salam

sanausef

عضو جدید
قیمت سال 92 نواع مواد ناریه مصرفی در معادن را می خواستم هرکی اطلاعاتی داره لطفا" اعلام کنه متشکرم
 

abi min

عضو جدید
قیمت مواد ناریه اعلام شده توسط صنایع دفاع سال 92 آنفو هرکیلو 10300 ریال پودراذر هرکیلو 25000 ریال چون لیست اعلامی زیاد میباشد اول نوع مواد مورد نظر را علام کن تا قیمت هارا برایت باز گو نمایم در ضمن این قیمت ها قیمت های درب کار خانه میباشد و هزینه های دیگری نیز دارد که در صورت در خواست باید مشخص شود معدن مورد نظر در کجا واقع شده است و یا دارای انبار مواد ناریه میباشد یا خیر نیاز به استفاده از شرکت های اتشباری دارد .
 
بالا