♫ ♫ (。◕‿◕。) ♫ ♫

..................................................................
وقتی تو با من نیستی از من چه میماند..از من جز این هر لحظه فرسودن چه میماند
از من چه میماند جز این تکرار پی در پی..تکرار من در من مگر ازمن چه میماند
غیر از خیالی خسته از تکرار تنهایی..غیر از غباری در لباس تن چه میماند
از روزهای دیر بی فردا که می اید..از لحظه های رفته ی روشن چه میماند
وقتی تو با من نیستی از من چه میماند..از من جز این هر لحظه فرسودن چه میمانداز من چه میماند جز این تکرار پی در پی..تکرار من در من مگر ازمن چه میماند
از من اگر کوهم اگر خورشید اگر دریا..بی تو میان قاب پیراهن چه میماندبیتو چه فرقی میکند دنیای تنها را..غیر از غبار و ادم و اهن چه میماندو..قتی تو با من نیستی از من که میپرسد..از شعر و شاعر جز شب و شیون چه میماند
......................................................................

کوچک باش و عاشق...
که عشق نیز میداند آئین بزرگ کردنت را...
بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه تو با شخص خاصی...
.............................................................................

هر عملی یک عکس العمل داره!!!!
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

آرزوﮮمــלּ ایــלּه زیـــر سقف ایـלּ נنیـــــا
مــלּ بــــراﮮ تــــــــ ـــو بــــاشــҐ
تـــــــــــو بــــراﮮ مــלּ تنهـــــا

بالا