اصول طراحی بویلر و دیگ های بخار

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اصول طراحی بویلر و دیگ های بخار

بشر از قرن ها پیش به قدرت بخار پی برده بود ولی استفاده صنعتی از دیگ های بخار از سال 1712 میلادی توسط ساوری و نیوکامن با ساخت اولین دیگ بخار با پوشش سربی یا چوبی و ب فشار کمی بالاتر از فشار اتمسفر آغاز گردید.در سال 1725 میلادی هیستک بویلر با صفحات فولاد پرچ شده مورد استفاده قرار گرفت.با گذشت زمان مشخص گردید که تنها شکل عملی استفاده از دیگ بخار مدور ساختن آن است که در سال 1795 با به وجود آمدن صفحات نوردی دیگ بخار مدور ساخته شد.از سال 1873 دیگ های بخار به صورت لوله ی آبی طراحی گردید. در لوله های مایل این نوع دیگ بخار آب جریان پیدا کرده و توسط جداره خارجی لوله ها جرارت مناسب جذب می شود. با توجه به سطح، انتقال حرارت به بهترین وجه ممکن صورت می گیرد.
بشر از قرن ها پیش به قدرت بخار پی برده بود ولی استفاده صنعتی از دیگ های بخار از سال ۱۷۱۲ میلادی توسط ساوری و نیوکامن با ساخت اولین دیگ بخار با پوشش سربی یا چوبی و ب فشار کمی بالاتر از فشار اتمسفر آغاز گردید.در سال ۱۷۲۵ میلادی هیستک بویلر با صفحات فولاد پرچ شده مورد استفاده قرار گرفت.با گذشت زمان مشخص گردید که تنها شکل عملی استفاده از دیگ بخار مدور ساختن آن است که در سال ۱۷۹۵ با به وجود آمدن صفحات نوردی دیگ بخار مدور ساخته شد.از سال ۱۸۷۳ دیگ های بخار به صورت لوله ی آبی طراحی گردید. در لوله های مایل این نوع دیگ بخار آب جریان پیدا کرده و توسط جداره خارجی لوله ها جرارت مناسب جذب می شود. با توجه به سطح، انتقال حرارت به بهترین وجه ممکن صورت می گیرد.


پیوست شده در باشگاه
 

پیوست ها

 • Desktop.part1.rar
  7.8 مگایابت · بازدیدها: 1
 • Desktop.part2.rar
  7.8 مگایابت · بازدیدها: 1
 • Desktop.part3.rar
  7.8 مگایابت · بازدیدها: 1
 • Desktop.part4.rar
  0 بایت · بازدیدها: 1
 • Desktop.part5.rar
  7.8 مگایابت · بازدیدها: 1
 • Desktop.part6.rar
  3 مگایابت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:
بالا