اعترافات گالیله، شعور انسان در محکمه

اخبار

ربات
گالیله همچنان یکی از چهره های تابناک جنبش نوزایی (رنسانس) به شمار می رود که با ژرف بینی و جسارت کم نظیرش، راه آگاهی و شناخت علمی را از راه معتقدات و تعصبات پیشین جدا کرد، و در سراسر دنیای مدرن، به هوش و خرد انسانی مقامی پایدار و استوار داد

بيشتر...
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
*** s.mahdi *** حل معمای نجومی گالیله پس از چهار قرن تالار نجوم 0

Similar threads

بالا