آسمان خراش آشیانه؛ پیله ای رباتیک از بتن و کربن

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتازآسمان خراش آشیانه با شرایط اقلیمی, شهری و برنامه ریزی شده و با بکار گیری مصالحه پیشرفته و ساختاری رباتیک سازگار می باشد. فرم و روش این ساختمان با روکشی از کربن و اجرای بتنی از فیبر درهم بافته مشتق شده است.


بدنه ی برج ترکیبی از لایه های چندگانه از دریچه هایی می باشد که بر طبق قرارگیری در معرض باد و خورشید ضخیم می شوند و می چرخند. روش ساخت این برج دربر گیرنده ی مجموعه ای از ربات ها می باشد که در یک شبکه از روکش های کربنی بسط یافته و با بتنی از فیبر در هم بافته در تولید سازه ی اولیه افشانده شده است.
دوم مجموعه ای از ربات های که در سازه با یک مش فولادی به منظور حرکت های جانبی پیچده شده و افزایش و کاهش تراکم آن طبق نیازهای برنامه ریزی شده ی ساختار حاصل شده از آشیانه, ترکیبی است از عناصر متراکم و کششی که تکنولوژی آسمان خراش و تکثیر انعطاف پذیر از صفحات کف آزاد شده است. این سرنمون به عنوان یک بوتیک مد برای توکیو, شهری با اقلیمی نامعتدل, متراکم و زلزله خیز طراحی شد. هدف این طرح بررسی استفاده از مصالح پیشرفته و ساختار رباتیک در باز تصویر کردن آسمانخراش می باشد..

...

...


منبع:اتوود 
بالا