انواع تله ها ...

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تله دلتا (Delta trap )
این تله به نحوی تا خورده می شود که تله به شکل مثلث در می آید. سپس دو سیم مجزا که در انتهای سیم نگهدارنده وجود دارد در داخل سوراخهای تعبیه شده در قسمت بالائی تله قرار داده می شوند به نحوی که تله توسط سیم نگهدارنده قابل نصب باشد.صفحات چسبناک به طور مجزا در قسمت انتهائی تله قرار داده می شود.بعضی از انواع تله دلتا یک تکه بوده و به منظور بر رفع آلودگی محیطی یا مشکل جدا شدن کپسول ،فرمون در داخل تله ترکیب شده و آماده مصرف می باشد.

 
آخرین ویرایش:

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تله بالی ( wing trap)
تله بالی wing trap نیز از نظر کاربرد مانند تله دلتا بوده و به عنوان جایگزین تله های دلتا معرفی شده ا ست.
این تله از دو صفحه تشکیل شده که صفصه زیرین چسبدار بوده و توسط یک رشته سیم به نحوی در کنار هم قرار می گیرند که تله حالت بالی به خود می گیرد.کپسول فرمون در روی صفحه چسبدار زیرین یا با سیمی در قسمت بالا قرار می گیرد.

 
آخرین ویرایش:

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تله قیفی (funnel trap)
تله فونل معمولا به رنگ سبز بوده که از سه قسمت تشکیل شده و شامل یک بدنه سطل مانند در قسمت پائین و یک قسمت قیف مانند و یک صفحه صاف در قسمت بالای آن می باشد.قسمت قیفی شکل در داخل بدنه سطلی قرار می گیرد و در نهایت صفحه صاف روی پایه های تعبیه شده در قسمت بالا قرار می گیرد.سبد مخصوص قرار گرفتن فرمون در سوراخی که در قسمت بالاهی کلاهک تعبیه شده قرار داده می گیرد.برای جمع آوری حشرات از آب یا آب خلوط با پروپیلن گلیکول یا DDVPدر قسمت سطلی شکل استفاده می شود.

 
آخرین ویرایش:

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تله دام (Dome trap)
این تله از دو قسمت پلاستیکی درست شده است که پس از روی هم قرار گرفتن تله شگل گنبدی به خود می گیرد. در قسمت بالایی آن محفظه ای جهت قرار دادن سبد مخصوص فرمون تعبیه شده است. کپسول فرمون در فضای خالی سبد قرار داده می شود. برای جمع آوری حشرات از آب یا آب مخلوط با پروپیلن گلیکول یا DDVP استفاده می شود.

 
آخرین ویرایش:

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تله مکفیل (Mc phail trap)
این تله از نظر ساختاری مشابه تله دام بوده با این تفاوت که حالت گنبدی ندارد. این تله همراه با پروتئین هیدرولیزات یا نمک های آمونیوم برای رد یابی مگس های زیتون و همراه با متیل اوژنول جهت شکار مگس هلو بسیار کاربرد دارد. شعاع تاثیر تله های مکفیل با پروتئین هیدرولیزات نزدیک به 20متر است و در فاصله 40متری این تاثیر کاهش می یابد و این تاثیر با رطوبت نسبی کم و دمای بالا، افزایش می یابد.نسبت جنسی مشاهده شده در تله مکفیل همرا با پروتئین هیدرولیزات معمولا 1:1 است.

 
آخرین ویرایش:

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تله سرا ترپ ( cera trap)
این تله مخصوص مایع سراترپ بوده و جهت شکار مگس های مدیترانه به کار برده می شود.این تله از دو قسمت بدنه و درپوش تشکیل شده است که در قسمت بدنه سه سوراخ دایرهای شکل جهت قرار گرفتن سه تیوپ پلاستیکی تعبیه شده است.طراحی تله به گونه ای است که مگس ها به راحتی وارد تله شده و در داخل مایع مخصوص سراترپ می افتند.تراکم تله در هر هکتار از باغات مرکبات جهت شکار انبوه 70-100 عدد می باشد.
میزان مصرف مایع سراترپ 200سی سی در هر تله می باشد.

 
آخرین ویرایش:

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
انتخاب تله برای شکار پروانه ها


برای شب پره های کوچک نظیر leaf rollers و totrix moth که انبوهی از پروانه های آفات درختان میوه را تشکیل می دهند تله های انتخابی از نوع Delta trap توصیه شده است.شب پره های مذکور به تدریج روی صفحه چسبدار این نوع تله گرفتار شده و به سرعت شمارش می گردند. بعلاوه این تله ها به آسانی قابل سرویس و نگهداری هستند.
تله بالی wing trap نیز از نظر کاربرد مانند تله دلتا بوده و به عنوان جایگزین تله های دلتا معرفی شده و از نظر بعضی از متخصصین ترجیح داده می شود.
در مورد گونه های بزرگتر نظیر Geometridae ،Lymantridae و Coccidae ورق های چسبدار دلتا به سرعت توسط پروانه ها پر شده و یا به وسیله پولک بال حشرات آلوده می گردند.برای این قبیل شب پره ها مخصوصا وقتی که دارای جمعیت زیادی هستند تله قیفی funnel trap توصیه شده است.تله مذکور با داشتن یک سطل بزرگ نگهدارنده می تواند به نحو موثری تعداد زیادی از شب پره ها را جمع آوری نماید.در صورتیکه جمعیت شب پره های بزرگتر پایین باشد، تله های دلتا به دلیل داشتن حساسیت بیشتر ترجیح داده می شوند.

تله هی قیفی در زمانی که منطقه مورد نظارت و مراقبت دارای گردو خاک باشد،بایستی مورد توجه قرار گیرند،جمع شدن مقدار زیادی گرد و خاک روی ورقه های چسبدار در تله های دلتا می تواند کارایی آنرا کاهش دهد.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
انتخاب تله برای شکار مگس های میوه (Tephritidae)


Bactrocera oleaمگس زیتون
Ceratitis capitatمگس میوه مدیترانه ای
Rhogoletis ceraci مگس گیلاس
Bactrocera zonataیا انبه مگس هلو
Dacus cucurbitaeمگس جالیز

وقتی فرمون اختصاصی مگس در دسترس باشد،انتخاب تله به تراکم جمعیت آفت مورد نظر و گاهی به مسئله گرد و خاک منطقه بستگی پیدا میکند.
در مناطق خشک که به علت گردو خاک، چسب تله کم اثر می گردد،استفاده از تله های سطلی توصیه شده است.
در مناطق معتدل و عاری از گردو خاک،جائی که جمعیت آفت زیاد نمی باشد تله دلتا بواسطه داشتن حساسیت بیشتر ترجیح داده می شوند.اگر جمعیت آفت زیاد باشددر این صورت تله های سطلی به واسطه داشتن ظرفیت بیشتر توصیه شده است.
موقع استفاده از فرمون اختصاصی مگس ها باید به خاطر داشت که فقط حشرات نر شکار می شوند.اگر شکار نرها و ماده ها با هم مورد نیاز باشند،تله مکفیلMc phail) ) ویا تله دام (Dome trap )به همراه ماده جلب کننده پروتئین هیدرولیزات توصیه شده است.
مگس زیتون با ترکیبی از تله های چسبدار زرد عمودی Vertical yellow sticky trap به همراه فرمون نظارت و مراقبت می شود.تله فوق به تنهایی نرها و ماده ها را تواما جلب می نماید(به دلیل خاصیت جلب کنندگی رنگ زرد) ولی وقتی همراه با فرمون باشد افزایش قابل ملاحظه ای در شکار نرها (حدود 10 برابر به وجود می آید.همچنین برای شکار مگس زیتون می توان از تله مکفیل به همراه ماده جلب کننده پروتئین هیدرولیزات و یک حشره کش استفاده نمود.
مگس میوه مدیترانه با استفاده از فرمون اختصاصی و تله دلتا نظارت و ردیابی می شود . جهت شکار انبوه می توان از مایع ceratrap همراه با تله های مخصوص سراترپ استفاده کرد.
تله مگس گیلاس، cherry fruit fly trapتله مخصوصی است که با کاربر د ماده جلب کننده نمک آمونیوم برای شکار مگس گیلاس مورد استفاده قرار می گیرد.
مگس هلو با استفاده از تله Mc phail استاندارد زرد همراه با ماده جلب کننده متیل اوژنول در شکار انبوه مورد استفاده قرار می گیرد.
جهت شکار سایر مگس های میوه Tephritidae تله های گنبدی Dome trapویا تله مکفیل همراه با ماده جلب کننده پروتئین هیدرولیزات توصیه شده است.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کارت ها و نوار های رنگی


یکی از عوامل مکانیکی موثر در کاهش جمعیت آفات در چهار چوب مبارزه تلفیقی ،استفاده از تله ها ی رنگی چسبنده می باشد. به طور کلی حشرات به رنگهایی که طول موج آن ها بین 650- 300 نانومتر می باشد عکس العمل نشان می دهند.استفاده از تله های چسبنده یکی از ایمن ترین کم هزینه ترین روشهای مبارزه با آفات می باشد.از کارت ها و نوار های زرد و آبی به تعداد محدود می توان برای رد یابی و به تعداد زیاد تر برای شکار انبوه آفات به خصوص در محیط های بسته مانند گلخانه هااستفاده کرد.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کارت ها ی زرد چسبدار (Yellow sticky traps )


کارت های زرد در ابعاد مختلف وجود دارد و نزدیک به تاج گیاه یا محلی که بیشترین جمعیت فعال آفت حضور دارد نصب و استفاده می شود.از کارت های زرد چسبنده برای کنترل آفاتی نظیر سفید بالک ها، مگس های مینوز،شته های بالدار ، مگس قارچ ، زنجرک ها و پسیل ها استفاده کرد.زمانی که از کارت زرد جهت کنترل مگس های مینوز استفاده می شود بهتر است که به صورت افقی نصب شود.جهت ردیابی تعداد کارت مورد استفاده1 عدد در هر 200مترمربع و جهت شکار انبوه آفات تعداد کارت زرد نصب شده 1 عدد در هر 10 مترمربع تا حداکثر 1عدد در هر 2مترمربع می باشد.در گلخانه ها همزمان با رشد گیاه کارت ها بالا کشیده می شوند.

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کارت ها ی زرد همراه با ماده جلب کننده مخصوص شکار مگس گیلاس(cherry fruit fly trap)

این تله در حقیقت کارت های زرد عمودی چسبدار می باشد که با کاربرد نمک آمونیوم به عنوان ماده جلب کننده جهت شکار مگس های گیلاس مورد استفاده قرار می گیرند.زمان نصب تله قبل از ظهور حشرات کامل در طبیعت می باشدکه بسته به شرایط منطقه ای و اقلیمی متفاوت بوده و غالبا مقارن ماه های اردیبهشت و خرداد می باشد.تله ها در ارتفاع 2-5/1متری از سطح باغ درون تاج درخت وبه سمت حاشیه ها و با فاصله 50 متر از یکدیگر نصب می شوند.تعداد تله مورد استفاده جهت ردیابی آفت مذکور1 تله در هر هکتار و در هر ایستگاه کمتر از 2 تله نباید باشد.
در صورت استفاده جهت شکار انبوه آفت به ازای هر درخت یک تله توصیه شده است.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کارت های آبی چسبدار (Blue sticky traps)از کارت های آبی جهت کنترل تریپس ها استفاده می شود. محل نصب کارت آبی نزدیک به تاج گیاه می باشد که همراه با رشد گیاه بالا کشیده می شود.جهت رد یابی آفت 1 عدد کارت در هر 200متربع توصیه شده است. وجهت شکار انبوه در مناطق آلوده با تراکم پایین جمعیت آفت 1 عدد کارت در 20مترمربع و در مناطق خیلی آلوده 1 عدد کارت در هر2متر مربع توصیه شده است.
در باغات حداقل یک کارت به ازای هر درخت نصب می شود.محل نصب کارت در فاصله بین تنه و سر شاخه ها می باشد.

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
نوارهای زرد و آبی

کار ت های زرد و آبی به صورت رول یا نوار های 100متری جهت استفاده راحت تر بین ردیف های کشت به خصوص در گلخانه ها قبل از کشت یا بلافاصله بعد از کشت در بالای ردیف ها ویا دور تنه و شاخه در ختان کشیده می شود.ازنوار های زرد جهت کنترل زنجره خرما و پسیل پسته و سایر آفات توضیح داده شده در مباحث بالا استفاده می شود.

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
جلب کننده ها (Lure)

یکی از روش های مورد استفاده در بر نامه ردیابی و شکار انبوه آفات استفاده از مواد جلب کننده می باشد. جلب کننده ها در واقع محرک های غذائی، بینائی و یا جنسی می باشند که گاهی به تنهائی یا در ترکیب با سایر محرک ها و یا سموم در انواع تله ها استفاده می شوند.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پروتئین هیدرولیزات(protein hydrolysate)
پروتئین هیدرولیزات به عنوان یک ماده جلب کننده(محرک غذائی) در به دام اندازی مگس ها به ویژه مگس زیتون مورد استفاده قرار می گیرد.میزان محلول سمی مصرفی در هر تله 500 سی سی می باشد (پروتئین هیدرولیزات 3% + مالاتیون 2 در هزار+ آب). تعداد تله های مکفیل مورد استفاده بسته به تراکم جمعیت آفت متفاوت بوده و به شرح زیر می باشد:
- تعداد تله مکفیل در حالت طغیانی 80 تله در هکتار
- در آلودگی متوسط 35 تله در هکتار
- در آلودگی کم 20 تله در هکتار
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
متیل اوژنول(methyl eugenol)
متیل اوژنول نیز به عنوان یک ماده جلب کننده (محرک جنسی) جهت ردیابی و شکار انبوه مگس های نر هلو یا مگس انبه(Bactrocera zonata) همراه با تکنیکال یکی از سموم (مالاتیون تکنیکال) به کار می رود.میزان مصرف متیل اوژنول مسموم 2 سی سی در هر تله می باشد که در داخل پنبه تزریق می شود و داخل سبد مخصوص تله مکفیل قرار داده می شود..تعداد تله مکفیل مورد استفاده حداقل 5 تله در هر هکتار می باشد.
نحوی تهیه متیل اوژنول مسموم: از سم تکنیکال به میزان 5% به متیل اوژنول اضافه می شود. 2 سی سی از محلول آماده شده داخل پنبه تزریق شده و داخل تله قرار داده می شود.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
خواهش میکنم، قابلی نداشت. اختیار دارین این چه حرفیه، وظیفم بود...!


مطالبی که آورده شد برگرفته از جزوه ای بود که از مدیریت کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی سازمان حفظ نباتات گرفتم تهیه وتدوین: بنفشه اصغری طبری - محمدظاهر رجبی مهر 1386 

حمید 88

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
کاربر ممتاز
استفاده از صفحه های (تله ) رنگی جهت مبارزه با آفات گلخانه ای

استفاده از صفحه های (تله ) رنگی جهت مبارزه با آفات گلخانه ای

برخی روشهای کنترل آفات در عین سادگی کارایی بالایی داشته ومیتوانند به تنهایی ویا به صورت تلفیقی کنترل مناسبی را سبب شوند یکی از این روشها استفاده از صفحات رنگی جذب کننده آفات میباشند
 

حمید 88

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
کاربر ممتاز
ارزيابي تله هاي مختلف رنگي در جلب و صيد سفيد بالك در گلخان ههاي گوجه فرنگي​
محمد خانجاني​
1، حسن باب الحوائجي 2 و بهمن عسلي فياض 1-1 گروه گياهپزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان،
-1​
گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان
سفيد بالك گلخانه يكي از آفات مهم گوجه فرنگي در محيط هاي گلخانه اي است​
.آن علاوه برتغذيه مستقيم ناقل بيماريهاي متعدد ويروسي است. در حال آن به اكثر سموم رايج مقاومت نشان دادهاست بنابراين روشهاي ديگر از جمله جلب و صيد حشرات نر جفت گيري نكرده در كاهش جمعيتآن مؤثر مي باشد. بدين لحاظ سه رنگ مختلف شامل زرد ، آبي و سبز به صورت كارتهاي رنگي
2​
بوته ها نصب و پس از 2 هفته تعداد حشرات كامل جلب شده به / 1 و 3 / چسب دار در دو ارتفاع 3
تله شمارش و مقايسه گرديد​
. بين تله ازنظر جلب حشرات كامل اختلاف معني داري در سطح 1
درصد وجود داشت و تله هاي زرد و سبز بهتر از تله رنگي آبي در جلب و صيد مؤثر بوده است​
.
همچنين تله زرد خيلي جذاب تر از سبز بوده است​
.بنابراين مي توان اين نوع تله را براي صيد حشراتكامل سفيد بالك و كاهش جمعيت سفيد بالك درگلخانه هاي گوجه فرنگي استفاده نمود و بهتر
است تله رنگي زرد در فواصل بين رديفها نصب گردد.
 

حمید 88

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
کاربر ممتاز
ا لان متوجه شدم درباره تله ها در این سایت تاپیک موجود است طریقه حذف تاپیک را بلد نیستم تا این تاپیک را حذف کنم چون ضرورتی به وجود دو تاپیک مشابه وجود ندارد به هر حال سوال اصلی خودم را میپرسم اگر بخواهیم خودمان این صفحات را بسازیم ایا راه حل مناسبی پیشنهاد میکنید به نظرم از کارتن پلاست و ورق های مقوایی وپلاستیکی مختلفی بعنوان صفحه استفاده کرد اما برای چسبی که بتوان روی آن و در گلخانه استفاده کرد وبه راحتی با تماس رطوبت واب ویا گرما چکه نکند وجاذب حشرات بخصوص مگس سفید باشد (حداقل آنها را طرد نکند )چیزی به ذهنم نرسیده است موارد ی مثل عسل ،شیره ، روغن ترمز ، گریس را شنیده ام
 
آخرین ویرایش:

تیرنگ

عضو جدید
[FONT=&quot]استفاده از فرمون جنسي حشرات عليه خود آنها بي ترديد يكي از جالب ترين موضوعاتي است كه دانش گياهپزشكي و بيوتكنولوژي عصر حاضر پيگير آن است و هر چند كه از آغاز كاربرد اين تكنيك مدت زمان زيادي نگذشته است با اين حال پيشرفتهاي حاصله در اين زمينه بسيار چشمگير بوده است.در حال حاضر فرمون جنسي بيش از 250 گونه از حشرات زيان آور دنيا توليد و عرضه مي شوند كه عمده آفات گياهي مزارع ، باغات ميوه، جنگل ها،مراتع،پارك ها،محصولات انباري و حشرات بهداشتي را شامل مي شوند. اهميت بالاي اين تكنيك جديد دركنترل آفات موجب گرديد كه تله هاي فرموني به عنوان پايه آزمايش هاي مزرعه اي مطرح گردد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]با اسفاده از لورها و تله هاي فرموني ، همچنين كارتها، نوارهاي رنگي و تله هاي چسبدار رتگي حاوي لور،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] مي توان در امر نظارت و رديابي آفات ([/FONT][FONT=&quot]monitoring[/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و يا كنترل جمعيت برخي از آفات گياهي در زير سطح زيان اقتصادي با كاربرد روشهاي شكار انبوه آفت ([/FONT][FONT=&quot]Mass trapping[/FONT][FONT=&quot]) ، اختلال در جفت گيري (([/FONT][FONT=&quot]mating disruption[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]، روش جلب وكشتار ([/FONT][FONT=&quot]attract[/FONT][FONT=&quot] & [/FONT][FONT=&quot]kill[/FONT][FONT=&quot]) و يا ساير روش ها بهره گرفت.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

تیرنگ

عضو جدید
[FONT=&quot][FONT=&quot]راهنمای استفاده از تله های فرمونی[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1-1- مواد شيميايي علامت دهنده([/FONT][FONT=&quot]Semiochemicals[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]بسياري از موجودات زنده جهت ايجاد ارتباط با يكديگر و يا پيدا كردن ميزبان مناسب خود پيامهاي شيميايي مخابره مي كنند. از اين لحاظ بندپايان به خصوص حشرات در مخابره پيامهاي شيميايي جهت بقا و يا توليدمثل بسيار اختصاصي عمل مي كنند. رفتارهاي اصلي حشرات كه بوسيله سيستم بويايي آنها برانگيخته يا تضعيف [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مي شود شامل جفت گيري، تغذيه و تخمريزي مي باشد. به طور كلي به اين گونه مواد شيميايي علامت دهنده كه موجب واكنشهاي رفتاري گوناگوني در حشرات مي شود سميوكميكال ([/FONT][FONT=&quot]Semiochemicals[/FONT][FONT=&quot]) مي گويند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]سميوكميكال به دو گروه تقسيم مي شوند :[/FONT]
[FONT=&quot]1- فرمون ها ([/FONT][FONT=&quot]Pheromones[/FONT][FONT=&quot]): كه پيامهاي شيميايي درون گونه اي را مخابره مي نمايند.[/FONT]
[FONT=&quot]2- آللوكميكال ها ([/FONT][FONT=&quot]Allelochemicals[/FONT][FONT=&quot]): كه پيامهاي شيميايي را در بين گونه هاي مختلف مخابره مي كنند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]فرمون ها از لحاظ نحوه عملكرد به موارد زير تقسيم بندي مي شوند :[/FONT]
[FONT=&quot]1- فرمون جنسي [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]*** pheromones[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2- فرمون تجمعي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Aggregation pheromomes[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3- فرمون اعلام خطر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Alarm pheromones[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]4- فرمون رديابي [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Trail pheromones[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]5- فرمون نشان گذاري ميزبان [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Host-marking pheromones[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آللوكميكال ها نيز براساس دريافت كنندگي يا فرستندگي پيام ها به سه دسته آلومون، كيرمون و سينومون تقسيم بندي مي شوند. آلومون ها براي گونه فرستنده پيام، كيرمون ها براي گونه دريافت كنندگان پيام و سينومون ها براي هر دو گونه دريافت كننده و فرستنده پيام مفيد مي باشند.[/FONT]
[FONT=&quot]از اوايل دهه 1970 شناخت رفتار حشرات و به وجود آمدن پيشرفتهايي در زمينه شيمي تجزيه منتهي به شناخت هزاران فرمون و ساير تركيبات سميوكميكال شد. رديابي حشرات با استفاده از تله هاي فرموني يا جلب كننده يكي از تاكتيك هاي مهم در برنامه مديريت تلفيقي آفات مي باشد. تله ها همچنين به طور گسترده اي براي تشخيص حضور يك آفت به خصوص در مورد آفات قرنطينه اي مورد استفاده قرار مي گيرند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دريافت اين واقعيت كه بقاي يك حشره به طور مؤثري سمت تأثير مواد سميوكميكال مي باشد منتهي به استفاده از اين مواد به عنوان ابزاري جهت كنترل آفات شده است. اگر چه بيشترين موفقيت استفاده از سميوكميكال ها [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](فرمون ها) در رديابي آفت مي باشد ولي در كنترل مستقيم آفت نيز نقش دارند. تله ها اغلب جهت تشخيص وجود آفات ([/FONT][FONT=&quot]Detecting[/FONT][FONT=&quot]) يا اندازه گيري فعاليت هاي دوره اي زندگي آفات به كار مي روند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]به طور كلي استفاده از سميوكميكال ها در برنامه مديريت تلفيقي آفات در موارد زير مي باشد :[/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]Knight and weissling , 1999[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]- رديابي آفات ([/FONT][FONT=&quot]monitoning[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]1- مشخص كردن وجود يك گونه از آفت[/FONT]
[FONT=&quot]2- تعيين زمان ظهور و ارزيابي نوسانات فصلي جمعيت آفت[/FONT]
[FONT=&quot]3- ارزيابي ميزان كارايي فرمولاسيونهاي مختلف مواد سميوكميكال در جفتگيري حشرات[/FONT]
[FONT=&quot]4- ارزيابي ميزان مقاومت نسبت به حشره كشها[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-كنترل مستقيم ([/FONT][FONT=&quot]Direct control[/FONT][FONT=&quot] )[/FONT]
[FONT=&quot]1- شكار انبوه آفت [/FONT][FONT=&quot]mass- trapping[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2- كاربرد فرمولاسيونهاي [/FONT][FONT=&quot]attract and kill[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3- ايجاد اختلال در جفت يابي [/FONT][FONT=&quot]mating disruption[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]4- ايجاد اختلال درمراحل ميزبان يابي آفت تا پذيرش آن توسط ميزبان[/FONT]
[FONT=&quot]5- استفاده از آلمونهاي گياهي جهت جلوگيري از تغذيه يا تخمريزي آفت[/FONT]
[FONT=&quot]6- استفاده از فرمونها براي بالابردن عمل گرده افشاني[/FONT]
[FONT=&quot]7- استفاده از آللوكميكال ها در حمايت از دشمنان طبيعي[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]1-2- رديابي آفت يا[/FONT][FONT=&quot]monitoring[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]( به كارگيري سيستم تله گذاري )[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]توليد مواد سنتتيكي از سميوكميكال ها به توليد انبوه و تجاري تله هاي جلب كننده جهت رديابي و شكار آفت در برنامه هاي كنترل آفات منتهي شد. برخلاف ساير روشهاي نمونه برداري كه مي تواند وقت گير باشد يا احتياج به تكنيك خاصي جهت استفاده داشته باشد رديابي براساس مواد سميوكميكال بسيار آسان و ساده مي باشد. به علاوه ابزاري مناسب جهت سنجش تراكم آفت بوده و اغلب كاربردي ترين راه رديابي حشرات مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]يكي از موارد استفاده از سيستم تله گذاري تشخيص وجود يك آفت در منطقه مي باشد. سيستم تله گذاري به عنوان يكي از ابزارهاي اوليه جهت رديابي آفات قرنطينه اي و مشخص كردن ميزان گسترش آنها به كار مي رود. به اين منظور از تله ها در فرودگاهها و بنادر كه مناطق داراي ريسك بالا هستند براي مشخص كردن وجود آفات خارجي استفاده مي شود. همچنين در برنامه هاي رديابي آفات براي مشخص كردن گونه هاي زيان بخش آفات و تهيه اطلاعات لازم جهت جلوگيري كردن از گسترش آنها به نواحي جديد از تله ها استفاده مي شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]يكي ديگر از كاربردهاي مهم سيستم تله گذاري اندازه گيري نوسانات جمعيت آفت به عنوان ابزاري جهت تصميم گيري در برنامه كنترل آفت مي باشد. تركيب تله هاي فرموني و مدلهاي [/FONT][FONT=&quot]Degree-day[/FONT][FONT=&quot] مي تواند يك روش قابل اطمينان براي رديابي فعاليت حشرات كامل، پيش بيني زمان جفت گيري و تخمريزي و تعيين زمان استفاده از حشره كشها باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]يكي ديگر از كاربردهاي روزافزون استفاده از تله هاي جلب كننده اندازه گيري ميزان تأثيرگذاري فرمولاسيونهاي اختلال در جفت گيري مي باشد. عدم شكار آفت يا شكار تعداد كمي پروانه توسط يك تله فرموني نشان دهنده موفقيت تاكتيك اختلال در جفت گيري آفت هدف مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]در دهه هاي اخير افزايش بروز پديده مقاومت نسبت به حشره كشها لزوم داشتن يك روش قابل اطمينان جهت ارزيابي شدت مقاومت و ميزان پراكندگي آن را روشن ساخت. روش بيواسي با استفاده از تله هاي فرموني يكي از روش هاي قابل قبول جهت تشخيص ميزان حساسيت آفت راسته [/FONT][FONT=&quot]Lepidoptera[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نسبت به حشره كشها مي باشد. اين روش اولين بار توسط [/FONT][FONT=&quot]Riedl[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]et al[/FONT][FONT=&quot].,(1985) جهت بررسي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] حساسيت پروانه هاي كرم سيب به حشره كش آزينفوس متيل مورد استفاده قرار گرفت. روش بيواسي مستلزم جمع آوري تعداد زيادي از پروانه هاي نر داخل تله و آزمايش وجود مقاومت با كاربرد تماسي حشره كشها يا از طريق تركيب حشره كش با چسب مي باشد.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مهمترين مزيت استفاده از اين روش بيواسي نسبت به ساير روشهاي بررسي مقاومت اين است كه جمعيت زيادي از آفات بدون تحميل هزينه و وقت براي پرورش لارو و بالابردن جمعيت آفت قابل آزمايش مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]يكي از محدوديت هاي استفاده از اين روش اين است كه بررسي پديده مقاومت نسبت به حشره كشهاي گوارشي مانند ( [/FONT][FONT=&quot]Neonicotinoid , IGR[/FONT][FONT=&quot] )قابل ارزيابي نمي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1-2-1- اجراي سيستم تله گذاري :[/FONT]
[FONT=&quot]امروزه شركت هاي زيادي جهت رديابي و مديريت آفات به توليد تجاري فرمون ها و كيرمون ها و تله هاي مربوطه روي آورده اند. يك تله تراكم جمعيت آفت و در نتيجه پتانسيل ميزان خسارتزايي آفت را نشان مي دهد. بيشتر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تله هاي مختلف و مواد جلب كننده جهت رديابي آفت مورد استفاده قرار مي گيرند. در اكثر تله ها يك سطح چسبناك براي گرفتن حشرات وجود دارد. در بعضي از تله ها نيز از يك حشره كشي كه داراي خاصيت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Knock down[/FONT][FONT=&quot] مي باشد يا يك مايع براي نگه داشتن حشرات جلب شده استفاده مي شود.[/FONT]
[FONT=&quot]جلب كننده ها عموماً در يك مخزن نگهدارنده از جنس لاستيك، پلي اتيلن، پلي وينيل كلرايد و يا فيبرهاي توخالي فرموله مي شوند. احتمال جلب يك حشره به يك تله بستگي زيادي به ماده جلب كننده و محل قرار گرفتن تله دارد. محل نصب تله ها بسته به نوع محصول و ارتفاع پروازي آفت متفاوت بوده و مي تواند در داخل يا بيرون كشت، در كناره هاي خارجي يا داخلي كرت ها در قسمت هاي مختلف يك درخت باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]محل قرارگرفتن تله با پارامترهاي گفته شده به طور قابل توجهي در جلب پروانه ها مؤثر مي باشد. تله هايي كه سطح آنها داراي ماده چسبنده مي باشد به مرور قدرت جلب آنها در صورت پوشيده شدن سطح چسبناك با حشرات غير هدف و گردوغبار كاهش مي يابد.[/FONT]
[FONT=&quot]1-2-2- دامنه جلب لورها :[/FONT]
[FONT=&quot]براساس تحقيقات بعمل آمده فضاي تحت پوشش يك تله فرموني با [/FONT][FONT=&quot]mg[/FONT][FONT=&quot] 1 از فرمون حدود 152000 مترمربع يا نزديك به 15 هكتار مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1-3- معرفي تعدادي از تاكتيك هاي مورد استفاده جهت جلب كردن و امحاء آفات[/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]Attraction – annihilation[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1-3 -1- [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]mass trapping[/FONT][FONT=&quot] (شكار انبوه آفت)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]هدف از شكار انبوه جلوگيري[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] از خسارت آفت با گرفتن قسمت قابل توجهي از جمعيت اوليه آفت قبل از جفت گيري و تخمگذاري يا تغذيه مي باشد. موفقيت با اين روش مستلزم داشتن يك ماده جلب كننده قوي و يك تله با كارايي بالا مي باشد. اگر چه موارد كنترل آفت با روش شكار انبوه فراوان مي باشد اما در بعضي موارد از نقطه نظر اقتصادي توجيه پذير نمي باشد.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در جدول زير نمونه هايي از برنامه [/FONT][FONT=&quot]mass trapping[/FONT][FONT=&quot] آورده شده است[/FONT]
[FONT=&quot]Reference[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Pest[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]mass trapping[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]James[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]et al[/FONT][FONT=&quot].,1996[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Carpophilus beetles[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Attractants and water- based fonnel traps[/FONT]​
[FONT=&quot]Wawrzynski . 1998[/FONT]​
[FONT=&quot]Japanese beetles[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Attractant – baited traps[/FONT]​
[FONT=&quot]Zhong[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]et al[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot],2002[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Chinese tortrix[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]*** pheromone- baited traps[/FONT]​
[FONT=&quot]Buchelos and levinson, 1993[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Cigarette beetle[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Attractant – baited multisurface traps[/FONT]​
[FONT=&quot]Borden, 1990[/FONT]​
[FONT=&quot]Ambrosia beetle[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Pheromone – based mass trapping[/FONT]​
[FONT=&quot]Lindgren , 1993[/FONT]​
[FONT=&quot]Mountain pine beetle[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Inhibitor combined with mass trapping[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Park and Goh,1992[/FONT]​
[FONT=&quot]Beet armyworm[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]*** pheromone – based mass trapping[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در ايران [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در سالها ي اخير اين روش به صورت [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]محدود جهت كنترل غير شيميايي [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آفاتي [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مثل كرم خراط[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Zeuzera Pyrina[/FONT][FONT=&quot](با استفاده از فرمون جنسيپروانه زنبور مانند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Synanthedon tipuliformis[/FONT][FONT=&quot])، [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پروانه[/FONT]
[FONT=&quot]زنبور مانند[/FONT][FONT=&quot]Synanthedon[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]myopaeformis[/FONT][FONT=&quot] در باغات سيب و به و شكار انبوه مگس گيلاس[/FONT][FONT=&quot]Rhagoletis[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ceraci[/FONT][FONT=&quot] با استفاده ازاشكال مختلف تله هاي زرد رنگ چسبدار حاوي لور[/FONT][FONT=&quot]cherry fruit fly trap[/FONT][FONT=&quot])) به كار برده شده است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اين تكنيك در كنترل تراكم هاي پايين جمعيت آفت (ولي همواره بالاتراز سطح زيان اقتصادي) مؤثرتر است. در تراكم هاي بالا تله ها به سرعت توسط حشرات اشباع مي شوند. تعداد تله نصب شده در اين تكنيك 15- 10 تله در هكتار در ارتفاع پروازي آفت مي باشد و در بعضي از محصولات همزمان با رشد محصول نياز به بالا بردن ارتفاع تله ها مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]در صورتيكه توسط جلب كننده هاي خاصي هر دو جنس نر و ماده توسط تله جلب شوند شانس موفقيت در برنامه كنترل انبوه افزايش مي يابد. در صورتيكه فقط نرها توسط تله جلب شوند شكار آنها قبل از جفت گيري بسيار اهميت دارد.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تکنيک [/FONT][FONT=&quot]mass trapping[/FONT][FONT=&quot] در مناطقی قابل اجراست که تحمل مقداری از خسارت آفت به منظور کاهش کاربرد حشره کش ها قابل پذيرش باشد. مثلاً در پارک ها و گياهانی که در معابر شهر وجود دارند80-90 درصد کنترل،
می تواند قابل قبول باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]به طور کلی می توان گفت که [/FONT][FONT=&quot]mass trapping[/FONT][FONT=&quot] زمانی کاربرد دارد که اولاً تراکم آفت در منطقه ای مورد عمل پايين باشد. ثانياً مهاجرت آفت از بيرون به داخل منطقه مورد آزمايش محدود باشد(باغات ايزوله باشند).بنابراين ارزيابي[/FONT]
[FONT=&quot]جمعيت آفت بر اساس سوابق سالهاي گذشته كاملا ضروري بوده و كمك موثري در اتخاذ تصميم بر استفاده از اين روش خواهد بود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1-3-2- [/FONT][FONT=&quot]Attract - and –Kill[/FONT][FONT=&quot] (روش جلب و كشتار)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]يکی از تاکتيک های کنترل آفات می باشد که مشابه [/FONT][FONT=&quot]mass trapping[/FONT][FONT=&quot] بوده و بر پايه سيستم جلب آفت و امحاء بخش قابل توجهی از جمعيت آفت در نتيجه جلوگيری از خسارت محصول می باشد. تفاوت اصلی آن است که در شيوه [/FONT][FONT=&quot]attract and kill[/FONT][FONT=&quot] تکيه بر روی يک ماده سمی باشد که بيشتر از يک تله باعث از بين بردن آفت می شود. مهمترين فايده اين شيوه آن است که مشکل اشباع تله توسط آفت حذف شده در نتيجه مي تواند باعث بهبود عملکرد کنترل آفت در تراکم های بالا باشد. همچنين پی آمد تعويض تله ها و هزينه بالای برنامه کنترل محدود می شود. از فرمولاسيون [/FONT][FONT=&quot]attract and kill[/FONT][FONT=&quot] ميتوان جهت کنترل انواع سخت بالپوشان ، پروانه ها و به خصوص مگسها استفاده کرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]جدول زير آفاتی که به روش [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Attract and kill[/FONT][FONT=&quot] کنترل شده اند آورده شده است.[/FONT]
[FONT=&quot]References[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Pest[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Attract and kill[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Prokopy[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]et al[/FONT][FONT=&quot]., [/FONT][FONT=&quot]2000[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Apple maggot fly[/FONT]​
[FONT=&quot]Pesticide – treated spheres[/FONT]​
[FONT=&quot]Stelinski and Liburd, 2001[/FONT]​
[FONT=&quot]Blueberry maggot fly[/FONT]​
[FONT=&quot]Pesticide – treated spheres[/FONT]​
[FONT=&quot]Jones , 1998[/FONT]​
[FONT=&quot]Oliver fly[/FONT]​
[FONT=&quot]Pheromone bait spray[/FONT]​
[FONT=&quot]Charmillot[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]et al[/FONT][FONT=&quot].,[/FONT][FONT=&quot] 2000[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Codling moth[/FONT]​
[FONT=&quot]*** – pheromone – based attracticide[/FONT]​
[FONT=&quot]Suchling and Brockerhoff , 1999[/FONT]​
[FONT=&quot]Light – brown apple moth[/FONT]​
[FONT=&quot]*** – pheromone – based attracticide[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اولين و بيشترين کاربرد جلب کننده به همراه يک حشره کش برای کنترل مگسهای ميوه [/FONT][FONT=&quot]Tephritidae[/FONT][FONT=&quot] بوده است زيرا در شکار انبوه اين مگسها مشکل اشباع تله وجود دارد ([/FONT][FONT=&quot]Jones, 1998[/FONT][FONT=&quot]).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تعدادي ازآفات كه با استفاده از اين روش تحت كنترل قرار مي گيرند به شرح زير مي باشند:[/FONT]
[FONT=&quot]- كنه هاي نباتي [/FONT][FONT=&quot]Tetranychidae[/FONT][FONT=&quot] با استفاده از ماده جلب كننده [/FONT][FONT=&quot]sstirrup M[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] مگس زيتون[/FONT][FONT=&quot]Bactrocera olea[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با استفاده از ماده جلب كننده [/FONT][FONT=&quot]protein hydrolysate[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] پروانه چوبخوار پسته[/FONT][FONT=&quot]Kermania pistaciella[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با استفاده از فرمولاسيون [/FONT][FONT=&quot]kerma kill[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] مگس ميوه [/FONT][FONT=&quot]Bactrocera zonata[/FONT][FONT=&quot] با استفاده از ماده جلب كننده [/FONT][FONT=&quot]Methyl eugenol[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] مگس ميوه[/FONT][FONT=&quot]Bactrocera dorsalis[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با استفاده از ماده جلب كننده [/FONT][FONT=&quot]Methyl eugenol[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] مگس جاليز و تعداد ديگري از گونه هاي[/FONT][FONT=&quot]Tephritidae[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با استفاده از ماده جلب كننده [/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]protein hydrolysat[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1-3-3- [/FONT][FONT=&quot]Autodissemination[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](روش جلب و ايجاد بيماري)[/FONT]
[FONT=&quot]اتوديسمينيشن يک روش ابتکاری و تکنيک کنترلی اميدبخش می باشد که در اين روش ماده جلب کننده با يک پاتوژن (عامل بيماريزا) ترکيب می شود. ([/FONT][FONT=&quot]Sucking and karg,2000[/FONT][FONT=&quot]) عنوان [/FONT][FONT=&quot]Lure and infect[/FONT][FONT=&quot] به معنی جلب کردن و آلوده کردن را برای اين روش پيشنهاد کردند و در مورد توصيف اين روش و محدوديت ها و نتايج بی نظير آن بحث کردند. آفاتی که در اين سيستم جلب می شوند کشته نمی شود بلکه به يک پاتوژن آلوده شده و باعث انتشار بيماری به ساير افراد می شوند.استفاده از اين روش يعنی انتخاب عوامل بيماريزا برای ميزبانهای اختصاصی يکی از روشهای سازگار با برنامه کنترل بيولوژيکی آفات خواهد بود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]جدول زيرنمونه ای از برنامه کنترلی به روش [/FONT][FONT=&quot]Autodissemination[/FONT][FONT=&quot] آورده شده است.[/FONT]
[FONT=&quot]References[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Pest[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Autodissemination[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Furlong et.al., 1995[/FONT]
[FONT=&quot]Diamondback math[/FONT]
[FONT=&quot]Pheromone trap and fungus[/FONT]
[FONT=&quot]Klein and lacey,1999[/FONT]
[FONT=&quot]Japanese beetle[/FONT]
[FONT=&quot]Attract trap and fungus[/FONT]
[FONT=&quot]Jackson et al., 1992[/FONT]
[FONT=&quot]Tobacco budworm[/FONT]
[FONT=&quot]Pheromone trap and baculovirus[/FONT]
[FONT=&quot]1-3-4- [/FONT][FONT=&quot]mating Disruption[/FONT][FONT=&quot] (روش اختلال در جفت گيري) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]يکی از موفقيت آميزترين شيوه ها در استفاده از مواد سيمو کميکال برای کنترل آفات که در چند دهه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اخير [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مورد استفاده قرار گرفته است رهاسازی مقدار زيادی از فرمونهای سنتزی به منظور جلوگيری يا به تاخير [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]انداختن جفت گيری می باشد. اولين بار اين روش حدود 30 سال قبل جهت کنترل آفت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Trichoplusia ni[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]Hubner[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] مورد استفاده قرار گرفت. ([/FONT][FONT=&quot]Gaston[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]et al[/FONT][FONT=&quot].,[/FONT][FONT=&quot] 1967)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اين تکنيک با گسترش شرکتهای توليدکننده به عنوان بخشی از برنامه ی کنترلی برای تعدادی از آفات ميوه، سبزيجات و آفات جنگلی از راسته پروانه ها پذيرفته شده است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در اين روش فضاي قلمرو آفت در حال اشباع فرموني نگهداشته مي شود كه نتيجه جبري آن سرگرداني حشرات بالغ وعدم جفت يابي ،جفت گيري و توليد مثل خواهد بود. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آنچه در استفاده از اين روش قابل توجه می باشد اين است که در تراکم های بالای جمعيت آفت در مقايسه با تراکم های پائين کنترل آفت مشکل تر خواهد بود. به عنوان مثال در مورد کرم سيب بيشترين اختلال در جمعيت های پائين موثر بوده است.[/FONT]
[FONT=&quot]به طور کلی الگوهای بيولوژيکی زير در موفقيت تاکيک اختلال در جفت گيری نقش دارند:[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] بيولوژی / اکولوژی گونه های هدف[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] ميزان حساسيت نرها به فرمون جنسی[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] خصوصيات شيميايی فرمون[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] تاثيرات فيزيکی محيط[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]استفاده از فرمون جنسي حشرات بعنوان وسيله اي براي ايجاد گمراهي جنسي تا كنون درباره تعداد اندكي از گونهاي آفات گياهي به مرحله كاربرد جهاني رسيده است كه به نام تعدادي از آنها اشاره مي گردد:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] كرم ساقه خوار برنج...........................................................................................[/FONT][FONT=&quot]Chilo suppressalis[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] كرم سرخ پنبه.......................................................................................... [/FONT][FONT=&quot]Pectinophora gossypiella[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] كرم قوزه پنبه...............................................................................................[/FONT][FONT=&quot]Helicoverpa armigera[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] كرم سيب...........................................................................................................[/FONT][FONT=&quot]Cydia pomonella[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] كرم آلو.....................................................................................................[/FONT][FONT=&quot]Grapholitha funebrana[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] جوانه خوار كاج............................................................................................[/FONT][FONT=&quot]Rhyacionia buoliana[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]براي كنترل كرم سيب در مناطقي كه جمعيت آفت از انبوهي پايين برخوردار است تعداد 500 نوار پليمري حاوي ماده موثره فرمون اختلال در جفت گيري را در سطح يك هكتار نصب مي كنند.استفاده از اين روش در[/FONT]
[FONT=&quot]ايران سابقه طولاني نداشته و طي سالهاي گذشته در مناطق آذربايجان و خراسان در قالب مبارزه تلفيقي و به همراه ساير روشهاي كنترل جمعيت آفت نظير مبارزه بيولوژيك و مبارزات زراعي ، مكانيكي و ميكروبي و غيره مورد استفاده قرار گرفت.بررسيهاي اوليه نشان داده است كه استفاده از اين روش اثرات كنترلي خوبي در قالب مبارزه تلفيقي با كرم سيب داشته است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ذر ايران يكي ديگر از موارد استفاده از روش اختلال در جفت گيري در مورد آفت كرم ساقه خوار برنج بوده كه [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اولين باردر سال 1373 با استفاده از فرمولاسيون جامد آهسته رهش فرمون جنسي كرم ساقه خوار برنج([/FONT][FONT=&quot]selibate CS[/FONT][FONT=&quot]) در سطح 7 هكتار از شاليزار هاي مناطق شمالي اجرا شد.براي كنترل كرم ساقه خوار برنج به شيوه فوق الذكر حدود 1- 2 هفته پس از نشاء برنج در زمين اصلي تعداد 100عدد فرمون پراكن ([/FONT][FONT=&quot]Dispenser[/FONT][FONT=&quot]) با فواصل 10*10 متر از همديگر حاوي 4/0گرم فرمون جنسي حشره مذكور ،به كمك پايه هايي از ني در هر هكتار از مزرعه شالي نصب شد(جمعا 40گرم ماده موثره در هكتار). نتايج به دست آمده نشان داد كه اين روش كنترل آفت علاوه بر آنكه مستقلا به عنوان يك روش مهار كرم ساقه خوار برنج قابل توصيه مي باشد مي تواند زمينه بهره وري بهتر و گسترده تر استفاده از زنبور پارازيتوئيد تريكو گراما را هم در مزارع برنج ايجاد نمايد.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1-4- تعدادی از فرمونهايی که جهت [/FONT][FONT=&quot]monitoring[/FONT][FONT=&quot] آفات درختان ميوه مورد استفاده قرار می گيرند[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نام فارسی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام علمی آفت (فرمون)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم سيب [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]Cydia pomonella[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم آلو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot]Grapholitha funebrana[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگس گيلاس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]3- [/FONT][FONT=&quot]Rhogoletis ceraci[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم سرشاخه خوار هلو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]4- [/FONT][FONT=&quot]Lobesia botrava[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگس زيتون[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]5- [/FONT][FONT=&quot]Bacterocera oleae[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سرخرطومی حنايي خرما[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]6- [/FONT][FONT=&quot]Rhyncophorus ferugineus[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم خراط (پروانه فری)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] 7- [/FONT][FONT=&quot]Zeuzera pyrina[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروانه جوانه خوار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]8- [/FONT][FONT=&quot]Archips rosanus[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مينوز لکه گرد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]9- [/FONT][FONT=&quot]Leucoptera scitella[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم به[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10- [/FONT][FONT=&quot]Euzophera bigella[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروانه سفيد آمريکايی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11- [/FONT][FONT=&quot]Hyphantria cunea[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروانه زنبورمانند[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]!2- [/FONT][FONT=&quot]Synanthedon myopaeformis[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم سرشاخه خوار هلو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13- [/FONT][FONT=&quot]Anarsia lineatella[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم چوبخوار هلو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]!4- [/FONT][FONT=&quot]Kermania pistaciella[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگس مديترانه ای[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15- [/FONT][FONT=&quot]Ceratitis capitata[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1-5- راهنمای کاربرد فرمونهای آفات اشجار جهت رديابی( [/FONT][FONT=&quot]monitoring[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]چگونگی استفاده : بعد از خارج کردن فرمون از لفافه بلافاصله به صورت عمودی در مرکز تله قرار گيرد و پوشش مربوطه از منطقه مونيتورينگ خارج شود. از تماس بادست خودداری شود.[/FONT]
[FONT=&quot]زمان استفاده : قبل از ظهور اولين نسل آفت با توجه به بيولوژي آفت در هر منطقه[/FONT]
[FONT=&quot]تله مناسب : تله دلتا مناسبترين تله جهت استفاده از فرمون می باشد.( جهت انتخاب تله مناسب به مبحث انتخاب تله مراجعه شود)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot].موقعيت نصب تله : تله ها بايد در سايه انداز درخت و در ارتفاع 2-5/1 متری از سطح زمين نصب شوندو تله ها طوری نصب شوند که شاخ و برگ درخت داخل تله قرار نگيرد. مناسبترين محل برای نصب تله بين تنه و خارجی ترين قسمت شاخ و برگ يک درخت می باشد. تله ها نبايد در زير يا خارج از شاخ و برگ درخت نصب شوند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تراکم تله : 1 الی 2 تله در هر هکتار[/FONT]
[FONT=&quot]چگونگی جمع آوری اطلاعات : [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اطلاعات بايد به طور هفتگی ثبت شوند. در جمعيت های بالا دفعات بيشتری برای ثبت اطلاعات در يک هفته لازم می باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تفسير اطلاعات : تصميم گيری در مورد کاربرد حشره کشها نبايد صرفاً براساس داده های ثبت شده باشد. به اين منظور بايد شرايط آب و هوايی و شرايط بيولوژيکی آفت نيز در نظر گرفته شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تعويض تله : هر 6-4 هفته بر اساس توصيه کارشناسان تعويض بايد صورت گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]شرايط نگهداری فرمون : در دمای [SUP]0[/SUP][/FONT][SUP][FONT=&quot]c[/FONT][/SUP][FONT=&quot]20-10 به مدت 6 ماه ، د دمای [SUP]0[/SUP][/FONT][SUP][FONT=&quot]c[/FONT][/SUP][FONT=&quot] 10 [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] 4 به مدت 12 ماه، [SUP]0[/SUP][/FONT][SUP][FONT=&quot]c[/FONT][/SUP][FONT=&quot] 4-0 به مدت 24 ماه و در دمای [SUP]0[/SUP][/FONT][SUP][FONT=&quot]c[/FONT][/SUP][FONT=&quot] 18- بيشتر از 24 ماه قابل نگهداری می باشند.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1-6- تعدادی از فرمونهايی که جهت [/FONT][FONT=&quot]monitoring[/FONT][FONT=&quot] آفات گياهان زراعی مورد استفاده قرار می گيرند[/FONT]
[FONT=&quot]نام فارسی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام علمی آفت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم بلال ذرت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]Heliothis zea[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم قوزه پنبه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]2-[/FONT][FONT=&quot]Heliothis armigera[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پيله خوار نخود[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]3- [/FONT][FONT=&quot]Heliothis Viriplaca[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم قوزه (گوجه فرنگی)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]4- [/FONT][FONT=&quot]Heliothis obsoleta[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم ساقه خوار اروپايی ذرت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]5- [/FONT][FONT=&quot]Ostrinia nubilalis[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم خاردار پنبه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]6- [/FONT][FONT=&quot]Earia insulana[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]برگخوار چغندرقند[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]7- [/FONT][FONT=&quot]Spodoptera exigua[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم ساقه خوار برنج[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]8- [/FONT][FONT=&quot]Chilo suppressalis[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]بيد سيب زمينی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]9- [/FONT][FONT=&quot]Phthorimea operculella[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم طوقه بر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10-[/FONT][FONT=&quot]Agrotis ipsilon[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم طوقه بر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11- [/FONT][FONT=&quot]Agrotis segetum[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ساقه خوار ذرت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]121- [/FONT][FONT=&quot]Sesamia cretica[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ساقه خوار ذرت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13- [/FONT][FONT=&quot]Sesamia nanagrioides[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگس خربزه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14- [/FONT][FONT=&quot]Miopardalis pardalina[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کفشدوزک خربزه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15- [/FONT][FONT=&quot]Epilachna chrysomelina[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم سرخ پنبه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16- [/FONT][FONT=&quot]Pectinophora gossypiella[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرم سرخ ثانوی پنبه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17- [/FONT][FONT=&quot]Pectinophora malvella[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگس لوبيا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18- [/FONT][FONT=&quot]Hylmia cilicrura[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگس جاليز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19- [/FONT][FONT=&quot]Dacus ciliatus[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگس خربزه و هندوانه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19- [/FONT][FONT=&quot]Dacus cucurbitae[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1[/FONT]
[FONT=&quot]-7- راهنمای کاربرد فرمونهای آفات زراعی جهت رديابی [/FONT][FONT=&quot]monitoring[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]چگونگی استفاده : بعد از خارج کردن فرمون از لفافه بلافاصله به صورت عمودی در مرکز تله قرار گيرد و پوشش مربوطه از منطقه مونيتورينگ خارج شود. از تماس بادست خودداری شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]زمان استفاده : قبل از ظهور و اولين نسل آفت[/FONT]
[FONT=&quot]تله مناسب : تله دلتا مناسبترين تله جهت استفاده از فرمون می باشد. .( جهت انتخاب تله مناسب به مبحث انتخاب تله مراجعه شود)[/FONT]
[FONT=&quot]موقعيت نصب تله : تله ها بايد نزديک به بالاترين ارتفاع گياه (تقريباً در ارتفاع 1 متری از زمين) با استفاد از يک قيم نصب شوند.[/FONT]
[FONT=&quot]برای بعضی از محصولات لازم است که تله ها چندين بار در طی رشد گياه بالا کشيده شوند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تراکم تله : 1 الی 2 تله در هرهکتار[/FONT]
[FONT=&quot]چگونگی جمع آوری اطلاعات : اطلاعات بايد به طور هفتگی ثبت شوند. در جمعيت های بالا دفعات بيشتری برای ثبت اطلاعات در يک هفته لازم می باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]تفسير اطلاعات : تصميم گيری در مورد کاربرد حشره کشها نبايد صرفاً براساس داده های ثبت شده باشد و به اين منظور بايد شرايط آب و هوايی و شرايط بيولوژيکی آفت نيز در نظر گرفته شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تعويض تله : هر 6-4 هفته بر اساس توصيه کارشناسان تعويض بايد صورت گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]شرايط نگهداري فرومون : در دمای [SUP]0[/SUP][/FONT][SUP][FONT=&quot]c[/FONT][/SUP][SUP][FONT=&quot] [/FONT][/SUP][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]20-10 به مدت 6 ماه، در دمای [SUP]0[/SUP][/FONT][SUP][FONT=&quot]c[/FONT][/SUP][SUP][FONT=&quot] [/FONT][/SUP][FONT=&quot]10-4 به مدت 12 ماه ، [SUP]0[/SUP][/FONT][SUP][FONT=&quot]c[/FONT][/SUP][SUP][FONT=&quot] [/FONT][/SUP][SUP][FONT=&quot] [/FONT][/SUP][FONT=&quot]4-0 به مدت 24 ماه و در دمای [SUP]0[/SUP][/FONT][SUP][FONT=&quot]c[/FONT][/SUP][SUP][FONT=&quot] [/FONT][/SUP][SUP][FONT=&quot] [/FONT][/SUP][FONT=&quot]18- بيشتر از 24 ماه قابل نگهداری می باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot][FONT=&quot]+[/FONT][/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نوشته شده در [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شنبه سی ام آذر 1387ساعت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]8:13[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] توسط[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ناصر صیامی ملکی[/FONT][FONT=&quot] | [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

افشین باتمانی

متخصص کشاورزی
کاربر ممتاز
دوستان زحمت کشیدن و توضیحات مبسوطی در مورد تله ها ارائه دادن.....
منم یه نکته به ذهنم رسید حیفم اومد مطرحش نکنم....
اونهم " تله متعفن"
این تله برای جذب و نابودی مگسها معمولا مورد استفاده داره...
داخل ظرفهای زرد رنگ یک ماده بد بو(برای جذب مگس) به سم آغشته میکنن...بوی بد مگسو جلب میکنه و با خوردن اون ماده بدبوی مسموم شده با سم، مگس از بین میره
این ماده بد بوگاها از ترکیب جلبک یا ملاس با خمیر ترش وآب تولید میشه که یه مقدار حشره کش هم بهش اضافه میکنن.
ضمنا از این ترکیب بد بو هم میشه استفاده کرد:مخمر آبجو با پروتئین هیدرولیز شده و سم دیازینون .
اگه دوستی اطلاعات تکمیلی داره لطفا در ادامه اضافه کنه
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
تله مگس فلایز اوی محصولی جدید و بسیار کاربردی در جهت از بین بردن فوری انواع مگسها در محیط میباشد . با فلایز اوی دیگر استفاده از حشره کش های سمی و مضر که برای سلامتی تان و مخرب محیط زیست هستند را برای همیشه کنار بگذارید. با بکارگیری از تله مگس فلایز اوی این محصول فوق العاده خانه , ویلا , محل کار و باغ خود را در برابر مگس ها ایمن کنید و از شر آنها راحت شوید

ما پیشنهاد بهتری داریم:

تله مگس فلایز اوی راهی سریع و مطمئن و سازگار با محیط زیست برای رهایی از حشرات موزی است. حشره کش فلایز اوی هزاران حشره را جذب کرده و آنها را به دام می اندازد سپس با عملکرد خاص خود آنها را بدون سم از بین میبرد. تله مگس فلایز اوی با تولید فرومون های خاص که تنها توسط مگس ها احساس می شود آنها را به سمت خود جذب کرده و عملکرد آنها را مختل کرده سپس آنها را از بین می برد.
شما با خرید این محصول ویژه کیسه ی محصول و پودر مخصوص آن را در اختیار خواهید داشت.تنها کافیست پودر را با آب مخلوط کرده و کیسه را در فضای باز خارج از خانه آویزان کنید این وسیله مگس ها را جذب خود کرده و در داخل خود از از بین میبرد و محیطی عاری از انواع مگسها را برای شما به ارمغان می آورد. تله مگس فلایز اوی برای مدت 30 روز ماندگاری دارد و حدود 20000 مگس را به دام می اندازد. با یکبار خرید این ابداع جدید برای مدتی مخصوصا در فصل تابستان از شر مگس های موزی و آزار دهنده راخت شوید این محصول پس از یکماه تا مدتی آن محدوده را از وجود انواع مگس ها امن میکند
ویژگیهای تله مگس فلایز اوی :- استفاده آسان و ایمن
- بدون مواد سمی
- کاملا موثر
- بدون بو
- بدون مصرف انرژی
- مهار و نابودی نزدیک به 20000 مگس
- در اندازه 20 در 32 سانتیمتر
- تبدیل محل زندگی شما به عاری از مگس های مزاحم
مگس‌ها بطور گسترده در میان انسانها زندگی می‌کنند و می‌توانند عامل پراکندگی بیماری‌ها بشوند. طول عمر طبیعی مگس ، حتی در بهترین وضعیت، در شمال خط استوا 7 تا 21 روز است مگس تخم هایش را معمولا” درون زمین ، شکاف ها ، چوب و یا کودهای حیوانی میریزند. این تخم ها در عرض یک تا چهار ساعت به لارو تبدیل می شوند. لارو مگس در مرحله چهار روزه اش، همانند لارو تمام حشرات دیگر از گیاهان یا مواد حیوانی پوسیده تغذیه میکند. همچنان که لارو مگس بزرگ میشود، به حالت شفیرگی ، حالتی که حدود پنج روز زمان میخواهد، در می آید مطمئنا شما میتوانید با استفاده از این محصول بی نظیر از رشد و تکثیر این موجودات مزاحم در محل زندگی خود در فصل گرما جلوگیری کنید

دلایل استفاده از فلایز اوی :

همچنین بسیاری از بیماریها مانند مالاریا، اسهال خونی، بیماری خواب و تب زرد بوسیله مگس های مکنده خون انتقال می یابند. بسیاری از بیماری های دیگر به صورت مکانیکی توسط کلیه مگس ها انتقال می یابند. بدین صورت که آنها پس از حمل میکروب یا ویروس آلوده با پاهای خود آنها را در مناطق دیگر پخش می کنند.
طرز استفاده از تله مگس فلایز اوی :

ابتدا در پوش را برداشته داخل کیسه پودر یا همان طمعه را بریزید و بعد از آن کمتر از یک لیتر آب اضافه شود و دوباره درپوش را گزاشته و سپس بیرون از خانه در مکانی نزدیک و آفتاب خور قرار دهید توجه داشته باشید که دور تر از 14 متر نسیت به محل مورد نظر دورتر نباشد , تله مگس تا 30 روز خاصیت کشاندن مگسها به داخل خود را دارد و پس از آن دور انداخته شوداینم عکسش....

 

محسن 7755

عضو جدید
با تشکر ..این نوع تله بیولوژیک را می توان چند مرتبه استفاده کرد و از همه کاربردیتر و به صرفه تر است البته من در یک پژوهش در گلخانه خودم آنها را همراه با لامپهای led استفاده کردم در شب که واقعا تاثیر فوق العاده ای داشت
 

pashangparsi

عضو جدید
با درود

دوستان من می خواستم برای باغ که توش انواع آفات هست یک تله نوری ایجاد کنم که در کنار دیگر روش ها با این روش هم بخشی از آفت ها کنترل بشن

حالا آموزش ساخت تله رو در جایی خوندم. می خواستم بدونم اگر این تله رو بسازم برای چه آفت هایی موثر هست و تا چه اندازه چیز خوبی به حساب میاد؟

به من گفته شده که یک بشکه مخزن آب معدی بزرگ رو تهیه کنم. بخش بالایی و قیف مانندشو ببرم و برعکس توی مخزن جا بدم. توی مخزن آب + سم بریزم و بالای این قیف و بشکه لامپ روشن کنم

این تله چه گروهی از آفت ها رو کنترل می کنه و به دام می ندازه؟ آیا برای یک بارغ سودمند هست؟

طبق این نقاشیUntitled.png
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
با درود

دوستان من می خواستم برای باغ که توش انواع آفات هست یک تله نوری ایجاد کنم که در کنار دیگر روش ها با این روش هم بخشی از آفت ها کنترل بشن

حالا آموزش ساخت تله رو در جایی خوندم. می خواستم بدونم اگر این تله رو بسازم برای چه آفت هایی موثر هست و تا چه اندازه چیز خوبی به حساب میاد؟

به من گفته شده که یک بشکه مخزن آب معدی بزرگ رو تهیه کنم. بخش بالایی و قیف مانندشو ببرم و برعکس توی مخزن جا بدم. توی مخزن آب + سم بریزم و بالای این قیف و بشکه لامپ روشن کنم

این تله چه گروهی از آفت ها رو کنترل می کنه و به دام می ندازه؟ آیا برای یک بارغ سودمند هست؟

طبق این نقاشیمشاهده پیوست 259243
این نوع تله بیشتر برای انواع دوبالان (مگس و پشه) استفاده میشه اما تا حدودی سایر حشرات هم به تله میفتن.
اغلب حشرات به سمت نور جلب میشن. هم حشرات مفید هم مضر
میتونید از یه تشت معمولی هم استفاده کنید. تله های تشتی هم انواع حشرات بخصوص آفات پروانه ای و برخی قاب بالان (سوسک ها) رو شکار می کنن. به این صورت که یه تشت متوسط رو تا نصفه آب پُر می کنید و چند قطره مایع ظرفشویی هم داخلش می ریزید (یا فرمالین یا سم ...) و بالای اون لامپ رو نصب می کنید.
 

pashangparsi

عضو جدید
این نوع تله بیشتر برای انواع دوبالان (مگس و پشه) استفاده میشه اما تا حدودی سایر حشرات هم به تله میفتن.
اغلب حشرات به سمت نور جلب میشن. هم حشرات مفید هم مضر
میتونید از یه تشت معمولی هم استفاده کنید. تله های تشتی هم انواع حشرات بخصوص آفات پروانه ای و برخی قاب بالان (سوسک ها) رو شکار می کنن. به این صورت که یه تشت متوسط رو تا نصفه آب پُر می کنید و چند قطره مایع ظرفشویی هم داخلش می ریزید (یا فرمالین یا سم ...) و بالای اون لامپ رو نصب می کنید.

ببنید بنده توی باغ چند تا آفت جدی دارم. برای از میان بردن اینها با تله های گوناگون لطفا بگین از چه تله ای استفاده کنم

1- سوسک سرشاخه خوار
2- سوسک گرده خوار
3- انواع پروانه ها
4- سوسک مغزخوار بادام

برای اینها در کنار سم و... چه کارهای دیگه ای می تونم انجام بدم که مقداری دیگه از اینها از میان برن؟

با سپاس
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
ببنید بنده توی باغ چند تا آفت جدی دارم. برای از میان بردن اینها با تله های گوناگون لطفا بگین از چه تله ای استفاده کنم

1- سوسک سرشاخه خوار
2- سوسک گرده خوار
3- انواع پروانه ها
4- سوسک مغزخوار بادام

برای اینها در کنار سم و... چه کارهای دیگه ای می تونم انجام بدم که مقداری دیگه از اینها از میان برن؟

با سپاس
رعایت بهداشت باغی
هرس سرشاخه های آلوده
تقویت عمومی درخت با چالکود و تنظیم آبیاری
استفاده از همون تله نوری تشتی که توضیح دادم
 
سلام دوستان میخوام برای پروانه کرم چوبخوار پسته با فرمون جنسی تله گذاری کنم ممنون میشم اگه کسی در این مورد تجربه ای داره در اختیارم بذاره..مثلا در این مورد کدام نوع تله بهترین کارایی رو داره
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
*محیا* گیاهان تله گیاه پزشکی 7

Similar threads

بالا