micropropulsion system

behrang92

عضو جدید
برای طرّاحی یک سیستم میکروپیشران به pressure transducer و همچنین pressure regulator نیاز داریم، جزئیات این دستگاه‌ها و در دسترس بودن آنها و در واقع رنجی که هر کدام باید داشته باشد را در صورت امکان بگویید.
 
برای طرّاحی یک سیستم میکروپیشران به pressure transducer و همچنین pressure regulator نیاز داریم، جزئیات این دستگاه‌ها و در دسترس بودن آنها و در واقع رنجی که هر کدام باید داشته باشد را در صورت امکان بگویید.

سلام آقا بهرنگ..
اگه بهرنگ خودمونی که بیا پیش خودم هرچی میخوای در اختیارت قرار میدم..
دکتر دربندی pressure transducer دارن اگه بری پیششون میتونی کاتالوگ هاش هم بگیری..
درباره ریگراتور هم ریگراتور گاز میخوای یا هوا! اگه برای گاز هست منبع گازت چیه؟ یه نمونه کوچیک من توی آزمایشگاه دارم. بیا در خدمتم.
 
بالا