آسمان خراش شهری صنعتی با حفاظت از بافت موجود

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
معمار روسی کیتایف آرتم لئونیدودیچ آسمانخراش پاسخگوی قرن 21 را به یک ناحیه ی صنعتی خاص در مسکو طراحی کره است. پایان نامه ی او به منظور محو ایده ی قبلاً تصور شده ی یک ساختمان بلند مرتبه به عنوان یک منشور کریستال اکسترود شده از صفحات تکرار شده ای از طبقات نمود یافته است.پیش از ظهور آسمان خراش ها در چین که چندان از برج های موجود در دبی، نیویورک متفاوت نیستند، یک ساختمان ترکیب شده با همسایگی صدها کارخانه ی لباس قرن 19 هدفمند شده است. هدف او پاسخگویی به الزامات تجاری و خانه سازی با حفظ و توانا کردن بافت شهری موجود می باشد.

...

...

...

منبع:اتووود 
بالا