Pari Saa

فلسفه ام این است:
به من ربطی ندارد که دیگران در موردم
چه می گویند و چه فکری میکنند..
من هستم و هر کــــــــــــــــــــــاری که
مرا شــــــــــــــــــــــاد میکند و به دیگران ضرری نرساند
را انجام میدهم..
هیچ توقعی ندارم و همه چیز را می پذیرم...
اینگونه زندگی بسیار بسیار آســـــــــــــانتر می شود..

کتاب خوندن- ساز زدن- فکر کردن- فیلم دیدن
تاریخ تولد
Sep 28, 1992 (سن: 31)
وب سایت
http://www.symphony-in-night.blogfa.com
محل سکونت
شیراز
رشته
حسابداری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

برای شناخت بهتر آدم ها کافیست فقط یک بار برخلاف میلشان عمل کنید...

دنبال کنندگان

بالا