نرم افزار Decision Lab

حميدرن

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سلام دوستان
کسی نرم افزار Decision Lab را داره؟؟
ممنون می شم اگه کمک کنید.
 

حميدرن

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
[FONT=&quot]Decision Lab[/FONT][FONT=&quot]نرم افزار رايج اجرايرویکرد[/FONT][FONT=&quot]PROMETHEE[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]GAIA[/FONT][FONT=&quot] مي باشد.تمام داده هاي مربوط به خانواده[/FONT][FONT=&quot]PROMETHEE[/FONT][FONT=&quot](ارزيابيها،توابع اولويت،اوزان،...) به آساني قابلیت تعريف و ورود در نرم افزار توسط کاربر را دارند.تمام محاسبات [/FONT][FONT=&quot]PROMETHEE[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]GAIA[/FONT][FONT=&quot] در زمان واقعي به وقوع پيوسته وهمچنين هرگونه تغييري در داده ها به سرعت در پنجره هاي خروجي منعکس مي شوند.رتبه بندي[/FONT][FONT=&quot]PROMETHEE[/FONT][FONT=&quot]، پروفايلهاي گزينه ها و سطح [/FONT][FONT=&quot]GAIA[/FONT][FONT=&quot] در پنجره هاي جداگانه نشان داده شده و به راحتي مي توان آنها را با يکديگر مقايسه نمود.
این نرم افزار همچنین چندين ابزار جهت تسهيل در تحليل وسیع حساسيت در دسترس کاربر قرار می دهد.بنابراين مي توان فاصله ثبات و پاياییيک وزن را برايهر معیار ويا دسته اي از معيارها محاسبه کرد.از نمودار وزنها ي متحرک نیز می توان جهت مشاهده تغييرات در رتبه بندی PROMETHEE IIو همچنین تغییر در موقعيت بردار تصميم در سطح GAIA در اثر تغییر در اوزان معیارها سود جست.اين مساله در زماني که تصميم گيرنده هيچ ايده واضحي از وزن دهي مناسب به معيارها ندارد،بسيار مفيد بوده و منجر به توسعه دید تصمیم گیرنده می گردد.

[/FONT]
 
بالا