نوشتن يک Event براي تعدادي کنترل و انجام کار مشابه بر روي انها

s0nb0l

عضو جدید
ممکنه توي فرمتون تعداد زيادي TextBox باشه و بخواييد هر بار که اون فوکوس ميشه متن داخلش انتخاب بشه تا اگه کاربر بخواد اون رو عوض کنه نيازي به Del و BackSpace نداشته باشه (و يا اعمال ديگر )
ميشه براي هر TextBox يه Event نوشت و اون کار رو انجام بديد
حالا اگه تعداد textBox ها زياد باشه براي هر کنترل يک Event
ميشه براي همه اونهايک Event نوشت تا اينکار رو براي همه اونها انجام بده :
اول بايد همه TextBox هايي رو که مي خواييد انتخاب کنين بعد يه Event براشون بزارين تا همشون از يه Event استفاده کنند بعد اين کد رو داخل اون Event مي گذاريد
کد:
private void textBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
    {
      TextBox txtbx = sender as TextBox;
      txtbx.text.selectall();
    }
 
Similar threads
بالا