«کسانی که تاریخ کشوری کهن را محو می کنند ، در حقیقت خیانت بزرگی را به گردن می گیرند.»!

Alborz Rad

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
«به یاد دارم در سال 1342 همراه هیأتی از روزنامه نگاران به دعوت دولت هندوستان به آن دیار رفتیم .
یکی از برنامه ها دیدار از جواهر لعل نهرو نخست وزیر وقت هند و یکی از بانیان استقلال آن کشور بود...
وقتی به کاخ نخست وزیری وارد شدیم مجسمه ملکه ویکتوریا آخرین نایب السلطنه انگلیس در گوشه و کنار کاخ خودنمایی می کرد که برایم تعجب آور بود...
نهرو هیأت ایرانی را در اتاق ساده ای به گرمی پذیرا شد...
وقتی نوبت به نگارنده رسید ازو پرسیدم که شما که سالها با انگلیسی ها مبارزه کردید و آن ها را از کشور خود راندید چرا دستور نمی دهید این مجسمه ها را از این جا بردارند تا آخرین نشانه های استعمار از کاخ شما زدوده شود.
در پاسخ به سوال من خندید و گفت:
«آخر این نشانه ای از هویت و شناسنامه کشور پهناور من است. باید آیندگان این ها را ببینند. برای من آسان است که دستور دهم این ها را بردارند، آن وقت مثل این است که این کشور تاریخ و شناسنامه ای نداشته است.»
... پاسخ قانع کننده نهرو در خیال و اندیشه ام باقی ماند. آری کسانی که تاریخ کشوری کهن را محو می کنند ، در حقیقت خیانت بزرگی را به گردن می گیرند.»

مشروطیت ایران،دکتر محمود ستایش، نشر ثالث، 1385، ص12

****بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود
بیخودی حرص زدیم سهم مان کم نشود
ما
خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسمها خوردیم
و
حقیقتها را زیر پا له کردیم
و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم
****
 

majid@bnd

عضو جدید
درود. تاریخ این کشور کهن رو هیچکس، نه توانسته، و نه می تواند پاک کند. بعضی ها سال ها سعی کردن تحریفش کنن اما نتونستن
 

ayja

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
درود. تاریخ این کشور کهن رو هیچکس، نه توانسته، و نه می تواند پاک کند. بعضی ها سال ها سعی کردن تحریفش کنن اما نتونستن
عملا که تونستن. هم پاکش کردن هم اینکه مسخره ش هم میکنند.
 

Similar threads

بالا