زهره ه

...

...
وب سایت
http://to-man-khoda.mihanblog.com/
محل سکونت
تـهــــــــران
رشته
مهندسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
مهارت و تخصص
...

امضا

براے بالا رفتن
از بعضے پله ها
بـــایـــد
تـــــاوان
داد...:cool:
بالا