گیلان(فومن)

رشته
مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضابارالها
تو نادیده میگیری

من هم نادیده میگیرم
تو خطاهایـم را
من عطاهایت را . . .

بالا