سیدحسن نصرالله

فضول هانپرسند

تحصیل وکاروتفریح
محل سکونت
ایران
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

سید ما مولای ما,دعا کن برای ما, صاحب ما تویی,صاحب این کشور تویی, صاحب این انقلاب تویی, پشتیبان ما شما هستید, ما این راه راادامه خواهیم داد ,با قدرت هم ادامه خواهیم داد ,در این راه ما را با دعای خود, با حمایت خود ,با توجه خود پشتیبانی بفرما
بالا