.:آموزش+network :.

majmaj

عضو جدید
جلسه پنجم قسمت اول

جلسه پنجم قسمت اول

[FONT=&quot]تقسيم بندي لايه ها به سطوح مختلف و تعريف پروتكل[/FONT]
[FONT=&quot]در لايه هاي [/FONT]OSI[FONT=&quot] كارهاي متفاوتيانجام مي‌پذيرد تا يك [/FONT]Packet[FONT=&quot] اطلاعاتي از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر منتقل شود. اين لايه ها با توجه به يك سري وجوه تشابه خاص به سه ناحيه تقسيم مي‌شوند.[/FONT]
Application Level
[FONT=&quot]كه شامل سه لايه‌ي بالايي از لايه هاي [/FONT]OSI[FONT=&quot] مي‌باشند.[/FONT]
Transport Level[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]كه شامل صرفا لايه [/FONT]Transport[FONT=&quot] ميباشد.[/FONT]
Network Level[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]كه شامل سه لايه‌ي پاييني مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]تعريف [/FONT]Protocol
[FONT=&quot]پروتكل به مجموعه اي از قوانين و توابع مربوط به آن گفته مي‌شود كه براي انجام يك كار خاص طراحي شده و محدوده عملكرد هر پروتكل يكي از 3 ناحيه مي‌باشد. تعدادي از پروتكل ها به قرار زير مي‌باشند.[/FONT]
FTP (File Transfer Protocol)
[FONT=&quot]اين پروتكل براي ارسال و دريافت فايل در شبكه كاربرد دارد.[/FONT]
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
[FONT=&quot]اين پروتكل براي انتقال نامه هاي الكتريكي كاربرد دارد.[/FONT]
SNMP (Simple Network Management Protocol)
[FONT=&quot]براي مديريت تجهيزات و كنترل آنها در شبكه مي‌توان از پروتكل [/FONT]SNMP[FONT=&quot] استفاده كرد.[/FONT]
IP (Internet Protocol)
[FONT=&quot]آدرس دهي [/FONT]Frame [FONT=&quot] هاي مورد نظر براي انتقال در شبكه توسط اين پروتكل انجام مي‌شود.اين پروتكل زير مجموعه‌ي [/FONT]TCP/IP [FONT=&quot] مي‌باشد.[/FONT]
TCP (Transmission Control Protocol)
[FONT=&quot]براي انتقال اطلاعات به صورت [/FONT]Connection Oriented[FONT=&quot] در شبكه توسط [/FONT]TCP/IP Stack[FONT=&quot] از اين پروتكل استفاده مي‌شود.[/FONT]
UDP (User Datagram Protocol)
[FONT=&quot]براي انتقال اطلاعات به صورت [/FONT]Connection Less[FONT=&quot] در شبكه توسط [/FONT]TCP/IP Stack[FONT=&quot] از اين پروتكل استفاده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تعداد ديگري از [/FONT]Protocol[FONT=&quot] ها در اين قسمت ذكر شده اند. نكته‌ي مورد توجه اين است كه هر يك از پروتكل ها براي يك كار خاص طراحي شده و براي انجام آن كار نيز بايد با پروتكل هاي ديگري كه مكمل انجام كارهايش هستند همكاري نمايد و هيچ پروتكلي به تنهايي در شبكه كارايي ندارد.[/FONT]
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)​
POP (Post Office Protocol)​
NNTP (Network News Transport Protocol)​
IGMP (Internet Group Management Protocol)​
ICMP (Internet Control Message Protocol)​
ARP (Address Resolution Protocol)​
SPX (Sequenced Packet Exchanged)​
IPX (Internetwork Packet Exchange) [FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]تعريف [/FONT]Stack Protocol[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نكته مهم و قابل توجه در پروتكل ها اين است كه هر پروتكل‌ صرفا در يكي از سه ناحيه عمل مي‌كند و با توجه به اينكه براي ارسال هر گونه اطلاعات بايد مجموعه عملياتي در سطح هفت لايه انجام شود. پس يك پروتكل نمي‌تواند تمام كار‌هاي مربوط به ارسال اطلاعات را انجام دهد. اين بدين معني است كه پروتكل ها با يكديگر همكاري مي‌كنند تا اطلاعات ارسال و دريافت شود و هر مرحله از امور مربوط به ارسال و دريافت اطلاعات توسط پروتكل ها با يكديگر همكاري مي‌كنند تا اطلاعات ارسال و دريافت شود و هر مرحله از امور مربوط به ارسال و دريافت اطلاعات توسط پروتكل خاص آن انجام و كنترل مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]با توجه به همين موضوع به مجموعه اي از پروتكل ها كه با يكديگر به صورت وابسته همكاري مي‌كنند تا هرگونه اطلاعات ارسال و دريافت شوند، [/FONT]Stack Protocol[FONT=&quot] مي‌گويند. نمونه‌اي از اين [/FONT]Stack Protocol[FONT=&quot] ها [/FONT]TCP/IP[FONT=&quot] مي‌باشد كه كاربردي ترين و مشهور ترين [/FONT]Stack[FONT=&quot] بوده و ركن اصلي ارتباطات در اينترنت مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]تعدادي از [/FONT]Stack Protocol[FONT=&quot] ها به قرار زير مي‌باشد:[/FONT]
TCP/IP
IPX/SPX
Apple Talk
BetBEUI
Nwlink IPX/SPX
[FONT=&quot]در جلسه بعد به معرفي تجهيزات شبكه پرداخته مي‌شود[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
 

majmaj

عضو جدید
تجهيزات شبكه و حدود عملكرد آنها
Hub
در اين دستگاه كه در حدود لايه Physical عمل مي‌كند سيگنال‌ها پس از دريافت بدون هيچگونه تحليلي سريعا ارسال مي‌شود. اين دستگاه به عنوان يك واسطه براي ارتباط بين دستگاه‌ها در شبكه Star كاربرد دارد. در اين دستگاه هر سيگنال پس از دريافت به تمام پورت ها غير از پورت مبدا ارسال مي‌گردد. روش عملكرد Hub همواره Half Duplex است.

Switch
در اين دستگاه علاوه بر دريافت و ارسال سيگنال كارهاي ديگري نيز انجام مي‌شود. در حقيقت حدود عملياتي كه در Switch انجام مي‌شوند لايه Datalink مي‌باشد. يعني سوئيچ در دو لايه پاييني OSI كار مي‌كند.
سوئيچ سيگنال ها را دريافت كرده و پس از دريافت سيگنال‌هاي يك Frame به صورت كامل، ابتدا اقدام به كنترل CRC مي‌نمايد. در صورتي كه CRC نشان دهنده سالم بودن Frame باشد. در مرحله بعد آدرس مبدا و مقصد (Mac Address) آن كنترل مي‌شود. با كنترل آدرس مبدا، شماره پورت و Mac Address مربوط به كامپيوتر ارسال كننده در Filter/Forward Table ثبت مي‌گردد و سپس در صورتي كه مقصد نيز در جدول مذكور شناخته شده بود. اطلاعات صرفا به همان پورتي كه مقصد به آن متصل است ارسال مي‌شود.
تعداد پورت هاي Switch در برخي مدل ها بيش از 48 عدد مي‌باشد. و داراي كاربرد ها و مدل هاي بسيار متفاوتي است.

Bridge
اين دستگاه نيز بسيار به Switch شباهت دارد و از نظر لايه هاي كاري نيز در دو لايه پاييني شبكه كار مي‌كند. تمام موارد كاري آن شبيه Switch است با اين تفاوت كه تعداد پورت هاي ان معمولا دو تا و در برخي به چهارتا مي‌رسد. و براي اتصال شبكه‌هاي Bus به يكديگر طراحي شده است.

Router
اين دستگاه يك لايه بالاتر از Switch كار مي‌كند. در حقيقت اين دستگاه در سه لايه پاييني از OSI كار مي‌كند و از آدرس‌هاي لاجيكال براي تشخيص مسير ارسال Frame استفاده مي‌كنند.
بر خلاف Swich كه در صورت دريافت Frame هاي از نوع Broadcast آن را Flood ميكند.Router در صورت دريافت Broadcastاجازه عبور آن را نمي‌دهد.
در جلسه بعد به معرفي تجهيزات كار با كابل شبكه پرداخته مي‌شود.
 

Smaryam

عضو جدید
مطالب تکمیلی

مطالب تکمیلی

روش های Switching :

1- circuit switching : این روش که در سیستم های مخابرات تلفنی(ISDN) استفاده میشود.
در این روش برای هر ارتباط دو طرفه یک مسیر ارتباطی قرار میدهیم.

2-packet switching: این روش در شبکه های کامپیوتری استفاده می شود. برای هر ارتباط مسیر اختصاصی نداریم. که به دو صورت Virtual circuit و Datagram انجام میشود.

در Virtual circuit یک بار routing صورت میگیرد. و در Datagram برای هر بسته Routing داریم. به همین دلیل در VC دقت Routing مهم است و در Datagram سرعت اهمیت دارد.
 

Smaryam

عضو جدید
مطالب تکمیلی

مطالب تکمیلی

روش های Routing :

1- static routing: مسیر یابی با یک جدول ثابت صورت می گیرد. اگر بخواهیم این روش را در شبکه ای اعمال کنیم باید آن شبکه کوچک و reilable باشد.

2- floading: مسیر یابی بدون جدول، به این شکل که هنگامی که بسته ای را دریافت کردیم ، ارسال بسته روی تمام لینک ها به جز لینک ورودی صورت می گیرد.

3- Adaptive: حالت دینامیک و پویا دارد. با توجه به نوع شبکه مسیر انتخابی هماهنگ می شود. به محض اینکه تغییری در مسیر اتفاق بیفتد جدول اتوماتیک update میشود.
 

majmaj

عضو جدید
معرفي تجهيزات ابزار كار با كابل
براي اتصال دادن كابل هاي كواكسيال از ابزار نمايش داده شده در شكل زير استفاده مي‌شود.
شكل زير نمايش دهنده‌ي ابزار روكش برداري از كابل است.

(با عرض معذرت عكساي خوبي در اين مورد نتونستم پيدا كنم)در مورد كابل هاي Twisted Pair ابزار و روش كار كاملا متفاوت است.

براي اتصال كانكتور ميبايست ابتدا كابل را روكش برداري كرد و سپس پيچش سيم ها را باز كرده و به ترتيب و در كانكتور جا سازي كرد.

در آخر اين فصل يه معذرت خواهي بكنم براي اينكه هم دير شد و هم اينكه عكسا و مطالب كاملي براي اين بخش نداشتيم. اميدوارم منو ببخشيد. در ضمن به مطالب تكميليتون نيازمنديم:w16:

در جلسه بعدي تجهيزات مركزي شبكه را توضيح ميدهم
 

majmaj

عضو جدید
تجهيزات مركزي اتصال شبكه
فاصله هر كامپيوتر در شبكه از انواع Star از محل Hub و يا Switch تا كارت شبكه كامپيوتر Link ناميده مي‌شود. روش توزيع شبكه در ساختمان شباهت بسيار زيادي به توزيع برق دارد. در حقيقت هر وسيله اي كه بخواهد به شبكه وصل شود توسط يك كابل كه دو طرف ان Connector دارد(Patch Cord) به پريز شبكه نزديك خود متصل مي‌شود. پريز هاي اتاق توسط كارت هاي شبكه به اتاق مركزي سايت متصل هستند. در واقع پريز به صفحه اتصالات(Patch Panel) متصل است و Patch Panel نيز توسط Patch Cord به هاب و يا سويچ متصل مي‌شود.فاصله بين پريز تا Patch Panel را Horizontal مي‌گويند. با توجه به اينكه كابل هاي TP حد اكثر مسافت 100 متر را از نظر Attenuation پشتيباني ميكند. Horizontal بايد حد اكثر 90 متر باشد كه به انضمام كابل هاي Patch Cord كه در مسير اتصال استفاده مي‌شود كمتر از صد متر باشد.
به تجهيزات داخل پريز هاي اتصال شبكه Key Stone Jack مي‌گويند. كابل ها از پشت Patch Panel كه در سايت مركزي در داخل Rack قرار دارد به درون كابل هاي ديوار منتقل مي‌شوند و از درون كانال ها به اتاق ها مي‌رسد و به پريز ها متصل مي‌شود.
قابل ذكر است Patch Cord ها كه براي اتصال كامپيوتر ها بهKey Stone Jack موجود درون پريز شبكه(Face Piate) استفاده مي‌شوند در هر دو سر كابل با يك ترتيب رنگ بندي به كانكتور متصل مي‌شوند. به اين كابل Straight Through مي گويند.
اما هر گاه دو كامپيوتر را بخواهيم مستقيما و بدون دخالت سوئيچ به هم وصل كنيم بايد از Cross Over استفاده كنيم كه ترتيب رنگ متفاوتي در دو سوي كابل دارد.
در صورتي كه به تصوير زير توجه نماييد نمايي از يك Rack را مشاهده مي كنيد. Rack به عنوان يك كابينت مخصوص براي حفظ تجهيزات شبكه كاربرد دارد. Rack مجهز به سيستم تهويه بوده و جريان هوا درون ان كمك مي‌كند كه تجهيزات شبكه گرم نشوند.

از يك قسمت مخصوص كه پشت Rack در قسمت بالا و پايين قرار دارد كابل‌هاي شبكه كه به Patch Panel ها متصل شده اند از rack خارج شده و وارد كانال‌هاي Trunk مي‌شوند و اين كابل ها در تمام نقاط ساختمان تا اتاق ها امتداد پيدا مي‌كنند و به پريز ها متصل مي‌شود.


در جلسه بعد به اين مباحث پرداخته مي‌شود:
1- تعريف شيوه دسترسي و انواع آن
2- تعريف Ethernet و انواع آن
 

majmaj

عضو جدید
در روش CSMA/CA دقیقا رفتار کامپیوتر ها مشابه روش قبلی است با این تفاوت که هر دستگاه عضو شبکه با ارسال یک پیام خاص در شبکه مجوز استفاده از مدیا را به خود اختصاص می‌دهد و تا هنگام پایان نیافتن ارسال اطلاعات توسط یک دستگاه، دیگر دستگاه‌ها اقدام به ارسال هیچگونه سیگنالی نمی‌کنند.
هر کامپیوتر در این روش با ارسال یک سیگنال مخصوص کامپیوتر های دیگر را از اینکه قصد ارسال اطلاعات وجود دارد مطلع می‌سازد.

در روش token passing که در توپولوژی Ring استفاده می‌شود یک مجوز خاص به نام Token بین کامپیوتر ها در گردش است و هر کامپیوتری که می‌خواهد در شبکه چیزی ارسال باید صبر کند تا این Token به دست او برسد. پس از بدست اوردن Token. کامپیوتر ارسال کننده انرا نزد خود نگهداری کرده و اقدام به ارسال اطلاعات به صورت گردشی می‌کند و سپس Token را مجددا در شبکه به گردش می‌اندازد تا دست‌گاه های دیگر نیز به همین ترتیب بتوانند از ان استفاده کنند.

Ethernet چیست؟
اولین شبکه ای که با مشخصات یک شبکه Ethernet بوجود امدن نتیجه تحقیقات تلاش انجام شده در دانشگاه ALOHA در هاوائی بود.
از ان پس به شبکه ای که دارای مشخصات زیر باشد Ethernet می‌گویند.
Access Method: CSMA/CD
Signaling: Baseband-Digital
Topology:Star or Bus
Cable type: Coaxial-Twisted Pair - Fiber Optic
Specification:802.3
انواع Ethernet عبارتند از:
10Base-2
این نوع از Ethernet از کابل Thin Net Coaxial استفاده می‌کند. سرعت انتقال اطلاعات ان حداکثر 10Mbps است و دارای محدودیت Rule 3-4- 5ٔ می باشد.
10Base-5
این نوع از Ethernet از کابل Thin Net Coaxial استفاده می‌کند. سرعت انتقال اطلاعات ان حداکثر 10Mbps است و دارای محدودیت Rule 3-4- 5ٔ می باشد.
10Base-T
در این نوع از کابل Twisted pair استفاده می‌شود و سرعت ان 10Mbps است. حداکثر تعداد کامپیوتر در چنین شبکه ای 1024 دستگاه می‌باشد.
10Base-F
در این روش از فیبر نوری استفاده می‌شود و با توجه به نوع فیبر، برای مسافت بیشتری می‌توان کابل کشی انجام داد.در جلسه بعد می‌خوانیم:
پروتکل TCP/IP و لایه های ان (توضیحات بیشتر)
آدرس دهی در TCP/IP

 

majmaj

عضو جدید
پروتكل TCP/IP و لايه هاي آن
همانگونه كه مي‌دانيد OSI به عنوان يك مرجع براي تمام سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري كه بخواهند با شبكه ارتباط برقرار كنند اجباري است. نتيجتا TCP/IP نيز به عنوان يك Stack Protocol مي بايست منطبق بر OSI باشد.
TCP/IP به صورت چهار لايه اي تعريف شده استاما به گونه اي كه تمام مراحل تعريف شده در OSI را انجام مي‌دهد و كاملا بر OSI منطبق است.
به شكل زير توجه كنيد

شكل زير ضمن نمايش اين تطبيق محل قرار گرفتن پروتكل هاي زير مجموعه‌ي TCP/IP را نيز نشان مي‌دهد.قبل از آغاز مبحث IP Addressing اين نكته را بايد يادآوري كرد كه دانستن مفاهيم مربوط به مبناها و تبدي آنها به يكديگر از پيش نياز‌هاي اين بخش خواهد بود


آدرس دهي در TCP/IP

هر كامپيوتري كه بخواهد از TCP/IP استفاده كند بايد براي معين كردن آدرس مبدا و مقصد از آدرس IP در لايه Network از OSI و در لايه اينترنت از TCP/IP تعريف شده است استفاده نمايد.
اين آدرس 32 بيت طول دارد و به چهار قسمت 8 بيتي كه Octet ناميده مي‌شوند تقسيم مي‌شود. بين هر دو Octet يك نقطه وجود دارد. هر عدد 8 بيتي در مبتاي 10 از 0 تا 255 قابل تغيير خواهد بود و به همين دليل IP Address به صورت نمايش باينري از چهار قسمت تشكيل مي‌شود كه هر قسمت عددي بين 0 تا 255 نوشته شده است مانند:
192.168.231.17
در صورتي كه Ip آدرس باا را به صورت باينري بنويسيم به صورت زير خواهد بود.
11000000.10101000.11100111.00010001
IP Address به دو قسمت اصلي تقسيم مي‌شود كه عبارتند از:
مشخصه شبكه اي NET ID
مشخصه ميزبان HOST ID

در جسه بعد مي‌خوانيم:
شناخت بيشتر TCP/IP Addressing
ROUTING چيست و چه ارتباطي با IP Address دارد؟
 

majmaj

عضو جدید
سلام دوستان اينجا دو تا سوال براي من پيش مياد
1- چگونه آي پي آدرس رو به صورت باينر در مياريم.
2- در مورد مشخصه شبكه و مشخصه ميزبان كمي توضيح بيشتر دهيد.
 

Sir

عضو جدید
سلام دوستان اينجا دو تا سوال براي من پيش مياد
1- چگونه آي پي آدرس رو به صورت باينر در مياريم.
2- در مورد مشخصه شبكه و مشخصه ميزبان كمي توضيح بيشتر دهيد.

بحث جالبی راه انداختین، منم سعی میکنم تو بحث باشم.

1- معادل باینری هر یک از چهار قسمت IP را (با تقسیم های متوالی بر دو) پیدا می کنیم و کنار هم میزاریم. هر قسمت 8 بیت، پس مجموعا 4 تا 8 بیت داریم که میشه 32 بیت (البته اینا واسه IP ورژن 4 هستش)

2- IP ها به کلاس های مختلفی (A,B,C...) تقسیم می شوند که در هر کدام تعداد مشخصی از بیت ها به تعیین شبکه ی مورد نظر اختصاص دارند(مشخصه شبكه) و تعدادی از اونها برای تعیین میزبان مورد نظر هستند (مشخصه ميزبان). بیان کلاس های IP خودش میتونه یه جلسه باشه!!!
 

majmaj

عضو جدید
Gateway چيست؟
با توجه به اينكه نرم افزار‌هاي متفاوت در شبكه با روش‌هاي متفاوت ارائه خدمات مي‌كنند و در خيلي از شبكه هاي گسترده نياز است كه از سرويس دهنده هاي متفاوت يا Platform هاي گوناگون استفاده شود. بايد راهكاري وجود داشته باشد تا اين انواع متفاوت server ها را به يكديگر ارتباط داد.
مثلا اگر سيستم عامل Novell Netware را به عنوان File server در شبكه استفاده كنيم، چگونه بايد سيستم عامل Microsoft به عنوانClient با آن ارتباط برقرار كند؟
در حقيقت Gateway به نرم افزاري مي گويند كه ساختار ها و Platform هاي متفاوت را به يكديگر مرتبط مي‌سازد و در اين ارتباط حكم يك ترجمه كننده را دارد. براي مثال مي‌توانGSNW و CSNW و FPNW و SNA را نام برد.
با توجه به اينكه Netware از IPX/SPX به عنوان پروتكل ارتباطي استفاده مي‌كند. بايد بر روي WINDOWS نيز NWLink IPX/SPX را نصب نمايد تا اين دو بتوانند با هم ارتباط برقرار نمايند. انجام اين دو لازم است ولي كافي نيست! براي اينكه Microsoft Windows بتواند با Netware ارتباط برقرار كند. علاوه بر پروتكل بايد Client Service مناسب نيز بر روي آن نصب شود.
راه اندازي CSNW يا Client services for Netware بر روي Windows امكان ارتباط برقرار كردن Microsoft Client را با Netware Server فراهم سازد.
Gateway Service هاي ديگري نيز وجود دارند كه به دلايل مشابه در شبكه استفاده مي‌شوند. مثلا اگر بخواهيم در شبكه Client هاي Microsoft Windows بدون نياز به برقراري ارتباط با Netware File Server از منابع share شده بر روي ان استفاده كنند، يك كامپيوترServer Microsoft Windowsرا به عنوان واسطه در نظر گرفته و بر روي ان (Gateway Services for Netware) كه به اختصار GSNW خوانده مي‌شود را نصب مي‌كنيم. از آن پس كامپيوتر‌هاي Client براي استفاده از منابع به اين دستگاه Server مراجعه مي‌كند و به صورت غير مستقيم از خدمات Netware Server اي كه در اين ميان از ديدClient ها پنهان است استفاده مي‌كنند.
سيستم هاي ارتباطي بيسيم Wireless
با توجه به اينكه در برخي نقاط نمي‌توان از كابل براي انتقال اطلاعات استفاده كرد به مرور سيستم هاي جديد به تجهيزات ارسال و دريافت بي سيم مجهز شدند. براي انتقال اطلاعات در اين روش مي‌توان از تكنولوژي‌هاي زيادي استفاده كرد كه هر يك به نوعي اقدام به ارسال و دريافت سيگنال مي‌كنند. مانند:
1- اشعه ليزر
2- اشعه مادون قرمز
3- مايكرو ويو
هر تكنولوژي با توجه به نوع سيگنال از نظر پهناي باند و مسافت و ... داراي مشخصات ويژه اي است.
در مدلWLAN كامپيوتر هاي درون يك محيط مانند طبقات يك ساختمان از طريق ابزاري كه مانند Hub عمل مي‌كند به يكديگر اتصال مي‌يابند. اين نوع Hub با توجه به اينكه كابلي به ان وصل نيست و صرفا نقطه اتصال مركزي سيستم ها به صورت بي سيم مي‌باشد، Wireless hub يا Access point ناميده مي‌شود.
در مدل adhoc كه براي اتصال دو دستگاه به صورت مستقيم به يكديگر كاربرد دارد. دو كامپيوتر توسط آنتن هاي wireless از طريق كارت‌هاي شبكه بي سيم خود اقدام به ارسال و دريافت مستقيم اطلاعات مي‌نمايد.


 

R-Quantum

عضو جدید
کاربر ممتاز
یه مطلبی که از سوئیچ ها جا مونده اینه که : سوئیچ ها ابتدا بسته های ورودی را چک میکنند و در صورت سالم بودن مجوز عبور میدهند . یکی از این روش ها روش store-and-forward است . این روش بسته ی دریافتی را ذخیره کرده و قبل از ارسال مجدد آنرا چک میکند . بسته های خراب ارسال نمیشوند .
یک managed switch برای اینکه کنترل بیشتری بر روی ترافیک شبکه داشته باشد از SNMP نیز پشتیبانی میکند .
 

کربلایی

مدیر بازنشسته
سلام . مگه ما نمیگیم که هرچقدر توی لایه ها بالا میرویم ، نرم افزاری میشوند پس چطور انجام عملیات از بالا به پایین است در حالیکه من فکر میکنم انجام عملیات هم از سخت افزار به نرم افزار است یعنی از پایین به بالا ؟

چرا لایه ها رو از بایین به بالا شماره گذاری می کنن ولی لایه اخر رو اول می نویسن

سلام
فرض کنیم دو تا سیستم دوست دارن با هم کمی گپ بزنن! چی میشه؟
بزارید فرضو کمی جزئی تر کنیم!
یکی از کامپیوتر ها اونقدر بیکاره که همیشه گوش میده به خط که هر کی یه حرفی زد فورا پاسخ بده! حالا یه کامپیوتر دیگه(اسمشو میزارم دومی، پس اون کامپیوتر بیکاره میشه اولی) میاد میگه من دوست دارم با شما حرف بزنم!
اولی میگه من در خدمتم! حرفتو بزن!
دومی میگه حال شما چطوره!
و اینطور میشه که ارتباط برقرار میشه:D

اما همش این نیست، این حرفا در قالب صفر و یک روی یه رسانه باید منتقل بشن!
واسه همین جریانی از بیتها روی رسانه(معمولا کابل) منتقل میشه.
خب این جریان برای انتقال از کدوملا یه استفاده میکنه؟
لایه فیزیکی
وقتی لایه فیزیکی به کمک لایه پیوند داده ها جریان بیتها رو به سالم و و سر حال به پستچی(مسیریاب) رسوند چی میشه؟
بیتها تحویل شبکه میشه.
اینجا عملیات مسیر یابی صوریت میگیره و دوباره جریان بیتها با استفاده از لایه های 1 و 2 (فیزیکی و پیوند داده) بسمت مقصد حرکت می کنند(به ستون یک! از جلو نظام:surprised:)
همین که لایه شبکه مقصد بیتها رو تحویل گرفت، این بیتها عزیز رو جهت ادغام و بررسی صحت و درستی و ... به لایه انتقال تحویل میده. لایه انتقال میده به لایههای بالاتر و ...

میشه سناریوی بالا رو از یه جهت دیگه هم بررسی کرد:
در حقیقت لایه های متناظر در دو سمت گفتگو مستقیما با هم کار می کنند.
لایه کاربرد مبدا........................لایه کاربرد مقصد
لایه نمایش مبدا......................لایه نمایش مقصد
لایه نشست مبدا................... .لایه نشست مقصد
لایه انتقال مبدا........................لایه انتقال مقصد
لایه شبکه مبدا........................لایه شبکه مقصد
لایه پیوند داده مبدا...................لایه پیوند داده مقصد
لایه فیزیکی مبدا___________لایه فیزیکی مقصد
 

Security

عضو جدید
سلام دوستان اينجا دو تا سوال براي من پيش مياد
1- چگونه آي پي آدرس رو به صورت باينر در مياريم.
2- در مورد مشخصه شبكه و مشخصه ميزبان كمي توضيح بيشتر دهيد.
به اين لينك سر بزن :
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php?t=74816

اين آدرس مستقيم يه pdf در مورد آي پي و . . . .
http://www.4shared.com/file/62038983/dc1f28d9/_2__Installingconfiguraing_network_protocols_.html
 

psychic

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
با سلام . به کابل اصلی شبکه که گره ها به اون متصل میشن ستون فقرات اصلی شبکه یا backbone میگن ;););)

سلام
البته Backbone در اصل به مسیر انتقال Data یی گفته می شه که انواع مختلف شبکه رو به هم متصل می کنه ;)
 

akm

عضو
نمونه سوال network

نمونه سوال network

نمونه سوالات network

Test1.doc (اندازه: 356 كيلوبايت / دانلود ها: 283)
 

m_homaei

عضو جدید
PAN

PAN

خیلی بخوام ساده بگم:
WAN از اتصال LAN های مختلف به هم وجود میاد (در قالب شهر ها کشور ها وحتی قاره ها)

Man هم همون شبکه های شهری هستن (یک شبکه که از نظر گستردگی بین LAN و WAN هست) که زیاد چیز استانداردی نیست.
Mش یعنی Metropolitan

PAN رو هم نمی دونم

PAN = Personal Area Network
PAN به شبکه های با فاصله خیلی کم گفته می شود :
برای مثال : اتصال پرینتر به کامپیوتر یک PAN با سیم
ارتباط موبایل با بلوتوث یک PAN بی سیم است .
 

sara@fshar

عضو جدید
کاربر ممتاز
سوالات و اشکالات درس شبکه :
1- آیا مفهوم workgroup با مفهوم peer to peer یکی هست ؟
2- در حالت work group اگر machine1 بخواهد از منابع اطلاعاتی یا سخت افزاری machine2 استفاده کند چکار باید بکند ؟ مثلا ماشین اولی دارای رایتری هست که می خواهد فقط ماشین 2 از آن استفاده کند ولی مایل نیست دیگر ماشین های موجود در آن workgroup از این امکان ماشین 1 استفاده کنند.
مفهوم این جمله زیری چیه ؟
در حالت work group بررسی صحت نام کاربری و میزان دسترسی کاربر به منابع به صورت گسسته در کامپیوترها انجام می شود مطلب زیر را عینا از جزوه NETWORK+ کپی کردم اما دقیقا مفهومش رو نفهمیدم مثلا برای معرفی یه کاربر در WIN باید یه ACCOUNT در تمامی 10 کامپیوتر ایجاد کنیم ؟ .
"پس به همين دليل اگر به تعداد 10 كامپيوتر در يك work group موجود باشد و يك user را بخواهيم در شبكه معرفي كنيم بايد آن كاربر را به طور مجزا به هر 10 سيستم بشناسانيم. دليل محدوديت در تعداد كامپيوتر هاي work group همين موضوع مي‌باشد"
3-[FONT=&quot] [/FONT]آیا مفهوم اصطلاح client فقط شامل کامپیوتر می شود ؟ یا نه به دستگاهی مثل چاپگر هم می توان client گفت ؟ واگر چاپگر به عنوان یه مشتری محسوب می شود چه خدماتی رو می تواند از server بگیرد ؟
4-[FONT=&quot] [/FONT]یه جایی در تعریف اینترانت خونده بودم که اگر شبکه LAN از پروتکل TCP/IP پشتیبانی کند بهش اینترانت می گویند در غیر این صورت به آن فقط LAN گفته می شود این گفته چقدر صحیح هست ؟


 

کربلایی

مدیر بازنشسته
سوالات و اشکالات درس شبکه :
1- آیا مفهوم workgroup با مفهوم peer to peer یکی هست ؟
2- در حالت work group اگر machine1 بخواهد از منابع اطلاعاتی یا سخت افزاری machine2 استفاده کند چکار باید بکند ؟ مثلا ماشین اولی دارای رایتری هست که می خواهد فقط ماشین 2 از آن استفاده کند ولی مایل نیست دیگر ماشین های موجود در آن workgroup از این امکان ماشین 1 استفاده کنند.
مفهوم این جمله زیری چیه ؟
در حالت work group بررسی صحت نام کاربری و میزان دسترسی کاربر به منابع به صورت گسسته در کامپیوترها انجام می شود مطلب زیر را عینا از جزوه NETWORK+ کپی کردم اما دقیقا مفهومش رو نفهمیدم مثلا برای معرفی یه کاربر در WIN باید یه ACCOUNT در تمامی 10 کامپیوتر ایجاد کنیم ؟ .
"پس به همين دليل اگر به تعداد 10 كامپيوتر در يك work group موجود باشد ويك user را بخواهيم در شبكه معرفي كنيم بايد آن كاربر را به طور مجزا بههر 10 سيستم بشناسانيم. دليل محدوديت در تعداد كامپيوتر هاي work group همين موضوع مي‌باشد"
3-آیا مفهوم اصطلاح client فقط شامل کامپیوتر می شود ؟ یا نه به دستگاهی مثل چاپگر هم می توان client گفت ؟ واگر چاپگر به عنوان یه مشتری محسوب می شود چه خدماتی رو می تواند از server بگیرد ؟
4-یه جایی در تعریف اینترانت خونده بودم که اگر شبکه LAN از پروتکل TCP/IP پشتیبانی کند بهش اینترانت می گویند در غیر این صورت به آن فقط LAN گفته می شود این گفته چقدر صحیح هست ؟

سلام
1- نه!
معمولا کارشناسان و طراحان شبکه، نحوه ي ارتباط بين کامپيوترها را به سه دسته ي اصلي تقسيم مي کنند که عبارتند از :
  1. شبکه هاي نظير به نظير(Peer-to-Peer) يا يک گروه کاري
  2. شبکه هاي بر اساس سرويس دهنده(Client - Server)
  3. شبکه هاي مختلط(Hybrid) ، که ترکيبي از نوع اول و دوم شبکه ها است.
نکته: به اين نکته توجه کنيد که تفاوت اين دسته بندي ، با دسته بندي شبکه ها با توپولوژي هاي Ring , Star, bus … در اين است که توپولوژي ها، نحوه ي چيدمان کامپيوترها را مشخص مي کند، ولي اين دسته بندي، نحوه ي ارتباط کامپيوترها با هم را تعيين مي کند. به طور مثال شما براي ارتباط 10 کامپيوتر مي توانيد از توپولوژي star و براي ارتباط بين کامپيوترهاي موجود در اين شبکه، از روش Peer-to-Peer استفاده کنيد.

.::شبکه نظیر به نظیر با توپولوژی ستاره::.

اما مفهوم گروه کاری به یک نوع ایجاد حساب در شبکه (سرور/ مشتری) مبتنی بر ویندوز سرور، جهت مدیریت کاربران اشاره دارد...
توجه به این نکته الزامی است که در شبکه هاي نظير به نظير، معمولا مدير سيستم وجود ندارد که به کل شبکه نظارت کند و هر کاربر، کامپيوتر خود را اداره مي کند.(درست برخلاف شبکه های سرور/مشتری)
نکته:
در شبکه هاي نظير به نظير هيچ کامپيوتري مسئول اداره ي کل شبکه نيست. کاربرِ هر کامپيوتر تعيين مي کند که چه داده هايي در کامپيوتر او براي استفاده ي ساير کامپيوترها بايد به اشتراک گذاشته شود. به عبارت ديگر هر گره در شبکه، هم سرويس دهنده است و هم سرويس گيرنده. (به کامپيوترهاي داخلي يک شبکه، گره يا Node گفته مي شود.)
پس مي توان نتيجه گرفت که در شبکه هاي بر اساس سرويس دهنده ، کامپيوتري که در شبکه به ساير گره ها سرويس ارائه مي کند ، حتما بايد داراي سيستم عامل سرور باشد. ولي در شبکه هاي نظير به نظير چون يک سرويس دهنده ي مرکزي وجود ندارد، لزوما نيازي نيست که يکي از سيستم عامل ها، سرور باشد.


2- برای استفاده از منابع در حالت ورک گروپ:
ابتدا در ماشینی که م یخواهید رایتر آن را شیرر کنید، از منوی Tools گزینه Folder Option سپس سربرگ View را باز کنید، در بخش Advanced Setting گزینه Use Simple file sharing را از حالت انتخاب خارج کنید.
اکنون روی رایتر راست کلیک کرده و گزینه Sharing and Security را کلیک کنید، در کادر محاوره باز شده (سربرگ) Secutiety می توانید مجوز های لازم را به کاربران این ماشین و در سربرگ Sharing می تونید ماشینهایی که می توانند از این منبع استفاده کنند را مشخص کنید.
بعد اعطای مجوزهای لازم، در ماشین مشتری، کافی است آدرس آی پی ماشین میزبان(رایتر دار) را در آدرس بار بصورت(***.***.***.***\\) وارد کنید و نام کاربری و پسورد(که در بخش قبل مشخص کرده اید را) وارد کرده و از رایتر استفاده کنید....
اگه لازم بود بگید تا با تصاویر توضیح بدم


مفهوم این جمله زیری چیه ؟
در حالت work group بررسی صحت نام کاربری و میزان دسترسی کاربر به منابع به صورت گسسته در کامپیوترها انجام می شود مطلب زیر را عینا از جزوه NETWORK+ کپی کردم اما دقیقا مفهومش رو نفهمیدم مثلا برای معرفی یه کاربر در WIN باید یه ACCOUNT در تمامی 10 کامپیوتر ایجاد کنیم ؟ .

این جمله بهترین توصیفیه که تا حالا درباره سیستم اهراز هویت در حالت ورک گروپ شنیده ام!
در حالت اکتیو دایرکتروی، مدیریت کاربران بصورت متمرکز و در سرور انجام میشه! یعنی کافیه در سرور یک یوزر بسازی و از طریق سرور بهش مجوزهای دسترسی به منابع سرور و سایر ماشین ها رو بدی!
اما در حالت ورک گروپ، هر ماشین بصورت مجزا کاربران رو مدیریت میکنه، یعنی باید برای دسترسی به رایتر ماشین 1، یک یوزر بسازی و بهش مجوز بدی و رایتر رو شیرر کنی، بعد از ماشین2 که میخوای از این رایتر استفاده کنی، هنگام درخواست رمز، با نام ی.زری که ساختی وارد بشی...
برای اطلاعات بیشتر بهتره کتابهای MCSE رو بخونی، چون این مفاهیم بیش از اینکه به نتورک+ مربوط باشه به MCSE مرتبطه...

3- به هر دستگاهی که خدماتی رو از سرور میگیره مشتری میگیم و این مفهوم منحصر در کامپیوتر نیست!
فکر میکنم اغلب چاپگر ها بعنوان سرور عمل میکنند تا مشتری! یعنی یک چاپگر روشیرر میکنیم و بقیه سیستمها ازش استفاده میکنند

4- در این مورد نظر خاصی ندارم...

موفق باشید
 

sara@fshar

عضو جدید
کاربر ممتاز
3-[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] مفهوم عملی ارتباط اتصالگرا و بی اتصال چیه اینکه گفته می شود:[/FONT]
[FONT=&quot]مدل [/FONT]OSI[FONT=&quot] هر دو ارتباط را در لایه شبکه و فقط ارتباط اتصالگرا را در لایه انتقال پشتیبانی می کند ولی مدل [/FONT]TCP/IP[FONT=&quot] در لایه شبکه فقط از ارتباط بی اتصال و از هر دو ارتباط در لایه انتقال( انتخاب با کاربران هست ) پشتیبانی می کند.[/FONT]
[FONT=&quot]چی هست ؟[/FONT]
4-[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مفهوم [/FONT]NAP[FONT=&quot] و[/FONT] POP[FONT=&quot] چیه؟[/FONT]
5-[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مفهوم سیستم انتقال [/FONT]sonnet[FONT=&quot] چیه ؟[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

کربلایی

مدیر بازنشسته
3-[FONT=&quot] مفهوم عملی ارتباط اتصالگرا و بی اتصال چیه اینکه گفته می شود:[/FONT]
[FONT=&quot]مدل [/FONT]OSI[FONT=&quot] هر دو ارتباط را در لایه شبکه و فقط ارتباط اتصالگرا را در لایه انتقال پشتیبانی می کند ولی مدل [/FONT]TCP/IP[FONT=&quot] در لایه شبکه فقط از ارتباط بی اتصال و از هر دو ارتباط در لایه انتقال( انتخاب با کاربران هست ) پشتیبانی می کند.[/FONT]
[FONT=&quot]چی هست ؟[/FONT]
4-[FONT=&quot]مفهوم [/FONT]NAP[FONT=&quot] و[/FONT] POP[FONT=&quot] چیه؟[/FONT]
5-[FONT=&quot]مفهوم سیستم انتقال [/FONT]sonnet[FONT=&quot] چیه ؟[/FONT]

در ارتباط بی اتصال، تحمل خطا مهمترین اولویت هست(اصلا این نوع از ارتباط بخاطر افزایش تحمل خطا طراحی شده) در ازباط بی اتصال هر بسته مستقل از بسته های دیگر مسیریابی میشود، پس اگر در بین راه بسته ای گم شد(یا مسیر یابی از کار اقتاد)، بسته های دیگر از مسیریابهای دیگر به مقصد می رسند.(مانند سیستم پست الکترونیک)
یکی از طرفداران اصلی این سناریو، مراکز نظامی هستند...

اما در طرف مقابل شرکتهای مخابراتی به دنبال ارتباطات اتصال گرا می باشند، در این نوع از ارتباطات مسیری وجود دارد که زمان قطع تماس برقرار است...(مانند سیستم تلفن) اگر خط یا مسیر در حین تماس قطع شود کل ارتباط از بین میرود.


[FONT=&quot]
[FONT=&quot]مدل [/FONT]OSI[FONT=&quot] هر دو ارتباط را در لایه شبکه و فقط ارتباط اتصالگرا را در لایه انتقال پشتیبانی می کند ولی مدل [/FONT]TCP/IP[FONT=&quot] در لایه شبکه فقط از ارتباط بی اتصال و از هر دو ارتباط در لایه انتقال( انتخاب با کاربران هست ) پشتیبانی می کند.
[/FONT]

همون طور که میدونید مدل OSI داری هفت لایه است:
فیزیکی، پیوند داده، شبکه، انتقال، جلسه، نمایش و کاربرد.
وظیفه لایه شبکه در یک کلام مسیر یابی و کنترل ترافیک می باشد.
فرض کنیم قبل از ارسال بسته یا بسته ها به مقصد، با ارسال تقاضا به اولین مسیر یاب، برای تنظیم یک کسیر با آن همانگ میکند؛ مسیر یاب نیز پس ار بررسی وضعیت، مسیر یاب بعدی را انتخاب و با او در خصوص تنظیم مسیر، هماهنگی میکند، این کار ادامه یافته و تمام تمهیدات لازم را پیش بینی میکنند، پس از آن اجازه ارسال صادر میشود.
از طرفی ممکن است لایه شبکه به محض دریافت یک واحد داده، آنرا در قالب یک بسته سازماندهی کرده و به اولین مسیر یاب تسلیم کند، مسیریاب هم بدین نحو عمل کرده و بسته را هدایت کند تا نهایتا به مقصد برسد، بدیهی است در این الگو بسته ها ممکن است به مقصد نرسند(شبکه اینترنت از این روش استفاده میکند)


لایه انتقال بر روی ماشین نهایی ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده واقعی را برقرار می سازد، لایه انتقال با ارسال بسته های کنترلی خاص با لایه انتقال گیرنده دست تکانی کرده و پس از هماهنگی اولیه اقدام به ارسال میکند. این هماهنگی در حقیقت بین پروسه های مبداء و مقصد است، بنابراین مسیریابهای میانی هیچ درکی از این موضوع ندارند(مسیر یاب هیدر اضافه شده در لایه انتقال را باز نمیکند، بنابراین اگر بسته ای بدون هماهنگی ارسال شود و پروسه گیرنده به هر دلیلی قادر به دریافت نباشد، مسیر یاب قادر به ارسال مجدد نخواهد بود و پروسه فرستنده بسته را حذف خواهد کرد-عدم پشتیبانی از ارتباط بدون اتصال-)

میرسیم به مدل TCP\IP:
پروتکل مهم مورد استفاده در لایه شبکه، پروتکل IP است.
در این لایه واحداطلاعاتی که بایست ارسال شود، دیتاگرام نامیده میشود. پروتکل IP یک دیتاگرام را در قالب بسته های کوچکتری قطعه قطعه کرده و پس از اضافه کردن هیدر، آن را روی شبکه ارسال می کند.
در این لایه اگر دو بسته متوالی برای یک مقصد یکسان ارسال شوند هیچ تضمینی در ترتیب رسیدن آنها وجود ندارد، چون این دو بسته می توانند از مسیرهای متفاوتی به مقصد برسند(ارتباط بدون اتصال)، ضمنا لایه شبکه پس از هدایت بسته روی کانالهای ارتباطی، از سالم رسیدن یا نرسیدنبسته هیچ اطلاعی ندارد، زیرا برای بسته ای IP هیچ گونه پیام دریافت یا عدم دریافت بین عتاصر واقع برروی مسیر رد و بدل نمیشود. بنابراین سرویس ارائه شده در لایه شبکه نا مطمئن است(بدون اتصال)

برای اطلاعات بیشتر کتاب شبکه های کامپیوتری تننباوم و نیز کتاب اصول مهندسی اینترنت از مهندس ملکیان رو توصیه میکنم.
نگاهی دقیق به ساختار پروتکلهای IP, TCP و همچنین UDP میتونه گره گشا باشه
موفق باشید


[/FONT]
 

bijibuji

عضو جدید
سوال شما در مورد مبانی شبکه های کامپیوتریه.
می تونید در این سایت در مورد سوالاتون پاسخ بگیرید:

subnetting.co.cc

موفق باشید.
 
آخرین ویرایش:

majmaj

عضو جدید
سلام دوستان یه سوالی تو این گلوی ما گیر کرده بود گفتم ازتون بپرسم:
بهاینجمله توجه کنید:
The simplest possible LAN consists of two computers, with network interface
adapters
installed, connected by a single cable.

این قسمتی که رنگی شده به چه معنی هست؟
 

کربلایی

مدیر بازنشسته
سلام دوستان یه سوالی تو این گلوی ما گیر کرده بود گفتم ازتون بپرسم:
بهاینجمله توجه کنید:
The simplest possible LAN consists of two computers, with network interface
adapters
installed, connected by a single cable.

این قسمتی که رنگی شده به چه معنی هست؟

منظور همون كارت شبكه است.
«ساده ترين شبكه ممكن، از دو كامپيوتر با كارت شبكه نصب شده، تشكيل مي شود كه توسط كابل به هم متصل شده اند»
 

R-Quantum

عضو جدید
کاربر ممتاز
کمک کنید

کمک کنید

سلام . من نمیتونم مفهوم این سوالاتی که اینجا گذاشتم رو هضم کنم . خواهشا جوری برام توضیح بدید که هیچوقت یادم نره . نمیدونید چقدر دربارشون خوندم ولی زود فراموش میکنم . ممنون . خوب سوالاتم :
1. منظور از پورت چیه ؟ طبق چه قراردادی شماره پورت ها رو انتخاب میکنند ؟ مثل chargen=19 .
2. دلیل استفاده از redundancy در یک شبکه چیست ؟
3. میدونیم که آی پی از چهار قسمت تشکیل شده . آیا از دو قسمت اول میتونیم مکان گیرنده رو تشخیص بدیم ؟ چه جوری ؟
4.منظور از تقاضای اکوی ICMP چیست ؟
5.منظور از( SYN (synchronization چیست ؟
6. و از همه مهمتر ping یعنی چی ؟
منتظر سوالات بعدی بنده باشید . :gol::gol::gol:
 

maverick

عضو جدید
منظور از پورت چیه ؟ طبق چه قراردادی شماره پورت ها رو انتخاب میکنند ؟ مثل chargen=19 .

پورت به عدد 16 بیتی هستش پس 0 تا 65535 تا پورت داریم که تو لایه transport اختصاص داده میشن و در حقیقت پورت در موفع دریافت دیتا از شبکه به ما کمک میکنه که نوع دیتا رو مشخص کنیم ، به نوعی کاربرد امنیتی هم میتونه داشته باشه و بغیر از 1024 تا پورت اول که رزو شده بقیه قابل انتخاب هستند اما منظورتون رو از chargen =19 متوجه نمی شم .

2. دلیل استفاده از redundancy در یک شبکه چیست ؟

افزایش قابلیت اعتماد پذیری سیستم ، به نوعی پشتیبان حساب میشه

4.منظور از تقاضای اکوی ICMP چیست ؟

به پاسخ و دریافت پکیچ ICMP فکر کنم ، گفته بشه ، مطمئن نیستم

.منظور از( SYN (synchronization چیست ؟
همزمان سازی بین دو وسیله رو میگن ، دقیقاً کجا منظورتونه

6. و از همه مهمتر ping یعنی چی ؟

دستوری هست که با فرستاندن پکتهای خاصی بنام ICMP صحت ارتباط را در سه لایه ارتباطی چک میکنه . ( فیزیکال ، دیتا لینک و Network )

شاد باشید
 

maverick

عضو جدید
ممنون ولی این شماره پورت ها طبق چه قاعده ای هستش ؟ مثلا echo=7 زده ؟؟

این echo=7 رو دقیقاً منظورتون کجاست ؟

اما اختاص پورتها به ما کمک میکنه که تو یه ارتباط دقیقا بدونیم پکت دریافتی مربوط به چی هست مثلاً اگه اشتباه نکنم پورت 15 مال ایمیل هست و 80 مال سرویس HTTP پس در حقیقت این نرم افزارها هستند که قاعده استفاده از پورت رو مشخص میکنند ، مثلاٌ شما یه فایروال نصب میکنی رو سیستمت میخوای برای بالا بردن امنیت تمام ارتباطات رو از طریق پورت 8080 انجام بدی این رو تو نرم افزارت تعریف میکنی تبدیلات توی نرم افزار انجام میشه .


شاد باشید
 

R-Quantum

عضو جدید
کاربر ممتاز
این echo=7 رو دقیقاً منظورتون کجاست ؟

اما اختاص پورتها به ما کمک میکنه که تو یه ارتباط دقیقا بدونیم پکت دریافتی مربوط به چی هست مثلاً اگه اشتباه نکنم پورت 15 مال ایمیل هست و 80 مال سرویس HTTP پس در حقیقت این نرم افزارها هستند که قاعده استفاده از پورت رو مشخص میکنند ، مثلاٌ شما یه فایروال نصب میکنی رو سیستمت میخوای برای بالا بردن امنیت تمام ارتباطات رو از طریق پورت 8080 انجام بدی این رو تو نرم افزارت تعریف میکنی تبدیلات توی نرم افزار انجام میشه .


شاد باشید
سلام منظورم همین که شما گفتید بود . پس اگه اشتباه نکنم این شماره پورت ها ثابته . منظورم از ثابت یعنی قانونیه . تغییری هم نمیشه داد . پس جواب سوال IP چی میشه ؟ چجور میتونم مکان گیرنده رو از روی IP تشخیص بدم ؟شرمنده منظور از اکوی ICMP رو هم بازم نفهمیدم . ممنون از کمکتون . موفق باشید
 
بالا