شهید یوسف الهی

شهید معظم محمدحسین یوسف الهی بیست وچهارم اسفند 1339درشهرستان کرمان متولدشد پدرش غلام حسین شاغل آموزش وپرورش بود ومادرش خانم کوچک نام داشت تاپایان مقطع متوسطه درس خواند ودیپلم گرفت به عنوان بسیجی درجبهه حضوریافت بیست وهشتم بهمن 1364دراروندرود براثراصابت موادشیمیایی به شهادت رسید پیکروی درزادگاهش به خاک سپرده شد
محل سکونت
گلزار شهدا

امضا


اقا منتظرم دعوتم کنی.......:gol:

[h=1]از جنس نور[/h]
خدايا به تو پناه مى برم كه ظاهر من در برابر ديده ها نيكو و درونم در آنچه كه از تو پنهان مى دارم، زشت باشد و بخواهم با اعمال و رفتارى كه تو از آن آگاهى، توجه مردم را به خود جلب نمايم و چهره ظاهرم را زيبا نشان داده
با اعمال نادرستى كه درونم را زشت كرده به سوى تو آيم، تا به بندگانت نزديك و از خشنودى تو دور گردم.

بالا