0192

من آن رز سرخ هستم؛که عطر مهربانی ام تا دوردستها رسیده است.
من آن رز سرخ هستم؛که رنگ زیبایی ام همگان را مشعوف کرده است.
من آن رز سرخ هستم؛که تیغ تیز زبانم بر جان همه کس رسوخ کرده است.
من آن رز سرخ هستم؛که مالک باغچه ام تنها یک رز سرخ پرورده است.
من آن رز سرخ هستم...
و تنها من راز گل سرخ را می دانم...
برزبان نخواهم آورد تا رازم راز بماند...

آ.آ

همراه همیشگی الله
تاریخ تولد
March 10
محل سکونت
"از" نبرد اندیشه ها "تا" اندیشه الله
رشته
مهندسی برق
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

هرچقدر بیشتر خوشبختی رو دنبال کنی بیشتر از دستت فرار میکنه
:w34:Following

بالا