اصول نمونه‌برداری و ارسال آن‌ها به آزمایشگاه ( نمونه سوالات )

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]سئوال 1: آزمایش پندی برای بررسی کدام ترکیب در مایع مغزی نخاعی به منظور تشخیص انسفالیت‌ها استفاده می‌شود؟
الف: قند
ب: چربی
پ: میکروالمان‌ها
ت: پروتئین‌ها
[/FONT]

[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]


سئوال 2: دامی که مبتلا به عدم تعادل و نشانه‌های عصبی است؛ علاوه بر نمونه‌برداری از اعصاب مرکزی و احتمالاً اعصاب محیطی، کدام بافت نیز باید برای هیستو باتولوژی برداشت شود و از اهمیت خاصی بر خوردارست؟
الف: پوست
ب: عضلات اسکلتی
پ: ریه‌ها
ت: طحالسئوال 3: در كدام مورد زیر ضرورت انجام آزمایش باكتریولوژی به اندازه بقیه موارد از اهمیت زیادی برخوردار نیست؟
الف: بیماری كه دچار تب است
ب: جنین سقط شده
پ: محتویات اسهال
ت: دامی كه دچار نفخ استسئوال 4: كدام استخوان به منظور آزمایش باكتریولوژی نسبت به موارد دیگر از اهمیت زیادی برخوردار نیست؟
الف: ران
ب: رادیوس یا زند زبرین
پ: جناغ سینه
ت: كلاویكول یا ترقوهسئوال 5: بهترین و مناسب‌ترین محلول فیكساتیو فرمالین معمولاً چند درصد است؟
الف: 20 در صد
ب: 10 درصد
پ: 5 درصد
ت: 15 درصدسئوال 6: حداقل حجم محلول فرمالینی كه باید برای ثابت كردن بافت استفاده شود؛ باید چند برابر حجم بافت باشد؟
الف: حداقل 20برابر
ب: حداقل 10برابر
پ: حداقل5 برابر
ت: حداقل 2 برابرسئوال 7: در ارتباط با نمونه‌ی ویروس‌شناسی كدام جمله نادرست است؟
الف: نمونه‌ای مناسب است كه در مرحله‌ی حاد بیماری تهیه شده باشد.
ب: نمونه‌ای مناسب است كه در مرحله‌ی حاد بیماری و قبل از تولید پادتن تهیه شده باشد.
پ: نمونه‌ای مناسب است كه در مرحله‌ی حاد بیماری و بعداز تولید پادتن تهیه شده باشد.
ت: نمونه‌ی ویروس‌شناسی حتی‌الامكان نباید منجمد شود.سئوال 8: در مورد نمونه‌ی انگل‌شناسی كدام جمله نادرست است؟
الف: می‌توان برای بررسی تك‌یاخته‌ی تریكوموناس، ژیاردیا، آمیب از نمونه‌ی مدفوع استفاده كرد.
ب: می‌توان برای بررسی تخم كرم‌های نواری و گرد از روش شناورسازی استفاده كرد.
پ: می‌توان در نمونه‌ی تهیه شده از خون محیطی میكروفیلرهای دیروفیلاریا، دیپتالونما و ستاریا را بررسی كرد.
ت: میكروفیلرها لارو یا نوزاد سستودها می‌باشند كه در داخل خون قابل بررسی هستند.سئوال 9: در ارتباط با نمونه‌ی سم‌شناسی كدام جمله نادرست است ؟
الف: نمونه‌ها باید در ظروف تمیز، غیر قابل جذب و نشت مانند كیسه‌های نایلونی قرارداده شوند.
ب: سرم و خون باید در یخچال یا جای خنك نگهداری شوند.
پ: نمونه‌های سم‌شناسی باید ابتدا با آب شسته شده و آن‌گاه به صورت منجمد به آزمایشگاه سم‌شناسی ارسال شوند.
ت: برای آزمایش سم‌شناسی گاهی لازم است در دام زنده از بافت كبد بیوپسی تهیه شود.
سئوال 10: كدام عبارت زیر در ارتباط با نمونه‌برداری از بافت روده مناسب نیست؟
الف: می‌توان از محتویات روده‌ها برای باكتری‌شناسی و هیستوپاتولوژی استفاده نمود و بهتر است قبل از آن با سرنگ محلول فرمالین را به داخل روده تزریق كرد.
ب: برای آزمایش باكتریولوژی به منظور بررسی بیماری‌های كلی‌باسیلوز و سالمونلوز می‌توان از محیط‌های كشت غنی شده مانند آبگوشت تتراتیونات و یا سلنیت اف استفاده كرد.
پ: به منظور بررسی اولیه‌ی بیماری انتروتوكسمی و یا اسیدوز می‌توان برای تعیین شكل ظاهری باكتری از تهیه گسترش و رنگ‌آمیزی گِرَم بهره برد.
[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] ت: می‌توان به كمك سوزن و سرنگ استریل از داخل روده به منظور بررسی باكتریولوژی و ویرولوژی نمونه‌برداری انجام داد.[/FONT]
منبع:مجله نظام دامپزشکی
 

Similar threads

بالا