آیا استفاده از فیلتر شکن غیر قانونی است؟ ( این تاپیک را از دست ندهید)

Mr. Lawyer

دستیار مدیر کل در تالار حقوق
کاربر ممتاز
فیلترشكن در آئینه قانون و قضا


امروزه استفاده از VPN و نرم افزارهای مختلف برای دسترسی به فضای مجازی در بین مردم بسیار معمول و متداول شده است. بسیاری از افراد برای دسترسی به سایت های اینترنتی، امور بانكی، اطلاعات و اخبار، امور علمی و نگارش مقالات علمی و پژوهشی ناگزیرند از فیلترشكن استفاده نمایند.


توسعه فیلترینگ و مسدودسازی سایت های اینترنتی علمی و فرهنگی موجب شده پژوهشگران و خبرنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی نیز ناچار شوند از فیلترشكن استفاده نمایند. درخصوص جرم انگاری این موضوع بحث های زیادی مطرح شده از جمله این كه آیا استفاده از فیلترشكن فی نفسه جرم است یا خیر؟ كراهت اخلاقی دارد یا خیر؟ خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش ها چندین نكته قابل طرح است.

الف) جریان آزاد اطلاعات از دیدگاه اسلامی امری اصولاً مجاز و مشروع است.

هر كسی حق دارد دیدگاه و عقیده خود را بیان كند. هر كسی حق دارد دیدگاه های مختلف را بررسی و عقیده احسن را برگزیند. دو آیه شریفه یستمعون القول فیتبعون احسنه شامل دو نكته اختیاری و الزامی است. استماع قول اصولاً مجاز است زیرا تا زمانی كه قول های مختلف شنیده نشود امكان انتخاب احسن وجود ندارد. آیه شریفه فبشر عبادی الذین یستمعون القول به صراحت نیوشندگان اقوال را بشارت داده است اما تبعیت از همه اقوال كه البته پسندیده نیست بلكه باید از قول احسن پیروی كرد. در كنار هر آزادی مسئولیت هم وجود دارد. نیوشندگان ملزمند پس از بررسی اقوال گوناگون از قول صحیح و درست پیروی كنند و خود نیز قول درست را برگزینند قولوا قولاً سدیداً. كسانی كه این دو عنصر را به كار ببندند، هم اقوال را بشنوند و هم از قول درست پیروی كنند اولاً اهل هدایت هستند زیرا با بررسی كارشناسی و تحقیق علمی آزاد حقیقت را كشف می كنند. اولئك الذین هداهم الله و ثانیاً خردمند و عاقل هستند و اولئك هم اولوالالباب ورزش فكری و بررسی جریان آزاد اطلاعات و اخبار و تحقیق آزاد موجب باز شدن فكر انسان و دوری از تعصب و جزم اندیشی و تنگ نظری می شود. بنابراین چنین پژوهشگرانی صاحبان خرد هستند.

با استناد به مفهوم مخالف آیه شریفه كسانی كه در فضای تنگ و تاریك و محیط بسته فكری و فرهنگی و خفقان هستند و به شاهراه های علمی، اطلاعاتی و خبری دسترسی ندارند؛ این افراد هدایت نمی شوند و بی خرد و غافل و گمراه می مانند. در نتیجه آموزه آزادی اطلاعات و بیان و قلم اصل بنیادین اسلام است.

طبق بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای آموزش ارتكاب جرم، دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها جرم است. این ماده هر نوع آموزش را جرم انگاری ننموده و بلكه فقط آموزش مجرمانه دسترسی غیر مجاز را جرم انگاری كرده است. بنابراین اگر كسی روش های مجرمانه هك كردن و سرقت اطلاعات و جاسوسی را آموزش دهد، جرم است. آموزش استفاده از فیلترشكن به نحو مطلق هم جرم انگاری نشده است.

ب) آزادی بیان و اطلاعات در قانون اساسی مورد تاكید قرار گرفته است.

براساس موازین شرعی همچون اصل برائت، اصل حلیت، اصل اباحه، اصل رخصت الهام بخشی قانونی اساسی، نظام اسلامی، آزادی های وسیعی را برای مردم قائل شده است. طبق بندهای 2، 6 و 7 اصل سوم قانونی اساسی بالابردن آگاهی های عمومی، روح بررسی و تحقیق در تمام زمینه ها، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی، استفاده از مطبوعات و رسانه و محو هر گونه استبداد و دیكتاتوری از اصول بنیادین است. براساس اصل 24 قانون اساسی نشریات، رسانه ها و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند. در مقدمه قانون اساسی نیز بر آزادی و كرامت ابنای بشر و تكامل انسان از طریق وسایل ارتباط جمعی تصریح شده است.

بر اساس اصل نهم قانون اساسی هیچ كس حق ندارد به نام امنیت و استقلال، آزادی های مشروع را ولو با وضع قوانین و مقررات سلب كند. بنابراین اصل بر آزادی مردم در استفاده از فضای مجازی است. طبق اصل 36 قانون اساسی جرم فعل یا ترك فعلی است كه به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین حتی اگر عملی طبق قانون ممنوع شده باشد تا زمانی كه مجازات برای آن تعیین نشده باشد جرم محسوب نمی شود.

ج) بر اساس اصل قانونی بودن، جرم و مجازات هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر به موجب قانون مصوب مجلس، جرم انگاری شده باشد.

تنها قانونی كه به جرایم رایانه ای به نحو تخصصی پرداخته قانون جرایم رایانه ای مصوب 1389 است. نكاتی چند از این قانون را بیان می دارد:

1- در این قانون هیچ مقرره ای در خصوص جرم انگاری استفاده از فضای مجازی و دریافت اخبار و اطلاعات وجود ندارد. به طور كلی استفاده از اینترنت و فضای مجازی آزاد است كاربران می توانند هرگونه استفاده ای از اینترنت بنمایند مگر این كه اینترنت وسیله ارتكاب جرم قرار گرفته باشد.

2- طبق بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای آموزش ارتكاب جرم، دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها جرم است. این ماده هر نوع آموزش را جرم انگاری ننموده و بلكه فقط آموزش مجرمانه دسترسی غیر مجاز را جرم انگاری كرده است. بنابراین اگر كسی روش های مجرمانه هك كردن و سرقت اطلاعات و جاسوسی را آموزش دهد، جرم است. آموزش استفاده از فیلترشكن به نحو مطلق هم جرم انگاری نشده است.

با استناد به مفهوم مخالف آیه شریفه كسانی كه در فضای تنگ و تاریك و محیط بسته فكری و فرهنگی و خفقان هستند و به شاهراه های علمی، اطلاعاتی و خبری دسترسی ندارند؛ این افراد هدایت نمی شوند و بی خرد و غافل و گمراه می مانند. در نتیجه آموزه آزادی اطلاعات و بیان و قلم اصل بنیادین اسلام است
.

3- طبق ماده 53 قانون جرایم رایانه ای، چنانچه سیستم رایانه ای وسیله ارتكاب جرم قرار گیرد، طبق قوانین جزایی مربوطه عمل خواهد شد. این ماده نیز به صراحت مقرر می دارد فقط زمانی «استفاده» جرم است كه فضای مجازی وسیله ارتكاب جرم قرار گیرد.

4- برخی معتقدند كه ماده یک قانون جرایم رایانه ای، دلیل بر جرم انگاری استفاده از فیلترشكن است. «هر كسی به طور غیر مجاز به داده ها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس .... محكوم خواهد شد.»

این ماده نیز ناظر بر جرم انگاری هك كردن سیستم رایانه ای است. فیلترینگ، حفاظت امنیتی محسوب نمی شود. فقط مطالب محرمانه و سری و اطلاعات حفاظت شده اشخاص حفاظت امنیتی محسوب می شود.

کمیته ماده 22 مصادیق جرایم رایانه ای نیز استفاده از فیلترشكن را ممنوع ننموده و حق و اختیار منع استفاده را هم ندارد.

نتیجه: استفاده از فیلترشكن و دسترسی به هر فضای مجازی جرم محسوب نمی شود. IP سایت های فضای مجازی نیز با پیشرفت تكنولوژی ممكن است روزی اصلاً قابل فیلتر نباشد و گاهی نیز سایت های پیشرفته IP خود را تغییر می دهند و خود به خود و حتی بدون استفاده از فیلترشكن دسترسی به كلیه سایت ها وجود دارد. ایرانیان خارج از كشور نیز به كلیه سایت ها دسترسی دارند و طبق اصل برائت مجاز است. بسیاری از بانك ها و فعالان اقتصادی و پژوهشگران و روزنامه نگاران برای كار و حرفه خود ناچارند از فیلترینگ به نحوی عبور نماید و بنابراین طبق اصل كلی برائت این عمل مشروع و مجاز است.


منبع: تابان
 

Mr. Lawyer

دستیار مدیر کل در تالار حقوق
کاربر ممتاز
یه لحظه نگاه کردم به قسمت حقوق دیدم شما چقدر تاپیک حقوقی زدین
افرین
خواهش می کنم به هر حال وظیفه هست،بنده که در این رشته تحصیل می کنم یکسری از اطلاعات رو در اختیار شما دوستان گلم قرار بدم:gol::)
 

Joe_Bel

کاربر فعال تالار مهندسی برق ,
کاربر ممتاز
من معمولا نمیگم ...شکن میگم قند شکن
من همیشه استفاده می کنم ... همیشه ... فیس بوکو نیمبازو از این چیزا هم ندارم .... چون خیلی از سایت های و فایل های برای دانلود میخوام فیلتر هستند مثلا دانلود فیلم های اینجا
اما خب به نظر من چون در کشور اسلامی هستیم ممکنه یه سایت علمی یریم یهو ممکنه یک تصویر نیمه عریان ببینیم که من شخصا دوست ندارم گرچه از سرعت اینترنتم کم میشه اما چون فیلتر میشه می تونم احتیاط کنم ...
این ترم برای یک کتابخانه برای یک نرم افزاری می خواستیم تهیه کنیم ... یه بنده خدای خیلی اذیتم کرد اگر قند شکن بود زودتر کتابخانه رو پیدا می کردم!!!
 

Mr. Lawyer

دستیار مدیر کل در تالار حقوق
کاربر ممتاز
من معمولا نمیگم ...شکن میگم قند شکن
من همیشه استفاده می کنم ... همیشه ... فیس بوکو نیمبازو از این چیزا هم ندارم .... چون خیلی از سایت های و فایل های برای دانلود میخوام فیلتر هستند مثلا دانلود فیلم های اینجا
اما خب به نظر من چون در کشور اسلامی هستیم ممکنه یه سایت علمی یریم یهو ممکنه یک تصویر نیمه عریان ببینیم که من شخصا دوست ندارم گرچه از سرعت اینترنتم کم میشه اما چون فیلتر میشه می تونم احتیاط کنم ...
این ترم برای یک کتابخانه برای یک نرم افزاری می خواستیم تهیه کنیم ... یه بنده خدای خیلی اذیتم کرد اگر قند شکن بود زودتر کتابخانه رو پیدا می کردم!!!

به نظر من فیلتر شکن خوب هست اما انسان باید به درستی از اون استفاده کنه:)
 

ozra69

عضو جدید
کاربر ممتاز
حالا مجاز یا غیر مجاز ،بابا اینا اصلا بحث نداره وقتی هر چی سایت بدربخوره فیلتر میکن به جاش یک مشت سایت چرت بازه به خدا ،من خودم بارها شده اومدم سرچ زدم اصلا یک تصاویر برام اورده اون وقت هر چی اطلاعات درست درمون فیلتر شده
دوستان خودتون ناراحت نکنید همه چیز حلال حلاله ،با خودشون فیلتر میکن از اون ور میان فیلتر شکن می فروشن واقعا خنده دار نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

ali 254

اخراجی موقت
حالا مجاز یا غیر مجاز ،بابا اینا اصلا بحث نداره وقتی هر چی سایت بدربخوره فیلتر میکن به جاش یک مشت سایت چرت بازه به خدا ،من خودم بارها شده اومدم سرچ زدم اصلا یک تصاویر برام اورده اون وقت هر چی اطلاعات درست درمون فیلتر شده
دوستان خودتون ناراحت نکنید همه چیز حلال حلاله ،با خودشون فیلتر میکن از اون ور میان فیلتر شکن می فروشن واقعا خنده دار نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صد درصد تایید میشه این جمله ی آخر...
بعد اگر مجازه پس چرا نمی ذارن استفاده کنی؟
 

Mr. Lawyer

دستیار مدیر کل در تالار حقوق
کاربر ممتاز
حالا مجاز یا غیر مجاز ،بابا اینا اصلا بحث نداره وقتی هر چی سایت بدربخوره فیلتر میکن به جاش یک مشت سایت چرت بازه به خدا ،من خودم بارها شده اومدم سرچ زدم اصلا یک تصاویر برام اورده اون وقت هر چی اطلاعات درست درمون فیلتر شده
دوستان خودتون ناراحت نکنید همه چیز حلال حلاله ،با خودشون فیلتر میکن از اون ور میان فیلتر شکن می فروشن واقعا خنده دار نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عذرا خانم به هر حال ما باید به یک سری از قوانین پایبند باشیم .....................اما در کل همون طوری که خدمتتون عرض کرده بودم استفاده از فیلترشکن در رابطه با کارهای مجاز منع قانونی ندارد.:)
 

Mr. Lawyer

دستیار مدیر کل در تالار حقوق
کاربر ممتاز
بعد اگر مجازه پس چرا نمی ذارن استفاده کنی؟
علی آقا استفاده از فیلتر شکن قانونی نیست اما به دلیل اینکه برای استفاده از آن مجازات مشخصی وجود ندارد پس استفاده از فیلتر شکن برای کارهای مجاز منعی ندارد
 

*breath*

عضو جدید
کاربر ممتاز
من واقعیتش از هیچ فیلتر شکنی استفاده نمیکنم ولی قبلن استفاده میکردم ...مطمئنن مجازه ...چون اگه مجاز نیست پس چرا مسولین کشور استفاده میکنن ..اگه مجاز نیست پس اونا خودشون نقض قانون و میکنن ؟
 

Mr. Lawyer

دستیار مدیر کل در تالار حقوق
کاربر ممتاز
من واقعیتش از هیچ فیلتر شکنی استفاده نمیکنم ولی قبلن استفاده میکردم ...مطمئنن مجازه ...چون اگه مجاز نیست پس چرا مسولین کشور استفاده میکنن ..اگه مجاز نیست پس اونا خودشون نقض قانون و میکنن ؟
داداش استفاده از فیلتر شکن غیر قانونی هست.اما چون مجازاتی رو واسش تعین نکردن مشکلی نداره......البته به صورت اسفاده مجاز.....
 

*breath*

عضو جدید
کاربر ممتاز
داداش استفاده از فیلتر شکن غیر قانونی هست.اما چون مجازاتی رو واسش تعین نکردن مشکلی نداره......البته به صورت اسفاده مجاز.....


فقط برا مردم غیر مجازه ،؟ این مسولین بلند پایه مملکت ما باچی میرن تو فیسبوک؟
 

Mr. Lawyer

دستیار مدیر کل در تالار حقوق
کاربر ممتاز
فقط برا مردم غیر مجازه ،؟ این مسولین بلند پایه مملکت ما باچی میرن تو فیسبوک؟
بریت جان منظور من از غیر مجاز منظور حضور پیدا کردن در سایت های..........و سایت هایی که به امنیت ملی لطمه میزنه......
 

*breath*

عضو جدید
کاربر ممتاز
بریت جان منظور من از غیر مجاز منظور حضور پیدا کردن در سایت های..........و سایت هایی که به امنیت ملی لطمه میزنه......

نه دیگه این نشد ...وی پی ان داشتن غیر قانونی هستش ؟ یا رفتن به سایتهایی که به امنیت ملی ما لطمه میزنه ؟
 

Mr. Lawyer

دستیار مدیر کل در تالار حقوق
کاربر ممتاز
نه دیگه این نشد ...وی پی ان داشتن غیر قانونی هستش ؟ یا رفتن به سایتهایی که به امنیت ملی ما لطمه میزنه ؟
بریت جان لطفا دقیق تاپیک رو بخون......من اونجا همه چبز رو توضیح دادم......به جواب سوالاتت میرسی:)
 

Joe_Bel

کاربر فعال تالار مهندسی برق ,
کاربر ممتاز
بستگی به استفاده اش داره الان برادر من هر وقت به سیستمش نیگاه می کنم فقط صفحه دسکتاپشو می بینم ... من که می دونم با قند شکن چیکار می کنه ... ولی خب برای خیلی ها هم خیلی واجبه باور کن یک سایت علمی یا دانشگاهی!!! میری .... عهههه چرا فیلتره ...
 

Mr. Lawyer

دستیار مدیر کل در تالار حقوق
کاربر ممتاز
بستگی به استفاده اش داره الان برادر من هر وقت به سیستمش نیگاه می کنم فقط صفحه دسکتاپشو می بینم ... من که می دونم با قند شکن چیکار می کنه ... ولی خب برای خیلی ها هم خیلی واجبه باور کن یک سایت علمی یا دانشگاهی!!! میری .... عهههه چرا فیلتره ...
بله همینطور هست.....ممنون از حضورتون;)
 

Mr. Lawyer

دستیار مدیر کل در تالار حقوق
کاربر ممتاز
بستگی به استفاده اش داره الان برادر من هر وقت به سیستمش نیگاه می کنم فقط صفحه دسکتاپشو می بینم ... من که می دونم با قند شکن چیکار می کنه ... ولی خب برای خیلی ها هم خیلی واجبه باور کن یک سایت علمی یا دانشگاهی!!! میری .... عهههه چرا فیلتره ...

:w27:
 
بالا