**سمیرا**

والیبال * خرید * گردش و تفریح * ...
محل سکونت
شیراز
رشته
مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

نه قهوه تلخ

نه پیک های پی در پی

یک جرعه صدایت برایم کافیست...
بالا