WOMIS

استراحت ویه ورزش ساده
محل سکونت
استان البرز-تهران
رشته
غیر مهندسی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی دکترا

امضا


به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزد آنکه دلی را ز خود بیازاری
بالا