foodtechnology

محل سکونت
نصف جهان
رشته
مهندسی علوم و صنایع غذایی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب ... گر پدر مرد . تفنگ پدری . هست هنوز
گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند ... توی گهواره چوبی پسری . هست هنوز
آب اگر نیست نترسید که در قافله مان ... دل دریایی و چشمان تری هست هنوز

ادب مرد به ز دولت اوست....:gol:

126
بالا