[آموزشی] - رزولوشن

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
رزولوشن تصویر یک تلویزیون دیجیتال یا وسایل دیگر، تعداد پیکسل های موجود در هر بعد می باشد. آن می تواند یک ترم مبهم باشد، به خصوص به دلیل اینکه رزولوشن توسط فاکتورهای مختلفی در CRT، پنل های تخت و... کنترل می شود. معمولا به صورت عرض در ارتفاع در واحد پیکسل بیان می شود.
یکی از کاربردهای ترم رزولوشن تصویر در نمایشگرهای آرایه های پیکسل ثابت نظیر پنل های پلاسما، پنل های کریستال مایع، پردازش نور دیجیتال یا تکنولوژی های مشابه می باشد که به صورت کاملا ساده بیانگر تعداد فیزیکی سطر و ستون های پیکسل هایی است که نمایشگر را می سازند.. نتیجه داشتن شبکه ثابت این است که برای پخش ویدئو ها با فرمت های چندگانه، تمام نمایشگرها به یک موتور تغییر مقایس نیاز دارند.
توجه کنید که معنی رزولوشن در واقع، چگالی پیکسل می باشد، تعداد پیکسل ها در واحد طول یا مساحت، نه تعداد کل پیکسل ها. در اندازه گیری های دیجیتال، رزولوشن به صورت پیکسل در هر اینچ داده می شود. در اندازه گیری های انالوگ، اگر صفحه 10 اینچ ارتفاع داشته باشد، پس رزولوشن افقی در یک مربع به عرض 10 اینچ محاسبه می شود. این معمولا به صورت رزولوشن افقی خط ها در واحد ارتفاع تعریف می شود.

محتویات :
۱ ملاحضات
۲ اسکن بافته در مقابل اسکن پیش رونده
۳ OverScan و Underscan
۴ استاندارد های کنونی
۴.۱ تلویزیون ها
۴.۲ مانیتورهای کامپیوتر ها
۵ تکامل استانداردها
۶ رزولوشن نمایش گرافیک
۷ نسبت طول به عرض
۸ جدول رزولوشن های مختلف
۹ تعریف در مورد هر رزولوشن
۹.۱ آرایه های گرافیک ویدئویی (VGA)
۹.۱.۱ QQVGA یا Quarter-QVGA
۹.۱.۲ HQVGA یا Halft-VGA
۹.۱.۳ QVGA یا Quarter-VGA
۹.۱.۴ WQVGAیا Wide-QVGA
۹.۱.۵ HVGA یا Half-size VGA
۹.۱.۶ VGA یا Video Graphics Array
۹.۱.۷ WVGA یا Wide VGA
۹.۱.۸ FWVGA یا Full Wide VGA
۹.۱.۹ SVGA یا Super VGA
۹.۱.۱۰ DVGA یا Double-size VGA
۹.۱.۱۱ WSVGA یا Wide Super VGA
۹.۲ Extended Graphics Array
۹.۲.۱ XGA
۹.۲.۲ WXGA
۹.۲.۳ XGA+
۹.۲.۴ WXGA+
۹.۲.۵ SXGA
۹.۲.۶ SXGA+
۹.۲.۷ WSXGA+
۹.۲.۸ UXGA
۹.۲.۹ WUXGA
۹.۲.۱۰ Quad XGA
۹.۲.۱۱ QWXGA
۹.۲.۱۲ QXGA
۹.۲.۱۳ WQXGA
۹.۲.۱۴ QSXGA
۹.۲.۱۵ WQSXGA
۹.۲.۱۶ QUXGA
۹.۲.۱۷ WQUXGA
۹.۲.۱۸ Hyper XGA
۹.۲.۱۹ HXGA
۹.۲.۲۰ WHXGA
۹.۲.۲۱ HSXGA
۹.۲.۲۲ WHSXGA
۹.۲.۲۳ HUXGA
۹.۲.۲۴ WHUXGA
۹.۳ High-Definition
۹.۳.۱ nHD
۹.۳.۲ qHD
۹.۳.۳ HD
۹.۳.۴ FHD
۹.۳.۵ WQHD
۹.۳.۶ QFHD
۹.۳.۷ UHDمنبع
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

تصویر بالا تمام رزولوشن منطقی برای نمایشگر ها را نشان میدهد .

نسبت رزولوشن به فاصله قرار گیری از صفحه نمایش .


نسبت اندازه صفحه نمایش های مختلف .
نسبت استفاده از رزولوشن های صفحه های نمایش در دنیا.​
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ملاحضات


در بعضی مقالات از رزولوشن تصویر به عنوان محدوده ای از فرمت های ورودی که ورودی وسیله الکترونیکی می تواند بپذیرد یاد می شود که اغلب این رزولوشن حتی از شبکه اصلی خود نمایشگر بزرگتر است. در زمینه تلویزیون ها، بیشتر تولیدکنندگان ورودی را می گیرند و آن را برای اسکن بیشتر تا حداکثر 5% کوچک نمایی می کنند، بنابراین رزولوشن ورودی لزوما رزولوشن اصلی تلویزیون نیست.
ادراک چشم ها از رزولوشن تصویر می تواند با فاکتورهایی تحت تاثیر قرار گیرد. یکی از این فاکتورها شکل مستطیلی صفحه نمایش می باشد که به صورت نسبت عرض و ارتفاع فیزیکی تصویر نشان داده می شود. این با عبارت نسبت ابعاد تصویر تعریف می شود. نسبت ابعاد صفحه نمایش و نسبت ابعاد واقعی تصویر لزوما یکسان نمی باشد. مثالی از تاثیر شکل پیکسل ها بر رزولوشن: نمایش اطلاعات بیشتر در فضای کوچکتر با استفاده از رزولوشن بالاتر، تصویر را واضح تر و شفاف تر می کند. هرچند تکنولوژی های اخیر صفحات نمایش رزولوشن تصویر ثابتی دارند. کاهش رزولوشن در این صفحات به شدت شفافیت تصویر را کاهش می دهد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اسکن بافته در مقابل اسکن پیش رونده
سیستم تلویزیون های انالوگ از اسکن بافته با 2 اسکن متوالی با نام میدان ( PAL یا NTSC) استفاده می کنند. این عمل برای صرف جویی در پهنای باند انتقال صورت می گیرد، اما عاقبت آن در صفحات نمایش CRT، رزولوشن کامل عمودی قابل درک نیست. این به اندازه مشکل اسکن پیش رونده نیست، اما اسکن بافته پرش های غیرقابل قبولی در نرخ فریم پایین دارد. این همان دلیلی است که اسکن بافته برای کامپیوتر ها مناسب نیست. صفحات نمایش دارای شبکه پیکسل ثابت مثل LCD، پلاسما و ... نیاز به یک موتور تغییر مقیاس با حافظه فریم دارند که به سیستم پردازش وابسته می باشند که به طور موثر سیگنال ویدئو بافته را به سیگنال ویدئو پیش رونده تبدیل می کند. در صفحات نمایش آنالوگ مثل CRT ها، خطوط مقیاس افقی به پیکسل تقسیم نشده اند بلکه توسط قضیه نمونه برداری، پهنای باند سیگنا های لوما و کروما به صورت غیر مستقیم رزولوشن افقی را با معنی می کنند.

OverScan و Underscan
بیشتر تولیدکنندگان صفحات نمایش از overscanدر سیستم های خود استفاده می کنند، تا تصویر نمایش داده شده موثر از 720x576 به 680x550 کاهش یابد. اندازه مساحت نامرئی معمولا به دستگاه بستگی خواهد داشت. تلویزیون های HD نیز کار مشابهی را انجام می دهند.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
استاندارد های کنونی

تلویزیون ها


SDTV
480i
576i
EDTV
480p
576p
HDTV
720p
1080i
1080p

مانیتورهای کامپیوتر ها
مانیتور کامپیوترها رزولوشن بالاتری از بیشتر تلویزیون ها دارند. زمانی که رزولوشن نمایشگر کامپیوتر از رزولوشن صفحه نمایش اصلی بالاتر باشد، بعضی از درایور های گرافیک صفحه مجازی را روی صفحه فیزیکی قابل مرور می کنند.

تکامل استانداردها
بسیاری از کامپیوترهای ساخته شده در اواخر دهه 70 و دهه 90، طراحی شده بودند تا از تلویزیون های خانگی به عنوان نمایشگر استفاده کنند. ابعاد تصاویر معمولا محدود می شود تا دیده شدن تمام پیکسل ها را در تلویزیون های بزرگ استاندارد تضمین کند. محل نمایش تصویر واقعی کوچکتر از تمام صفحه نمایش می باشد، و معمولا توسط یک قاب رنگی ثابت احاطه شده است. همچنین اسکن بافته برای فراهم کردن پایداری بالاتر تصویر صورت می پذیرد. یکی از مشکلات تلویزیون های قدیمی این است که رزولوشن تصویر کامپیوتر از رزولوشن قابل رمزگشایی برای تلویزیون بیشتر است.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
رزولوشن نمایش گرافیک

تفکیک پذیری گرافیک صفحه نمایش، عرض و ارتفاع یک نمایشگر را توصیف می کند، مثل مانیتور کامپیوتر به پیکسل. ترکیب مشخصی از عرض و ارتفاع استانداردسازی شده اند و معمولا دارای نامی می باشند که توصیف کننده ابعاد آن هاست. تفکیک پذیری بالاتر صفحه نمایش، بیانگر شفافیت تصویر آن نمایشگر می باشد.

نسبت طول به عرض

تغییر تدریجی نسبت ابعاد معمول در بازار انبوه تولید صفحات نمایش از 4:3 به 16:10 و سپس به 16:9، دستیابی به بسیاری از رزولوشن هایی که لیست شده است را دشوار کرده است. نسبت ابعاد 4:3 عموما بازتاب دهنده محصولات قدیمی تر می باشد، به خصوص دوران صفحات نمایش CRT. نسبت ابعاد 16:10 بیشترین استفاده را در بین سال های 1995 تا 2005 داشته است، اما نسبت ابعاد 16:9 بازتاب دهنده تولیدات جدیدتر صنعت می باشد که به صورت گسترده در مانیتور کامپیوتر، لپ تاپ و تولیدات سرگرم کننده بکار گرفته شده است. در بسیاری از حالت ها تفکیک پذیری های بیان شده در زیر، ممکن است کاربرد اندکی در بازار داشته باشند و حتی ممکن است مخصوص یک محصول خاص نیز باشند. نسبت ابعاد 4:3 برای تلویزیون های قدیمی CRT معمول بوده است و سازگار کردن آن ها با نسبت های ابعاد بالاتر کار آسانی نبود. زمانی که تکنولوژی های خوب بیشتر دردسترس قرار گرفتند و کم هزینه تر شدند(حوالی سال 2000)، صفحات نمایش معمول کامپیوتر ها و محصولات سرگرم کننده به سمت نسبت ابعاد بالاتر گرویدند. نسبت ابعاد 16:10 اجازه سازش با پخش تصاویر با نسبت 4:3 را می داد، اما همچنین نمایش فیلم های صفحه عریض را بهتر می نمود. هرچند که در حوالی سال 2005، صنعت صفحات نمایش خانگی برای بهبود بیشتر در نمایش فیلم های عریض به تدریج از نسبت ابعاد 16:10 به سمت نسبت 16:9 رفتند. با رسیدن به سال 2007، نسبت ابعاد تمام بازار صنعت صفحات نمایش به 16:9 تغییر پیدا کرد. در سال 2011، تفکیک پذیر 1920*1080 به رزولوشن محبوب بازار تبدیل شد. صنعت صفحات نمایش کامپیوتر نسبت ابعاد 16:10 را برای مدت طولانی تری نگه داشت، اما در دوره 2005 تا 2010، کامپیوترها با سرعت به وسایل 2 کاربردی تبدیل شدند و مشاهده فیلم نیز به کاربردهای آن ها اضافه شد. در این دوره، تمام تولیدکنندگان به سمت نسبت ابعاد 16:9 رفتند. با رسیدن به سال 2011 نسبت ابعاد 16:10 تقریبا ناپدید شد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
جدول رزولوشن های مختلف


نام مخففنسبت ابعادعرض (پیکسل)ارتفاع (پیکسل) % استفاده معمولی % استفاده در وب
VGA4:36404800.02موجود نیست
SVGA4:38006000.171.03
WSVGA17:1010246000.312.25
XGA4:310247685.5318.69
XGA+4:311528640.871.55
WXGA16:912807201.511.54
WXGA5:31280768موجود نیست1.54
WXGA16:1012808004.2512.97
SXGA–UVGA4:312809600.720.72
SXGA5:41280102410.667.49
HD~16:913607682.362.28
HD~16:9136676817.1919.14
SXGA+4:3140010500.18موجود نیست
WXGA+16:1014409007.606.61
HD+16:916009006.823.82
UXGA4:3160012000.53موجود نیست
WSXGA+16:101680105010.263.66
FHD16:91920108025.045.09
WUXGA16:10192012003.651.11
QWXGA16:9204811520.13موجود نیست
WQHD16:9256014400.720.36
WQXGA16:10256016000.19موجود نیست
3:47681024موجود نیست1.93
16:91093614موجود نیست0.63
~16:91311737موجود نیست0.35
Other1.297.25
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تعریف در مورد هر رزولوشن

آرایه های گرافیک ویدئویی (VGA)QQVGA یا Quarter-QVGA

این اسم بیانگر صفحات نمایشی با رزولوشن 120x160 پیکسل می باشد که معمولا در صفحات نمایش گوشی های قدیمی بکار می رفتند.
HQVGA یا Halft-VGA

این اسم بیانگر صفحات نمایشی با رزولوشن 240x160 پیکسل می باشد که در صفحه نمایش Game Boy advance بکار رفته است.
QVGA یا Quarter-VGA

این اسم بیانگر صفحات نمایشی با رزولوشن 320x240 پیکسل می باشد که یک رزولوشن محبوب در بین نمایشگرها می باشد. این ابعاد تصویر اغلب در تلفن های همراه، PDAs و بعضی از کنسول های دستی بازی مورد استفاده قرار می گیرند. این اسم از نام رزولوشن اصلی تکنولوژی صفحه نمایش IBM VGA گرفته شده است که AVGA به معنی یک چهارم VGA می باشد.
WQVGAیا Wide-QVGA

رزولوشن QVGA عریض به هر صفحه نمایشی با تعداد پیکسل در ارتفاع مشابه QVGA ولی عریض تر گفته می شود. این تعریف برای سایر صفحات نمایش عریض کامپیوتر ها نیز صادق است. این رزولوشن معمولا در تلفن های همراه لمسی استفاده می شود.


HVGA یا Half-size VGA

به صفحات نمایش با رزولوشن های 480x320، 480x360، 480x272 یا 640x240 گفته می شود. این رزولوشن معمولا برای انواع مختلف PDA استفاده می شود. برای مثال این رزولوشن در صفحه نمایش گوشی iPhone 2G-3GS، BlackBerry، HTC Dream و... مورد استفاده قرار گرفته است. این رزولوشن تنها رزولوشن ساپورت شده در نسخه اول اندروید نیز بوده است.
VGA یا Video Graphics Array

این رزولوشن در اصل برای اولین بار در صفحه نمایش های کامپیوترهای شرکت IBM استفاده شد، اما به دلیل سازگاری بالا به سرعت فراگیر شد. درحالی که این رزولوشن در کامپیوترها جایگزین شد، ولی به یک رزولوشن محبوب در تلفن های همراه بدل شد.
WVGA یا Wide VGA

VGA عریض که در بعضی مواقع فقط به صورت WGA آورده می شود، به هر صفحه نمایشی با 480 پیکسل در ارتفاع ولی عریض تر گفته می شود، مثل 800x480. این یک رزولوشن معمول در بین LCD Projector ها و بعدها در تلفن های هوشمند می باشد.
FWVGA یا Full Wide VGA

رزولوشن VGA عریض کامل به رزولوشن 854x480 گفته می شود. این رزولوشن تقریبا نسبت ابعاد 16:9 را نیز رعایت می کند. تلفن های هوشمند با این رزولوشن در سال 2010 بسیار معمول شدند.
SVGA یا Super VGA

این یک نام برای محدوده گسترده ای از استاندارد صفحات نمایش کامپیوتر ها می باشد. برای مثال رزولوشن 800x600 جز این دسته می باشد.
DVGA یا Double-size VGA

صفحات نمایش با رزولوشن 960x640 می باشند. هر دو تعداد پیکسل دو برابر ابعاد HVGA می باشد. این رزولوشن در iPhone 4/4s استفاده شده است که به صفحات نمایش آن ها Retina Display گفته می شود.
WSVGA یا Wide Super VGA

از این رزولوشن در موبایل PC ها، نت بوک ها و تبلت استفاده می شود. این رزولوشن می تواند به هر دو رزولوشن 1024x576 یا 1024x600 گفته شود.

Extended Graphics Array

XGA

استاندارد رزولوشنی که توسط IBM در سال 1990 معرفی شد. با گذشت زمان رزولوشن 1024x768 به معمول ترین رزولوشن در صفحات نمایش تبدیل شد. این رزولوشن یکی از زیر مجموع های طیف گسترده SVGA می باشد. نسخه اولیه پشتیبانی از دو رزولوشن:

  • 800x600 با رنگ بالا 16-bit
  • 1024x768 با رنگ 8-bit
را فراهم کرد. با ظهور XGA-2 تکنولوژی TrueColor نیز به صفحات نمایش اضافه شد.
WXGA

یک دسته از رزولوشن های غیر استاندارد گرفته شده از XGA می باشند. این رزولوشن در LCD TV های قدیمی و LCD های کامپیوتر مورد استفاده قرار می گرفت. این رزولوشن به معنی ابعاد 1366x768 و نسبت ابعاد 16:9 می باشد. در سال 2006 این محبوب ترین رزولوشن برای LCD ها بود. اما زمانی که در مورد لپ تاپ ها یا مانیتورها صحبت می کنیم، این اسم بیانگر رزولوشن 1280x800 با نسبت ابعاد 16:10 می باشد. عبارت 720p به صفحات نمایشی با رزولوشن 1280x720 گفته می شود. رزولوشن 1440x900 نیز جز این دسته می باشد.
XGA+

این رزولوشن استاندارد صفحات نمایش کامپیوتر ها می باشد. این اسم معمولا رزولوشن 1152x864 با نسبت ابعاد 4:3 را بیان می کند. با توجه به گسترش رزولوشن های عریض، این رزولوشن در حال کاهش میزان استفاده در محصولات می باشد.
WXGA+

این رزولوشن نیز یک رزولوشن غیر استاندارد برای صفحات نمایش کامپیوترهاست. معمولا نشانگر رزولوشن 1440x900 می باشد.WSXGA و WXGA+ می توانند نسخه بهبود یافته WXGA در نظر گرفته شوند. این رزولوشن در صفحان نمایش مانیتورهای 19 اینچ عریض معمول می باشد.
SXGA

این اسم بیانگر رزولوشن 1280x1024 است که استاندارد مانیتورها می باشد. این رزولوشن منجر به نسبت ابعاد 5:4 غیر استاندارد می شود. مانیتورهای استاندار 4:3 دارای پیکسل های مثلثی به جای مربعی می باشند. همچنین یک رزولوشن غیر معمول نیز داریم که با تعداد پیکسل 1280x960 نسبت ابعاد 4:3 را برقرار می کند، این رزولوشن در بعضی مواقع UVGA نیز نامیده می شود. رزولوشن SXGA معمول ترین رزولوشن در مانیتورهای 17 و 19 اینچ می باشد.
SXGA+

این رزولوشن معمولا در صفحات نمایش 14 و 15 اینچ لپ تاپ ها با رزولوشن 1400x1050 بکار می رود. نسخه عریض این رزولوشن نیز با ابعاد 1680x1050 وجود دارد. این رزولوشن معمول مانیتورهای 19 تا 22 اینچ می باشد و همچنی در تعداد زیادی از لپ تاپ ها نیز استفاده می شود.
WSXGA+

این رزولوشن معمولا در مانیتورهای عریض 20 یا 21 اینچ از شرکت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این نام معرف رزولوشن 1680x1050 می باشد و نسبت ابعاد 16:10 را ایجاد می کند.
UXGA

رزولوشن استاندارد 1600x1200 برای مانیتورها می باشد. این رزولوشن، رزولوشن اصلی تعداد زیادی از مانیتورهای 15اینچ یا بزرگتر می باشد. دو نوع از رزولوشن های UXGA وجود دارد، یکی با نام UWXGA و رزولوشن 1600x768 و دیگری با نام WUXGA و با رزولوشن 1920x1200.
WUXGA

رزولوشن تصویر 1920x1200 با نسبت ابعاد 16:10 می باشد. این نسخه عریض نوع UXGA می باشد و می تواند برای نمایش فیلم های HD که از رزولوشن 1920x1080 و نسبت ابعاد 16:9 استفاده می کنند، استفاد شود. نسبت ابعاد تصویر 16:10 بدلیل توانایی نمایش دو صفحه به طور کامل در کنار هم انتخاب شده است. این بزرگترین ابعاد تصویری بود که تا به حال به طور معمول روی نمایشگرهای رایانه ها مورد استفاده قرار گرفت ولی با گرویدن تولید کنندگان به سمت نسبت ابعاد 16:9 کاملا از بازار خارج شد.
Quad XGA

یک رزولوشن استاندارد در صنعت تولید نمایشگرها می باشد.
QWXGA

رزولوشن تصویر 2048x1152 با نسبت ابعاد 16:9 می باشد. تعداد اندکی نمایشگر با این مشخصات موجود می باشند.
QXGA

رزولوشن تصویر 2048x1536 با نسبت ابعاد 4:3 می باشد. این اسم به دلیل این انتخاب شده است که 4 برابر تعداد پیکسل بیشتری نسبت به XGA دارد.
WQXGA

رزولوشن تصویر 2560x1600 با نسبت ابعاد 16:10 می باشد. این اسم به این دلیل انتخاب شده است که نسخه عریض QXGA می باشد. برای نرخ تازه سازی بیشتر از 40 هرتز این رزولوشن به یک کابل دو لینکه احتایج دارد. در سال 2010 این رزولوشن جای خود را در سینماهای خانگی باز کرد.
QSXGA

رزولوشن تصویر 2560x2048 با نسبت ابعاد 5:4 می باشد.
WQSXGA

رزولوشن تصویری است که می تواند تا 3200x2048 پیکسل را پشتیبانی کند.
QUXGA

رزولوشن تصویری است که می تواند تا 3200x2400 پیکسل را پشتیبانی کند.
WQUXGA

رزولوشن تصویری است که می تواند تا 3840x2048 پیکسل را پشتیبانی کند، که نسبت ابعاد 16:10 را نتیجه می دهد. این رزولوشن دقیقا 4 برابر 1920x1200 می باشد.
Hyper XGA

این یک رزولوشن استاندارد در صنعت نمایشگرها می باشد. تا سال 2012 هیچ مانیتوری موجود نیست که بتواند چنین رزولوشنی را نمایش دهذ، اما دوربین هایی وجود دارند که می توانند با این رزولوشن عکس برداری کنند.
HXGA

رزولوشن تصویری است که ابعاد 4096x3072 پیکسل با نسبت 4:3 را می تواند پشتیبانی کند. این اسم به دلیل دارا بودن 16 برابر پیکسل بیشتر نسبت به XGA به آن داده شده است.
WHXGA

استانداردی که می تواند رزولوشن تقریبی 5120x3200 با نسبت تصویر 16:10 را پشتیبانی کند. این اسم از نسخه عریض HXGA گرفته شده است.
HSXGA

استانداردی که می تواند رزولوشن تقریبی 5120x4096 با نسبت تصویر 5:4 را پشتیبانی کند.
WHSXGA

استانداری که می تواند رزولوشن 6400x4096 با نسبت ابعاد 25:16 را پشتیبانی کند.
HUXGA

استانداردی که می تواند رزولوشن تقریبی 6400x4800 با نسبت ابعاد 4:3 را پشتیبانی کند.
WHUXGA

استانداردی که می تواند رزولوشن 7680x4800 با نسبت تصویر 16:10 را پشتیبانی کند. محتویاتUHDTV احتیاج به صفحه نمایشی دارد که بتواند این رزولوشن تصویر را ساپورت کند.

High-Definition

nHD

رزولوشن صفحه نمایش 640x360 می باشد که دقیقا یک نهم Full HD می باشد. یک مشکل این رزولوشن، رزولوشن عمودی مضربی از 16 نیست. فریم های تصویر به صورت 16x16 پیکسل کدگذاری می شوند که در این حالت به رزولوشن 640x368 می رسد و پیکسل اضافه شده در هنگام پخش بریده می شود. این حالت برای qHD و 1080p نیز درست می باشد، اما مقدار این پیکسل از دست رفته در رزولوشن های پایین بیشتر است.
qHD

رزولوشن تصویر 960x540 می باشد که دقیقا یک چهارم Full HD می باشد. مشابه DVGA این رزولوشن در اوایل 2011 برای سوپر فون ها محبوب شده است.
HD

رزولوشن HD از HDTV هایی با رزولوشن 1280x720 گرفته شده است، که از 60 فریم در ثانیه استفاده می کردند. نسبت ابعاد تصویر در این رزولوشن 16:9 می باشد. این رزولوشن در بعضی موارد به صورت 720p ممطرح می شود.
FHD

رزولوشن Full HD معادل 1920x1080 پیکسل می باشد و نسبت ابعاد تصویر نیز 16:9 می باشد. این رزولوشن برای تلویزیون های HD توسعه یافت.
WQHD

رزولوشن تصویر 2560x1440 با نسبت ابعاد تصویر 16:9 می باشد.
QFHD

معروف به 4k یا 4k UHDTV، رزولوشن تصویری معادل 3840x2160 با نسبت ابعاد تصویر 16:9 می باشد.
UHD

معروف به 8k یا 8k UHDTV، بیانگر رزولوشن تصویر 7680x4320 با نسبت ابعاد 16:9 می باشد.
 
Similar threads

Similar threads

بالا