آموزش نرم افزار ویزیو و مدیریت فرآیندها - فیلم فارسی

Armin Keshavarzi

عضو جدید
در این دوره آموزشی نرم افزار ویزیو (VISIO) به همراه کاربرد آن در زمینه مدیریت فرآیندها تدریس می‌شود.
در این دوره شما علاوه بر یادگیری این نرم افزار با مدل طبقه بندی فرآیندهای APQC که امروزه برای مدیریت فرآیندها در بسیاری از سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیز با استاندارد ترسیم نمودارهای فرآیندی (BPMN (Business process Management Notations که برای ایجاد زبانی مشترک در بین تمام واحدهای سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین با امکانات این نرم افزار در اتصال به نرم افزارهای دیگر برای دریافت اطلاعات و به روز رسانی نمودارها و ارائه گزارشات سازمانی، آشنا می‎شوید.
برای دریافت فیلم های آموزشی به آدرس (آموزش نرم افزار ویزیو و مدیریت فرآیندها) رجوع شود
VISIO-Main-Figure2.jpg
 
بالا