drippy*

فاش می گویم واز گفته خود دل شادم
بنده ی عشقمو از هر دو جهان آزادم

من درباره هر چیزی34521 تا نظریه دارم و 69327تا پیشنهاد و 38218965 تا سوال!!!!....اصولا متفکر معاصر هستم!

سهراب سپهری
وب سایت
http://www.rainyelnaz.blogfa.com
محل سکونت
پایتخت دود و گوگرد
رشته
مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

[FONT=&quot]هنوز هم هستند دخترانی كه تنشان بوی محبت خالص می دهد.. بكرند... نابند... احساساتشان دست نخورده است ، لمس نشده اند ، تحقیر نشده اند ، آری ، هنوز هم هستند[/FONT][FONT=&quot] ! [/FONT][FONT=&quot]نادرند ! كمیاب اند ! پاك اند ! روزی كه قرار می شود كنار گوش كودكی لالایی بخوانند ، شرمشان از نام " مادر " نمی شود ! و زیر آغوش همسرشان ، چشمانشان را نخواهند بست كه با رویای دیگری سر كنند...[/FONT]
بالا