MeNoCountDown نرم افزاری برای محاسبه زمان ارائه شما

MeNo

عضو جدید
شاید برای شما هم اتفاق افتاده بشه که در هنگام ارائه یک سمینار نیاز باشد زمان باقی مانده از سمینارتون رو بدونید . برنامه MeNoCountDown برای نشان دادن زمان باقیمانده در زمان ارائه سمینار است. این برنامه قابلیت شمارش معکوس و شمارش عادی را دارد. بدین صورت که در حالت عادی شما می توانید ارائه خود را تمرین کرده و زمان ارائه را تخمین بزندی و در هنگام ارائه اصلی از سیستم شمارش معکوس آن استفاده کنید.
 
بالا