زهرا فرشید

مفید نیست

خودمم نمیدونم دیگه
تاریخ تولد
May 8
وب سایت
http://baghban65.persianblog.ir/
محل سکونت
بوشهر
رشته
مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

من یک جوانه ام

بالا