ایلناز71

در یک خانواده هنرمند متولد شدم.
مقامهای اول استانیه، خوشنویسی(نستعلیق)- نقاشی(آبرنگ)- موسیقی(سه تار) را کسب کرده ام. متأسفانه به دلیله مشکلاته موجود! به کشوری نرسید.
و
به امید آن روز.......

اسکیت - گربه- نقاشی
محل سکونت
مشهد
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق دیپلم

امضا

Nothing is impossible in the world, because, impossible itself says

I'm possibleبالا