیگه شاعرانمون همچون بی احترامی کنی .........................
 

Similar threads

بالا