خطا در ساخت جدول در visual studio2012

kavayo

عضو جدید
زمانی که من یک دیتابیس در vs2012 می سازم و میخواهم یک جدول به آن اضافه کنم این پیغام خطا را می دهد حالا باید چه کنم؟
"problem loading
the designer encountered an error while loading the table definition "
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا